Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences

شناسایی مولکولی عامل بیماری آناپلاسموز در کنه های Ixodidaeشهرستان فریدونشهر استان اصفهان (1395- 1396)

شریفی نیا, مهری (2018) شناسایی مولکولی عامل بیماری آناپلاسموز در کنه های Ixodidaeشهرستان فریدونشهر استان اصفهان (1395- 1396). Masters thesis, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Health

[img] Text
m130940.pdf

Download (1MB)

Abstract

مقدمه: کنه های حیوانی یکی از بزرگترین گروههای بندپایان هستندکه دررده عنکبوتیان قرار میگیرند.آنها ازخون ومایعات میان بافتی تغذیه می کنند که این خصوصیت باعث انتقال انواع بسیاری از بیماریهای پروتوزوآیی ،انگلی، باکتریایی و ویروسی شده است. ازمهمترین بیماریهای منتقله توسط کنه ها درایران می توان به تب خونریزی دهنده کریمه - کنگو ،ارلیشیوزیس ، آناپلاسموزیس ، تیفوس کنه ای و تب راجعه کنه ای اشاره کرد. آناپلاسموز یک بیماری ریکتزیایی باناقل کنه ای می باشد که درمناطق گرمسیری ونیمه گرمسیری شایع تر است. در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ رﻳﻜﺘﺰﻳﺎﻫﺎي ﺟﻨﺲ آﻧﺎﭘﻼﺳﻤﺎ ﺑﻪ وﻳﮋه ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﻧﺎﭘﻼﺳﻤﺎ ﻣﺎرژﻳﻨﺎﻟﻪ وآﻧﺎﭘﻼﺳﻤﺎ اوﻳﺲ ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ . نوع انسانی بیماری آناپلاسموز ، Human Granulocytic Anaplasmosis نام داردکه عامل آن آناپلاسما فاگوسیتوفیلوم مهم‌ترین گونه بیماری‌زای زئونوز در میان اجرام آناپلاسمایی است. اجرام آناپلاسمایی از دسته ریکتزیاها هستند ویکی از مهم‌ترین راه انتقال این عوامل عفونت زا از طریق خون‌خواری کنه‌های سخت خانواده ایگزودیده است. دیواره خارج سلولی آناپلاسما فاگوسیتوفیلوم مشابه باکتری گرم منفی است. این ارگانیسم اغلب گلبول‌های سفید گرانولوسیتی بدن به جز ائوزینوفیل‌ها را آلوده می‌کند و دیده شده بیش‌ترین تمایل آن به نوتروفیل‌های بدن میزبان است. روش کار: این بررسی درچهار فصل از سال، در شهرستان فریدونشهر استان اصفهان با 85روستا انجام شده است. باتوجه به تعیین حجم نمونه ،کنه های سخت از بدن 577دام اهلی جمع آوری و با کلید تشخیص کنه شناسی دانشگاه تهران شناسایی شدند. تعداد105 عدد کنه از785 نمونه کنه جمع آوری شده ، به روش Nested PCR ازنظر آلودگی به بیماری آناپلاسموز مورد بررسی قرارگرفتند. تعدادی از نمونه های مثبت به اناپلاسما جهت تعیین توالی وتشخیص گونه ی آناپلاسما ، به سکوئنسینگ ارسال شدند. یافته ها : نتایج این تحقیق ، حضور 4جنس و12گونه کنه دامی ایکسودیده را درشهرستان گزارش میدهد. نمونه های جمع آوری شده درفصل پاییز شامل 16/54% کنه های جنس هیالوما ، 16/29%جنس همافیزالیس ، 34/8% جنس ریپی سفالوس و 34/8% جنس درماسنتور و نمونه های فصل زمستان شامل 09/89% کنه های جنس همافیزالیس و 91/10% جنس درماسنتور بودند.نمونه های فصل بهار شامل 3/91% کنه های جنس ریپی سفالوس ، 1/7% کنه های جنس درماسنتور ، 4/1% کنه های جنس هیالوما و 2/0% جنس همافیزالیس و کنه های فصل تابستان شامل 31/92% کنه های جنس درماسنتور ، 41/6% جنس ریپی سفالوس و 28/1 % جنس هیالوما میباشد. باتوجه به نقشه پراکندگی کنه های جمع آوری شده از دام ها درشهرستان ، آلودگی درسطح شهرستان بصورت تقریبا پراکنده وجوددارد و متمرکز در قسمت خاصی نیست.روستاهای خلیل آباد، زمستانه، گوکان ، نهضت آباد و میدانک بزرگ ، بیشترین تنوع گونه ای رادرمنطقه داشته اند.نتایج بررسی مولکولی نشان داد که کنه های درماسنتور مارژیناتوس بیشترین آلودگی به آناپلاسما را درشهرستان فریدونشهر به خوداختصاص داده اند و پس ازآن جنس هیالوما و ریپیسفالوس و درنهایت جنس همافیزالیس گزارش شده اند.روستای صادقیه واقع درشمال شرقی شهرستان مهمترین روستا ازنظر آلودگی به بیماری آناپلاسموز بوده است.نتایج نشان میدهد که آلودگی به آناپلاسما اوویس و پس ازآن آناپلاسما مارژیناله وسنتراله دراین مطالعه مثبت بوده است. نتیجه گیري: بطور کلی در تشخیص بیماری آناپلاسموز باید به مواردی نظیر تاریخچه واگیری، سابقه بیماری در منطقه و وجود بندپایان ناقل توجه کرد . همچنین احتمال وجود بیش از یک عامل در واگیری هایی که با کم خونی همولیتیک همراه است را نباید از نظر دور داشت. آناپلاسما فاگوسیتوفیلوم درون گلبول‌های سفید میکروکلنی‌های بزرگی تشکیل می‌دهد که به آن موروله می‌گویند. این ریکتزیا از عوامل بیماریزای مشترک انسان و حیوانات می‌باشد.چون عاملین آناپلاسموز سلولهای پروکاریوتیک هستند هسته و ماده وراثتی آنها در معرض انواع عوامل جهش زا و به تبع تبدیل ریکتزیاها به نوع بیماریزای انسانی و حتی جدید برای دامها وجود دارد. بنا براین موارد کنترل بیماری فوق الذکر الزامی است.این بررسی بیان میکند که باتوجه به تعدادراس دام های بالا در شهرستان ، آلودگی به کنه های دامی ایکسودیده و همچنین آلودگی به بیماری آناپلاسموز ، یکی از مهمترین مشکلات بهداشتی منطقه میباشد که تابحال هیچ گونه گزارشی ازآن نشده وهیچ بررسی ای درگذشته برروی این بیماری مشترک انسان ودام صورت نگرفته است.لذا باانجام این مطالعه اهمیت بیماری درشهرستان نمایان گردیده است و نیاز به آموزش وشناخت بیماری، میزبان ها، ناقل وعامل آن به مردم شهرستان به ویژه دامداران ودامپروران ، همچنین کنترل ودرمان بیماری توسط مراکزبهداشت و اداره دامپزشکی شهرستان الزامی میباشد. Hard ticks are scattered all over the world and from warm tropical to arctic regions are generally considered as important human and animal blood sucking parasites. They are considered to be the most important ectoparasites in medicine and veterinary medicine, and have a significant role in the transmission of common zoonosis such as Crimean-Congo hemorrhagic fever and Anaplasmosis.This study was conducted during 2016-2017 in Fereydoun Shahr of Isfahan province. This research was covered of all seasons in 85 villages from plain and Mountainous areas.Totally,577 domestic animal including cow، goat and sheep,were observed to collect their ticks. Then 105 ticks were selected of 785 collected ticks. These ticks were identificed using medical university of Tehran keys of Acarology and then exposed to Nested PCR and sequencing methods to understand the Anaplasma species. Totally, 12 ixodid species were identified from domestic animals.Fall samples comprised of 4 genera, Autumn samples were Hyalomma (54.16%), Haemaphysalis ( 29.16%), Rhipicephalus (8.43%) and Dermacentor (8.34%) genera ticks.Winter samples were Haemaphysalis (89.09%) and Dermacentor (10.91%) genera ticks. Genera of spring were included of Rhipicephalus (91.3%), Dermacentor (7.1% ), Hyalomma (1.4%) and Haemaphysalis (0.2% ) ticks. The ticks of summer were consisted of Dermacentor (92.31% ) , Rhipicephalus (6.41%) and Hyalomma (1.28%) genera. This study showed that the Rhipicephalus and Dermacentor ticks, which are the main carriers of Anapelasmosis , were the most infestation factors in this region.Therefore, control ticks population is one of the essential and most important factor in removing the zoonosis in the region. The results of PCR during the current study showd that 9 of 12 reported speciese were infected with Anaplasma spp. The most infected species were Dermacentor marginatus and Rhipicephalus bursa. The most frequent species of Anaplasma was Anaplasma ovis.The results of this study showed that the pattern of Anaplasmosis in Fereydoun shahr was not focused and took over many places in the differaent areas.

Item Type: Thesis (Masters)
Keywords: : کنه های ایکسودیده،آنا پلاسموزیس،شناسایی مولکولی، فریدونشهر Ixodidae;Hard ticks; PCR;Anapelasma;Fereydoun shahr
Subjects: Q Science > QR Microbiology
Divisions: Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Medicine
Depositing User: آقای بهرام سوسنی غریب وند
Date Deposited: 31 Oct 2018 08:49
Last Modified: 31 Oct 2018 08:49
URI: http://eprints.ajums.ac.ir/id/eprint/20480

Actions (login required)

View Item View Item