Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences

بررسی تاثیر خاطره گویی گروهی بر کیفیت زندگی سالمندان ساکن شهرکردسال۱۳۸۵

نعمتی دهکردی, شهناز (2007) بررسی تاثیر خاطره گویی گروهی بر کیفیت زندگی سالمندان ساکن شهرکردسال۱۳۸۵. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Nursing & Midwifery دانشکده پرستاری و مامائی

[img]
Preview
Text
m39292.pdf

Download (14MB) | Preview

Abstract

یافته های این پژوهش نشان داد که در میانگین ،امتیاز کیفیت زندگی سالمندان در دو گروه آزمون و شاهد قبل وبعد از خاطره گویی در بعد عملکرد فیزیکی،بعد افسردگی و اضطراب،بعد فعالیت شناختی،بعد عملکرد اجتماعی،رضایت از زندگی وکیفیت کلی زندگی سالمندان ،اختلاف معنی داری مشاهده شد‭(p<0/05).‬ولی در بعد خود مراقبتی قبل وبعد از خاطره گویی گروهی اختلاف معنی داری مشاهده نشد.همچنین این پژوهش نشان داد که در میانگین امتیاز کیفیت کلی زندگی سالمندان قبل وبعداز مداخله در دو گروه آزمون وشاهد اختلاف معنی داری مشاهده شد‭(p<0/05)‬و میتوان نتیجه گرفت که خاطره گویی گروهی بر کیفیت زندگی سالمندان موثر است وموجب ارتقاء کیفیت زندگی سالمندان میگردد. روش و مواد: این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی با طرح آزمون قبل و بعد بوده که با هدف برررسی تاثیر خاره گویی گروهی بر کیفیت زندگی سالمندان لنجام شده است. حجم نمونه‭ ۶۴ ‬نفر بود که بصورت تصادفی از بین سالمندام مراجعه کننده به کانون بازنشستگان کشوری شهرکرد انتخاب شدند. اطلاعات با استفاده از مصاحبه، چک لیست و پرسشنامه کیفیت زندگی سالمندان لیپاد جمع آوری گردید. کیفیت زندگی در‭ ۶ ‬بعد عملکرد فیزیکی، خود مراقبتی، افسردگی و اضطراب، فعالیت شناختی، عملکرد اجتماعی، رضایت از زندگی مورد بررسی قرار گرفت و در پایان با جمع امتیازات کسب شده در هر بعد، نوع کیفیت زندگی سالمندان تعیین گردید. سپس واحدهای پژوهش به گروه های‭ ۸ ‬نفره تقسیم شدند و برای این که فقط تاثیر خاطره گویی گروهی بر گروه آزمون سنجیده شود و تاثیر جمع آزمون گروهی به تنهایی کنترل گردد، برای گروه کنترل نیز گروه تشکیل شدو لذا جلسات خاطره گویی گروهی برای گروه آزمون و جلسات گروهی برای گروه شاهد، به طول‭ ۸ ‬جلسه و هر جلسه به مدت یک و نیم ساعت تشکیل شد و در پایان‭ ۸ ‬جلسه مجددا کیفیت زندگی در ابعاد مختلف مورد بررسی و نوع کیفیت زندگی سالمندان تعیین گردید. سپس با استفاده از نرم آزار‭SPSS‬ اقدام به تجزیه و تحلیل آماری و مقایسه نتایج حاصل از مطالعه گردید. نتایج: یافته های پژوهش نشان داد که در میانگین امتیاز کیفیت زندگی سالمندان در دو گروه آزمون و شاهد قبل و بعد از خاطره گویی در بعد عملکرد فیزیکی، بعد افسردگی و اضطراب، بعد فعالیت شناختی، بعد عملکرد اجتماعی، بعد رضایت از زندگی و کیفیت کلی زندگی سالمندان اختلاف معنی داری مشاهده شد۰/۰۵)‭.(P<‬ ولی در بعد خود مراقبتی قبل و بعد از خاطره گویی گروهی اختلاف معنی داری مشاهده نشد. همچنین یافته های این پژوهش نشان داد که در میانگین امتیاز کیفیت کلی زندگی سالمندان قبل و بعد از مداخله در دو گروه آزمون و شاهد اختلاف معنی داری مشاهده شد ‭۰/۰۵)‬‭(P<‬ و می توان نتیجه گرفت که خاطره گویی گروهی بر کیفیت زندگی سالمندان موثر است و موجب ارتقا کیفیت زندگی سالمندان موثر است و موجب ارتقا کیفیت زندگی سالمندان می گردد.

Item Type: Thesis (Masters)
Keywords: ,سالمندان ,خاطره‌گویی گروهی ,کیفیت زندگی
Subjects: R Medicine > RT Nursing
Divisions: Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Medicine
Depositing User: آقای بهرام سوسنی غریب وند
Date Deposited: 23 Apr 2017 13:35
Last Modified: 17 May 2017 12:20
URI: http://eprints.ajums.ac.ir/id/eprint/5434

Actions (login required)

View Item View Item