Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences

بررسی بروزمشکلات جسمی در بیماران مبتلا به ضربه سربستری در بخش مراقبتهای ویژه جراحی مغز و اعصاب‭(NICU)‬بیمارستان گلستان اهواز در سال‭ ۱۳۷۸ ‬و ارائه یک طرح مراقبتی برای پرستاران

محمدی, ناصر (1999) بررسی بروزمشکلات جسمی در بیماران مبتلا به ضربه سربستری در بخش مراقبتهای ویژه جراحی مغز و اعصاب‭(NICU)‬بیمارستان گلستان اهواز در سال‭ ۱۳۷۸ ‬و ارائه یک طرح مراقبتی برای پرستاران. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراهواز،,دانشکده پرستاری و مامایی،

[img]
Preview
Text
m39244.pdf

Download (13MB) | Preview

Abstract

این پژوهش یک مطالعه توصیفی-تحلیلی است، تحت عنوان(بررسی بروز مشکلات جسمی در بیماران مبتلا به ضربه سر بستری در بخش مراقبتهای ویژه جراحی مغز و اعصاب) که با هدف تعیین مشکلات جسمی بیماران مبتلا به ضربه و تجزیه و تحلیل آنها انجام گرفته است. جامعه و نمونه پژوهش در این تحقیق یکی بوده و شامل تمامی بیماران مبتلا به ضربه سربستری در‭NICU‬ بیمارستان گلستان بود که در یک مقطع زمانی مشخص بررسی شده اند. جهت گردآوری اطلاعات علاوه بر بکار بردن فرم چک لیست مشکلات استاندارد شده، از معاینه فیزیکی، پرونده بیمار، پزشک متخصص، پرسنل و همراهان بیمار استفاده شد. در مقطع زمانی مشخص‭ ۱۰۸ ‬بیمار بررسی شدند داده های این تحقیق بصورت کمی و کیفی بودند و‭ ۳۹ ‬متغیر را شامل می شدند. جهت بدست آوردن نتایج و روابط معنی دار بین مشکلات از آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید نتایج پژوهش به قرار زیر هستند: اکثریت بیماران مبتلا به ضربه سرمرد می باشند۸۰/۶)‭(‬ و بیشترین درصد مربوط به سنین‭ ۱ ‬تا‭ ۱۰ ‬ساله است‭۲۳)‬‭(‬ از‭ ۱۰۸ ‬مورد،‭ ۴۲ ‬مورد تحت کرانیوتومی قرار گرفته و بقیه عمل نشده اند. شایع ترین علت ضربه حوادث مربوط به وسائل نقلیه است‭۴۵)‬‭.(‬ ‭۵۲/۸)‬‭(‬ از بیماران کانیتوژن، ‭۲۵/۹)‬‭(‬ آسیب منتشره آکسونی و ‭۹/۳)‬‭(‬ هر دو را داشتند.‭۱۵/۷)‬‭(‬ از بیماران دچار تشنج شده اند که از آمار موجود در کتابهای مرجع(۵‭(‬ بیشتر است. شایع ترین مشکل تنفسی آپنوستیک‭۲۵/۹)‬‭(‬ و شایع ترین مشکل قلبی عروقی هیپوتانسیون می باشد. ‭۵۵/۶)‬‭(‬ از بیماران دچار هموکلوبینوری، پروتئینوری، گلوکزوری و گلبولهای قرمز در ادرار شده اند. ‭۳۱/۵)‬‭(‬ از بیماران دچار خونریزی گوارشی بصورت رنگدانه قهوه ای شده اند. ‭۱۸/۵)‬‭(‬ از بیماران دچار پنومونی شده که از این مقدار شایع ترین پاتوژن پسودوموناس و ‭۱۲)‬‭(‬ عفونت ادراری که شایع ترین پاتوژن آن انتروباکتر می باشد. ‭۱۷/۶)‬‭(‬ دچار زخم فشاری و ‭۱۲/۹)‬‭(‬ دچار دفورمیتی شده اند. ‭۲۶/۹)‬‭(‬ با بهبودی خوب، ‭ ۱۰/۲)‬با معیار اغماء گلاسکو‭(GCS)‬‭۱۶/۷) ،۱۳-۱۵‬‭(‬ با‭۹-۱۲ ‬‭GCS=‬، ‭۵/۶)‬‭(‬ با‭۳-۸ ‬‭GCS=‬ مرخص شدند و ‭۴۰)‬‭(‬ از بیماران نیز فوت شدند. از جمله روابطی که معنی دار شده و همبستگی را نشان می دهند می توان به رابطه بین مرگ و میری و مشکلات تنفسی، شدت ضربه آب و الکترولیتی و لکوسیتوز اشاره کرد.

Item Type: Thesis (Masters)
Keywords: جراحی مغز و اعصاب مراقبتهای ویژه مشکلات جسمی
Subjects: R Medicine > RD Surgery
Divisions: Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Medicine
Depositing User: آقای بهرام سوسنی غریب وند
Date Deposited: 11 Jun 2017 05:01
Last Modified: 11 Jun 2017 05:01
URI: http://eprints.ajums.ac.ir/id/eprint/9140

Actions (login required)

View Item View Item