Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences

مقایسه پره مدیکیشن دکسمدتومیدین با کلونیدین بر روی تغییرات همودینامیک و میزان خونریزی در جراحی بر روی ستون فقرات Comparing the effects of oral clonidine premedication with intraoperative Dexmedetomidine on hemodynamic changes and intraoperative bleeding in elective spine surgery

وزیری, مهشید (2016) مقایسه پره مدیکیشن دکسمدتومیدین با کلونیدین بر روی تغییرات همودینامیک و میزان خونریزی در جراحی بر روی ستون فقرات Comparing the effects of oral clonidine premedication with intraoperative Dexmedetomidine on hemodynamic changes and intraoperative bleeding in elective spine surgery. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,دانشکده پزشکی

[img]
Preview
Text
m119610.pdf.pdf

Download (791kB) | Preview

Abstract

روش كار: این کارآزمایی بالینی دوسویه کور در سالهای 2015-2014 وپس از کسب اجازه از کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز-ایران انجام شد. در این مطالعه تعداد120 بیمار کاندید عمل جراحی الکتیو ستون فقرات به صورت تصادفی به سه گروه تقسیم شدند. گروهA mg 2/0قرص کلونیدین 90دقیقه قبل از القای بیهوشی دریافت نموده و cc 100نرمال سالین به عنوان دارونما 15 دقیقه قبل از القای بیهوشی انفوزیون شد. گروه B پس از دریافت قرص ویتامینB6 به عنوان دارونما، µ/kg5/0دکسمدتومیدین درcc 100 نرمال سالین در زمان15 دقیقه قبل از القای بیهوشی طی ده دقیقه انفوزیون وبا µ/h 25/0 ادامه می یافت. جهت گروه C قرص دارونماویتامین B6 به همراه انفوزیون نرمال سالین قبل از القای بیهوشی تجویز شد. قبل از عمل در بخش از بيماران رضايت آگاهانه كتبي اخذ گردید. معیارهای ورود به مطالعه شامل سن 20 تا 50سال ، ASA کلاس 1 یا 2 و معیارهای خروج از مطالعه شامل سابقه فشارخون، مشکلات ایسکمی قلبی، دریافت داروهای بتابلوکر یا مهارکننده های کانال کلسیم، سوء مصرف مواد ، حاملگی و ضربان قلب کمتر از 50 ضربان در دقیقه و زمان عمل بیش از 150 دقیقه می باشد. همه بيماران به طور يكسان با µg/kg3 فنتانيل ، mg/kg 5-3تیوپنتال وآتراكوريوم mg/kg5/0 تحت بيهوشي عمومي قرار گرفته و نگهداري بيهوشي با ایزوفلوران نیم تا یک درصد و N2Oو اكسيژن به نسبت 50 درصد انجام شد. میزان ضربان قلب، فشار سیستولیک و دیاستولیک وفشار متوسط شریانی قبل از القای بیهوشی ثبت شده ودر طی عمل نیزدر زمان های5دقیقه بعد از اینتوباسیو ن ،هنگام برش جراحی ،30و60 دقیقه پس از شروع عمل و پس از خارج کردن لوله تراشه ثبت گردید. در پایان عمل میزان خونریزی بیماران بر حسب میلی لیتر با محاسبه میزان خون جمع شده درساکشن ونیز احتساب گازهای آغشته به خون ثبت می گردید. ثبت علایم حیاتی ومیزان خونریزی توسط دستیار بیهوشی که از نوع داروی تجویز شده و گروه بندی بیماران اطلاع نداشت انجام می شد. يافته ها: درهرسه گروه ازنظر مشخصات دموگرافیک وطول مدت عمل تفاوت معناداری وجود نداشت.(p>0.05) نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که کلونیدین و دکسمدتومیدین نسبت به گروه کنترل هردو در کاهش میزان خونریزی حین عمل موثربوده اند(P<0.05)اما این تاثیردر کلونیدین نسبت به دکسمدتومیدین بیشتر بوده وتفاوت در دوگروه نیزمعنادار بوده است (P<0.00101). ازنظرثبات همودینامیک تغییرات HR، MAP، SAPوDAP بین دو گروه کلونیدین و دکسمدتومیدین تفاوت معنی داری مشاهده نشد اما نسبت به گروه کنترل میزان تغییرات کاملا معنی داربود(P<0.05). بیشترین معنا داری در مراحل بعد ازاینتوباسیون و بلافاصله بعد از اکستوباسیون مشاهده شده ودرسایرمراحل در طول عمل همودینامیک باثبات بود .(P<0.00001) Methods: This randomized, double-blind clinical trial study was performed during 2014-15 on 120 patients undergoing spinal surgery with authorization from the Ethics Committee of the University of Medical Sciences of Ahvaz. Inclusion criteria were as follows: age range of 20 to 50 years, ASA class 1 or 2 and spine surgery candidates. Exclusion criteria included patients with hypertension, coagulopathy, ischemic heart disease, pregnancy, taking beta blockers or calcium channels blockers drugs and operating time of over 120 minutes. Patients were randomly divided into three groups. The first group took an oral 0.2 mg clonidine tablet and 100cc saline as placebo 90 minutes and 15 minutes before induction of anesthesia respectively. The second group received 0.5 µ/kg dexmedetomidine 15 minutes before induction of anesthesia in 100cc saline infusion as placebo Vitamine B6 tablet with continuation rate of 0.25µ/h. The third group received Vitamine B6 placebo tablet in 100cc saline infusion taken 15 minutes before induction of anesthesia. All three groups underwent general anesthesia with fentanyl 3.0 μg/kg, thiopental 3-5 mg/kg, atracurium 0.5 mg/kg. Maintenance of anesthesia was done with 0.5-1% isoflurane, 50% N2O and 50% O2. During the surgery, sufficient volumes of crystalloid were administered to the patients by the anesthesiologist after calculating the amount of required fluid. Heart rate, systolic pressure and diastolic pressure before induction of anesthesia were registered as baseline by arterial catheter five minute after intubation and surgery incision time, subsequently 30, 60 minutes after induction of anesthesia and after extubation. The amount of intraoperative blood loss of each patient was estimated based on the volume of blood in the suction bottle and the number of the bloody gauze pads by an anesthesiologist unaware of the study details. Results: The demographic characteristics and the duration of operation were not significant in the three groups (P> 0.05). Hemodynamic changes in HR, MAP, SAP and DAP were not significant between clonidine and dexmedetomidine but completely significant as compared to the control group (P <0.05). Most significantly in the stages after the intubation, and after extubation were observed (P <0.00001). There was a significant reduction in intraoperative blood loss in patients who received clonidine and dexmeditomidine compared to the control group (P <0.05), with more dramatic reduction in the clonidine group (P <0.00001).

Item Type: Thesis (Doctoral)
Keywords: جراحی ستون فقرات ، خونریزی حین عمل،کلونیدین، دکسمدتومیدین spinal surgery, blood loss, clonidine, dexmedetomidine
Subjects: R Medicine > RD Surgery
Divisions: Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Medicine
Depositing User: آقای بهرام سوسنی غریب وند
Date Deposited: 22 Mar 2017 06:12
Last Modified: 22 Mar 2017 06:12
URI: http://eprints.ajums.ac.ir/id/eprint/3463

Actions (login required)

View Item View Item