Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences

بررسی تاثیر تنس‭(T.E.N.S)‬در کنترل درد پس ازعمل در بیماران تحت عمل جراحی‌پیوند عروقی کرونرقلب بستری در بیمارستان گلستان اهواز در سال‭۱۳۷۷-۷۸‬

شیرازی, منوچهر (2000) بررسی تاثیر تنس‭(T.E.N.S)‬در کنترل درد پس ازعمل در بیماران تحت عمل جراحی‌پیوند عروقی کرونرقلب بستری در بیمارستان گلستان اهواز در سال‭۱۳۷۷-۷۸‬. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,دانشکده پرستاری و مامائی

[img]
Preview
Text
m39178.pdf.pdf

Download (16MB) | Preview

Abstract

این پژوهش یک مطالعه تجربی است که به منظور تعیین تاثیر تنس در کنترل درد بیماران تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر قلب، بستری در بخش مراقبتهای ویژه قلب و عروق بیمارستان گلستان اهواز در سال‭ ۱۳۷۷-۷۸ ‬انجام شده است. جامعه پژوهش این مطالعه را کلیه بیماران تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر قلب بستری در بخش مراقبتهای ویژه قلب و عروق بیمارستان گلستان اهواز در طول دوره نمونه گیری تشکیل می دادند، که از میان آنها‭ ۶۰ ‬بیمار واجد شرایط پژوهش (که همگی مرد بودند) از طریق نمونه گیری مبتنی بر هدف و با آرایش تصادفی در دو گروه مساوی‭ ۳۰ ‬نفره، تحت عنوان آزمایش و کنترل قرار گرفته و انتخاب گردیدند. واحدهای مورد پژوهش در محدوده سنی‭ ۳۰ ‬تا‭ ۷۲ ‬سال ( میانگین‭۵۴+۱ ‬) قرار داشته اند و در گزینش نمونه ها از روش جور کردن استفاده شده، که در این گزینش معیارهای سن، میزان تحصیلات، سابقه عمل جراحی و تعداد درن ها مد نظر قرار گرفته است. ابزار گردآوری داده ها شامل فرم اطلاعاتی و مشاهده بوده است. فرم اطلاعاتی مشتمل بر پرسشنامه و چک لیست بوده و به منظور اندازه گیری فشار خون و نبض بیماران از دستگاه مانیتورینگ قلبی که مجهز به ابزار ثبت فشار خون داخل سرخرگی و نبض بود استفاده گردید. برای ارزیابی واکنشهای رفتاری نیز روش مشاهده مستقیم به کار برده شد. به منظور بررسی عملکرد تنس بر روی درد بیماران، به صورت مشترک از‭ ۴ ‬مقیاس مختلف استفاده شد که شامل، پاسخ های ذهنی(مقیاس رتبه ای درد)، پاسخ های فیزیولوژیک( فشارخون سیستولیک و دیاسیستولیک، نبض، تنفس) پاسخهای رفتاری در زمان بروز درد و میزان مصرف داروهای مسکن در طول مدت بستری بود. پس از جمع اوری داده ها ( کدگذاری و انتقال آنها به نرم افزار) جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد و اطلاعات جمع آوری شده در قالب جداول و نمودارها تدوین گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که بین میزان درد اندازه گیری شده در گروه آزمایش(قبل از استفاده از تنس) و گروه کنترل با توجه به مقیاس های فوق الذکر(بجز تنفس) اختلاف معنی داری مشاهده نگردید.۰/۰۵)‭(p>‬از طرف دیگر بین میزان درد اندازه گیری شده در گروه آزمایش قبل و بعد از استفاده از تنس اختلاف شدیدا معنی دار بود.(۰‭(p=‬ در طی این پژوهش عملکرد تنس بر روی میزان مصرف داروهای مسکن، زمان خروج از تخت و همچنین مدت زمان بستری بودن در بخش مراقبتهای ویژه قلب و عروق نیز مورد بررسی قرار گرفت، که به ترتیب در گروه آزمایش میانگین مصرف داروهای مسکن‭ ۲+۰/۱ ‬نوبت، میانگین زمان خروج از تخت‭ ۶+۰/۵ ‬ساعت و میانگین مدت زمان بستری بودن‭ ۶+۰/۸ ‬ساعت نسبت به گروه کنترل کمتر بوده و اختلاف بین آنها شدیدا معنی دار بود(۰‭.(p=‬ در پایان از بیماران گروه آزمایش در رابطه با استفاده از تنس نظرسنجی به عمل آمد، که همگی آنها از دستگاه تنس راضی بوده و از این میان،‭ ۸۰ ‬بیماران احساس رضایت بالایی را ابراز نمودند.

Item Type: Thesis (Masters)
Keywords: تاثیر تنس در کنترل درد،بیماران تحت عمل پیوند عروق کرونر قلب
Subjects: R Medicine > RT Nursing
Divisions: Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Medicine
Depositing User: آقای بهرام سوسنی غریب وند
Date Deposited: 18 Mar 2017 06:19
Last Modified: 18 Mar 2017 06:19
URI: http://eprints.ajums.ac.ir/id/eprint/3197

Actions (login required)

View Item View Item