Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences

تعیین هویت مولکولی لژیونلاهای جدا شده از منابع آبی محیطی اهواز،از طریق شناسایی ژن mip و آنالیز توالی محصولات PCR Molecular Identification of isolatied Legionella from enviromental water sources of Ahvaz by detection of mip gene and sequencing of PCR products.

مرادزاده, مینا (2016) تعیین هویت مولکولی لژیونلاهای جدا شده از منابع آبی محیطی اهواز،از طریق شناسایی ژن mip و آنالیز توالی محصولات PCR Molecular Identification of isolatied Legionella from enviromental water sources of Ahvaz by detection of mip gene and sequencing of PCR products. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

[img]
Preview
Text
m110945.pdf.pdf

Download (1MB) | Preview

Abstract

مقدمه: لژیونلا یک باکتری هتروفیلیک در شبکه آبرسانی می باشد،که بطور طبیعی در آب های تازه بصورت پلانکتونی یا بیوفیلم زنده مانده و يك باكتري درون سلولي اختياري است و تنها پس از تكثير درون ماكروفاژها و پاره كردن آن ها به تعداد زياد در فضاي آلوئولي و ترشحات تنفس تحتاني يافت خواهد شد. این باکتری از طریق تشکیل آئروسل آبی وارد ریه انسان شده و آلودگي با گونه هاي لژيونلا شامل طيفي از بیماری ها مي شود كه يك سوي آن تب پونتياك fever) (Pontiac يك بيماري شبه آنفولانزاي خودمحدودشونده و در سوي ديگر بيماري سيستميك و كشنده لژيونر(Legionnaire`s disease) می باشد. پنوموني در اين بيماران به صورت تحت حاد، بسيار كشنده و شديد است. شيوع بيماري لژيونر به ميزان آلودگي منابع آبي و حساسيت افراد بستگي دارد. بررسی مداوم سیستم های آب رسانی از نظر حضور لژیونلا امری مهم در ارتباط با بهداشت عمومی میباشد. بنابراین هدف از این مطالعه تعیین هویت مولکولی لژیونلاهای جدا شده از منابع آبی محیطی اهواز، از طریق شناسایی ژن mip و آنالیز توالی محصولات PCR میباشد. مواد و روش ها:در این تحقیق 144 نمونه جمع آوری شده از منابع آبی محیطی و بیمارستانهای آموزشی مختلفی مانند برج های خنک کننده ،حوضچه ها و فواره های آب ، بن ماری 37 درجه سانتی گراد، یونیت های دندان پزشکی ،رسوب دوش های آب و... مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور جلوگیری از رشد باکتری های سریع رشد و قارچ های ساپروفیت تمامی نمونه ها تحت تیمار اسیدی قرار گرفتند. سپس بر روی محیط های انتخابی و غیر انتخابی نظیر BCYE وMWY کشت داده شدند.به منظور تایید هویت اولیه کلنی های ایزوله شده ،از مورفولوژی کلنی ها،رنگ آمیزی گرم و عدم رشد پس از تلقیح به محیط های معمولی آزمایشگاهی نظیر Blood Agar و MacConkey Agar استفاده گردید. با استفاده از روش جوشاندن، DNA نمونه ها استخراج و سپس واکنش PCR برای ژن های 16S rRNA و mip با استفاده از پرایمرهای اختصاصی انجام شد. در نهایت محصولات PCR پس از الکتروفورز و تعیین سکوئینسینگ آنها،با استفاده از نرم افزار JPhydit Ver.1 مورد آنالیز قرار گرفته و سپس نسبت به رسم دندوگرام آنها اقدام گردید. نتایج: از 144 نمونه جمع آوری شده، 24 ایزوله از لحاظ حضور جنس لژیونلا مثبت گردیدند. پس از بررسی مشخص شد که 13 ایزوله در گونه Legionella pneumophila ، 5 ایزوله متعلق به گونه Legionella worsleinsis ، 1 ایزوله متعلق به گونه Legionella dumoffi ،1 ایزوله متعلق به Legionella fairfieldensis و 4ایزوله که هویت گونه ای آنها مشخص نشد ، به عنوان Legionella SPP. شناسایی شدند. گونه L. pneumophila با شیوع 2/54% شایع ترین گونه جداسازی شده بود. پس از آن گونه¬ Legionella worsleinsis با شیوع 8/20% شایعترین گونه ها گزارش شدند. نتیجه گیری : علی رغم استفاده از منابع آب تصفیه شده شبکه توزیع شهری،6/16 درصد نمونه ها ی گرفته شده از منابع آب محیطی و بیمارستانی آلوده به باکتری لژیونلا بودند،از طرفی چون باکتری لژیونلا نسبت به مواد ضد عفونی کننده مانند کلر با غلظت های متدوال مقاوم بوده، بنابراین جهت کنترل آن در سیستم های آبرسانی بیمارستانی بررسی های منظم و دقیق جهت ردیابی و از بین بردن این عوامل با استفاده از روش های گند زدای قویتر موثر می باشد. Introduction: Legionella is a heterophilic bacterium in the water supply network, which can normally survive in the biofilm or planktonic form in fresh water and is an optional intracellular bacterium and will be found only after proliferate within macrophages and rip them out in large numbers in the alveolar spaces and the lower respiratory secretions. The bacteria enter the lungs through the formation of aqua aerosol and contamination with Legionella species includes the spectral of diseases that is the Pontiac fever, a self-limited influenza-like disease on one hand, and systemic and legionnaire's disease on the other hand. In these patients, Pneumonia is acute, highly fatal and severe. The incidence of Legionnaire's disease depends on the contamination of water sources and susceptibility. Ongoing monitoring of water supply systems in terms of the presence of Legionella is important in the public health. The aim of this study was to determine the molecular identity of Legionellas isolated from environmental water resources in Ahvaz through the identification of the mip gene and analysis of sequencing of PCR products. Materials and methods: in this study 144 samples collected from cooling towers, ponds and water fountains water baths 37 ° c, dental unit, and sediment water shower in the environmental water sources and different educational hospitals, were examined. In order to prevent the growth of fast-growing bacteria and saprophytic fungi, all samples were treated with acid. Then, they were cultured on selective and non-selective media such as BCYE and MWY. In order to confirm the primary identity of the isolated colonies, we used the morphology of the colonies, gram staining, and lack of growth after insemination to conventional laboratory environments such as Blood Agar and Mac Conkey Agar. Using the boiling method, DNA of the samples was extracted, and then the PCR reaction for 16S rRNA genes and mop was done using proprietary primers. Eventually, after electrophoresis and determination of sequencing of PCR products, they were analyzed using the JPhydit software version 1 and then, their dendrogram was drawn. Results: of the 144 samples collected 24 isolates were positive in terms of the presence of the Genus Legionella. After investigation, it became clear that 13 isolates in Legionella pneumophila species, 5 isolates belong to Legionella worsleinsis species, 1 isolates belong to Legionella dumoffi species, 1 isolates belong to Legionella fairfieldensis, and 4 isolates that their species identity was not determined were identified as Legionella SPP. Pneumophila species with a prevalence of 54% was the most commonly isolated species. After that, species of Legionella worsleinsis with the prevalence of 20.83% were reported as the most common. Conclusion: despite the use of refined water resources for urban distribution system, 16.6% of the samples taken from environmental and hospital water sources were contaminated with Legionella bacterium; on the other hand, because the Legionella bacterium were resistant to disinfectants such as chlorine with common concentrations, so to control it in the hospital water

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: Q Science > QR Microbiology
Divisions: Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Medicine
Depositing User: آقای بهرام سوسنی غریب وند
Date Deposited: 11 Apr 2017 07:34
Last Modified: 11 Apr 2017 07:34
URI: http://eprints.ajums.ac.ir/id/eprint/4510

Actions (login required)

View Item View Item