Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences

مقایسه میانگین بسامد پایه¬ صدا در دانشجویان پسر فارسی زبان و دو زبانه¬ی عرب – فارس 18 تا 25 ساله

خرم شاهی, حسن and جوادی پور, شیوا and نوری, هدایت and دشتله ای, علی اکبر (2014) مقایسه میانگین بسامد پایه¬ صدا در دانشجویان پسر فارسی زبان و دو زبانه¬ی عرب – فارس 18 تا 25 ساله. مجله علمي پزشكي جندی شاپور, 12 (6). pp. 715-721. ISSN 2252-0619

[img]
Preview
Text
Jundishapur Scientific Medical Journal-Jan,Feb2014-Pages715-721.pdf - Published Version

Download (179kB) | Preview

Abstract

زمینه و هدف: زیروبمی صدا هر شخص با جنس، سن و حتی جثه‌ی بدنی و موقعیتهای اجتماعی، فرهنگی و زبانی مرتبط است. با در نظر گرفتن اینکه شهر اهواز، در بردارنده زبانها و فرهنگهای مختلفی از جمله زبان عربی بوده و با توجه به تعداد روزافزون افراد مبتلا به اختلالات صدا، که زبان عربی، زبان اول یا دوم آنها بوده و به خدمات گفتار،زبان و شنوایی نیاز خواهند داشت، مشخص کردن تفاوت¬های اکوستیکی افراد دو زبانه می¬تواند منجر به ارزیابی و درمان موثرتر اختلالات صدا گردد. هدف از انجام این تحقیق مقایسه میانگین بسامد پایه صدا در دانشجویان پسر فارسی زبان و دو زبانه عرب - فارس است. روش بررسی: این پژوهش از نوع توصیفی - تحلیلی و نمونه¬گیری به صورت تصادفی انجام گردید .تعداد نمونه¬های مورد نیاز برای این تحقیق60نفر بود(30نفر تک زبانه،30نفر دو زبانه). تکلیف ها شامل کشش واکه¬های /a-u-i/ بود. نمونه¬های صدا توسط برنامه¬ی absolute sound recorderضبط شد و سپس جهت تجزیه و تحلیل به نرم افزار praat وارد شدند . برای تعیین تفاوت¬های احتمالی بین دو گروه از آزمون آماری T مستقل استفاده شد. یافته ها: نتایج آزمون T برای مقایسه میانگین بسامد پایه صدا در تکلیف کشیدن واکه /a/و/u/ در افراد فارسی زبان و دو زبانه عرب - فارس زبان، تفاوت معناداری از نظر آماری نشان داد (pvalue=0/000).همچنین درتکلیف کشیدن واکه /i/، مقایسه میانگین فرکانس پایه صدا در افراد فارسی زبان و دو زبانه تفاوت معناداری از نظر آماری نشان داد ( pvalue=0/004). نتیجه¬گیری: نتایج پژوهش حاضر تفاوتهای آکوستیکی در تولید واکه¬های /a/،/u/و/i/ را در افراد دوزبانه و افراد تک زبانه نشان داد. کلید واژگان: بسامد پایه، دوزبانه، تک زبانه، فارسی، عربی. 1*، 1، 2،

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: آقای بهرام سوسنی غریب وند
Date Deposited: 30 May 2015 04:18
Last Modified: 01 Sep 2018 05:39
URI: http://eprints.ajums.ac.ir/id/eprint/102

Actions (login required)

View Item View Item