Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences

بررسی مقایسه‌ای تاثیر کپسول آدالات بر سرعت کاهش فشار خون در بیماران مبتلا به پرفشاری خون به روش زیر زبانی و جویدن -قورت دادن در بیماران مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی شهرستان قصر شیرین در سال‭۱۳۷۸ ‬

آرمند, حاجی (2001) بررسی مقایسه‌ای تاثیر کپسول آدالات بر سرعت کاهش فشار خون در بیماران مبتلا به پرفشاری خون به روش زیر زبانی و جویدن -قورت دادن در بیماران مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی شهرستان قصر شیرین در سال‭۱۳۷۸ ‬. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,دانشکده پرستاری و مامائی

[img]
Preview
Text
m39194.pdf.pdf

Download (11MB) | Preview

Abstract

این پژوهش یک مطالعه‌نیمه تجربی است که به منظور مقایسه سرعت کاهش فشارخون بدنبال مصرف کپسول نیفیدیپین به دو روش زیرزبانی وجویدن-قورت در بیماران انجام گرفته است. جامعه پژوهش این مطالعه را کلیه بیماران پرفشارخون مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی‌شهرستان قصرشیرین در طول دوره نمونه گیری تشکیل داده که تعداد‭ ۱۶۰ ‬بیمار واجد شرایط پژوهش به تعداد مساوی زن ومرد از طریق نمونه گیری در دسترسوسنین‭ ۳۲ ‬و‭ ۹۹ ‬سال با میانگین‭ ۶۸ ‬سال انتخاب گردیده است. ابزار گردآوری داده ها شامل یک فرم اطلاعاتی و یک دستگاه فشارسنج نیمه‌اتوماتیک، که فرم اطلاعاتیاز دوبخشتشکیل شده بود،بخش اول مربوطبه اطلاعات مورد نیاز پژوهش (سن، جنس،قد، وزن، وجود ریسکفاکتورها، علائم همراه بیماری، داروهای مصرفیضدفشارخون) و بخش دوم مربوطبه چکلیست ثبت مقادیر فشار خون در دقائق‭ ۵ ‬الی‭ ۱۲۰ ‬بعد از مصرف نیفدیپین بوده است.بعد از کنترل فشارخون بیماران مراجعه کننده توسط پزشک، در صورت فشار خون مساوی و یا بالاتر از‭ ۱۷۰/۱۰۰ ‬میلی متر جیوه و بعد از ده دقیقه استراحت بیمار در وضعیت خوابیده فشارخون توسط پژوهشگر در مرحله اول قبل از دارو یک مرتبه و در مرحله دوم شش مرتبه و در دقائق‭۱۲۰،۶،۳۰،۲۰،۱۰،۵ ‬، بعداز مصرف کپسول نیفیدیپین کنترل گردیده است. نتایج تحقیق نشان داده است که بین سرعت کاهش فشار خون سیستول در بیماران در گروه زیرزبانی و جویدن - قورت دادن در دقائق‭ ۱۰،۵ ‬و‭ ۲۰ ‬بعد از مصرف کپسول نیفیدیپین‭ ۱۰ ‬میلیگرم به ترتیب در سطح (۰/۰۴ ‭( P=‬، ‭۰/۰۱)‬‭(P=‬ و ‭۰/۰۶)‬‭P=‬ اختلاف معنی داری نشان داده است و سرعت کاهش آن در روش زیر زبانی سریعتر بود. وازطرفی در سرعت کاهش فشارخون دیاستول درمدت زمان اختلاف معنی داری مشاهده نشده و در دو گروه یکسان بوده است.واز دقیقه‭ ۳۰ ‬به بعد سرعت کاهش فشارخون سیستول و دیاستول در دو روش تقریبا به هم نزدیک شده است و نتایج تحقیق بیانگر آن است که سرعت کاهش فشار خون در روش کپسول نیفیدیپین جویدن-قورت دادن مناسب تر و ایمن تراست در ضمن تعداد ضربان قلب در دو روش تغییرات چندانی نداشته است و میانگین آن در دو روش افزایش خفیفی را نشان داده است. کپسول نیفیدیپین در دو روش مصرفی زیرزبانی وجویدن - قورت دادن در طی مدت درمان توانسته است که در‭ ۱۶۰ ‬بیمار مورد پژوهش، مقدار‭ ۲۳ ‬متوسط فشارخون پایه را در بیماران کاهش دهد و میان فشارخون متوسط شریانی قبلو بعد از درمان اختلاف معنی داری را نشان می دهد. ‭۰/۰۰۰۱)‬‭.(P<‬ همچنین ارتباط معنی داری میان سرعت کاهش فشارخون در دو روش زیرزبانی و جویدن - قورت دادن به عنوان متغیر وابسته و سن، جنس، سابقه وجود بیماری، ریسک فاکتورهاو داروهای مصرفی ضدفشارخون به عنوان متغیر مستقل دیده نشد.

Item Type: Thesis (Masters)
Keywords: کپسول آدالات،کاهش فشار خون،پر فشاری خون،روش زیر زبانی،روش جویدن-قورت دادن،قصر شیرین‍
Subjects: R Medicine > RT Nursing
Divisions: Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Medicine
Depositing User: آقای بهرام سوسنی غریب وند
Date Deposited: 18 Mar 2017 06:23
Last Modified: 18 Mar 2017 06:23
URI: http://eprints.ajums.ac.ir/id/eprint/3200

Actions (login required)

View Item View Item