Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences

بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی Conocarpus erectus leaf (برگ مورد آمریکایی)، Allium hirtifolium Bulbs (پیاز موسیر)، Punica granatum peel (پوست انار) و Zingier officinale roscoe rhizome (ریشه زنجبیل) بر مرگ سلولی پروماستیگوت های لیشمانیا میجر از طریق فلوسایتومتری و میکروسکوپ نیروی اتمی Effect of Hydroalcholic extracts of Conocarpus erectus leaf, Allium hirtifolium Bulbs, Punica granatum peel and Zingier officinale roscoe rhizome on Leishmania major promastigotes for apoptosiss inducing applying flow cytometry and electron microscopy

خودکار, ایمان (2016) بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی Conocarpus erectus leaf (برگ مورد آمریکایی)، Allium hirtifolium Bulbs (پیاز موسیر)، Punica granatum peel (پوست انار) و Zingier officinale roscoe rhizome (ریشه زنجبیل) بر مرگ سلولی پروماستیگوت های لیشمانیا میجر از طریق فلوسایتومتری و میکروسکوپ نیروی اتمی Effect of Hydroalcholic extracts of Conocarpus erectus leaf, Allium hirtifolium Bulbs, Punica granatum peel and Zingier officinale roscoe rhizome on Leishmania major promastigotes for apoptosiss inducing applying flow cytometry and electron microscopy. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

[img]
Preview
Text
m111651.pdf.pdf

Download (842kB) | Preview

Abstract

مقدمه داروهای مورد استفاده در درمان لیشمانیازیس دارای مشکلاتی از قبیل عود بیماری، مقاومت به داروها، عوارض جانبی داروها ، هزینه بالا ومدت درمان طولانی بوده و به همین علت تحقیق بر روی ترکیبات طبیعی و بدون عوارض گیاهی برای جایگزینی داروهای مورد استفاده ، ضروری به نظر میرسد. ایران از لحاظ تنوع گیاهان دارویی در دنیا کم نظیر بوده در سالهای اخیر نیزمطالعات فراوانی بر روی گیاهان دارویی و موثر بر روی لیشمانیا در کشور صورت پذیرفته است. هدف از مطالعه پیش رو بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی 4 گیاه دارویی برمرگ سلولی پروماستیگوت های لیشمانیامیجر از طریق فلوسایتومتری و میکروسکوپ الكتروني می باشد. مواد وروش ها IC50 عصاره ها را با روش MTT سنجیده شده و به مدت 72 ساعت با پروماستیگوت های کشت داده شده مجاور نموده و در نهایت با استفاده از کیت اختصاصي تشخيص آپوپتوز Annexin­V­ Flous /PI از شرکت Roche آلمان میزان آپوپتوز رخ داده در پروماستیگوت های لیشمانیا میجر مشخص شد. برای بررسی تغییرات مورفولوژی در ساختار پروماستیگوت ها نیز نمونه مجاور شده با IC50 عصاره ها بر روی لام گسترانده شد و با استفاده از میکروسکوپAFM عکسبرداری گردید. نتایج نزدیکترین میزانIC50 در بین عصاره ها پس از 72 ساعت نسبت به داروی کنترل مربوط به عصاره موسیرو پوست انار بود. بیشترین میزان آپوپتوز اولیه در مقایسه با داروی کنترل در مواجهه عصاره موسیر با پروماستیگوت ها رخ داد. با بررسی تغییرات مورفولوژیکی پروماستیگوت های مواجه شده با عصاره ها نسبت به پروماستیگوت های گروههای کنترل مثبت و منفی بیشترین میزان کوتاه شدن تاژک و بدنه انگل نسبت به داروی کنترل در پروماستیگوت های مواجه شده با عصاره موسیر دیده میشود. بحث و نتیجه گیری با توجه به نتایج عصاره پوست انار وموسیر را به عنوان کاندید برای مطالعه بیشتر و تست بر روی حیوانات آزمایشگاهی میتوان در نظر گرفت و تبدیل این عصاره ها به اشکال دیگر دارویی و استخراج مواد موثره آنها در بدست آوردن ترکیبی موثر و همچنین بررسی بر روی حیوانات آزمایشگاهی می تواند کمک کننده باشد. Leishmania major is the main factor that causes cutaneous or zoonotic Leishmaniasis. It has been introduced as one of the 6 important tropical diseases all over the world by the World Health Organization(WHO). Due to long treatment procedure, lack of recovery in some patients, side effects and high cost of treatment, find an alternative medication seems quite necessary. One of the effective ways to find the right medicine for the treatment of leishmaniasis is to search for finding effective herbal compounds and medicines. To determine the effect of a herbal compound extracted by a specific solvent on Leishmania, a lot of methods have been developed like: the study of parasites treated with the extract through optical and electron microscopy, colorimetric methods such as flow cytometry and MTT. In the present study, the impact of hydro alcoholic extracts of four medicinal plants Conocarpus erectus leaf, Allium hirtifolium bulb, Punica granatum peel and Zingier officinale roscoe root, widely used in traditional medicine, was investigated through flow cytometry and electron microscopy. Materials and Methods Different dilutions of each extract initialing with 1mg/ml was prepared in 96- well plates. Cultivated 106 Leishmania major Promastigotes in culture flasks containing RPMI1640 medium and 10% of BHI were counted using neobar lam and poured in each well. Subsequent to 72h incubation, MTT solution was added to each well, then absorbance was documented with ELISA reader in 570 nm. Annexin­V­ Alexa Fluor 488 /PI kit of Roche was applied to detect and quantify the apoptosis and differentiate from necrosis at single cell level based on Annexin-V- labeling. Leishmainia promastigotes were incubated with or without selected compounds at their respective IC50s for 72 h, washed twice using PBS, and resuspended in annexin binding buffer at 1 × 106 parasites/100 µl. Five microliters of annexin-V solution and 1 µl PI at 100 µg/ml were added, and the mixture was incubated for 5 min at room temperature. Afterwards, 400 µl of annexin binding buffer was added, and the fluorescence of the stained parasites was analyzed using a Beckman Coulter FC500 cytometer; fluorescence emission was quantified using CXP analysis software. L. major promastigote cells incubation for 72 hours and collected by centrfugation(1,100×g for 15 min at room temperature), washed in 0.1 M phosphate buffer saline pH 7.2 and fixed with 2.5% (v/v) glutaraldehyde in 0.1 M phosphate buffer, pH 7.2, for 60 min. Cells were washed in the same buffer and settled onto poly-L-lysine coated glass cover slips. Samples were then, washed twice in Molecular Biology grade water (Sigma) and dried with a gentle stream of argon gas. The prepared samples were scanned by JPK Nano wizard using 380 kHz TIP silicon nitrite at 1Hz speed and obtained photos were analyzed by manufacturing Microscope software(JPK Data Processing). Results IC50 of extracts were measured in 72h for which Conocarpus erectus 201 (μg / ml), Allium hirtifolium 87 (μg / ml), Punica granatum peel was 138 (μg / ml), Zingier officinale roscoe 211(μg / ml) and control drug 58(μg / ml). The flow cytomery results showed that the percentage of apoptotic promastigotes by using extracts’ IC50s were Conocarpus erectus 9.91%, Allium hirtifolium 29.12, Punica granatum peel 8.48%, Zingier officinale roscoe 2.81% and Meglusan 33.55%, respectively .Change in Topography and the size of body and hole flagellum of promastigotes treated with extract was observed by Atomic force microscopy technique. Discussion The colorimetric results of this study indicated that Allium hirtifolium and Punica granatum peel extracts after 72 hours has been the closest value to control drug. The flow cytometry result showed that the extract IC50 of Allium hirtifolium bulbs is closest to the control drug. Most of extracts has Impact like roundness, perforation, rupture and leak of cells, or transformed flagella (particularly shortening) on the promastigotes. Conclusion According to the results Punica granatum peel and Allium hirtifolium extracts can be considered as candidates for further study and testing on laboratory animals. Also, the conversion of such extracts into other pharmaceutical forms and extraction of their active ingredients to obaint an effective compound can be very helpful.

Item Type: Thesis (Masters)
Keywords: گیاهان دارویی، لیشمانیا میجر، فلوسایتومتری، میکروسکوپ Medicinal plants, Leishmania major, Flowcytometry, Afm
Subjects: Q Science > QR Microbiology
Divisions: Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Medicine
Depositing User: آقای بهرام سوسنی غریب وند
Date Deposited: 05 Apr 2017 10:25
Last Modified: 05 Apr 2017 10:25
URI: http://eprints.ajums.ac.ir/id/eprint/4107

Actions (login required)

View Item View Item