Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences

بررسی عوارض و رضایت بیماران مبتلا به بیماری پیلونیدال از روش جراحی‭Tie over‬ در مقابل روش جراحی باز در بیمارستان رازی اهواز در سال‭۱۳۸۹ ‬

برجسته زائری, علیرضا (2011) بررسی عوارض و رضایت بیماران مبتلا به بیماری پیلونیدال از روش جراحی‭Tie over‬ در مقابل روش جراحی باز در بیمارستان رازی اهواز در سال‭۱۳۸۹ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز,School of Medicine دانشکده پزشکی

[img]
Preview
Text
m47400.pdf.pdf

Download (912kB) | Preview

Abstract

مقدمه: بیماری پیلوندال عبارت است از سینوس حاوی مو در ناحیه شکاف اینتر گلوتئال.اگر چه این بیماری مورتالیتی زیادی ندارد ولی خود بیماری و درمانهای آن موجب از کار افتادگی وغیبت از مدرسه میشود.این بیماری میتواند بصورت کیست ساده،آبسه حادویا سینوس مزمن باشد بنابراین درمان آن از تحت نظر گرفتن وبرداشتن مو تا انسزیون و درناز آبسه و بر داشتن سینوس متغیر است. اگر چه تکنیکهای جراحی زیادی برای درمان سینوس پیلونیدال وجود دارد ولی بهترین روش درمان مشخص نیست. بهترین عمل جراحی بایدساده باشدمدت بستری کوتاه باشد زمان بازگشت به کار کوتاه باشد و عود کمتری داشته باشد. مطالعات متعددی جنبه های مختلف روش باز وبسته را بررسی نمودهاند ولی محور اصلی این مطالعه بررسی رضایت بیماران از روش Tie over در مقابل روش باز میباشد. روش کار: در این طرح از تعداد 100بیمار مبتلا به سینوس پیلونیدال بصورت راندوم 50 بیمار تحت عمل جراحی به روش Tie over و 50 بیمار تحت عمل جراحی به روش باز قرار گرفته و به مدت 6 ماه پیگیری می شود. در این بررسی در بیماران عمل شده به روش Tie over پس از بیهوشی نخاعی با انسزیون بیضی در محل سینوس ضایعه بصورت یکجا تا روی فاشیای پره ساکرال برداشته شده و پس از کنترل کامل هموستاززخم توسط سوچور نایلون تمام ضخامتf&n با کشش مناسب بسته میشود در حالیکه جهت فشار مناسب فقط یک عدد گاز لوله شده در هر طرف زخم بر روی پوست وزیر سوچورf&nگذاشته میشود. طی مدت ده روز جهت خشک کردن عرق و خیس نشدن زخم مرتب با سشوار خشک شده وپس از این مدت سوچورها و گازها برداشته میشود. در بیماران عمل شده به روش باز پس از بیهوشی نخاعی با انسزیون بیضی در محل سینوس ضایعه بصورت یکجا تا روی فاشیای پره ساکرال برداشته شده و پس از کنترل کامل هموستاززخم باز گذاشته میشود. برای بیمارانی که پس از عمل جراحی به درمانگاه مراجعه می کنند پرسشنامه ای تکمیل می شود و بر اساس پاسخهای بیماران رضایت آنها از عمل جراحی ارزیابی می شود. نتایج: متوسط سن افراد تحت مطالعه 26.6 سال و نسبت مرد به زن در افراد تحت مطالعه 1.85 بود. خونریزی ازمحل عمل در گروه Tie over در 1نفر و در گروه بازدر2 نفر مشاهده شد که اختلاف معنی دار آماری دیده نشد. عفونت محل عمل در گروه Tie over در 1نفر و در گروه بازدر1 نفر مشاهده شد که اختلاف معنی دار آماری دیده نشد. عود بیماری در مدت 6ماه پیگیری در گروه Tie over در 1نفر و در گروه بازدر1 نفر مشاهده شد که اختلاف معنی دار آماری دیده نشد. متوسط زما ن باز گشت به کار در گروه Tie over کمتر از گروه باز بود . درد پس از عمل با استفاده از مقیاس VAS دو ساعت پس از بی حسی نخاعی که در گروه Tie over بیشتر از گروه باز بود. پذیرش اطرافیان برای مرا قبت ازمحل عمل در گروه Tie over بیشتر از گروه باز بود. رضا یت بیماراز روش جراحی در گروه Tie over بیشتر از گروه باز بود . نتیجه گیری: با توجه به نتایج این مطالعه مبنی بر بازگشت زودتر بیماران به کارورضایتمندی بیشتر بیماران از روش Tie over برای جراحی سینوس پیلونیدال به نظر میرسد که این روش جراحی برای بیماری پیلونیدال مناسبتر است.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Keywords: روش Tie over ، روش باز، بیماری پیلوندال، رضا یت بیمار
Subjects: R Medicine > RD Surgery
Divisions: Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Medicine
Depositing User: آقای بهرام سوسنی غریب وند
Date Deposited: 10 Apr 2017 08:02
Last Modified: 10 Apr 2017 08:02
URI: http://eprints.ajums.ac.ir/id/eprint/4446

Actions (login required)

View Item View Item