Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences

تعیین میزان تری هالومتان هادر تصفیه خانه ها و آب آشامیدنی مناطق مختلف شهر اهواز Determination Of trihalomethanes level in water treatment plants and drinking water of different areas in ahvaz city

شمشیری, اعظم (2007) تعیین میزان تری هالومتان هادر تصفیه خانه ها و آب آشامیدنی مناطق مختلف شهر اهواز Determination Of trihalomethanes level in water treatment plants and drinking water of different areas in ahvaz city. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Pharmacy & Pharmaceutical Science دانشکده داروسازی و علوم دارویی

[img]
Preview
Text
m23550.pdf

Download (15MB) | Preview

Abstract

تشکیل تری هالومتان ها (THMs) در طول فرایند کلرزنی به آب آشامیدنی اولین بار در سال 1974 توسطRook بیان شد. ترکیبات مختلف تری هالومتان ها، شامل کلروفرم، برمودی کلرومتان، دی برموکلرومتان و برموفرم در اثر واکنش کلر با مواد آلی و هیومیک اسید موجود در آب، ایجاد می شود. احتمال می رود که تری هالو متان ها ترکیباتی با فعالیت کارسینوژنیک و موتاژنیک باشند. در نتیجه این ترکیبات برای سلامت انسانها زیان آور می باشند. به همین دلیل این مطالعه میزان این ترکیبات را در آب آشامیدنی مورد بررسی قرار داده است. بدین منظور تعداد 46 نمونه آب از 2 تصفیه خانه (شماره1 وشماره2) و دو منطقه شهر اهواز (کیانپارس و پردیس) و همچنین آب خام در چند ماه از مهر تا اذر 1385 جمع آوری شد. مقدار 500 میلی لیتر آب از مناطق مورد مطالعه در ظروف شیشه ای کدر500 میلی لیتری دارای در سمباده ای جمع آوری شد. به250 میلی لیتر از نمونه آب مقدار 25/0میلی لیتر تتراکلریدکربن20 میکرو گرم بر میلی لیتر اضافه شد سپس 5 میلی لیتر هگزان نرمال به آن افزوده شد و مخلوط گردید سپس به مدت 3 دقیقه در دکانتور نگهداشته شد و استخراج انجام شد و مقدار 1 میکرولیتر از محلول رویی به دستگاه کروماتوگرافی گازی تزریق شد. جهت تعیین مقدار تری هالومتان ها دستگاه کروماتوگرافی گازی مدل 6890N به همراه آشکار ساز جذب الکترونی (GC- M.ECD ) مورد استفاده قرار گرفت. دستگاه کروماتوگرافی گازی به ستون DB-5(30متر طول و قطر 25/0 متر ذراتی با ابعاد 25/0 میکرون) مجهزشده بود.برنامه ریزی دمایی به این ترتیب صورت پذیرفت. دمای آشکارساز:300درجه سانتیگراد و دمای محل تزریق :200 درجه سانتیگراد، دمای کوره: ابتدا دمای 40 درجه سانتیگراد تعیین شد که به مدت 4 دقیقه آون در این دما ثابت مانده پس از آن دما با سرعت 10 درجه در دقیقه به100درجه سانتیگراد رسیده و دما در این مرحله 6دقیقه ثابت مانده پس از آن دما با سرعت 100 درجه در دقیقه به دمای 200درجه رسیده به مدت 3دقیقه ثابت ماند. استانداری که جهت آزمایش هالو فرم های مخلوط( کلروفرم ،برمودی کلرو متان ،دی برمو کلرو متان ،برمو فرم) استفاده می شود به شکل تجارتی و توسط supelco در دسترس قرار گرفته است مطالعه حاضر نشان داد که میانگین غلظت کل تری هالو متان ها درآب تصفیه خانه شماره یک ،44/142 میکروگرم بر لیتر در پردیس 29/117 میکروگرم بر لیتر و در کیانپارس 9/168میکروگرم درلیتربود که این مقادیر بیش از حد مجاز تعیین شده توسط EPA (100) میکروگرم بر لیتر می باشد. اما میانگین غلظت کل تری هالو متان ها در آب آشاميدني تصفيه خانه شماره دو 4/45 بوده است كه كمتر از حد مجاز تعيين شده توسط EPA مي باشد و آب اين تصفيه خانه از اين نظر داراي كيفيت مطلوبي است. همچنین در آب خام ورودي به تصفيه خانه این مقدار 76/12 ميكروگرم بر ليتر بوده است. بیشترین مقدار کلروفرم مربوط به منطقه کیانپارس 5/7 میکروگرم بر لیتر بوده است که این مقدار کمتر از مقدار کلروفرم تعیین شده توسط EPA (30) میکروگرم بر لیتر می باشد. در تحقيق حاضر براي کل تري هالو متان هاي آب آشاميدني مقدار ميانگين 4/118 ميكرو گرم بر ليتر به دست آمد كه مقدار آنها در محدوده 42/45 تا 69/168 بوده است در این مطالعه در بیشتر نمونه های آنالیز شده مقدار دی برموکلرومتان (CHClBr2) بیشترین عضو تری هالو متان های تشکیل شده بود.

Item Type: Thesis (Masters)
Keywords: آب ،تری هالومتان ها،کروماتوگرافی گازی،آشکارسازجذب الکترونی Water, Trihalomethanes, gas chromatography, electron capture detector.
Subjects: R Medicine > RS Pharmacy and materia medica
R Medicine > RV Botanic, Thomsonian, and eclectic medicine
Divisions: Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Medicine
Depositing User: آقای بهرام سوسنی غریب وند
Date Deposited: 13 Apr 2017 08:28
Last Modified: 20 May 2017 05:57
URI: http://eprints.ajums.ac.ir/id/eprint/4632

Actions (login required)

View Item View Item