Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences

بررسی انتروپومتریک پروفایل بینی در بیماران کاندید رینوپلاستی اولیه در بیمارستان طالقانی اهواز Anthropometric Analysis of Nasal Profile in Rhinoplasty Candidates in Southwest of Iran

پایدار, محمدعلی (2017) بررسی انتروپومتریک پروفایل بینی در بیماران کاندید رینوپلاستی اولیه در بیمارستان طالقانی اهواز Anthropometric Analysis of Nasal Profile in Rhinoplasty Candidates in Southwest of Iran. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

[img]
Preview
Text
125789-20.pdf

Download (1MB) | Preview

Abstract

مقدمه : فهم کلی ساختار بینی متخصص را قادر خواهد ساخت که یک برنامه دقیق جهت بازسازی جراحی زیبایی انجام دهد . شروع جراحی زیبایی بینی با آنالیز دقیق قبل از عمل و با استفاده از روشهای اندازه گیری استاندارد آغاز میشود . شاخص های بینی در آنتروپومتری آنالیز صورت مهم است . آشنایی جراحان با ویژگی هاي آنتروپومتریک بینی جهت به دست آوردن یک نتیجه مناسب چه از دیدگاه پزشک و با توجه به استانداردهاي از پیش تعریف شده و چه از منظر بیمار یک ضرورت غیر قابل انکار است. با توجه به اینکه همواره در تحلیل عکسهای بیماران قبل از عمل جراحی فقدان یک پروفایل استاندارد جهت مقایسه پارامترها و زوایا و نسبت ها بر اساس استاندارهای جهانی وتطابق آن با خواسته های بیماران ایرانی کاملا ملموس بود لذا بر آن شدیم در این مطالعه باتعریف یک سری متغیر ، نسبت ابعاد و زوایای بینی در بیماران مراجعه کننده متقاضی جراحی رینوپلاستی را بررسی و به وجود اختلالات وتغییراتی که منجر به مراجعه بیمار شده پی ببریم ودر پایان یک برنامه درمانی درخصوص تکنیک موردنیاز جهت رینوپلاستی بیماران ایرانی ارائه دهیم . روش پژوهش: در این مطالعه توصیفی تحلیلی ، در همه بیماران مراجعه کننده به بخش جراحی پلاستیک بیمارستان طالقانی اهواز با در نظر گرفتن معیارهای و رود وخروج مطالعه ،با کمک ابزار های کالیپر،کولیس،خط کش مدرج استیل و زاویه سنج . شاخصهای بینی شمال 12 فاصله خطی و 5 زاویه اندازه گیری شد . با نرم افزار spssویرایش 22 تحلیل داده ها انجام شد . از امار توصیفی (فراوانی ، میانگین وانحراف معیار ) و در امار استنباطی از ازمون t test و کای اسکویر استفاده شد . یافته ها: یافته های نشان داد که بیشتر بیماران (73 درصد) کاندید عمل رینو پلاستی زن بودند . میانگین سن بیماران مراجعه کننده برای رینو پلاستی 25.8 بوده و حدود 60 درصد بیماران مجرد بود.. یافته های مربوط به میانگین شاخصهای بینی کل افراد ، مردان و زنان به ترتیب عبارتند از طول (6.67،6.64 و6.68)، ارتفاع(6.37،6.36 و 6.37) عرض(3.66،3.7 و 3.65) زاویه نازوفرونتال(128،130 و127)زاویه نازو لبیال(92،91 و92.5)نازال تیپ( 66.6،67 و 66.5) نازوفاشیال(37،37 و37) اندکس بینی (1.65 ،1.63 و1.66) پهنای بینی(3.44، 3.5 و3.42) و عمق بینی(4،4.1 و4) . بین شاخصهای بینی در دو جنس تفاوت معنی داری مشاهده نشد . بحث و نتیجه گیری: سن انجام جراحی رینو پلاستی در جامعه ایران بسیار پایین است. اندازه شاخصاهی مطرح شده برای هر فرد منحصر به فرد بوده و با توجه به سایر اجزا صورت معنی پیدا میکند. با توجه به مطالعه جاری میتوان چارت هایی از قبل طراحی کرد که مبتنی بر آنالیز آنتروپومتریک صورت وبینی بیمار باشد تا قبل از عمل این چارت تکمیل ونتیجه آنالیز به اطلاع بیمار رسانده شود وطرح کلی از بینی که در اینده خواهد داشت ترسیم و درصورت تمایل اقدام به جراحی کرد که در این صورت بیمار وجراح در رابطه به نتایج بعد از عمل مشکلات کمتری خواهند داشت . Introduction Rhinoplasty is one of the most common surgeries among facial plastic surgery, the results of which can affect both the shape and function of the nose. Today, there is an increasing tendency to undergo cosmetic surgeries such as rhinoplasty in different societies including Iran. Due to the anatomical position of the nose and its centrality in the face, obtaining the desired result in rhinoplasty is an important consideration for both patients and the surgeon (1). In the rhinoplasty, the difference between desirable and undesirable results is a matter of millimeters. To obtain optimum results, a comprehensive examination of the structure, anatomy and function of the nose before surgery is essential. The shape, size, and proportion of the nose play an important role in nasal beauty. Nasal indices and parameters such as length, height, proportion and angles are of crucial importance in anthropometry (2-6). Farkas (7) presented an overview of the anthropometry of an ideal face, but their study was based on the North American population and therefore cannot be generalized to all groups and races. It has been shown that race, culture and ethnicity affect the demand and perception of patient about the definition of nasal beauty (8). Recently, many studies have been conducted on anthropometry based on different races and ethnic groups. (9-14) Therefore, it is important for plastic surgeons to know the relative standard of beauty for each patient both subjectively and objectively (1). Iranian patients constitute one of the largest group of candidates for rhinoplasty in the world. There is always a lack of suitable criteria for analyzing the images of Iranian patients before the surgery. Therefore, we decided to conduct a study of nasal anthropometric indices of candidates for rhinoplasty in Taleghani Hospital in southwest of Iran and explore disorders and changes that motivate patients to apply for a rhinoplasty. Also, by discussing these measurements, we will present a surgical plan for the rhinoplasty technique suited for Iranian patients. Therefore, given the paucity of studies on nasal anthropometry in Iran, the results obtained from this study can help modify the attitude of Iranian surgeons towards rhinoplasty. Materials and methods This retrospective study was performed on all patients referring to plastic surgery department of Taleghani Hospital in Ahvaz for rhinoplasty in 2014-2016 based on inclusion and exclusion criteria. Inclusion criteria were as follows: No deformity of craniofacial or congenital facial, No history of surgery or trauma in the maxillofacial area, Lack of nasal congestion, rhinitis, or other allergic diseases, No skin disease in the nasolabial area, Normal occlusion. Exclusion criteria were: Hypergenesis or hypogenesis in lower third and middle of the face, Obvious non-symmetry (length, width, height) in ears, eyes, nose and lip, Teeth loss that can interfere with the height in lower third of the face After determining the sample, based on the information derived from patients’ profiles and their images, using Vernier caliper, steel graded ruler and goniometers, nasal indices including 12 linear distances with accuracy of 0.1 mm and 5 angles were measured. Patients photographs has been obtained in frontal, left lateral, and base views in a normal anatomic position. Farkas guidance were used to measure anthropometric indices in study patients. Measurement points were as follows: nasion (n); subnasale (sn); pronasale (prn); alar curvature (ac).

Item Type: Thesis (Post-Doctoral)
Keywords: رینو پلاستی ، آنترو پومتریک ،شاخصهای اندازه گیری
Subjects: R Medicine > RD Surgery
Divisions: Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Medicine
Depositing User: آقای بهرام سوسنی غریب وند
Date Deposited: 25 Apr 2018 06:24
Last Modified: 25 Apr 2018 06:24
URI: http://eprints.ajums.ac.ir/id/eprint/12865

Actions (login required)

View Item View Item