Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences

بررسی فراوانی نسبی خشونت علیه زنان همسردار و عوامل مرتبط باآن در زنان مراجعه‌کننده‌به‌مراکزبهداشتی درمانی شهری‌اصفهان

ممتازپور, مژگان (2007) بررسی فراوانی نسبی خشونت علیه زنان همسردار و عوامل مرتبط باآن در زنان مراجعه‌کننده‌به‌مراکزبهداشتی درمانی شهری‌اصفهان. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Nursing & Midwifery دانشکده پرستاری و مامائی

[img] Text
m39289.pdf

Download (16MB) | Preview

Abstract

خشونت علیه زنان یکی از مهمترین مسائل جهان امروزی است که تاثیرات زیادی بر سلامت روح و جسم یک زن اعمال می‌کند. پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی می‌باشد که به منظور بررسی فراوانی نسبی خشونت علیه زنان همسر دار و عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهری اصفهان طی سال‭ ۱۳۸۵ ‬انجام گرفته است. در این پژوهش‭ ۶۰۰ ‬نفر واجد شرکت در مطالعه (داشتن همسر در حال حاضر و حداقل‭ ۱۵ ‬سال سن) با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی انتخاب و به مطالعه وارد شدند. اطلاعات به روش مصاحبه و از طریق ابزار پرسش‌نامه و چک لیست جمع آوری شد. سپس تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری با استفاده از نرم افزار‭SPSS‬ و از طریق آزمون کای دو وتی تست انجام گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که‭ ۶۱/۷ ‬درصد مراجعین دارای تجربه خشونت بوده‌اند که در این میان‭ ۵۹/۷ ‬درصد افراد تحت مطالعه تجربه خشونت روانی،‭ ۳۳/۲ ‬درصد تجربه خشونت فیزیکی،‭ ۱۰ ‬درصد خشونت تهدید کننده حیات (شدید) و‭ ۳۹/۳ ‬درصد تجربه خشونت جنسی را ذکر می‌کردند. بین برخی از مشخصات فردی (میزان تحصیلات زوجین، شغل زن، تعداد فرزندان، رضایت از جنسیت فرزندان توسط همسر، استعمال سیگار توسط همسر، میزان درآمد و وضعیت اقتصادی از دیدگاه افراد) با خشونت (ضریب اطمینان‭ ۹۵ ‬درصد) ارتباط معنی‌داری وجود دارد. ۰/۰۵)‭(P<‬ بین تجربه خشونت با سن ازدواج فرد، تفاوت سنی با همسر و سن ازدواج همسر (ضریب اطمینان‭ ۹۵ ‬درصد) ارتباط معنی‌داری وجود دارد. ‭۰/۰۵)‬‭(P<‬ از طرفی بین سن زن ‭۰/۳)‬‭(P=‬، سن همسر ‭۰/۹)‬‭(P=‬، شغل همسر ‭۰/۱)‬‭(P=‬، مصزف الکل توسط همسر ‭۰/۳)‬‭(P=‬ و طول مدت ازدواج ‭۰/۱)‬‭(P=‬ با تجربه خشونت توسط آزمون‌های آماری تی تست و کای دو ارتباط معنی‌داری دیده نشد. ی‌اف‌ت‌ه های پژوهش بیانگر آن است که فراوانی خشونت علیه زنان در جامعه از شیوع بالایی برخوردار می‌باشد و نیاز به برنامه ریزی‌های آموزشی در این زمینه وجود دارد. بین برخی ویژگی‌های فردی زوجنین و برخی فاکتورهای باروری ارتباط معنی‌داری وجود دارد

Item Type: Thesis (Masters)
Keywords: عوامل فردی و باروری، اصفهان، زنان همسردار، خشونت
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Divisions: Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Medicine
Depositing User: آقای بهرام سوسنی غریب وند
Date Deposited: 09 May 2017 06:34
Last Modified: 21 May 2017 07:05
URI: http://eprints.ajums.ac.ir/id/eprint/6670

Actions (login required)

View Item View Item