Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences

بررسی تاثيرنانوسيلوربرمیکروارگانیسمهای باكتريال شايع سطوح بیمارستانی

ابوالقاسمی, سارا (2011) بررسی تاثيرنانوسيلوربرمیکروارگانیسمهای باكتريال شايع سطوح بیمارستانی. Doctoral thesis, ، دانشگاه جندی شاپور اهواز,School of Medicine دانشکده پزشکی

[img]
Preview
Text
m47492.pdf.pdf

Download (591kB) | Preview

Abstract

مقدمه:عفونتهای بیمارستانی یکی از علل مهم عوارض و مرگ و میر در بیمارستانها می باشد.انجام ضدعفونی و استریل کردن،درجهت اطمینان از عدم انتقال عوامل بیماریزای عفونی از طریق وسایل پزشکی و جراحی به بیماران امری اساسی است.مثلا نقره به فرم متالیک آن،نیترات نقره،سیلور سولفادیازین برای درمان سوختگی ، زخم ها وعفونت های متعدد باکتریال استفاده می شده است.استفاده از نقره به عنوان ذرات نانو به علت اینکه بسیاری از باکتریها به آنتی بیوتیک های متعدد مقاوم شده اند،اهمیت دارد. تحقیقاتی در زمینه خطر مسمومیت با نقره و سمی بودن آن برای سلولهای بدن انجام شده ونشان داده شده است که دارای سمیت کم برای سلولهای بدن انسان است.استفاده از ضد عفونی کننده های با پایه الکلی وکلری علاوه بر دارا بودن بوی آزاردهنده و نامطبوع ، حاوی مواد شیمیایی دارای اثرات جانبی نامطلوب از جمله حساسیتهای پوستی و خطرات استنشاقی میباشد.به همین علت تصمیم گرفتیم تاثیر نانوسیلوربا رقتهای مختلف در فاصله های زمانی متفاوت را برچند ارگانیسم شایع بیمارستانی بررسی کرده و آن را با برخی ضد عفونی کننده های معمول مورد استفاده (مثل دکونکس و الکل) مقایسه نماییم. روش کار:در این مطالعه که مداخله اي یک سوکور می باشد. از 15عدد پوشش فلزی پرونده بیماران به عنوان سطوح بیمارستانی استفاده گردید، پس از استریل کردن، هر 5 سطح، با میزان وغلظت برابر از یکی از باکتریهای استاف ارئوس ، سودوموناس آرژینوزا وباسیلوس سرئوس آلوده شدند سپس سطوح آلوده به هر باکتری، با 5ماده ضد عفونی کننده نانوسیلور 100ppm,200ppm,300ppm، الکل ودکونکس ضد عفونی گردید وپس از زمانهای 60,30,15,5دقیقه نمونه گیری انجام و کشت داده شد. سپس تعداد کلونی تشکیل شده مقایسه شدند.این فرایند 2 نوبت دیگر،در شرایط برابر تکرار شد. نتایج: نانوسیلور در هر 3 رقت تاثیر مناسبی روی باکتری های مورد مطالعه داشت وتعداد کلونی آنها را حتی پس از5 دقیقه از شستشو بیش از 99% کاهش داد و تفاوت معنی داری بین هر 3 رقت نانوسیلور و سایرمواد ضدعفونی کننده مورد مطالعه ما(الکل و دکونکس) در کاهش کلونی باکتریها در زمانهای ثابت پس از نمونه گیری یعنی,5 60,30,15 دقیقه مشاهده نشد.(palue>0.05 برای هر زمان) نتیجه گیری:با توجه به تاثیر قابل رقابت نانوذرات نقره با مواد ضدعفونی کننده رایج موجود در بازار و مورد استفاده در بیمارستانها ،از سوی دیگر مزیت عدم وجود عوارض ریوی و پوستی و بوی آزاردهنده به نظر می رسد این ماده بتواند به عنوان یک ماده ضدعفونی کننده مفید و کم عارضه مورد استفاده قرار گیرد. Introduction: nosocomial infections are important causes of morbidity and mortality in hospitals. Achieving disinfection and sterilization is essential for ensuring that medical and surgical instruments do not transmit infectious pathogens to patients. Disinfection is a process that eliminates many or all pathogenic microorganisms on inanimate objects, with the exception of bacterial spores. Disinfection and antiseptic effect of some heavy metals was known many years ago. For example silver has been in use in the form of metallic silver, silver nitrate, silver sulfadiazine for the treatment of burns, wounds and several bacterial infections. Nanotechnology has created great impetus in the present century due to its capability of converting metals into their nanosize. The use of silver nanoparticles (nanosilver) is also important, as several pathogenic bacteria have developed resistance against various antibiotics. In many researches about nanosilver safety and the risk of silver poisoning (argyria),have shown low toxicity to human ‘s cells.Alcoholic and chlorine base disinfectants in addition of malodor, have side effects of their chemical agents including irritation of skin and inhalational risks . It was the reason that we decided to Comparing the effect of nanosilver in various dilution and in different time intervals with common disinfectants(alcohol and deconex) on some hospital environment surfaces’ bacterial microorganisms. Method: In this single blind experimental study,15 covers of patients’ files were sterilized,Then they devided into 3 groups and one of the microorganisms of staph aureus, pseudomonas aeroginosa and bacillus sereus with equivalent volume and dilution inoculated to each group(5 surfaces).After that infected surfaces of each group, disinfected with any of 5 disinfectants, nanosilver in 100ppm,200ppm,300 ppm, deconex and alcohol, then sampled after 5,15,30,60 minutes and cultured, then compared with the colony count that they formed. Results: nanosilver with all 3 dilutions had favorable effect on all of the bacteries in our study and reduced colony counts over 99% ,even after 5 minutes from disinfection, there wasn’t any significant differences in each time of sampling (5,15,30,60 min)between nanosilvers and other disinfectants(deconex and alcohol).pvalue>0.05 Conclusion: Because of comparable effect of nanosilver with common disinfectant that now are in markets and in hospitals, and on the other hand ,the advantage of nanosilver that dose not have malodor and irritation of skin and inhalational risks, It seems this material can be used as a useful and with minimal adverse effect disinfectant.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Keywords: نانو ذرات نقره، ضد عفونی کردن، عفونتهای بیمارستانی silver nanoparticles, nosocomial infections, disinfection
Subjects: Q Science > QR Microbiology
Divisions: Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Medicine
Depositing User: آقای بهرام سوسنی غریب وند
Date Deposited: 16 Apr 2017 07:57
Last Modified: 16 Apr 2017 07:57
URI: http://eprints.ajums.ac.ir/id/eprint/4857

Actions (login required)

View Item View Item