Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences

Items where Subject is "R Medicine > RC Internal medicine"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: / | : | A | B | F | H | K | L | M | N | R | S | Z | آ | ا | ب | ت | ث | ج | ح | خ | د | ذ | ر | ز | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ل | م | ن | ه | و | پ | چ | ک | گ | ی |
Number of items at this level: 1756.

/

/ خادم حقیقیان, حسین (2015) اثرات تجویز مکمل آلفالیپوئیک اسید بر میزان بیان ژن و فعالیت آنزیم گلوتاتیون S- ترانسفراز و فراسنج های اسپرم در مردان آستنوتراتوسپرمی ایدیوپاتیک:کارآزمایی بالینی سه سوکور کنترل دار The effect of Alpha lipoic acid supplementation on gene expression and activity of Glutathione S-Transferase and spermatogram in idiopathic asthenozoospermic males: A randomized, triple-blind, placebo-controlled clinical trial. Doctoral thesis, : دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز,دانشکده تغذیه و علوم غذایی

/ یونسی, الهام (2015) مقایسه اثر سرم انسانی با سرم جنین گاوی بر تمایز سلولهای بنیادی بر گرفته از بافت چربی به سلول های شبه شوآن Comparison of the effects of human serum with fetal bovine serum on differentiation of Adipose-derived stem cells into Schwann like-cells. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز,دانشکده علوم توانبخشی

/ تقوی, مائده (2012) بررسی سن شروع و توزیع جنسی بیماران مبتلا به سرطان های کولورکتال مراجعه کننده به بخش رادیوتراپی و آنکولوژی بیمارستان گلستان اهواز از سال‭ ۱۳۸۰ ‬تا‭۱۳۹۰ Evaluation of age and sex in patient with colorectal cancers referring to radiotherapy and oncology ward of Ahwaz Golestan hospital between years 2001-2011 ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی جندی شاپور اهواز,School of Medicineدانشکده پزشکی

/ جعفری, مجید (2014) مقایسه اثر ویتامین Cو پرامی پکسول در درمان سندرم پای بی قرار در بیماران همودیالیز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز,دانشکده پزشکی

/ شریف زاده, فاطمه (1993) بررسی های پاراکلینیکی جهت تشخیص آپاندیست حاد در‭ ۱۰۰ ‬مورد بیمار آپاندکتومی در بیمارستانهای دانشگاهی اهواز. Doctoral thesis, ، دانشگاه جندی شاپور اهواز,pezeshki

/ شیرخانی, نوشا (2012) تعیین فراوانی گروه های خونی بیماران سرطان پستان وارتباط آن بانوع هیستولوژیک تومور وبقای بیماران در زنان مراجعه کننده به بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازدر سالهایBlood groups incidence in breast cancer patients and it's relationship to histological types of the tumor and patient's survival in wemen admitted in teaching hospital of Ahwaz Jondishapur University of Medical Sciences in 1385-89.‍‭۱۳۸۵-۸۹‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی جندی شاپور اهواز,School of Medicineدانشکده پزشکی

/ صحرایی, طوبی (2012) بررسی پارامترهای داپلر بافتی در سکمانهای پایه ای دیواره های بطن چپ در بیماران دیابتی با و بدون بیماری عروق کرونر و مقایسه با افراد نرمال Comparison of TDI parameters on lV basal segments between diabetic and nondiabetic patients with and without coronary artery disease. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز,School of Medicine دانشکده پزشکی

/ میرشکاری, بهادر (2003) مقایسه تاثیر گاز نیتروس اکساید بر تغییرات فشار کاف لوله تراشه بدنبال پر شدن کاف با هوا و محلول سالین نرمال طی بیهوشی عمومی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،,دانشکده پزشکی School of Medicine

/ نظرپور, احسان (1998) فتق اینگوینال. Doctoral thesis, دانشگاه جندی شاپور اهواز,پزشکی

/ نیک پور, ندا (2015) میزان اثربخشی تزریق اطراف اعصاب کمری تریامسینولون و لیدوکائین 2% تحت هدایت سی تی اسکن درمیزان درد بیماران باهرنیاسیون دیسک کمری در بیمارستان امام خمینی (ره) و گلستان در سال 93-1392 The effectiveness of CT-guided lumbar perinural injection of triamcinolone and lidocaine 2% in patients with lumbar disc herniation from Imam Khomeini and Golestan Hospitals between 2013 to 2014. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز,دانشکده پزشکی

/حجازی, آریا (1993) شیستوزومیا در ارولوژی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،,دانشکده پزشکی School of Medicine

/عجم, احمد (2003) مقایسه شیوع عوارض آپاندکتومی به دو روش‭Double Ligator‬ و‭Purse String‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،,دانشکده پزشکی School of Medicine

/محمدیان نسب, عبدالمجید (2005) بررسی فراوانی هیپوپاراتیروئید در بیمارستان تالاسمی بالای ده سال مراجعه کننده به بیمارستان شفادرسال‭۱۳۸۲ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه جندی شاپور اهواز,پزشکی

:

: معنوی شاد, محمد (1993) ‭LOW BACK PAIN‬ و دیسک کمر. Doctoral thesis, ، دانشگاه علوم پزشکی اهواز-,دانشکده پزشکی

A

Ahmadi, Omran and Rasoulzadeh, Yahya and Abbaspour, Asghar and Sheikh Damanab, Pouya and Rahimzadeh, Mitra and Keshizadeh, Fatemeh and Dalili, Sepideh (2016) Personality and Its Relationship with Prevalence of Musculoskeletal Disorders. Jentashapir Journal of Health Research.

Arzi, Ardeshir and Hemmati, Ali Asghar and Sistani Karampour, Neda and Nazari Khorasgani, Zahra (2014) Effect of Methylphenidate on Retention and Retrieval of Passive Avoidance Memory in Young and Aged Mice. Jundishapur Journal of Health Sciences. ISSN 2252-021X

Asgari, Parvaneh and Bahramnezhad, Fatemeh and mehrdad, Neda and Asadi Noughabi, Ahmad Ali and Hekmatpou, Davood and Mahmoudi, Mokhtar (2015) Depression, Functionality and Adaptability of Elderly Patients After Open Heart Surgery Off- or On-Pump. Jundishapur Journal of Chronic Disease Care, 4 (4). ISSN 2322-4207

B

Babamiri, Mohammad and Vatankhah, Mohammad and Karami Rad, Behnam and Ghasemi, Marjan (2014) Relationship between Stress Coping Styles, Negative Automatic Thoughts, Life Quality and Happiness in Hospitalized Cardiovascular Patients. Jentashapir Journal of Health Research, 5.

F

Farahani, Maliheh and Bassaknejad, Soodabeh (2016) The Relationship Between Attitude Towards Oneself, the World and the Future, and Parental Stress in Mothers of Children With Learning Disabilities. Jentashapir Journal of Health Research.

H

Hamid, Najmeh (2014) The Relationship between the Components of Job Burnout and Psychological Health of General Practitioners Working in the Hospitals of Jundishapur University. Jentashapir Journal of Health Research, 5.

Heng, Gregory and Tan, Kok Yang (2016) Excision Hemorrhoidectomy: New Methods to Improve the Outcomes of an Old Technique. Jentashapir Journal of Health Research. ..

K

Kassaee, Seyed Mehrdad and Ahmadi, Rahim and Seif, Asghar and Molaei, Sedigheh (2016) Assessment of Serum Tri-Iodothyronine (T3), Thyroxin (T4) and Thyroid-Stimulating Hormone (TSH) Levels Among Patients With Major Depressive Disorder (MDD) in Hamedan, Northwestern Iran. Jentashapir Journal of Health Research..

L

lashkari, Farhad and Shariati, Abdolali and Baraz, Shahram and Latifi, Mahmud (2013) Collaborative Care Model effect on the patients' sleep quality with maintenance hemodialysis. Jundishapur Journal of Chronic Disease Care, 2 (1&2). ISSN 2322-4207

M

Maghsoodi, Solmaz and Zarea, Kourosh and Haghighizadeh, Mohammad-Hossein and Dashtbozorgi, Bahman (2014) The Effect of Using Peplau's Therapeutic Relationship Model on Anxiety of Coronary Artery Bypass Graft Surgery Candidates. Jundishapur Journal of Chronic Disease Care, 3 (3). ISSN 2322-4207

Moghaddasi, Hamid and Ahmadzadeh, Bahareh and Rabiei, Reza and Farahbakhsh, Mohammad (2017) Study on the Efficiency of a Multi-layer Perceptron Neural Network Based on the Number of Hidden Layers and Nodes for Diagnosing Coronary- Artery Disease. Jentashapir Journal of Health Research. ISSN 2345-4067

N

Nasiri, Morteza and Zarea, Kourosh and Nasiri, Mostafa and Saidkhani, Vahid (2014) The relationship between the attitude toward islamic covering and mental health among the female students of Bushehr university of medical sciences. Jentashapir Journal of Health Research, 5.

Neamatpour, Soroor and Mosavi, zahra beigom and Jemsy, laleh and Talebzadeh, tahereh (2009) Article title: Background and Objective: Alopecia Areata (A.A) is a chronic inflammatory disease that involves hair and nail. Recent studies show a high prevalence of psychological problems in A.A. The purpose of the present study was assessment psychological problems in patients with A.A. Jundishapur Scientific Medical Journal. ISSN 2252-0619

Noori, Shahram and Nargesi, Farideh (2013) The relationship of Alexithymia with Loneliness and comparison of them in male and female students. Jentashapir Journal of Health Research, 4 (3).

R

Rasras, Salehe and Ranjbar, Fardin (2014) Role of Fresh Frozen Plasma Transfusion in Prevention of Brain Contusion Enlargement in Patients Following Head Trauma. Jentashapir Journal of Health Research, 5.

S

Sadighara, Parisa and Jahanbakhsh, Mahadi and Araghi, Atefeh and Jahed Khaniki, Gholamreza and Sharieatifar, Nabi (2017) Investigation of the Hepatic Effects of Stevioside on Chicken Embryo Method. Jundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products, In Pre (In Pre). ISSN 1735-7780

Z

zangeneh kamali, mehrnaz (2013) Evaluation of relationship between helico bacter pylori and gastric adenocarcinoma in biopsy samples of the patients ,who reffered to the digestion departmentof imam khomeini hospital March 2009-March 2012 بررسي ارتباط بين ابتلا به باكتري هليكوباكتر پيلوري و آدنوم كارسينوم معده در بيوپسي بيماران مراجعه كننده به بخش گوارش بيمارستان امام خميني اهواز از اسفند ماه 1387 تا اسفند ماه 1390. Doctoral thesis, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

آ

آئینه, علیرضا (2017) بررسی علل زمینه ای هماچوری در کودکان مراجعه کننده به درمانگاه کلیه ابوذر اهواز بین سال های 1388 تا 1395 Predisposing factors of Hematuria in children referred to nephrology clinic of Ahvaz Abuzar children hospital in 2008-2015. Doctoral thesis, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

آئینه چی, حسین (1978) بررسی صرع لب تامپورال توسط‭Emi scan‬. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

آبشتن, احمد (2006) سنجش ارتباط بین میزان‭IgG‬ ضد کلامیدیا پنومونیه و ریسک حملات سکته مغزی در بیماران بستری در بیمارستان بزرگ نفت اهواز در سال‭۱۳۸۴-۸۵ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،,دانشکده پزشکی School of Medicine

آبشتن, احمد (2006) سنجش ارتباط بین میزان‭IgG‬ ضد کلامیدیا پنومونیه و ریسک حملات سکته مغزی در بیماران بستری در بیمارستان بزرگ نفت اهواز در سال‭۱۳۸۴-۸۵ ‬. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

آبشتن, احمد (2006) سنجش ارتباط بین میزان‭IgG‬ ضد کلامیدیا پنومونیه و ریسک حملات سکته مغزی در بیماران بستری در بیمارستان بزرگ نفت اهواز در سال‭۱۳۸۴-۸۵ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،,دانشکده پزشکی School of Medicine

آذران, عبدالحسین (1972) سل ریوی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

آذربیک, مسعود (2007) بررسی تاثیر درمانی تقویتی آلوپورینول‭(Allopurinol)‬ مبتلا به اسکیزوفرنی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز,پزشکی

آذرمنش, فضل اله (1967) علل و درمان فیبریلاسیون دهلیزی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

آذرکیش, علیرضا (2010) بررسی عفونت های باکتریال ثانویه در افراد عقرب گزیده بستری در بیمارستان رازی اهواز از ابتدای سال‭ ۱۳۸۲ ‬لغایت انتهای سال‭۱۳۸۷ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

آذری, ایرج (1978) بیوپسی کلیه و پاتولوژی گلومرولوپاتیها همراه با بررسی‭ ۳۸ ‬مورد بیوپسی کلیه از نظر آناتومی پاتولوژیک. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

آذری, ایرج (1972) سم خونی مدیترانه‌ای. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

آذری, محمدرضا (1994) ضایعات مخاطی دهان‭oral mucosal Lesions‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

آذین فر, لیلا and طاهردباغ, راضیه and طاهردباغ, منصور (2004) گزارش یک مورد لیپوم معده در یک خانم‭ ۳۰ ‬ساله در شهرستان اهواز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

آرمین, محسن (2007) بررسی اثرات چرخش یک طرفه بیضه و نقش محافظت کننده نیتریک اکسید بر روی بیضه مقابل در موش صحرائی نابالغ. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

آرمیون, پروین (2018) بررسی اثرات ناشی از آسیب‌های گلوکومی بر متغیرهای تست پتانسیل برانگیخته بینایی چند ‌کانونه. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine

آریا, آرش (1997) تظاهرات عصبی بیماریهای خونی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

آریا, محمد (2015) مقایسه نااَمنی غذایی بین مبتلایان به دیابت نوع 2 و افراد شاهد غیر دیابتی در مراجعه کنندگان به مراکز روستایی تحت پوشش مرکز بهداشت آبادان در سال 1393 The Comparison of Food Insecurity between Patients with Type 2 Diabetes Mellitus and Non-Diabetic Controls Referred to Rural Health Centers in Abadan in 2014. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز,دانشکده تغذیه و علوم غذایی

آریافر, ساسان (1998) بررسی شیوع بیماریهای قلبی عمل شده در استان خوزستان از مردادماه‭ ۱۳۷۵ ‬تا مردادماه‭۱۳۷۷ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

آریان, محمد حسین (1978) طحال و بیماریهای مربوط به آن. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

آرین, دلارام (1971) ترانسفوزیون درون رحمی در اختلالات ‭RH‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

آرین, رابعه (2009) بررسی شاخص های ثبات وضعیت بدن در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Rehabilitation Science دانشکده علوم توانبخشی

آرین مهر, کریم (2005) مقایسه میزان فشار خون بیماران هیپرتانسیو در منزل و درمانگاه قلب بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد در سالهای‭۸۳-۸۴ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

آزادی, رضا (2008) حرکت میله ها با سرعت بالا، کانال های فرکانسی بالاتر را تحریک می کند. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

آزرم منش, شیرین (2001) بررسی عوامل مستعدکننده قبل ازشروع حملات‭MS‬ دربیماران مراجعه کننده به بیمارستان گلستان ازفروردین ماه‭۱۳۷۸ ‬لغایت اسفندماه‭۱۳۷۹ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

آسان, بهاره‌ (2013) مقایسه انگیزه پیشرفت در میان دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی رشته پزشگی در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز comparison of achievement motivation among different levels of medical student of Ahvaz jondishapour university. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز,School of Medicine دانشکده پزشکی

آشنایی, مهدی (1995) بررسی عفونت ها در بیماران سندرم نفروتیک بیمارستان گلستان‭۱۳۷۱-۴ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

آقاباباییان, حمیدرضا (2015) بررسی مقایسه ای تأثیر آموزش تریاژ به روش های ایفای نقش و فیلم آموزشی بر میزان آگاهی و عملکرد کارکنان اورژانس 115 شمال خوزستان در سال 1390 the comparative survey of effect of triage education by role plaing and educational film on knowledge and practice in north khozestan Emergency 115 employees, 1390. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز,دانشکده پرستاری و مامائی

آقاشیرمحمدی, عباس (2000) بررسی موارد شکم حاد در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان رازی اهواز طی سالهای‭۱۳۷۵-۱۳۷۷ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

آقامحمدی, مهناز (1992) بررسی دردهای مفصلی در بیماران لوسمی و ارائه آمار آن در بیمارستان گلستان. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

آقامحمدی, نیما (2008) مقایسه اثر پانتوپرازول وریدی و امپرازول خوراکی در جلوگیری از خونریزی مجدد در بیماران مبتلا به زخم پپتیک خونریزی دهنده. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

آقامحمدی, نیما (2016) مقایسه اثر بخشی مایع درمانی نسبت به مصرف NSAID در پیشگیری از پانکراتیت بعد از ERCP Efficacy of aggressive Hydration versus NSAID therapy in prevention of post ERCP pancreatitis: a double blind randomized clinical trial. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,دانشکده پزشکی

آقایی, علی (2001) بررسی تغییرات هورمونی و هیستولوژیک بیضه طرف مقابل به‌دنبال ارکیکتومی یکطرفه در خرگوش سفید آزمایشگاهی. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

آقایی, منصوره (2000) بررسی تاثیر طب فشاری بر تهوع و استفراغ بعد از عمل سزارین تحت بی حسی نخاعی در زنان مراجعه کننده به بیمارستان رازی اهواز سال‭۱۳۷۹ ‬. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Nursing & Midwifery دانشکده پرستاری و مامائی

آل داود, هادی (1975) اتیولوژی آبستنی خارج از رحم. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

آل طاها, بی بی مریم بیگم (2017) بررسی اثر بالینی و پیک فلومتری نبولایز کتامین در بهبود حمله حاد آسم : یک مطالعه کار آزمایی بالینی. PhD thesis, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine

آل منصور, عبدالکریم (1980) کمک سنتیلوگرافی در تشخیص کیست هیداتیک کبدی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

آل کثیر فرحانی, شهرزاد (2004) بررسی فراوانی‭Stagel‬ نفروپاتی دیابتی در بیماران دیابتی بیمارستان گلستان در سالهای‭۱۳۸۱ ‬و‭۸۲‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

آمونا, موسی (1972) برسی بالینی بیماری موکوویسیدوزیس. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

آهنکوب, احسان (2011) بررسی عوامل مستعد کننده نارسایی حاد کلیه در کودکان عقرب گزیده بستری شده در بیمارستان ابوذر اهواز طی سالهای‭۱۳۷۴-۱۳۸۹ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

آوردیده, غلامرضا (2002) بررسی بیماران بستری در بخش عفونی بیمارستان رازی اهواز با تشخیص مننژیت باکتریال حاد از نظر علایم و نشانه ها در سالهای‭ ۱۳۷۷-۷۸ ‬(از ابتدای مهرماه‭ ۷۷ ‬تا پایان شهریور ماه‭(۷۸ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

آژ, نضال (1999) بررسی مقایسه‌ای اثر پروستاگلندین‭E2‬ واکسی توسین با اکسی توسین. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراهواز،,دانشکده پرستاری و مامائی

آژیراک, الهه (2008) ارزیابی اثر سن و جنس دهنده پیوند و وزن کلیه در نتایج پیوند کلیه. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

آگاه, هماءالدین (1967) مواظبت‌های قبل و بعد از عمل از نظر تعادل آب و الکترولیت‌ها در اعمال جراحی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

آگاهی, جهانگیر (1976) شوک باکتریمی ناشی از میکربهای گرم منفی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,دانشکده پزشکی

آگاهی, فرشاد (1968) آنمی در نارسائی‌های کلیه. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

آیت اللهی, فضل الله (2009) بررسی ارزش پیش آگهی کوتاه مدت سطح اسید اوریک سرم در بیماران مبتلا به سکته حاد قلبی با صعود قطعه‭(STEMI)ST‬ و دریافت کننده استرپتوکیناز در بیمارستانهای امام خمینی و گلستان اهواز. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

آیتی پور, رضا and قنواتی, مختار (2002) بررسی رابطه نتایج تست ورزش و آنژیوگرافی عروق کرونر در یکصد بیمار بستری در بیمارستان گلستان اهواز در شش ماهه اول سال‭۱۳۸۱ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

آینه, ندا and فردی پور, آیلین (2004) بررسی لنفوسیتهای‭B‬ در زنان با سابقه سقط مکرر. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

ا

ابراهیم زاده, معصومه (2016) مقایسه تاثیر تکلیف شناختی و حرکتی بر کنترل تعادل و میزان وزن گذاری نامتقارن در بیماران مبتلا به سکته مغزی Effect of Cognitive versus Motor Dual-Task on Balance Control and Asymmetrical Weight Bearing in Stroke Patients. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,دانشکده توانبخشی

ابراهیمی, شهرام and اسماعیل زاده, زهره (2006) بررسی اپیدمیولوژیک‭ICH‬ در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان گلستان اهواز از آذر‭ ۸۳ ‬تا آذر‭۱۳۸۴ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

ابراهیمی, مریم (2006) استئوآرتریت زانو (ریسک فاکتورها). Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

ابراهیمی, نوشین (2006) بررسی سیستم اسمنی در مبتلایان‭ALL‬ بستری در بیمارستان شفا در سال‭ ۱۳۸۴-۴ ‬در سنین‭ ۱-۱۴ ‬سا ل. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

ابراهیمی, پویا (2018) بررسی تأثیر تجویز وریدی ترانکسامیک اسید در میزان خونریزی حین عمل جراحی بیماران ضربه به سر دارای خونریزی داخل جمجمه‌ای ساب دورال واپی دورال مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان گلستان اهواز. Doctoral thesis, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine

ابراهیمی منفرد, محسن (2005) بررسی مقایسه ای اثر داروهای بتاهیستین و سیناریزین بر میزان تغییرات پرو فیوژن گردش خون خلفی مغز در مبتلایان به سککته مغزی بر اساس‭Spect‬. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

ابراهیمی چرمهینی, علی (1996) فیزیولوژی و اختلالات خواب. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

ابراهیمیان, عباسعلی (2002) بررسی تاثیر مقدار غلظت گلوکز خون بر میزان دقت پرسنل پرستاری شبکار بیمارستانهای شهر دامغان‭۱۳۸۱ The Study of effect Blood Glucose Concentration on Attention Nursing Personnel in Damghan Hospitals, ۲۰۰۲ ‬. Masters thesis, دانشگاه علوم‌پزشکی جندی شاپور اهواز،,دانشکده پرستاری و مامایی،

ابروتن, سعید (2014) ارزش QT dispersion و HR Variability در تشخیص تنگی مجدد بعد از PCI در بیماران SVD یا ۲VD Value of QT dispersion and HR Variability in diagnosis of restenosis after PCI in SVD or 2VD patients. Doctoral thesis, : دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي، درماني جندي شاپور,School of Medicineدانشکده پزشکی

ابن سعیدی, سعید (1996) آسم. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

ابوالحسنی, مریم (1961) کاردیومیوپاتی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

ابوالفتح پور, ،مجید (1991) داروهای وازواکتیودردرمان ناتوانی جنسی. Doctoral thesis, دانشگاه جندی شاپور اهواز,دانشکده پزشکی

ابوعلی, علیرضا (2007) مقایسه درمان سه دارویی سیپروفلوکساسین ، فورازولیدون و امپرازول با درمان چهار دارویی مترونیدازول ، تتراسیکلین ، بیسموت و امپرازول در میزان ریشه کنی عفونت هلیکوباکترپیلوری. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

ابوعلی گله داری, فرهاد (1999) بررسی بالینی هیپرتروفیک پیلور در بیمارستان امام خمینی اهواز در طی‭ ۴ ‬سال ‭(۱۳۷۳-۱۳۷۷)‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

ابوعلی گله داری, ماهرخ (2003) بررسی قطر فولیکول بالغ در یکصد بیمار عدم تخمک گذار مصرف کننده کلومیدیا با سونوگرافی ترانس ابدومینال در روزهای‭۱۴،۱۳،۱۲ ‬و‭ ۱۵‬سیکل. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز,دانشکده پزشکی School of Medicine

احدی, رمضان and بادفر, غلامرضا and صالحی, سیاوش (1999) بررسی ویروس‭CMV‬ در افراد مبتلا به سرطان خون بیمارستان شفا. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

احدی, مجید and اسکندری, محمدرضا (1999) بررسی ویروسهای هپاتیت‭A‬ و‭B‬ در افراد بالای سن‭ ۴۰ ‬سال مراجعه کننده به بیمارستان سینا (بخش گوارش) در سال‭۱۳۷۷-۱۳۷۸ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

احسان پور, علی (2008) بررسی اثر بخشی و بی‌خطری کلوپیدوگرل بر پیشگیری از نارسائی اولیه فیستول شریانی وریدی در بیماران همودیالیزی. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

احسانی, عبدالعلی (1981) فشارخون اسانسیل. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

احمد خانیها, حمیدرضا (1996) اختلالات تکلم و زبان. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

احمدزاده, آذر (2002) بررسی شیوع برگشت ادرار از مثانه به حالب رد شیرخواران و کودکان مبتلا به عفونت ادراری علامت دار وبستری شده در بمارستان ابودر اهواز از فروردین‭۷۹ ‬لغایت اسفند‭۸۰ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

احمدزاده, ندا (2011) بررسی اثر حفاظت کبدی نیفدیپین بر سمیت کبدی ناشی از بروموبنزن در موش سفیدکوچک Study of protective effect of nifedipin in liver toxicity induced by Bromobenzene. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,دانشکده داروسازی

احمدزاده دیلمی, احمد and نوعصی زاده کوتیان, حسین (2003) بررسی یافته های بالینی - اسپیدومتری و سیتی اسکن با تمایز بالا در مصدومین شیمیایی جنگی استان خوزستان. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

احمدزاده ی گلی, نجمه (2015) بررسی ارتباط میان علایم بالینی و سطح ESR ,CRP با آلل HLA DQ8 در بیماران آرتریت روماتویید مراجعه کننده به کلینیک روماتولوژی. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

احمدپناه, محمد (1981) درمان جدید دیابت اطفال. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

احمدی, اکبر (2018) بررسی میزان بروز AVN سر فمور در بیماران پیپکینز (شکستگی سر فمور) مراجعه کننده به بیمارستان گلستان و امام خمینی اهواز از مهر 1390 لغایت مهر 1395. PhD thesis, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine

احمدی, بهناز (2012) مطالعه پلی مورفیسم ژن سیکلواکسیژناز‭ ۲ ‬در بیماران سرطان پستان در استان خوزستان Study of polymorphism cyclooxygenase 2 in patients with breast cancer in khouzestan province. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز,School of Medicineدانشکده پزشکی

احمدی, بیژن (2012) تعیین ارتباط رنوواسکولارامپدنس با وجود و درجه بندی واریس های مری در بیماران سیروز کبدی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی، بهداشتی جندی شاپور اهواز,school of medicine

احمدی, دارا (1980) پارگی مینیسک و درمان آن. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

احمدی, علیداد (1975) کالا-آزار. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

احمدی, غزاله (2001) بررسی اثرات درمان با کورتیکواستروئید خوراکی بر روی پارامترهای اسپیرومتری در بیماران سی او پی دی در مقایسه با گروه شاهددر طی‭ ۶ ‬ماه در درمانگاه ریه بیمارستان امام خمینی (ره) اهواز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

احمدی, مریم (2004) بررسی شیوع انواع سنگهای صفراوی در بیماران مراجعه کننده به مراکز آموزشی - درمانی اهواز در سال‭۱۳۸۱ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

احمدی, نجمه (2018) بررسی شاخص های خونی در بیماران با سطح سرب بالاتر از طبیعی در بیمارستان مراجعه کننده به کلینیک سرب بیمارستان رازی در نیمسال اول 1395. Doctoral thesis, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine

احمدی, کبری (2001) تعیین میزا ن مقاد یر‭(QTC)‬ در بیماران مبتلا به درجات مختلف سیروز کبدی در مراجعین به بیمارستان سینا اهواز‭۱۳۷۸ -۱۳۷۹ ‬. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

احمدی بتوند, زهرا (2017) بررسی تاثیر الگوی توانمندسازی خانواده محور بر امید و کیفیت زنـدگی بـیـماران مبتلا به نارسایی قلب مراجعه کننده به بیمارستان های آموزشی – درمانی شهر اهواز. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of nursing & Midwifery

احمدی لاری, محمد (1995) مقایسه هیپرتری گلیسریدیمی درآنمی ها با افراد سالم وغیرآنمی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

احمدی نورالدین وند, محمد مهدی (2016) بررسی مواجهات شغلی با خون و ترشحات بدن در کارکنان درمانی بیمارستان¬های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اهواز طی سال-های90-92 occupational exposures to blood and body fluids in health workers of university hospitals of Medical Sciences during 90-92 years. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,دانشکده پزشکی

احمدی نژاد, سعید (1993) تروما و روده کوچک. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

اختیاری, حسن (1989) آترزی های ژژنوایلئال. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

اخوان بهبهانی, مهرداد (1999) نیتریک اکساید، فیزیولوژی، فارماکولوژی و کاربردهای درمانی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

اخوی, تورج (1969) سمینوم بیضه و متاستاز آن. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

ارجمندی, سعید (1989) اهمیت بالینی تست های فونکسیون ریوی در آسم برونشیال. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

اردستانی, محمدابراهیم (1972) آنتی کوآگولانت تراپی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

اردشیرزاده, عبدالرضا (2001) یافته های کولولزسکبی در‭۵۰‬بیمار مبتلابه خونریزی از دستگاه گوارش تحتانی دربیمارستانهای اهواز. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

اردشیرزاده, محمدرضا (1962) نارسائی سرویکس. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

اردشیری, محمد (2015) بررسی اثر نوروپروتکتیو پروژسترون در بیماران مبتلا به ضربه مغزی شدید Evaluation of neuroprotective effects of Progestron in severe traumatic brain injury. Doctoral thesis, : دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز,دانشکده پزشکی

ارسن, فهیمه (2009) تعیین فرواوانی مسمومیت های دارویی بیمارستان رازی اهواز در سالهای‭۱۳۸۳-۱۳۸۵ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

ارشادیان, سمیه (2010) بررسی نقش سیگار در بیماران مبتلا به سل بستری شده در بخش عفونی بیمارستان رازی شهر اهواز طی سالهای‭۱۳۸۳ ‬و‭۱۳۸۴‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

استاد چینی گر, زهره (2011) بررسی سطح خونی آنتی بادی ضد کاردیولیپین در بیماران دچار بیماری ایسکمیک قلبی با سن کمتر از‭ ۵۰ ‬سال ، در شهر اهواز از مرداد‭ ۱۳۸۸ ‬لغایت مرداد‭۱۳۸۹ ‬. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

استادمحمدی, شهریار and مویدی, حمیده (1999) بررسی علل بیماران ارجاع شده با تشنج در سالهای‭ ۱۳۷۵-۱۳۷۶ ‬در بیمارستان گلستان. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

اسحق حسینی, سیدکمال الدین (2008) مطالعه بررسی هیپوتیروئیدی در بیماران بتاتالاسمی ماژور وابسته به خون در بیمارستان شفا. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

اسدزاده, محمد (2008) بررسی یافته های‭HRCTSCAN‬ ریه در بیماران مبتلا به سل ریوی با خلط مثبت و منفی با کشت مثبت بستری در بیمارستان امام خمینی اهواز در شش ماهه دوم سال‭۱۳۸۴ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

اسدپور, محراب (1979) اسفروسیتوزارثی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

اسدی, طیبه (2010) بررسی ویژگیهای شخصیتی پیش بینی کننده مهارت بالینی کارورزان پزشکی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

اسدی قجرلو, امید and رفیعی, توحید (2007) بررسی آنالیز چربی های خون در بیماران دیابتی مبتلا به ایسکمی قلبی در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی اهواز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

اسدی نصر, آصفه (2015) بررسی غربالگری سرطان ریه با روش سی تی اسکن با دوز کم در افراد سیگاری lung cancer screening with low-dose computed tomography in heavy smokers. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,دانشکده پزشکی

اسدی نیا, پیمان (2015) بررسی میزان موفقیت ارکیوپکسی لاپاروسکوپیک Fowler-Stephens دو مرحله ای برای بیضه های داخل شکمی Success Rate of Two-Stage Fowler-Stephens Laparoscopic Orchiopexy for Intra-Abdominal Testes. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز,دانشکده پزشکی

اسدیان, حسین (1979) دیابت و حاملگی. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

اسفندیار پور, معصومه (1991) عقرب گزیدگی و بررسی آماری بیماران بستری شده. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،,دانشکده پزشکی School of Medicine

اسفندیاری, سمیرا (2016) بررسی فراوانی هیپرتروفی بطن چپ و علل موثر در آن در بیماران تحت همودیالیز در بیمارستان های گلستان،امام خمینی (ره) و رازی شهر اهواز در سال 1393. The frequency of left ventricular hypertrophy and its influencing factors in hemodialysis patients in hospitals of Golestan, Imam Khomeini and Razi Ahwaz in 1393. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

اسفندیاری, هاله (2016) مقایسه تعداد مراجعه کنندگان بیماری کرونری ارتری به مرکز قلب بیمارستان دانشگاهی گلستان در ماه های سرد و گرم طی سالهای 93و92 Comparison between prevalence of coronary artery disease in cold and warm months in Ahwaz golestan hospital in 13 92-1393. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

اسماعیلی, عباس (1997) عفونتهای دستگاه ادراری و بررسی بیماران مبتلا به عفونت دستگاه ادراری بستری شده در بیمارستانهای دانشگاهی اهواز با کشت ادراری مثبت در سال‭۱۳۷۵ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

اسکندری, عبدالرضا (2010) بررسی موارد هپاتیت دارویی ناشی از مصرف داروهای ضد سل در بیماران مبتلا به سل بستری شده در بخش عفونی بیمارستان رازی اهواز طی سالهای‭۱۳۸۲-۱۳۸۶ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

اشتری زاده, علیرضا (1991) کانسر معده. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

اشراقی, عطاءاله (1976) سنگ مثانه در اطفال و ارتباط آن با کمبود آنزیم ‭ g69d‬و مقایسه آن با افراد سالم. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

اشرف مقدس, محمدعلی (1974) درمان کمای دیابتیک. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

اشرفی, زهرا (1999) بررسی نتیجه بیوپسی کبد در بیماران دیالیزی که‭HCV AB‬ مثبت بوده‌اند در طی سه سال اخیر در بیمارستانهای اهواز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

اشرفی, پیمان and فرخی, ابراهیم (2002) اپیدمیولوژی لوسمی مزمن در بیماران بستری شده در بیمارستان شفای اهواز در دهه اخیر. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

اشکیانی, شفق and گودرزی, بهناز (1999) بررسی خونریزی های شدید گوارشی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

اصحابی, قربانگل (2015) بررسی اثرات حفاظت نورونی AMP activated protein kinase القا شده توسط متفورمین متعاقب ایسکمی/ رپرفیوژن گلوبال مغزی در موشهای صحرایی نر Department of physiology and Physiology Research Center of Ahvaz Jundishapur University of Medical Scieneces. Doctoral thesis, : دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز,دانشکده پزشکی

اصغری, ویلا (1994) بررسی آماری مالاریا در خوزستان. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

اصغری نژاد, لیدا (2004) بررسی سلولهای خون بندناف نوزاد و رابطه آن با پارامترهای مشابه خون مادر در بیمارستان رازی اهواز‭۱۳۸۲‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

اصفهانی, فاطمه صغری (1977) سل صفاقی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

اصفهانیان, نیلوفر (2018) بررسي وضعیت سلامت روان در بیماران مبتلا به کرون و ارتباط آن با متغیرهای دموگرافیک و بالینی سال 1395-1394 در بیمارستان های آموزشی شهر اهواز. Doctoral thesis, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine

اصل آقاحسینی, حمید (1999) بررسی پاتولوژیک گذشته‌نگر و توصیفی بیوپسهای آندوسکوپیک دستگاه گوارش فوقانی (مری - معده - دئودنوم) در بخش پاتولوژی بیمارستان امام خمینی اهواز در طی پنج سال اخیر‭۱۳۷۲-۱۳۷۶ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

اصلانی, ایران (1974) اسفروسیتوز ارثی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iranدانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

اصلانی, زهرا (2016) بررسی شیوع کبد چرب و عوامل مرتبط با آن دربیماران مبتلا به عفونت مزمن ویروس هپاتیت C مراجعه کننده به بیمارستان های امام خمینی و رازی اهواز Study of Prevalence of fatty liver and risk factors in patients referred to Imam Khomeini and razi hospital with chronic hepatitis C. Doctoral thesis, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

اعتمادزاده, فرخنده (1986) علل یرقان نوزادان وبررسی‭۶۰ ‬بیماربستری دربخش نوزادان بیمارستان گلستان درسال‭۶۴‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

اعتمادی کرمانی, مجتبی and کاویان, پیمان and احمدپور, امین (2000) بررسی موارد‭MEASELES IGM‬ مثبت در سرم افراد مظنون به سرخک در استانهای لرستان و کهکلویه و بویر احمد. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

اعرابی مقدم, محمدیوسف (1977) توبروز اسکروزیز و بررسی چند مورد آن. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

افاضت, مهدی (2016) بررسی میزان بقاء و عود بیماران مبتلا به لنفوم هوچکین در روش شیمی درمانی ABVD(آدریامایسین، بلئومایسین ، وین بلاستین و داکاربازین. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز,پزشکی

افتخاری, محمد (1975) هورمون رشد. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

افروزی, مسعود (1978) اورژانسهای پزشکی سروگردن درتصادف رانندگی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

افریشم, رضا (2015) بررسی اثر عصاره متانولی گیاه گلپر (Heracleum persicum) بر فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز تخلیص شده جزیی از پانکراس گوساله Effect of methanolic extract of Heracleum persicum on the activity of partially purified bovin pancreas alpha amylase enzyme. Masters thesis, : دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز,دانشکده پزشکی

افشانی, سید مندنی (2004) بررسی تاثیر استرپتوکیناز در بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

افشانی, سیده زهرا (2018) شیوع هیرسوتیسم در دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اهواز در سال 1396. Doctoral thesis, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine

افشون, نرگس (2009) بررسی فاکتورهای خطر و علائم و نمای کلینیکی بیماران آسمی مراجعه کننده به درمانگاه ریه بیمارستان امام خمینی اهواز در سال ١٣٨٧. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

افضل, علیرضا (1990) تغییرات رفتاری در بیماریهای عصبی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

افضل, محمدجواد (1967) تشخیص و درمان بیماری آدیسون. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

افکنده, راضیه (2010) مقایسه قد و وزن کودکان‭۶-۵ ‬ساله مبتلا و غیر مبتلا به اختلال بیش فعالی - کم توجهی در شهر اهواز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

اقبال بختیاری, عصمت (2018) بررسی عوامل مستعدکننده عفونت های پس از اعمال جراحی زنان و تعیین الگوی اپیدمیولوژیک آن در بیمارستان امام خمینی (ره) اهواز در فاصله سالهای 1394-1390. Doctoral thesis, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine

الف امیدی, آشر (1979) اسکن کبد. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

القاسی, آرش (2002) بررسی تراکم استخوانی در بیماران دیالیزی و ریسک فاکتورهای مربوط به آن. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

الهزاع, عیسی (1982) کومای دیاپتیک. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

الیاسی, شکرالله (1981) خونریزیهای غیرظبیعی‌دستگاه تناسلی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

امام, مهدی (1981) آنمی‌ و حاملگی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

امامی, دانش (1994) پروتئین و عوامل فازحاد‭Acute Phase Reactants‬ و کاربردهای بالینی آنها. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

امامی, هدایت اله (1980) هیپوگلیسمی در اطفال. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

امامی فر, سیّد محمّد کاظم (2017) بررسی اثر پودر خوراکی حاوی متابولیتهای پروبیوتیک بر فاکتور مقاومت به انسولین در موش نر مدل دیابتی استرپتوزوسین-نیکوتینامید Effect of oral administration of probiotic extract powder on insulin resistance in Streptozocin Nicotinamide diabetic murine model. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز,داروسازی

امامی مقدم, عبدالرحمان (1980) شب شاشی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

امامیان, علی (1972) لوسمی‌حادلنفوسیتیک. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

امانت چی, محمدرضا (1999) گزارش چهار مورد اکتینو مایستوما در خوزستان. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

امری, رضا (1994) صدمات مثانه و مجاری ادراری. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

امیدوار, علی (1999) دیابت غیر وابسته به انسولین پیشگیری و کنترل. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

امیدی میرزایی, محمد and جدیدیان, محمدرضا (2003) بررسی شیوع وعوارض ناهنجاریهای مادرزادی قلب در بزرگسالان آنژیوگرافی شده در بیمارستان گلستان اهواز از سال‭۱۳۷۴ ‬الی‭۱۳۸۱ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

امیدیان, عبدالمحمد (1982) بیماری تب تیفوئید و درمان آن. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

امیرافشاری, نیره (1996) درمان کولیت اولسروز با استفاده از‭J-POUCH‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

امیرحسنی, شهریار (2003) بررسی تزریق اتانول به داخل پروستات از طربق مجرا به عنوان یک روش با حداقل تهاجم برای درمان بزرگی خوش خیم پروستات. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

امیرعجم, زهرا (2013) بررسی یافته های انژیوگرافیک شریان پودندال داخلی در بیماران کاندید انژیوگرافی عروق کرونری مبتلا به ایمپوتنسی در بیمارستان امام خمینی اهواز Angiographic investigation of Internal pudendal artery in impotent patients who are candidate for coronary angiography in Ahwaz Imam Khomeini Hospital. Doctoral thesis, دانشگاه جندی شاپور اهواز,School of Medicineدانشکده پزشکی

امیرغلامی, مریم (2004) بررسی عملکرد تیروئید در بیماران بتاتالاسمی ماژور بالاتر از‭ ۱۰ ‬سال مراجعه کننده به بیمارستان شفا اهواز در سال‭ ۱۳۸۳-۸۴ ‬مرکز تحقیقات تالاسمی و هموگلوبینوپاتی اهواز. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

امیرفضلیان, حسن (1967) ایندومتاسین در درمان رماتیسم حاد و مزمن. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

امیرپور, راضیه (2018) بررسی اکوکاردیوگرافی قبل و بعد از تولد در جنین های دچار NT افزایش یافته با کاریوتیپ نرمال در سال 1394-1393. PhD thesis, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine

امیری, فاطمه (2017) مقایسه اثر بخشی دولوکستین و نورتریپتیلین در بیماران مبتلا به نوروپاتی محیطی دردناک دیابتی The comperative study of efficacy of Duloxetine versus Nortriptyline in patients with diabetic peripheral neuropathic pain: Double blind randomized controlled trial. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

امیری, فاطمه and الباجی, مریم (2007) بررسی خصوصیات مایع پلور در بیماران مشکوک به سل بستری شده در بخش عفونی بیمارستان رازی اهواز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

امیری, فرشته (2007) تعیین میانگین وزن و قد دانش آموزان پایه اول ابتدایی مدارس نواحی‭ ۱ ‬و‭ ۴ ‬آموزش و پرورش شهرستان اهواز در سال تحصیلی‭ ۸۴-۸۵ ‬و مقایسه آن با منحنی‭NCHS‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

امیری دوان, منوچهر (1975) هموکروماتوز اولیه. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

امیری زاده, مهران (2010) بررسی اثرات تجویز توام کدئین و عصاره هیدروالکلی هسته انگور بر فعالیت حرکتی‭EEG‬ موضعی شکمی - جانبی تالاموس در مدل حیوانی بیماری پارکینسونی Effects of combined administration of codeine and grape seed extract on motor activity, EEG localized abdominal core - lateral thalamus in animal model of Parkinson's disease. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,دانشکده داروسازی

امیری نیک پور, محمدرضا (2009) بررسی تاثیر لاموتریژین در مقایسه با والپروات سدیم بر روی کنترل تشنج در خانمهای‭ ۸-۳۰ ‬ساله مبتلا به صرع میوکلونیک خوش خیم جوانان محل انجام پژوهش : بیمارستان گلستان اهواز. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

امیریان, هوشنگ (2005) بررسی ارتباط اختلالات روانپزشکی با بیماری صرع در بیماران مصروع مراجعه کننده به درمانگاه و بخش نورولوژی بیمارستان گلستان اهواز در سال‭۱۳۸۳ ‬. Doctoral thesis, ، دانشگاه جندی شاپور اهواز,پزشکی

امینی, عبدالرسول (1974) کمای کبدی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

امینی, محسن (1977) بی نظمی‌های قلبی وبیهوشی. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

امینی شاهسوارانی, عباس (1982) پاتولوژی آرتریت روماتوئید. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

انبیائی, ابوالقاسم (1991) بررسی لوسمی هادرخوزستان. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

انتظاری, عبدالحمید (1973) بیماری آرتریت روماتوئیدجوانان ودرمان آن. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

انزوایی, آتوسا (1999) برسی موارد پنوموتوراکس خود به خودی در‭۷ ‬ساله گذشته بخش جراحی توراکس بیمارستان قائم. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

انصاری, کمال الدین (1973) درمان آرتریت روماتوئید. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

انوری, مصطفی (1981) درمان آرتیمی های قلبی. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

اهوازی, عبدالوهاب (2009) ارزیابی نتایج حاصل از رژی اسکن در بیماران مبتلا به اختلال نعوذ مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی اهواز طی سالهای‭۱۳۸۳-۱۳۸۷ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

اورش محمودصالحی, ارجاسب (1996) پاتوژنز و درمان طبی سنگهای کیسه صفرا. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

اورکی فر, ندا (2018) تعیین و مقایسه الگوی کینماتیک و فعالیت عضلات کمری – لگنی در افراد مبتلا به کمردرد مزمن دسته بندی شده بر اساس مدل ̋ اختلالات سیستم حرکتی̋ و افراد سالم حین انجام حرکت بلند شدن از حالت نشسته و برگشت به آن. PhD thesis, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Rehabilitation Science

اکبردخت, حسن (2014) بررسي اثربخشي پروفيلاكسي آنتي بيوتيكي در پيشگيري از بروز مننژيت در بيماران با Basilar Skull Fracture تروماتيك كه دچار نشت CSF شده اند Evaluation of efficacy of prophylactic antibiotic therapy in prevention of incidence of meningitis in patient with basilar skull fracture and CSF leakage. Doctoral thesis, : دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز,دانشکده پزشکی

اکبرنژاد بهبهانی, آذر (1991) سیستمیک لوپوس اریتماتوسوس و عوارض قلبی آن در کودکان. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

اکبری, سعید (2005) بررسی علائم سیستم ادراری تحتانی و تطابق آن با یافته های یورودینامیک و‭MRI‬ در بیماران مبتلا به اسکلروزیس مولتیپل در بیمارستان گلستان اهواز. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

اکبری ملحی, جلیل (1998) بررسی علل هماچوری در بخش‌های نفرولوژی و اورولوژی بیمارستان گلستان در سال‭۱۳۷۶ ‬. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Allied Medical Science دانشکده پیراپزشکی

ایرانمنش, مرتضی (1974) اولسرپپتیک در اطفال. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

ایرانپور, هما (1995) بررسی موارد تب تیفوئید در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی اهواز در سالهای‭۱۳۷۲-۱۳۷۳ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

ایزدی, بهاره (2008) بررسی فراوانی عفونت های قارچی جلدی در کارگران خدماتی دانشگاه علوم پزشکی اهواز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

ایزدی, محمد علی (1994) مطالعه تغییرات هیستوشیمی و هیستولوژی غده فوق کلیه، بدنبال قرار گرفتن در معرض سروصدا در موش صحرائی نر. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،,دانشکده پزشکی School of Medicine

ایستادگی, محمود (2008) بررسی آماری بیماران مبتلا به کیست هیداتید در بیمارستانهای تابعه دانشگاه جندی شاپور اهواز در طی سالهای‭ ۱۳۸۴ ‬لغایت‭۱۳۸۶ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

ایمن, مریم and برنا, فریناز (2002) بررسی علل استروک در بالغین جوان‭ ۱۵-۴۵ ‬ساله اهواز‭ ۱۳۷۵-۱۳۸۰ ‬بیمارستان گلستان. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

ایوب زاده, نگین and ابراهیمی, سینا (2000) بررسی میزان‭IgG‬ علیه استرپتوکیناز در جمعیت عمومی سنین‭ ۲۰ ‬تا‭ ۶۰ ‬سال. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

ایوبی, آرش (2002) اپیدمیولوژی روماتوئید آرتریت در بیماران استان خوزستان. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

ایوبی, سرور (2006) بررسی اپیدمیولوژی و بالینی اسکروز سیستمیک در استان خوزستان از سال‭۱۳۷۴-۱۳۸۳ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

ب

بنی اعمام, محمود (1976) نقش لوپوس اریتماتو در بیماریهای خودایمنی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

بابااحمدی میلانی, شهرام (2008) بررسی تظاهرات بالینی ، رادیولوژیک و اسپیرومتری در بیماران برونشکتازی بخش ریه بیمارستان امام خمینی اهواز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

باباخانی, ابوالفضل (1990) بررسی شیوع اختلالات هدایتی ناشی از انفارکتوس میوکارد در ‭C.C.U‬ بیمارستان گلستان در سالهای‭۱۳۶۶-۱۳۶۸ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

بابادی, صبا (2018) رابطه بروز فشارخون بالا با شاخص های تن سنجی (انتروپومتری) در افراد بالای 20 سال شهر اهواز در یک مطالعه طولی (Cohort) طی سال های 93-88. PhD thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine

بابادی, نگین (2006) بررسی طول عمر کلیه پیوندی در افراد سیگاری درگیرندگان کلیه در بیمارستان گلستان اهواز طی سالهای‭۱۳۸۱-۱۳۶۸ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

بابازاده, سینا (2011) کارآزمایی بالینی اثر سلنیوم در پیشگیری از بروز نفروپاتی ماده حاجب در بیماران با نارسایی مزمن کلیه نیازمند آنژیوگرافی عروق کرونر A clinical trial of selenium preventive effect on contrast induced nephropathy in patients with chronic kidney disease undergoing selective coronary angiography. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز,School of Medicine دانشکده پزشکی

باباعلی, نیما (2007) بررسی ارتباط میان پرسش نامه‭IPSS‬ و معیارهای یوروفلومتری در مردان دارای علایم مجرای ادراری تحتانی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

باباپور, رضا and نیلساز, ژاله (1998) عفونت ادراری در کودکان وبررسی یکصد کودک مبتلا به عفونت ادراری در بیمارستان ابوذر در سال‭۱۳۷۵ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

بابوی, نیلوفر (2001) بررسی مقایسه ای عادات غذایی و رفتارهای بهداشتی مراجعین مبتلا به دیابت غیر وابسته به انسولین به مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی اهواز با افراد غیر مبتلا در سال‭۱۳۸۱ ‬. Masters thesis, ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراهواز،,دانشکده پرستاری و مامایی

باروتکوب, شهزاد (1996) طحال و اندیکاسیونهای اسپلنکتومی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

باغبانیان, محمد (2004) بررسی اثر میتوکسانترون در بیماری مولتیپل اسکلروزیس فرم ثانویه پیشرونده و مقایسه آن با گروه شاهد اهواز سال‭۱۳۸۱-۱۳۸۲ ‬. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

باغچه سرائی, موسی (1983) واریکوسل ورابطه آن بانازائی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

باقری, مریم (2011) بررسی تاثیر تست ورزش بر فشار سیستولیک شریان ریوی در افراد مبتلا به بیماری مزمن انسدادی ریه و مقایسه آن با افراد سالم در بیمارستان امام خمینی و گلستان اهواز. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

باوادی, مهسا (2015) بررسي فراواني نسبي انواع پاتولوژيك تومورهاي متاستاتيك مغزي در بيماران مراجعه كننده به بخش راديوتراپي و انكولوژي بيمارستان گلستان اهواز طي سال هاي 1380 تا 1391 Determine the prevalence of metastatic Brain tumors in radiotherapy and oncology ward of Golestan Hospital in years2001 to 2012. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز,دانشکده پزشکی

باورساد, امیر هوشنگ (2015) تعیین شیوع سل نهفته در کارکنان بیمارستان امام خمینی (ره) اهواز در سال ۱۳۹۲/. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز,پزشکی

باورساد, مینودخت (2008) بررسی یافته های‭-CT‬ اسکن در بیماران مبتلا به متاستاز کبدی با منشا کولورکتال. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine

باورسانی, مجتبی (2007) بررسی فراوانی اختلالات مقاومت راههای هوایی سیستم تنفسی از طریق یافته های‭Forced Oscillaton‬ در کارکنان واحد فولادسازی شرکت فولاد خوزستان در سال‭۱۳۸۴ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

باورصاد, رضا (2007) بررسی میزان تاثیر فاکتور هفت فعال نوترکیب در کاهش حجم خونریزی و سرانجام بالینی بیماران مبتلا به خونریزی مغزی خود بخودی در بخش نرولوژی بیمارستان گلستان اهواز. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

باورصادیان, الهام (2010) بررسی فراوانی نسبی تظاهرات عصبی در کودکان‭۲ ‬ماهه تا‭۱۴ ‬ساله مبتلا به اسهال التهابی (کولیت) بستری شده در بیمارستان ابوذر اهواز در سالهای‭۱۳۸۵-۸۷ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

باویه, خالد (2015) بررسی ارزش تشخیصی اندازه گیری فعالیت سرمی آدنوزین دآمیناز در تشخیص سل ریوی/. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز,پزشکی

بحیرائی, امراله (1968) مسمومیت باسموم دفع مسمومیت باسموم دفع آفات نباتی اورگانوفسفره. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

بختی, احمد (1996) شکستگیهای فک تحتانی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

بدخشان, حسین (2000) بدخیمی های ریه. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

بدخشان مهر, فاطمه (2010) ارزیابی نتایج درمان جراحی و ثابت کردن استخوان با پیچ در شکستگیهای گردن فمور در بالغین جوان درمان شده در بیمارستانهای امام خمینی و رازی اهواز در طی سالهای‭۸۵-۸۸ ‬. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

برآبادی, حسن (2014) بررسی اثر درمانی پنتوکسی فیلین بعنوان داروی مکمل در برنامه درمانی عفونت پای دیابتی Effect of pentoxifyllin as an adjunctive drug in antibiotic treatment of diabetic foot infection. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز,پزشکی

براتی, صدیقه (1998) نقش لیپوپروتئین‭(a)‬ در آئرواسکلروز عروق کرونر. Doctoral thesis, ، دانشگاه جندی شاپور اهواز,پزشکی

براتی, نصرت (1981) هیپرتیروئیدیسم در حاملگی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

براتی فر, مهدی (2011) بررسی فراوانی اختلالات الکترولیتی( هایپو و هایپرناترمی، هایپو و هایپرکالمی، هایپو و هایپرمنیزیمی، هایپو و هایپرکلسیمی) در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه نورولوژی و نوروسرجری بیمارستان گلستان اهواز بستری در سال‭ ۸۷ ‬و تعیین ارتباط آن با طول مدت بستری. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

براموند, سارا (2016) بررسی تاثیر پره اکلامپسی بر وزن جنین هنگام تولد برحسب سن حاملگی در مراجعه کنندگان به بخش زنان بیمارستان امام خمینی اهواز در حد فاصل سال های 1383- 1393 Impact of Preeclampsia on Birth Weight by Gestational Age. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,دانشکده پزشکی

برزوئی, محمد (1976) بررسی داروهای متوقف کننده پلاکتی در بیماریهای انعقادی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

برزگر, حسینعلی (1994) بررسی گواتر ساده و گواتر نودلر در بیمارستان امام خمینی سال‭۱۳۷۱-۱۳۷۲ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

برسی, سیدموسی and علیداد قالوندی, حسین (2000) بررسی شیوع نشانه‌های فیزیکی میاستنی گراویس در بیمارستان گلستان اهواز از شهریور‭ ۷۳ ‬لغایت بهمن‭۷۷ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

بریهی, سمیه (2007) مقایسه پهنای سینوس کرونر بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر و افراد غیر مبتلا در بین مراجعه کنندگان به بخش آنژیوگرافی بیمارستان گلستان. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

بزاز, امیر (2016) بررسی اثر اسید گالیک بر تغییرات پاسخدهی عروق مزانتر به هیستامین در موش‌های صحرایی دیابتی Studying effect of gallic acid on mesenteric vascular bed response to histamine in diabetic rats. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,دانشکده پزشکی

بزرگی نیا, مریم (2008) بررسی و تطبیق پارامترهای آزمایشگاهی مایع مغزی نخاعی با پارامترهای استاندارد در بیماران مننژیتی بستری شده در بخش عفونی بیمارستان رازی اهواز در طی سال های‭۱۳۸۳-۸۴ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine

بساق زاده, وحید and مجلسی, مهسا (2004) بررسی علل کاهش علاقه به رشته تحصیلی در کارآموزان پزشکی ورودی‭ ۷۷ ‬و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

بشلیده, فرح (1993) بررسی کم خونی در بیماران بستری در بیمارستان گلستان. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

بشنام, علیرضا (1989) آترزی مادرزادی مجاری صفراوی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

بشیرزاده هنگامی, عبدالرضا (1980) بررسی علل اسهال در شیرخواران. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

بشیرپور, غلامرضا (2003) بررسی میزان بروز حوادث عروق کرونر در بیماران مبتلا به آنژین ناپایدار بستری در بیمارستان گلستان و رازی اهواز در سال‭۱۳۸۱ ‬. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

بشیرپور, غلامرضا (2003) بررسی میزان بروز حوادث عروق کرونر در بیماران مبتلا به آنژین ناپایدار بستری در بیمارستان گلستان و رازی اهواز در سال‭۱۳۸۱ ‬. Doctoral thesis, ، دانشگاه جندی شاپور اهواز,پزشکی

بصیر, حسن (2018) تأثیر پایین بودن سطح سرمی تری‌گلیسیرید بر محاسبه LDL کلسترول به روش فریدوالد. PhD thesis, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine

بقائی, سیامک (2002) بررسی شیوع مرگ و میر و عوارض ناشی از نارسایی حاد کلیه در بیماران بستری در بخش های نفرولوژی و اورژانس بیمارستان گلستان در طی سالهای‭ ۱۳۷۸ ‬لغایت‭۱۳۸۰ ‬. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

بلادی بهبهانی, مریم (2010) بررسی شاخص های اپیدمیولوژیک ، کلینیکی و پاراکلینیکی بیماران مبتلا به هپاتیت اتوایمیون مراجعه کرده به کلینیک های فوق تخصصی گوارش اهواز از سال‭۱۳۸۲-۱۳۸۸ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

بلادی مقدم, عذرا (1981) دفع کلیوی سدیم اختلالات ادم‌دار وکاربردیورتیک ها. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

بلادی موسوی, سیدسیف اله (2001) بررسی چگونگی پاسخدهی به درمان بیماران مبتلا به گلومرولوپاتی های ایدیو پاتیک ایجاد کننده سندرم نفروتیک از سال‭ ۱۳۷۴ ‬تا‭ ۱۳۷۹ ‬در بیمارستان گلستان اهواز. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

بلاش آبادی, سودابه (2013) مقایسه کیفیت تصویر سی تی آنژیوگرافی ریوی با ولتاژ پایین ‭ ۸۰)‬کیلووات) با شرایط استاندارد ‭ ۱۰۰)‬کیلووات) در بیماران مشکوک به آمبولی ریه. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز,School of Medicine دانشکده پزشکی

بلالی, عبدالرضا (2010) بررسی اثربخشی و بی خطری پنتوکسی فیلین در بهبود آنمی مقاوم به اریتروپویتین در بیماران‭ESRD‬ در بیمارستانهای گلستان و امام خمینی اهواز در سال‭۱۳۸۷-۸۸ ‬. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

بلوطی دهکردی, آذر (2010) تعیین میزان فراوانی کریپتوسپوریدیوم در بیماران با ضعف سیستم ایمنی مراجعه کننده به بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال‭۱۳۸۷-۱۳۸۸ ‬. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

بلک, فاطمه (2011) بررسی علائم تشخیصی بیماران انسداد کولون بستری در بیمارستان امام (ره ) اهوازطی سالهای 86-89 Evaluation of diagnostic signs and symptoms of colon obstruction, in the hospitalized patients in Imam Khomeini hospital of Ahvaz city in 1386.1.1 - 1389.1.1. Doctoral thesis, : دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز,، School of Medicineدانشکده پزشکی

بلک, محمدعلی (1999) بررسی گذشته نگر ارتباط ریسک فاکتورهای‭HLP) CAD‬،‭HTN‬،‭Smo‬،‭D.M‬،‭(GENDER‬ و شدت درگیری عروق کرونر در‭ ۳۰۰ ‬مورد از بیمارانی که در بیمارستان گلستان اهواز آنژیوگرافی شده‌اند. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

بناء بهبهانی, مسعود (1986) رفلاکس معده- مروی‭GASTRO- ESOPHAGEAL REFLUY‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

بناءبهبهانی, مسعود (1990) بررسی انفارکتوس میوکارد حاددر زنان در‭ccu‬ بیمارستان اهواز. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

بنابهبهانی, فریبا (1992) دردهای شکمی دراطفال. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

بهادر, مرضیه (1984) عفونت های بعدازعمل POST SURGICAL INFECTION. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

بهادرام, محمد (2015) بررسي سطح سرمی اسيد اوريك در بيماران مبتلا به سكته مغزي ایسکمیک حاد مراجعه کننده به بخش نورولوژی بیمارستان گلستان اهواز در شش ماه اول سال 1393 Evaluation of Serum Uric Acid Level in Patients with Acute Ischemic Stroke. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز,دانشکده پزشکی

بهادری, کمال (1975) کیست هیداتیک کبدومجاری صفراوی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

بهارلویی, کامران (1999) مننژیت سلی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

بهاروند ایران نیا, یحیی (2009) بررسی اثربخشی و کم خطری داروی ایماتیب در بیماران بزرگسال مبتلا به لوسمی میلوژن مزمن. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

بهاری زاده, سیدمحمدحسین and عزیزی, علی (2006) تعیین باکتریهای مسئول عفونت ادراری و حساسیت آنتی بیوتیکی آنها در مراجعین سرپایی به آزمایشگاه های سطح شهر اهواز در سال‭۱۳۸۳ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

بهبهانی, مینا (1978) بررسی فشارخون درنوزادان. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

بهبهانیان, آرین (2004) بررسی جنبه های اپیدمیولوژیک کانسر معده در بیمارستانهای دانشگاه جندی شاپور اهواز از اول شهریور‭ ۷۵ ‬تا اول شهریور‭۱۳۱۳۸۱ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

بهجتی نجف آبادی, سعید (2000) بررسی عوارض موضعی و عمومی ناشی از تزریق عصاره دیواره اسکلتی مایکوباکتری‭MCWE‬ در مثانه خرگوش. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

بهداد, فاطمه (2009) بررسی فراوانی بیماریهای عفونی در معتادین به مواد مخدر تزریقی بستری شده در بخش عفونی بیمارستان رازی طی سالهای‭۱۳۸۱ ‬تا‭۱۳۸۵‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

بهرام نژاد, علیرضا (2008) بررسی فراوانی اختلالات نروافتالمولوژی در خونریزی تالاموس در بیماران بستری در بخش نورولوژی بیمارستان گلستان اهواز در طی سالهای‭۸۴ ‬و‭۸۵‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

بهرامی, محمدعلی (2009) بررسی اثر داروی جینکو در مقایسه با داروی ریواستیگمین بر بهبود اختلال شناختی بیماران مبتلا به آلزایمر. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

بهرامی, پرویز (1992) بررسی بیماری کالاآزار در‭ ۵ ‬ساله اخیر نزد کودکان در بیمارستان گلستان. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

بهرامی, پیروز (1992) چگونگی برخورد با کودکان مبتلا به بیماریهای عصبی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

بهرامیان رستمی, ابراهیم and کیانی, داود (1999) اپیدمیولوژی کله سیستیت حاد در سالهای‭ ۱۳۷۶ ‬و‭ ۱۳۷۷ ‬در بیمارستان امام خمینی اهواز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

بهزادنژاد, آذر (1986) بیماریهای وریدی ولنفاوی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

بهشتی فرد, فرامرز (1992) بررسی یکصد مورد بیمار مبتلا به گلومرولونفریت حاد بدنبال عفونت استرپتوکوکی و شیوع نارسایی کلیه در آنها در بیمارستان گلستان اهواز. Doctoral thesis, دانشگاه جندی شاپور اهواز,pezeshki

بهلولی قشقایی, بهرام (2002) بررسی تغییرات رفتار بهداشتی در کاهش عفونت های ادراری در جانبازان آسیب نخاعی استان خوزستان. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

بهمنی, صغری (1987) کم کاری غده هیپوفیز(سندرم شیهان). Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

بهوندی, زهره (2017) بررسی فراوانی نسبی یبوست در شیرخواران و کودکان مبتلا به عفونت ادراری بستری در بیمارستان ابوذر طی سالهای 94-90 The frequency of constipation in infants and children with urinary tract infection. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

به‌آئین, کاوه (1987) سندرم نارسائی ایمنی اکتسابی‭A.I.D.S‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

بیات, داود (1996) بررسی علائم بالینی بیماری بروسلوز در بیماران بستری در بیمارستانهای دانشگاهی اهواز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

بیاتی, فرشید (2001) بررسی شیوع درگیری دریچه‌های قلب در اندوکاردیت باکتریائی دریچه طبیعی در بیمارستان گلستان اهواز از سال‭ ۱۳۶۷ ‬لغایت‭۱۳۷۹ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

بیاتی, معصومه (2011) بررسی سن بروز سرطان در بیماران مراجعه کننده به بخش رادیوتراپی و انکولوژی بیمارستان گلستان بین سال های نیمه اول‭۱۳۷۷-۱۳۹۰ Evaluation of age incidence of cancer in patients reffering to radiotherapy-oncology department of golestan hospital during 1997-2011 ‬. Doctoral thesis, دانشگاه جندی شاپور اهواز,School of Medicine دانشکده پزشکی

بیدختی, هنگامه (2007) بررسی تاثیر سویا بر سندرم پیش از قاعدگی. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Nursing & Midwifery دانشکده پرستاری و مامائی

بیرانوند, غلامرضا (2009) تاثیر و مقایسه دو نوع تمرین هوازی تداومی و تناوبی بر بیشینه اکسیژن مصرفی‭(VO2peak)‬ و کسر جهشی بیماران متعاقب عمل باز قلب. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

بیرجندی, علیرضا (1979) کیست هیداتیک مغز وبررسی هشت مورد آن در طی سالهای‭۵۶ - ۵۲ ‬. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

بیطرفان, بیتا (2009) بررسی یافته‌های اسپیرومتری در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه قبل و بعد از همودیالیز در بیمارستان امام خمینی در سال‭۸۷-۸۸ ‬. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

بیوسه, مریم (2018) مطالعه اثر اضافه کردن پروبیوتیک و سیمواستاتین بر میزان ریشه کنی هلیکوباکتر پیلوری. PhD thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine

بیگدلی, مسعود (1977) عفونت های استافیلوکوکسی. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

بیگپوریان بهبهانی, میترا (2004) بررسی پاسخ بالینی به درمان بمیاران مبتلا به‭TB‬ بستری در بخش عفونی بیمارستان رازی اهواز طی سالهای‭۸۰ ‬الی‭۸۳ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

بی‌آزار, علی and بهشتی, شهرام (1994) بررسی بیماران شیگلوز بستری شده و تعین حساسیت شیگلا به آنتی بیوتیکها در بیماران سرپایی در بیمارستانهای گلستان و ابوذر در‭ ۴ ‬ساله اخیر. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

ب‍ی‍ات‌, م‍ه‍دی‌ (1996) میاتسنی گراویس. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

ت

تائید, محمدحسن (1967) بیماری پولیومیلیت. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

تاج هدایت, مهین (1996) بیماریهای مادرزادی ریه. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

تاج گردون, شهلا (2000) بررسی نتایج آندوسکوپی بیماران تحت درمان با‭NSAID‬ مراجعه کننده با سمپتوم های مختلف گوارشی در بیمارستانها و کلینیک های تخصصی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اهواز در سالهای‭۱۳۷۷-۱۳۷۸ ‬(طرح تحقیقاتی). Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

تاجگردون, جهرم (1976) سرخک. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

تازیکی بالاجلین, مهناز and بنی احمد, امیر حسین (2000) میزان شیوع افزایش تیتر‭ASO‬ در خون‭۱۰۰ ‬پسر‭ ۱۱-۱۲‬ساله سالم در شهرستان اهواز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

تایید, آزاده and شاملی کازرونی, مهروش (2005) بررسی پاسخ بیماران مولتیپل اسکلروزیس به پالس کورتون وریدی از مهرماه‭ ۸۲ ‬تا شهریورماه‭ ۸۳ ‬در بخش نرولوژی بیمارستان گلستان اهواز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

تدین, علیرضا (1981) آبسه کبدی و بررسی‌ آن در شیراز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

ترابی, آراسته (2015) مقایسه نتایج آناستوموزهای side to side و end to side در فیستول های شریانی وریدی آنتی کوبیتال در بیماران نیازمند دیالیز Comparison of results of side to side and end to side anastomosis in antecubital arteriovenous fistuls in patient underwent dialysis. Doctoral thesis, : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز,دانشکده پزشکی

ترابی, باقر (1974) عوارض احشائی تب مالت. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

ترابی زاده, مهدی and موگهی, ساسان (1996) بررسی‭ ۱۰۰ ‬بیمار ضربه مغزی با‭15‬ و‭GCS - 14‬ و ارتباط آنها با‭CT SCAN‬ مغز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

ترحمی, شهرام (2014) تعیین اثر درمان های موثر بر سیستم ایمنی بر سطح سرمی BDNF در بیماران مولتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به درمانگاه تخصصی مغز و اعصاب بیمارستان گلستان اهواز. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

ترخانی, مازیار (2007) اوتانازی و میزان آگاهی اینترنهای ورودی‭ ۷۷ ‬از آن. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

ترمه چی, غلامرضا (1992) بررسی پوریورای ترومبوستیوپنیک ایدیوپاتیک در خوزستان. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

ترکاشوند, ماریا (2018) در بيماران مبتلا به كبد چرب ليپيدي سطوح سرمي آنزيم هاي كبدي وپروفايل بر بررسي اثر زعفران. Doctoral thesis, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine

ترکزاده, سیدمصطفی (2000) بررسی موارد مجرای باز شریانی عمل شده در بیمارستان گلستان از دیماه‭ ۷۴ ‬تا شهریور‭۷۸ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

تریگان, کفایت (1996) مانیتورینگ تنفسی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,دانشکده پزشکی

تفاخ, خلف (1999) بررسی اپیدمیولوژیک و بالینی‭ ۳۰ ‬مورد استاتوس اپی لپتیکوس بستری شده در بخش های نورولوژی ، داخلی و اطفال بیمارستان گلستان از فروردین ماه‭ ۱۳۷۳ ‬الی فروردین ماه‭۱۳۷۸ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

تفاخ, سید مسعود (2003) بررسی‭ ۳۰ ‬مورد صرع میوکلونیک جوانان‭(JME)‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

تفضلی, مینا (2009) بررسی مقایسه ای تجویز آنتی ونوم در بیماران مبتلا به مارگزیدگی مراجعه کننده به بیمارستان رازی در سال‭۱۳۸۴ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

تقویان, محمدعلی (1970) دیژیتال. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

تقی زاده, غلام حسن (2007) بررسی شیوع هایپرتانسیون شریانی در بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد مراجعه کننده به مراکز آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اهواز در سال‭۱۳۸۵ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

تقی پورزیکساری, پرویز (1977) ‭t.v.blookwith.xylocatn aneste_regional_intraveinuse‬. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

تمجیدی, ناصر (1974) بررسی نتایج تشخیصی و درمانی آزمایش پاپ اسمیر. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

تمدن, حسین (1976) فیستول ادراری تناسلی در زنان. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

تمدن, دانا (2011) بررسی تظاهرات بالینی و اپیدمیولوژیک ترومبوزسینوس وریدی مغزی در بیماران بستری در بیمارستان گلستان اهواز در طی سال های‭۱۳۸۵-۱۳۸۸ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

توابی, عبدالله (1974) تحقیق درباره سندرم بانتی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

تواضع, محسن (2010) بررسی فراوانی و علل رسیرکولاسیون فیستول شریانی - وریدی در بیماران همودیالیزی بیمارستانهای امام خمینی و گلستان اهواز در سال‭۱۳۸۷-۸۸ ‬ Arterio-Venous Fistula Recirculation in Hemodialysis: Causes and Prevalence. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

توانانیا, محسن (1995) بررسی شیوع کانسرهای پروستات و ارتباط آن با هایپرپلازی ندولر پروستات در بیمارستانهای علوم پزشکی اهواز در طی سالهای 70 تا 73. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,دانشکده پزشکی

توتونچی, علیرضا (1991) علل گاستروآنتریت باکتریال و بررسی موارد یکساله اخیر ‭۱۳۶۸)‬) در بیمارستان گلستان اهواز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

توسلی, فروزان (1989) درمان سندرم نفروتیک بالوامیزول همراه بابررسی چند بیمار. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

تولمی, کتایون (1993) ترومای طحال و تشخیص آن. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,دانشکده پزشکی

توکلی, ساناز (2016) بررسی شیوع توکسوپلاسموزیس حاد و مزمن در کودکان مبتلا به سرطان با روش‌های سرولوژی و مولکولی در جنوب غرب ایران در سال 1394 Study the prevalence of acute and chronic Toxoplasmosis in children with cancer by serological and molecular methods in southwest of Iran in 2015. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,دانشکده پزشکی

توکلی, فرزانه (2015) بررسی میزان بیان میکروRNA-146a در بیماران مبتلا به لوسمی لنفوئیدی حاد تحت درمان در بیمارستان شفا در اهواز Evaluation of the Expression of MicroRNA 146a in Under Treatment Acute Lymphoblastic Patieants in Shafa Hospital in Ahwaz. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Allied Medical Science دانشکده پیراپزشکی

توکلی, مهشید (2015) بررسي اثرمکمل امگا- 3برسطوح سرمی آدیپونكتین،لپتین، وپروفایل لیپیدي پس ازانفارکتوس میوکارد e-selectin Effect of omega3 supplementation on serum adiponectin, leptin and E-selectin and lipid profile after myocardial infraction. Masters thesis, : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز,دانشکده تغذیه و علوم غذایی

تکلیف, صادق (1967) سیروز لانیک. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

تیرانداز, فاطمه (2014) ارزیابی اپیدمیولوژیک بیماران مراجعه کننده با حمله برونکواسپاسم بعد از بارش ۱۳۹۲/۸/۱۱ به اورژانس بیمارستانهای شهر اهواز/. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی، بهداشتی جندی شاپور اهواز,school of medicine

تیرداد, روشنک (2008) بررسی وضعیت تغذیه در بیماران‭MS‬ مراجعه کننده به بیمارستان گلستان در سال‭۱۳۸۵ ‬. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

تیزنوبیک, علیرضا (1980) نارسائی حادکلیوی درکودکان. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

ث

ثابت قدم, سیدمحمد (1996) ترومای عروقی اندام تحتانی و بررسی موارد‭ ۵ ‬ساله دربیمارستان امام خمینی (ره)ازسال‭ ۱۳۶۹ ‬لغایت پایان‭۱۳۷۳ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

ثابت قدم, سیدمحمد (2009) بررسی تاثیر کنترل قند خون بر میزان چربیهای خون در کودکان مبتلا به دیابت نوع یک. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

ثابت نیا, لیلا (2018) ارزيابي منابع ايجاد خطا در تبديل اعداد هانزفيلد در محاسبه ي دز در طراحی درمان رادیوتراپی با استفاده از سی تی اسکن مولتی اسلایس با دو انرژی: "شبیه سازی با کد مونت کارلو در فانتوم آب و آنتروپومورفيك". PhD thesis, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine

ج

جابرزاده, شاهرخ (1995) سل منتشر‭tissiminated t.b‬ و میزان شیوع آن در خوزستان. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

جادر, جاسم (1989) بررسی گره‌های سرد تیروئید به روش نمونه برداری سوزنی در منطقه خوزستان. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

جادر, جاسم (1986) ‭manajement‬ دیابت قندی نوع بالغین. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

جاسبی, مجید (1982) شیستوزومازیز و بررسی آن در خوزستان. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

جاسمی زرگانی, فرزاد (2005) بررسی اثر داروی تیکلوپیدین بر باز بودن ابتدائی فیستول شریانی وریدی در بیماران همودیالیزی. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

جانبی, حجت الله (1998) بررسی بیماران پنوموتوراکس در بیمارستان امام خمینی اهواز مهرماه‭ ۷۵ ‬الی مهرماه‭۷۷ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

جاودان, علیرضا (1976) آدنوم پرزی شکل کولون ورکتوم. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

جاوید, علی (1977) تومورهای تخمدان. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

جبارنیا, سیامک (1998) متوتروکسات در روماتولوژی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

جبل عاملی, احمد (1975) (فاکتورر سوم (فاکتور دافع سدیم در افراد اورمیک. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

جبل عاملی, احمد (1980) درمان لوسمی گرانولوسیتیک فرمن. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

جرفی, فاطمه (2009) بررسی شیوع رشد بیش از حد باکتریهای روده کوچک دربیماران‭IBS‬ در مقایسه با گروه کنترل سالم. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

جزایری, عزت الله (1975) بررسی اختلالات ریتم قلب بعلت غیر از انفارکتوس در بخش‭C.C.U ‬ مرکز پزشکی رضا پهلوی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

جزایری مقدس, سیدبابک (2000) بررسی سه ساله دیابت در بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

جعفر پور, مرضیه (2016) بررسی اثر بازتوانی قلبی بر عملکرد اندو تلیال در بیماران سیگاری مبتلا به بیماری ایسکمیک قلب IHD Effect of cardiac rehabilitationon endothelial function in smoker patient with ischemic heart disease. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

جعفرزاده, ثریا (1982) بروسلوز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

جعفری, علی (1993) نحوه رویارویی با صرع در کشورهای در حال توسعه‭( MANAGMENT OF EPILEPSY IN DEVELOPING COUNTRIES )‬. Doctoral thesis, ، دانشگاه جندی شاپور اهواز,پزشکی

جعفری زاده, مهرین (2014) ارزیابی فراوانی تنگی شریان کلیه و فاکتورهای خطر آن در بیماران با پرفشاری خون کاندید آنژیوگرافی عروق کرونری مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی شهر اهواز. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

جعفری زاده, مهرین and صافی, مینا (2007) بررسی آماری بیماری مالتیپل اسکلروزیس در بیماران مالتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به انجمن ام.اس استان خوزستان در سالهای‭۸۵-۸۴ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

جعفری نسب, مصطفی (1974) بیماریهای غیر اکتسابی قلب درکودکان. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

جعفری کمالوند, محمدجواد (1987) سارکوم کاپوزی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

جعفریان, حمیرا (1996) تب های ویروسی شایع دراطفال. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

جلائی, غلامعلی (1993) علل شایع سردردهای عروقی و درمان آنها. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,دانشکده پزشکی

جلالی, احمد (1998) بررسی اکوکاردیوگرافی دانش آموزان دارای سوفل بی گناه در مدارس اهواز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

جلالی, سمیه (2017) بررسی ارتباط بین سطح سرمی Pentraxin-3 و یافته های آنژیوگرافی در بیماران تحت الکتیو آنژیوگرافی کرونر در بیمارستانهای گلستان و امام خمینی اهواز در نیمسال دوم 96-95 Study of relation between serum Pentraxin-3 level and finding of patients underwent elective coronary angiography in Ahvaz Golestan & Emam Khomeini Hospitals in second term of 2016-17. PhD thesis, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

جلالی, محمدرضا (1967) موارد استعمال کلروپرومازین (لارگاکیتل‭(‬ در پزشکی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

جلالی, محمدسعید (1984) آنمی مگالوبلاستیک. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

جلالی, معصومه (2016) بررسی فراوانی کمبود ویتامین D در مراجعین به کلینیک های غدد بیمارستان های امام خمینی و گلستان اهواز در سال 93-1390 The frequency of hypovitaminosis D in patient’s reffered to Endocrine Clinic of Imam Khomeini and Golestan Hospital, Ahvaz city during 2011-2014. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

جلالی, مهران (1994) درمان دارویی صرع. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

جلالی, پرویز (1983) درمان سل در اطفال. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

جلالی فر, فرزاد (1996) عفونت های آنورکتال. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

جلالیان لرکی, مهرناز (2018) اثر آماده سازی روانی برسطح اضطراب قبل از ام.ار.ای سرو گردن در بیماران سرپایی مراجعه کننده به بیمارستان گلستان- اهواز. PhD thesis, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine

جلوداریان, پریوش and کرمی کتکی, فاطمه (2006) بررسی میزان آگاهی بیماران همودیالیزی مزمن شهر اهواز از رژیم غذایی مناسب. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

جلیلی, صادق (1996) کلیات کانسرهای معده. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,دانشکده پزشکی

جلیلیان, اسماعیل (1979) پریتونیت سلی. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

جلیلیان, اسمعیل (1975) آنالیزه شیره معده. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

جلیلیان, شهرام (2010) فراوانی نسبی نوروویروس در مدفوع اطفال مبتلا به گاستروانتریت مراجعه کننده به بیمارستان ابوذر شهر اهواز. Doctoral thesis, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران,دانشکده پزشکی

جمالی, کیوان (2017) بررسی اپیدمیولوژیک اختلالات روانی در بیماران مسموم بستری در بخش مسمومیت بیمارستان رازی طی سالهای 1393 تا 1394 An epidemiologic study of mental disorders in patients poisoned poisoning Razi Hospital during the years 1393-1394. Doctoral thesis, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

جمالی گاوگانی, جمال (1991) عوارض ماستکتومی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

جمشیدزاده, سکینه (1982) شوک عفونی وعوارض ان. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

جمشیدی مقدم, ژاله (2003) بررسی شیوع سنگهای مجاری ادراری در شیرخواران و کودکان مبتلا به عفونت ادراری علامت دار (بستری شده در بیمارستان ابوذر اهواز از مهر‭ ۸۰ ‬لغایت اسفند‭(۱۳۸۱ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

جمشیدیان, رامین (2012) مقایسه سروپروالانس توکسو پلاسما گوندی در افرادآلوده به‭HIV‬ و غیر آلوده به‭HIV‬ در شهرستان اهواز در سال‭1388‬ Comparison of Seroprevalence of toxoplasma gonedii among HIV infected patients and non HIV Patients In Ahwaz in 1388. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

جمشیدیان, نورالدین (2012) مقایسه اثرات درمانی پانتوپرازول با دوز بالا و با دوز پایین در بیماران مبتلا به رحم پپتیک خونریزی دهنده پس از انجام آندوسکوپی Comparsion the therapeutic effects of high-and low-dose pantoprazol after endoscopy in patients with peptic ulcer bleeding. Doctoral thesis, دانشگاه جندی شاپور اهواز,School of Medicine دانشکده پزشکی

جنیدی, نرجس (1999) بیماری‭C.J.D‬ و ارتباط آن با جنون گاوی و معرفی اولین مورد آن در ایران. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

جهان آرا, حمیده (1981) ضربه های واردبر طحال. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

جهانشاهی, علیرضا (1996) مروری برتظاهرات رادیولوژیک اینورمالیتی های روده اطفال. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

جهانشاهی, علیرضا (2004) مقایسه‭CT Scan‬ و برونکوسکوپی فیبراپتیک در بررسی هموپتیزی غیر ماسیو با علت نامشخص. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز,پزشکی

جوادی پور, منصوره (2015) بررسی اثر تری اكسید آرسنیك بر روی استرس اکسیداتیو میتوکندری های جدا شده از پانكراس موش صحرایی Evaluation of the effect of arsenic trioxide induced oxidative stress in isolated mitochondria from rat pancreas. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز,دانشکده بهداشت

جوانمردی, محمد علی (2018) بررسی اثر مکمل استرول های گیاهی بر سطوح سرمی فاکتورهای التهابی ، آنزیم های کبدی ، پروفایل لیپیدی ، آدیپونکتین ، لپتین و قند خون ناشتا در بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی. Masters thesis, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Allied Medical Science

جواهرفروش زاده, علی (2015) بررسی اثر ان – استیل سیستئین بر سطح سرمی مالون دی آلدهاید در بیماران همودیالیزی مزمن. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز,پزشکی

جواهری زاده, هژیر (2002) تغییرات فصلی مراجعه کنندگان با خونریزی گوارش به مرکز آندوسکوپی بیمارستان سینا (اهواز). Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

جوکار, فرنگیس (1979) عفونت ادراری در کودکان. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

جیران, کیانوش and اسداللهی, رامین (2002) بررسی فراوانی بدخیمی کبدی در بیوپسی های کبدی انجام شده در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان سینا در سالهای‭۱۳۷۴-۱۳۷۹ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

ح

حاتمی, سحر (2017) بررسي ارتباط بین سطح سرمی ویتامین D3 با شدت و فعالیت بیماری لوپوس Assessment of relation between serum Vitamin D3 level with severity and activity of systemic lupus erythmatosis. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

حاتمی, میترا (1997) عوارض قلبی و عروقی لوپوس اریتماتوز سیستمیک و بررسی‭ ۳۰ ‬بیمار مبتلا به لوپوس بستری در بیمارستان گلستان طی سالهای‭۱۳۷۲-۱۳۷۵ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

حاتمی, کیان (1995) بررسی سونوگرافیک حاملگی‌های پرخطر. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

حاج منوچهری, رضا (2011) مقایسه اثر آمی تریپتیلن با کاربامازپین در کاهش درد بیماران مبتلا به نوروپاتی دیابتی Comparison of amitriptyline pain relief with carbamazepine in patients with diabetic painful neuropathy. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

حاجت نیا, سمیه (2011) مقایسه افسردگی و کیفیت زندگی در بیماران قلبی عروقی پس از جراحی قلب باز با و بدون سنخ شخصیتی‭D‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

حاجی راد, پیمان (2008) بررسی شیوع متاپلازی روده ای و انواع کارسینوم معده (روده ای و منتشر) در بیماران بیوپسی شده در بیمارستان امام خمینی اهواز از سال‭ ۱۳۷۵ ‬تا‭۱۳۸۵ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

حاجی زاده, راضیه (2016) مقایسه ریسک فاکتورها , یافته های بالینی و آنژیوگرافیک STEMI در بیماران جوان با بیماران مسن تر Comparison of Risk factors & Clinical and Angiographic characterization of STEMI in young Adults With Older patients. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

حاطمی کاهکش, سارا (2014) بررسی میزان جریان خون مغزی با سونوگرافی داپلر کاروتید و ترانس کرانیال در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی خفیف و متوسط و ارتباط ان با میزان اختلالات شناختی دراین بیماران EVALUATION OF CEREBRAL BLOOD FLOW WITH CAROTID AND TRANSCRANIAL DOPPLER SONOGERAPHY IN PATIENTS WITH MILD AND MODERATE HEART FAILURE AND CORRELATION WITH COGNITIVE DISORDER IN THEM. Doctoral thesis, : دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز,دانشکده پزشکی

حافظی, رضا (2018) ارتباط میان تشکیل سنگ دستگاه ادراری با فشار خون و سایر عوامل اپیدمیولوژیکی در بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی شهرستان اهواز در سال 1395. Doctoral thesis, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine

حامدی فر, شهرام and امرایی, عبادالله (2005) بررسی ریسک فاکتورهای سکته مغزی ایسکمیک با درگیری شریان مغزی خلفی درسال‭۱۳۸۲ ‬در بیمارستان گلستان اهواز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

حبیب زاده, رضا (1981) سنگهای مثانه. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

حبیبی, افشین (2015) بررسی درصد فراوانی بیان نشانگر 34 CD در آدنوکارسینوم معده و ارتباط آن با فاکتورهای کلینیک وپاتولوژیک Study of the Correlation of Cd34 Marker Expression with Clinicopathologic Features in Stomach Adenocarcinoma. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز,دانشکده پزشکی

حبیبی, رحمت الله (1995) عوارض جراحی معده. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

حبیبی, علی اکبر (2009) مطالعه سطوح سرمی‭Inhibin B‬ قبل از عمل جراحی به عنوان یک فاکتور پیش بینی کننده در بهبود اسپرماتوژنزیس بعد از واریکوسلکتومی. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

حبیبی بی بالانی, مرتضی (1995) تشخیص و درمان بلوک های قلبی و بررسی آن در بیماران انفارکتوس حاد میوکارد. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

حبیبی،, کوروش and ولی ئی, مریم (1994) بررسی شیوع چاقی در استان کهکیلویه‌وبویراحمد. Doctoral thesis, ، دانشگاه علوم پزشکی اهواز,پزشکی

حجازی, آریا (1993) شیستوزومیا در ارولوژی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

حجازی, زهره (1995) درمان ایست قلبی و بررسی نتایج موارد‭CPR‬های انجام شده در‭C.C.U‬ بیمارستان گلستان اهواز در سال‭۱۳۷۲-۱۳۷۳ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

حجازی, سیدافشین (1997) بررسی علل سکته قلبی در زنان زیر‭ ۶۰ ‬سال. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

حجت پناه, ندا (2006) بررسی فراوانی نسبی سن ، جنس ، و نوع تومورهای غدد درون ریز در دو دوره چهار ساله ‭۱۳۵۰-۵۳)‬) و ‭۱۳۸۰-۸۳)‬) در بیمارستان امام خمینی اهواز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

حجتی, ابوالقاسم (1974) اهمیت کیست هیداتیک درخوزستان. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

حداد دزفولی, رضا (2015) بررسی تأثیر ونوم عقرب گادیم (Hemiscorpius lepturus) بر بیان و تولید IL-12 درمونوسیت های خونی انسان Hemiscorpius lepturus venom induces expression and production of interleuckin- 12 in human monocytes. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز,دانشکده بهداشت

حدادزاده شوشتری, مریم (2005) نقش تزریق وانکومادیسین از طریق مجرای کاتتر در پیشگیری از عفونت وابسته به کاتتر های همودیالیز. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

حدادی, شقایق (2011) بررسی علایم بالینی ، یافته های آزمایشگاهی و پیش آگهی عقرب زدگی در کودکان بستری شده در بیمارستان ابوذر اهواز از سال‭ ۱۳۸۳ ‬لغایت‭۱۳۸۷ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی، بهداشتی جندی شاپور اهواز,school of medicine

حدادی, نگین (2009) بررسی علائم و نشانه های بالینی بیماران مبتلا به نوروبلاستوم مراجعه کننده به بیمارستان شفا از سال‭ ۱۳۸۶-۱۳۷۰ ‬مرکز تحقیقات تالاسمی و هموگلوبینوپاتی بیمارستان شفا(اهواز). Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

حردانی, ندا (2007) بررسی و مقایسه علل و عوارض سوختگی در بیماران بستری بعلت سوختگی در بیمارستان طالقانی اهواز از تاریخ مهرماه‭ ۱۳۸۳ ‬لغایت شهریورماه‭۱۳۸۴ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

حردانی, کریم (2000) بررسی مشکلات قلبی در بیماران‭CVA‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

حریری, بهرام (2001) جداسازی نسبی اریتروپویتین از ادرار بیماران دچار آنمی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Pharmacy & Pharmaceutical Science دانشکده داروسازی و علوم دارویی

حسام, سید امین (2017) بررسی آمارنگاری، علایم بالینی و ویژگیهای آزمایشگاهی اسکلروز سیستمیک در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه روماتولوژی بیمارستان گلستان اهواز از سال 1380 الی 1394 Demographic, clinical and laboratory features of systemic sclerosis in patients refers to rheumatology clinic at Golestan Hospital, Ahvaz, Iran since 2001 to 2015. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

حسن آبادی, مهدی (2007) بررسی نتایج هیستوپاتولوژی بیوپسی باهدایت ترانس رکتال اولتراسوند که از تومورهای پروستات از سال‭ ۸۴ ‬تا پایان سال‭ ۸۵ ‬در بیمارستان گلستان اهواز جمع آوری شده اند. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

حسن رحمانی, علی (1995) تکنیکهای تشخیصی جدید در خونریزی گوارشی با علت نامشخص. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

حسن زاده, عاطفه (2011) تعیین اثر روی در کنترل قند خون بیماران مبتلا به دیابت تیپ ۱. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

حسن زاده, غلامعباس (1995) آخرین درمانهای لوپوس و بررسی‭ ۳۰ ‬بیمار بستری شده در بیمارستانهای گلستان و سینا. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

حسن وند, تینا (1998) بررسی شیوع فیبریلاسیون دهلیزی در مبتلایان انفارکتوس مغزی در بیمارستان گلستان سال ۱۳۷۵. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

حسن پور, زهره (2001) اندیکاسیون اسپلنکتومی در بیماران تالاسمی و نتایج حاصل از آن. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

حسن پور, سعید and سیاحی, مهران (2001) بررسی شیوع و شدت افسردگی در زوجهای نابارور و مراجعه کننده به بخش‭IVF‬ بیمارستان امام خمینی اهواز از اردیبهشت ماه لغایت مهرماه‭۷۹ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

حسن پور, مریم (1995) بررسی کلی مننژیت حاد نزد بیماران بزرگسال بستری در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اهواز طی دو ساله اخیر(ازمهر‭ ۱۳۷۱ ‬تا مهر‭۱۳۷۳‬) (تحقیقاتی). Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

حسنوند عموزاده, مسعود (2005) بررسی نگرش دانشجویان پزشکی نسبت به مراقبت از سالمندان در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

حسنی, محسن (2004) ارزیابی تستهای فونکسیون ریوی در بیماران مبتلا به بیماریهای التهابی روده‭(IBD)‬ و مقایسه با گروه کنترول. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

حسنی, منصوره (1982) کالاآزار. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

حسنی موسوی, محمد (1980) داروهای بالابرنده فشارخون. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

حسنی نسب, جواد (1982) دیابت ملیتوس. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,دانشکده پزشکی

حسین خانی کارگر, فریده (1981) فلورمیکربی جراحات ناشی ازجنگ مجروحین جنگ تحمیلی عراق علیه ایران. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

حسین زاده, فریده (2016) تعیین فراوانی نفروپاتی در بیماران تازه تشخیص داده شده ی دیابت ملیتوس نوع 2 مراجعه کننده به درمانگاه دیابت بیمارستان امام خمینی اهواز در سال1393 Determination Abundance of diabetic nephropathy in recently diagnosed patients with type 2 diabetes mellitus who come to diabetic clinic of Ahvaz Emam khomeini hospital In the year 1393. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,دانشکده پزشکی

حسین زاده, مهرداد (1989) سل استخوان. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

حسین زاده, ژاله (1989) اثرات سوءداروها بر ریه. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

حسین زاده مری, اعظم (2009) بررسی تاثیر آنژیوپلاستی عروق کرونری به همراه استنت گذاری در بهبود عملکرد بطن چپ در تنگی منفرد عروق کرونری. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

حسین سوزنگرون, سودابه and مقتدائی منش, لیلا (2002) بررسی‭ ۱۰۰ ‬مورد ‭EP‬ در بیمارستان امام خمینی در سالهای‭ ۷۵-۸۰ ‬، گزارش یک مورد ‭EP‬ تخمدان در بیمارستان امام خمینی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

حسین پور, مهناز (1991) آپاندیسیت حاد وبررسی آماری آن. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

حسینی, ابوذر (1996) تازه‌های پانکراتیت حاد. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

حسینی, رسول (2009) مقاومت آنتی بیوتیکی در اروپاتوژن های مسئول عفونت مجاری ادراری در کودکان بستری در بیمارستان ابوذر اهواز در سال‌های‭۱۳۸۵-۱۳۸۶ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

حسینی, سعید (2015) بررسی روند تغییرات بافتی کوتاه مدت و دراز مدت ایجاد شده در غشلی آمنیوتیک انسانی استفاده شده در سیستوپلاستی مثانه خرگوش To investigate short term and long term tissue changes of human amniotic membrane used in rabbits augmentation cystoplasty. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز,دانشکده پزشکی

حسینی, سید محسن (2008) بررسی میزان‭CRP‬ در انواع مختلف سکته مغزی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

حسینی, سیدعطاالله (2009) تعیین میزان شیوع سرمی توکسوکاریازیس (عفونت توکسوکاراکانیس) در کودکان مدرسه رو شهری و روستایی شهرستان اهواز طی سالهای‭۱۳۸۷-۱۳۸۸ ‬. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

حسینی, عبدالمناف (2010) بررسی‭۱۰ ‬ساله فراوانی تومورهای کلیه از نظر پاتولوژی و توزیع سنی و جنسی و ریسک فاکتورهای احتمالی آنها در بیمارستان گلستان اهواز بین سال های‭۱۳۷۴-۸۴ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

حسینی, فروغ (2011) تعیین عملکرد تیروئید در بیماران مبتلا به کتواسیدوز دیابتی در سال‭۱۳۸۹ ‬. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

حسینی, مرتضی (1995) آدنوکارسینوم کلیه بهمراه معرفی چند مورد از مبتلایان تحت درمان آن. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

حسینی, معصومه (2016) تأثیر همراه سازی موسیقی درمانی با درمان سنتی بر وضوح گفتار کودکان دارای کاشت حلزون The effect of music therapy accompanied by traditional therapy on speech intelligibility of children with cochlear implant. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,دانشکده توانبخشی

حسینی امين, سید مهران (2015) بررسي ارتباط بين سطح فريتين سرم و هموگلوبين باMRI T2* قلب و كبد بيماران بتاتالاسمي اينترمديا و ماژور Evaluation of correlation between serum ferritin and hemoglobin with heart and liver MRI T2*in major and intermedia beta Thalassemia patients. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز,دانشکده پزشکی

حسینی بهبهانی, فرزاد (1993) بررسی کلیات همودیالیز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

حسینی روزبهانی, محمد (2000) معاینه و ارزیابی بیماران روماتیسمی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز,پزشکی

حسینی عسکرآبادی, معصومه (2011) مقایسه نتایج تست های اسپیرومتری و اوسیلومتری در بیماران مبتلا به رفلاکس گاستروازوفاژیال قبل و بعد از درمان. Doctoral thesis, دانشگاه جندی شاپور اهواز,School of Medicine دانشکده پزشکی

حسینی نژاد, خجسته (2002) بررسی سنگهای مجاری صفرا از نظر جنس ، سن ، شیوع و اتیولوژی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

حسینی نژاد, خجسته (2015) بررسی اثر اسید الاژیک بر فعالیت الکتریکی هسته ی منزوی مغز و عملکرد سیستمهای قلبی- عروقی و کلیوی متعاقب ایسکمی - رپرفیوژن مغز در موشهای صحرایی نر Department of physiology and Physiology Research Center of Ahvaz Jundishapur University of Medical Scieneces. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز,دانشکده پزشکی

حشمتی, زهرا (2008) بررسی مقایسه شیوع عفونت هیلکوباکترپیلوری ، گاستریت آتروفیک و متاپلازی روده ای در بستگان درجه اول بیماران مبتلا به سرطان معده با گروه شاهد در استان خوزستان. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

حشمتی, شهلا (1981) نارسائی حاد کلیه بدنبال تروما. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

حق بین, فاطمه (1978) فشار خون وحاملگی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

حقی, صباحت (2011) مقایسه سطح لیپیدها و لیپوپروتئین های سرم در افراد ناقل بیماری سلول داسی شکل و افراد سالم‭ ۱۵-۴۰ ‬ساله مراجعه کننده به بیمارستان شفا اهواز Comparison levels of serum lipids and lipoproteins in carriers of sickle cell disease and healthy individuals aged 40-15 referred to Shafa Hospital in Ahwaz. Doctoral thesis, دانشگاه جندی شاپور اهواز,School of Medicine دانشکده پزشکی

حقیقت, زهرا (1988) بررسی عفونتهای مجاری ادراری در نوزادان مراجعه کننده به مرکز طبی بیمارستان گلستان اهواز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

حقیقی, صدیقه (1993) بررسی آسم کودکان و رابطه آن با تغییرات خونی فرمول شمارش در بیمارستان گلستان. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

حقیقی, ضیغم (1978) سرطان پاپیلاری سروزسیست تخمدان. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

حقیقی زاده, مسعود (2017) تعیین میزان انسولین لازم جهت کنترل قند خون در مبتلایان به دیابت بارداری Determination of the insulin dose to control blood sugar in patients with gestational diabetes. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

حلبیان, مهران (2003) مقایسه اکوکاردیوگرافیک اندیکسهای قلبی مبتلایان به لوپوس با آنتی کاردیولیپین آنتی بادی مثبت نسبت به بیماران لوپوسی با آنتی کاردیولیپین آنتی بادی منفی. Doctoral thesis, ، دانشگاه جندی شاپور اهواز,پزشکی

حمادی, اسماعیل (2000) بررسی ارتباط عفونت‭H.Pylori‬ و ادنوکارسینومای معده در استان خوزستان. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

حمادی, اسماعیل (2000) بررسی ارتباط عفونت‭H.Pylori‬ و ادنوکارسینومای معده در استان خوزستان. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،,دانشکده پزشکی School of Medicine

حمادی, حمید (1997) سیکل سل در جنوب غربی ایران. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

حمودی, شهلا and صلاحی, آرزو (2001) بررسی انواع هیستولوژیک کانسر ریه و ارتباط آن با شغل در پنج ساله اخیر در بیمارستانهای اهواز ‭(۷۲/۱/۱ - ۷۷/۱/۱)‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

حمیت مایان, بهنام (2018) بررسی ارتباط تغییرات سطح سرمی S100B و تغییرات یافته های سی تی اسکن مغزی بیماران ترومای بلانت به سر با شدت متوسط، دارای خونريزي داخل جمجمه ای از نوع ساب دورال حاد مراجعه کننده به بیمارستان گلستان اهواز. Doctoral thesis, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine

حمیدی, طناز (2005) دقت تشخیصی‭abdominal x-Ray‬ در تشخیص آپاندیسیت حاد. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

حویس, امل (2018) بررسی افسردگی، وضعیت شناختی و کیفیت زندگی سالمندان مقیم و غیر مقیم سرای سالمندان. Bachelors thesis, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Rehabilitation Science

حکیم الهی, حسین (2010) تاثیر جاگذاری استنت حالبی دبل جی در کاهش عوارض پس از عمل نفرولیتوتومی پرکوتان سنگ های شاخ گوزنی و کمپلکس. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

حی بر, حبیب (2008) اندازه گیری میزان‭Ankle Brachial indexABI‬و تعیین ارتباط آن بابیماری عروق کرونر در بیماران ایسکمی قلبی مراجعه کننده به بخش آنژیوگرافی بیمارستانهای امام و گلستان اهواز در سال‭۸۶-۸۷ ‬. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

حیاتی, قدرت الله (2018) بررسی ارتباط سطح سرمی اینترلوکین-6 با شدت و فعالیت بیماری آرتریت روماتوئید. PhD thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine

حیدرلو, محمد (1981) انسداد روده و درمان آن. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

حیدرپور, رضا (1995) عوارض نورولوژیک فشارخون. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

حیدری, دانش (1981) تدابیر درمان انفارکتوس میوکارد. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

حیدری, رامین (1995) حساسیت های غذایی و گاستروانتروپاتی ائوزینوفیلیک. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

حیدری, رسول (1999) بررسی موارد قند خون بالا دربیماران غیردیابتی در اثر انفارکتوس حاد میوکارد و ارتباط آن با بروز عوارض قلبی در سال‭ ۱۳۷۶ ‬در بیمارستان گلستان اهواز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

حیدری, ساهی (1996) بیماریهای دیورتیکول کولون. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

حیدری, سهیلا (1978) کلانژیت باکتریال و روش های درمانی آن. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

حیدری, لیدا (1993) روشهای درمان در هیپرتیروئیدیسم. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

حیدری, ماندانا and داورپناه, مهرتاش (1999) بررسی گذشته‌نگر عوامل موثر در پیش آگهی خونریزی زیر عنکبوتیه در بیماران بستری شده در بخش مغز و اعصاب بیمارستان گلستان طی سالهای‭ ۱۳۷۲ ‬تا‭۱۳۷۵ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

حیدری, محمود (1998) بررسی مبتلایان به فلج دوره ای هیپوکالمیک در بیمارستان گلستان اهواز طی سالهای‭۱۳۷۵-۷۷ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

حیدری, مریم and چراغزاده, زهرا (2005) بررسی کاهش شنوایی نوزادان و اطفال زیر یکسال در شهر اهواز از تاریخ فروردین‭ ۱۳۸۱ ‬الی اسفند‭ ۱۳۸۲ ‬با استفاده از تکنیک‭OAE‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

حیدری, موسی (1967) هپاتیت‌هاو عوارض و درمان. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

حیدری سردابی, ابراهیم (2008) بررسی اثر سلیمارین در درمان کبد چرب غیرالکلی. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

حیدری سروستانی, علی (2012) بررسی‭strain‬ و‭strain rate‬ در بیماران کرونری قبل و بعد از انجام‭PCI(percutaneous coronary intervention)‬ بر روی‭LAD‬ Assessment of strain and strain rate in coronary patients before and after PCI on LAD. Doctoral thesis, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

حیدری منش, ندا (2006) بررسی شیوع علل هیرسوتیسم در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه غدد در سال‭۱۳۸۰-۸۲ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

حیدری نژاد, عادل (1993) مروری بر هموگلوبینوپاتی ها‬ ‭Review Of Hemoglobiathies. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,دانشکده پزشکی

حیدریان, شقایق (2007) بررسی شیوع فراوانی هلیکوباکترپیلوری‭(H.Pylori)‬ در سه ناحیه‭Body ,Antrum‬ و‭Cardia‬معده در طی سال های‭ ۸۱-۸۳ ‬در بیمارستان امام خمینی (ره). Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

ح‍اف‍ظی‌, م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ (1982) خونریزیهای قسمت فوقانی دستگاه گوارشی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

ح‍س‍ن‍ی‌, ج‍ع‍ف‍ر (1996) مروری بر روشهای تشخیصی سل. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

خ

خاتمی, محمد (1989) سوء تغذیه در اطفال. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

خاتمی نیا, سمیه (2010) بررسی علل عدم موفقیت در خارج کردن لوله تراشه و نیاز به لوله گذاری مجدد در بیماران بستری در‭ICU‬ جنرال و جراحی اعصاب بیمارستان گلستان و تعیین میزان شیوع هر علت. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

خادم علیزاده, محمدرضا (2016) مقایسه QT Dispersion قبل و بعد از درمان نارسایی قلبی Compare QT Dispersion before and after Heart Failure treatment. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,دانشکده پزشکی

خادمی, فرهاد (2009) تعیین میزان فراوانی سنگهای غدد بزاقی بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی اهواز طی سالهای‭۱۳۷۴-۱۳۸۷ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

خادمیان, فضل الله (2016) ارزیابی اثر مواجهه مزمن با صدای صنعتی بر کورتیزول بزاقی کارگران. Masters thesis, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Health

خادمیان, مجتبی (2014) بررسی اثر توکسین بوتولینوم بر میزان ترشح بزاق بیماران دچار drooling مراجعه کننده به درمانگاه نورولوژی بیمارستان گلستان اهواز. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

خانلری گودرزی, فریبرز (1970) علل سردرد. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

خدابخشی کولایی, صادق (2013) بررسی و مقایسه کاربرد دو نوع گرافت عروقی‭ePTFE‬ استاندارد با قطر‭6MM‬ و‭taper‬ با قطر‭4-6MM‬ نوع از نظر بروز سندرم‭steal‬ در بیماران دیابتیک با نارسایی کلیوی نیازمند‭access‬ عروقی جهت همودیالیز Analysis and comparison of two types of ePTFE vascular grafts، straight 6mm vs. taper 4-6 or 4-7mm in development of access-associated steal syndrome in diabetic patients with ESRD. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی، بهداشتی جندی شاپور اهواز,School of Medicine دانشکده پزشکی

خداداد, احمد (1977) بیماریهای التهابی و زخمهای دستگاه گوارش. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,دانشکده پزشکی

خداداد, محمدحسین (1991) بررسی کاردیومیوپاتی نزد کودکان. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

خدادی, الهه (2016) بررسی میزان بیان miR-21 و150 miR- در بیماران مبتلا به پورپورای ترومبوسایتوپنیک اتوایمیون Evaluation of miR-21 and miR-150 expression in Immune Thrombocytopenic Purpura patients. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,دانشکده پزشکی

خداپناه, عبدالامیر (1997) نقش هلیکو باکترپیلوری در بیماریهای گوارشی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,دانشکده پزشکی

خدایی, فروزان (2014) بررسي اثر عصاره هیدروالکلی گیاه Capparis spinosa و Teucrium polium بر آنزیم sirt3 میتوکندری رده سلولی سرطان کولون انسانی (HT29) Effect of Capparis Spinosa and Teucrium polium hydroalcholic extract on mitochondrial sirt3 in human colorectal carcinoma cell line (HT29). Masters thesis, : دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز,دانشکده داروسازی و علوم دارویی

خدرزاده, پریوش (1988) ازدیاد فشار خون دراطفال. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

خدری, فرید (1995) عوارض نورولوژیک دیابت. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

خردمند, کرامت (1998) بررسی سه‌ساله موارد پپتیک اولسر پرفوره در بیمارستان امام خمینی اهواز مهرماه‭ ۱۳۷۴ ‬الی مهرماه‭۱۳۷۷ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

خرمائی, اشرف (2005) بررسی علائم کلینکوپاتولوژی بیماران سلیاک در استان خوزستان. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

خزاعلی, دینیار (2010) بررسی ارتباط عود‭ ۳ ‬ساله سنگ های ادراری با شدت درگیری پاپی های کلیوی توسط پلاک های راندال در افراد‭idiopathic calcium oxalate stone former‬. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

خزاعلی, مهزیار (2001) بررسی متغیرهای فردی ، نشانه‌های بالینی ، عوامل خطر و نتایج آزمایشات موارد جدید سل ریوی بستری شده در بخش عفونی بیمارستان رازی و پیگیری نتایج درمانی بر اساس دفاتر موجود در مرکز مبارزه با سل شهرستان اهواز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

خزاعلی, مهیار (2007) تعیین سطح سرمی گزانتین و اسید اوریک در‭ ۲۰ ‬بیمار دیالیزی مراجعه کننده به بیمارستان گلستان اهواز قبل و بعد از دیالیز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

خسروانیان, سمیرا (2016) بررسی اثر تزریق بوپیواکائین- اپی نفرین داخل کپسول پروستات در کنترل درد پس از عمل پروستاتکتومی باز Evaluation of the effect of intra-capsular bupivacaine-epinephrine injection in post open prostatectomy pain control. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

خسروی, آذردخت and هاشمی شهرکی, عبدالرزاق (2005) استفاده از انگشت نگاری ژنتیکی برای تفکیک سویه‌های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس جداشده از بیماران مبتلا به سل ریوی و غیر ریوی در اهواز. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,دانشکده پزشکی

خسروی, اسد and پوررفیعی, حسن and بایگانی, رضا (2007) بررسی بهبود قدرت عضلانی در بیماران سکته مغزی ایسکمیک یک ماه پس از درمان با توجه به‭CRP‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

خسروی, رسول (2017) بررسی فراوانی و علل عدم انجام مراقبتهای درمانی در بیماران مبتلا به بیماری التهابی روده، مراجعه کننده به درمانگاه گوارش بیمارستان امام خمینی (ره) اهواز و کلینیک های گوارش خصوصی، سال 1395 lack of medical care, lack of health care, inflammatory bowel disease, ulcerative colitis and Crohn's disease, adherence, non-adherence patients with inflammatory bowel disease. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

خسروی, محمدرضا and فرج الله, علیرضا (2002) بررسی عفونت های ادراری پس از سنگ شکنی در‭ ۱۵۶۰ ‬بیمار مرد و زن در بخش سنگ شکنی بیمارستان سینا اهواز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

خسروی, مریم (2018) ارزیابی اپیدمیولوژیک بیماران مراجعه کننده باتشخیص برونکواسپاسم در بحران های حادتنفسی بیمارستان امام خمینی شهرستان اهواز در آبان ماه سال 1396. Doctoral thesis, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine

خسروی بروجنی, اختر (1984) بررسی کیست هیداتیک کبد و مجاری صفراوی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

خسروی‌پروری, محمد (1973) سوءتغذیه دراطفال. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

خشوعی, نرگس (2005) ارزیابی رابطه کمبود پتاسیم با سکته مغزی و میزان مرگ و میر در بخش مغز و اعصاب بیمارستان گلستان اهواز در سال‭۸۲-۸۱ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

خلیفه, فریدون (1978) کوارکستاسیون آئورت. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

خلیقی سیکارودی, فریده (1995) عوامل پروگنوستیک در لوکمی لنفوسیتیک حاد بالینی ( بررسی‭ ۴ ‬ساله بیماران بستری در بیمارستان شفا). Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

خلیلی فر, حکمت (1989) قلب و حاملگی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، بهداشتی جندی شاپور اهواز,School of Medicine دانشکده پزشکی

خندان دزفولی, سولماز (2015) بررسي تنوع ژنتيکي تعدادي از سويه هاي مقاوم به چند داروي مايکوباکتريوم توبرکلوزيس جدا شده از بيماران مسلول در در چند مرکز رفرانس سل ايران با استفاده از تکنيک MIRU-VNTR Investigation of genetic diversity of multidrug resistant Mycobacterium tuberculosis strains isolated from tuberculosis patients in some TB reference center of Iran, using MIRU-VNTR technique. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز,دانشکده پزشکی

خواجه, رقیه (1988) کنترلودرمان خونریزی از واریسهای مری. Doctoral thesis, دانشگاه جندی شاپور اهواز,دانشکده پزشکی

خواجه پور, غلامرضا (1996) فیستول معده روده‌ای و صفراوی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

خواجوی, سهراب (1968) درمان نفروزلیپوئیدیک با شوک خصوصاً شیر. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

خوان زاده, عبدالله (2010) تعیین اثر آمینوفیلین و تئوفیلین در پیشگیری از بروز نفروتوکسیسته سیس پلاتین در بیماران کموتراپی شده در بخش هماتولوژی بزرگسالان بیمارستان شفا در سال‭۸۸ ‬. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

خوانساری, نرگس and سالاری, پروانه (2000) بررسی شیوع آنمی در خونریزی گوارشی آقایان بستری در بیمارستان های دانشگاهی اهواز در سال‭۱۳۷۷ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

خورده بین, باقر (2003) بررسی چهارساله اتیولوژیک خونریزی گوارش فوقانی در بیماران مراجعه کننده به بخش گوارش بیمارستان سینا. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

خورسند, باقر (1978) تب رماتیسم Rheumatic Fever. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

خورشیدی فر, عبدالرضا and تقی پور, اسماعیل (2000) بررسی بیوشیمیایی پلورال افیوژن اگزوداتیو و ترانسوداتیو در بیماران بستری در بخش ریه بیمارستان امام خمینی در سال‭۱۳۷۹ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

خوش آئین, جمشید (1980) (نتایج پیوند کلیه در مرکز پزشکی تجریش (شهدا. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

خوش خبر, احمد (2005) بررسی اختلالات غده تیروئید در بیماران اسکلرودرمی مراجعه کننده به دو کلینیک روماتولوژی در خلال سالهای‭۱۳۶۸-۱۳۸۳ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

خوش قلب, آرش (2008) تعیین فراوانی نسبی ویروس سن سیشیال تنفسی‭(RSV)‬ در کودکان زیر‭ ۶ ‬سال مبتلا به عفونت های حاد تنفسی تحتانی بستری شده در بیمارستان ابوذر در سال‭۱۳۹۸۵-۸۶ ‬. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

خوش نژاد فیروز, نفیسه (2015) رابطه رهبري تحول آفرین با عدالت سازماني از دیدگاه كاركنان درمانگاه هاي توانبخشي بیمارستان های شهر اهواز: 1393 The Relationship between Transformational Leadership and Organizational Justice from Perspective of Personnel of Rehabilitation Clinics in Ahvaz Hospitals, Iran: 2014. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز,دانشکده علوم توانبخشی

خیاط, آزاده (2003) رابطه مصرف قرص های ضد بارداری و شیوع فشار خون. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

خیرالله, یدالله and هادی زاده, محمدهادی (1999) بررسی شیوع تظاهرات بالینی میاستنی گراو در بیمارستان گلستان اهواز از شهریور‭ ۷۳ ‬لغایت پایان بهمن ماه‭۷۷ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

خیری, زاهدین and جوکار, اسحاق and حسن خانلو, حبیب اله (2004) اختلال عملکردی تیروئید در بیماران آرتریت روماتوئید و رابطه آن با شدت بیماری. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

خیمه گاهی, فوزی (1996) تازه‌های درمان آرتریت روماتوئید. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Pharmacy & Pharmaceutical Science دانشکده داروسازی و علوم دارویی

د

دادخواه تهرانی, مریم (2018) : بررسی آنتی بادی IgG و IgM ضد توکسو پلاسما گونده ای در بیماران دیابتی دارای اختلال تیروئید. Masters thesis, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine

داریوند نژاد, مصطفی (1994) ترس در کودکان. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

داس مه, فهیمه and داس مه, اصغر (2005) بررسی اپیدمیولوژیک بالینی خونریزیهای مغزی غیر تروماتیک در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان گلستان اهواز در سال‭۱۳۸۳ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

دالوند, حسن (2009) مقایسه درمان مرحله‌ای با درمان چهار دارویی استاندارد در میزان ریشه کنی عفونت هلیکوباکترپیلوری در بیمارستان امام خمینی اهواز. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

دالوند, پیام (2015) بررسی نتایج سم شناسی و پاتولوژی بیماران اتوپسی شده با تشخیص مسمومیت با اوپیوئیدها در پزشکی قانونی اهوازی طی سالهای 1393-1383 Evalvation of Toxicological / Necroptical samples of opioid poisoning cases of ahvaz Legal Medicine Center during years 1383-1393. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز,دانشکده پزشکی

دانش, محمدجواد (1996) درمان پلورال افیوژن بد خیم. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

دانش, مهناز (2009) بررسی اثر اسپیرنولاکتون در جلوگیری از پیشرفت پروتئین اوری در بیماران‭CKD‬ مراجعه کننده به بیمارستان گلستان اهواز. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

دانش بحرینی, منصور (1967) اعتیاد به تریاک و هروئین و درمان آن نتیجه‭ ۵ ‬سال فعالیت بیمارستان میمنت. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

دانش پژوه, فرانک (2004) بررسی شیوع نفروپاتی در بیماران دیابتی تیپ‭II‬ که در یک سال اخیربه بیماری خویش پی برده اند. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

دانشور کاخکی, رضا (2007) بررسی اثر داروی سیمواستاتین با اینترفرون در مقایسه با اینترفرون به تنهایی بر روی علایم بالینی بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزییس. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

دانژه, مسعود (2016) بررسی نئوپلاسم های اینترااپیتلیال و کنسر های سرویکس وعوامل موثر برآنها در سالهای 1390-1393در بیمارستان امام خمینی اهواز Check intraepithelial neoplasia and cancer of the cervix and the factors affecting them in the years 1390-1393 in Imam Khomeini hospital,Ahwaz. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,دانشکده پزشکی

داودی, عباسعلی (2000) سرطانهای ریه و گزارش‭ ۶۰ ‬مورد سرطان ریه از نظر نوع سلول در دانشگاه اهواز. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

داودی, علی (2006) بررسی یک ساله نوع اختلال روانپزشکی در بیماران دریافت کننده درمان با تشنج برقی در بخش روانپزشکی بیمارستان گلستان اهواز د ر سال‭۱۳۸۳ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

داودی, محمد (1996) هموپتیزی و علل آن ، بررسی یک ساله دربیمارستان امام خمینی (ره) اهواز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

داورنیا, محمد مهدی (1980) روش انتخاب آنتی بیوتیکهادردرمان بیماریهای عفونی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

دربندی, ناصر (1982) استئومالاسی و متابولیسم ویتامین‭D‬. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

دردشتی, علی اصغر (1975) تشخیص و درمان پرفوراسیون زخم معده و اثنی‌عشر و مطالعه مواردیکه در سال گذشته در مرکز پزشکی رضا پهلوی تحت معالجه قرار گرفته‌اند. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

درستان, نوذر (1983) سل ریوی دربزرگسالان. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

درفشان, فاطمه (2018) تعیین فراوانی نمونه‌های خون کشت مثبت و الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی باکتری‌های جداشده از بیماران مشکوک به بیماری‌های عفونی بستری در بیمارستان امام خمینی(ره) اهواز طی سالهای 95-92. Doctoral thesis, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine

درویش زاده, اعظم (2010) بررسی شیوع‭HBsAg‬ ،‭HBeAb‬ در بیماران روماتوئید آرتریت. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

درویش ژانی, نادیا (1987) فلج مغزی وبررسی‭۱۸ ‬موردبیمارمبتلا. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

درویشی, احمد (1989) بازگشت ادرار از مثانه‌ به حالب. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

درویشی, سروش (2015) بررسی پروفایل ازمایشگاهی بیماران مبتلا به عقرب زدگی ارجاع شده به بیمارستان رازی اهواز از شهرستانهای شمالی استان خوزستان طی سالهای 1389 تا 1393 Evalution of laboratory profile in scorpion stinging victimise in the northern cities of khuzestan referred to ahvaz razi hospital in 1389 - 1393. Doctoral thesis, : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی، بهداشتی جندی شاپور اهواز,School of Medicineدانشکده پزشکی

درویشی, سما (2018) بررسی مصرف قطره آهن و تأثیر آن بر هموگلوبین و وزن کودکان 6 تا 24 ماه مراجعه کننده به بیمارستان‌های ابوذر وگلستان اهواز در سال 1396. PhD thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine

درکی, عبدالرضا and پورمطرود, الهام (1999) گانگرن فورنیه و بررسی شیوع آن طی سه سال در بیمارستان سینا اهواز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

درگاهی مال امیر, مهرداد (2015) تاثیر داروی آتورواستاتین بر روی بهبود و تخفیف شدت وفعالیت بیماری در بیماران دارای روماتویید آرتریت Effect of Atorvastatin on improvement , relief of disease activity and severity in patients with Rheumatoid Arthritis. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز,دانشکده پزشکی

دریانبرد, جهانگیر (1981) بیهوشی داخل وریدی در جراحی تومورهای فضاگیر مغز. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

دریانبرد, جهانگیر (1971) سوختگیها. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

دریاپیما, انوشیروان (1967) گوآرگتاسیون آئورت و درمان آن. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

دریکوندی, محمد and زکی زاده, محمدعلی (1995) بررسی شیوع آلودگیهای انگلی روده درمدارس ابتدایی اهواز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

دسترنج, ناهید (1977) تروماهای‌واردبرشکم. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

دستفان, محمد (1997) بررسی‭ ۱۰۰ ‬مورد آندوسکوپی دستگاه گوارش فوقانی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,دانشکده پزشکی

دلاوری, سمانه (2017) مطالعه¬ی سلول¬های T CD4+/CD25+/high/CD127low/- تنظیمی بیماران مبتلا به آرتریت روماتویید مراجعه کننده به درمانگاه روماتولوژی بیمارستان گلستان اهواز در مقایسه با افراد سالم Study of CD4+/CD25+/high and CD127low/- regulatory Tcells in Rheumatoid Arthritis patients referred to rheumatology clinic of Golestan hospital in Ahvaz in comprison with normal individual. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز،,پزشکی

دلبازی, مریم (2003) بررسی کتواسیدوز دیابتی در بیماران بستری شده در بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی اهواز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

دلفانی, ایرج (1967) هموپتیزی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

دهدار, پریسا (2002) بررسی نتایج آنژیوگرافی در بیماران قرار گرفته تحت عمل جراحی عروق کرونر در بیمارستان گلستان - سال‭۱۳۷۷ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

دهدشتی زاده, ناهید (2000) بررسی نتایج پیوند کلیه در بیمارستان گلستان اهواز از سال‭۱۳۷۱-۱۳۷۷ ‬. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

دهقان, حسنعلی (1970) سل در خوزستان. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

دهنوی, فاطمه (2017) تعیین فراوانی نسبی انواع هپاتیت ویروسی حاد و علایم بالینی و آزمایشگاهی آن در کودکان بستری در بیمارستان ابوذر اهواز در سالهای 1394-1391 Determine the frequency of acute viral hepatitis and clinical and laboratory findings in children hospitalized in the years 1391-1394 Abuzar Ahvaz. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز,پزشکی

دواتگر, حمید (1995) تروماهای قلبی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

دوستی, وحید (2010) بررسی شیوع آسیب کلیوی در کودکان مارگزیده ی‭ ۱۶-۱ ‬ساله بستری شده در بیمارستان ابوذر اهواز از تاریخ‭ ۱۳۷۸/۱/۱ ‬تا‭۱۳۸۸/۱/۱ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

دونلو, مسعود (1990) کاربردکاپتوپریل در نارسائی‌کلیوی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

دیانت, علی (1982) ارزیابی زوج نازا. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

دیناروند, فاطمه (2010) تعیین فراوانی علائم بالینی بیماران مسموم با ارگانوفسفات مراجعه کننده به بیمارستان رازی اهواز از سال‭۱۳۸۴-۸۷ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

دینی, شهناز (1974) برتشکتازی ،بررسی مواردآن دریکسال اخیردرمرکزپزشکی جندشاپور. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

ذ

ذاکر, ناهید (1983) رشد وتکامل در‭۲ ‬سال اول زندگیgrowth and development. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

ذاکرکیش, مهران (1998) ‭‬C.O.P.D‬ بیماران Management ‭. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

ذاکرکیش, مهرنوش (2007) تعیین جهش فاکتور‭V‬ لیدن در بیماران بهجتی استان خوزستان و ارتباط آن با علائم بالینی و مقایسه با افراد سالم. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

ذبیحی, مجید (1997) بررسی موارد استئومیلیت در بیمارستان سینا طی سالهای‭۱۳۷۲-۱۳۷۶ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

ذبیحی, پریسا (1999) بررسی الکترولیت های سرم بویژه پتاسیم در بیماران‭MI‬ بستری در‭CCU‬ و ارتباط آن با شیوع آریتمی در‭ ۱۰۰ ‬مورد بستری. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

ذبیحی میلانی, رشید (1978) کلیات و دگر گونیهای درمانی و تشخیص در مورد سیفلیس و سوزاک. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

ذهبی, علیرضا (1989) بررسی کانسرریه. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

ر

رئوفی پور, مرجان and ورجاوند, پریسا (2006) بررسی اندکسهای سلولهای خون محیطی در بیماران مصرف کننده داروی میکوفنولات موفتیل در بیماران پیوند کلیه در بیمارستان گلستان اهواز در سالهای‭۱۳۸۰-۱۳۸۲ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

رئیس پور, محمدحسین (1996) سیروز صفراوی اولیه. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

رئیسی, ندا (2016) تعیین رابطه غلظت کلسیم و فسفر با هایپرتروفی بطن چپ در بیماران دیالیزی بیمارستان گلستان Determining relationship between the concentration of calcium and of phosphorus with left ventricle hypertrophy in the dialysis patients of Golestan hospital. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,دانشکده پزشکی

رئیسی زاده, غلامرضا (1997) قلب و بارداری The heart and pregnancy. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

راثی هاشمی, صدرالدین (1998) بررسی شیوع‭HCV‬ ،‭HBV‬ و‭HIV‬ در بیماران همودیالیزی بیمارستان سینا اهواز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز,پزشکی

رادان, کاظم (1978) میکست تومور پاروتید و بررسی آن در مرکز پزشکی رضا پهلوی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

رادفر, نظام (1967) سندرم کوشینگ. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

رازی, علی نجات (1982) اورژانس‌های عفونی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

راستگو کورنده, فریدون (1981) آمبولی ریه. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

راشد, امیر and جهانشاهی, محمدرضا and دستیار, علی اصغر (2005) بررسی اپیدمیولوژیک بیماری لوپوس‭(SLE)‬ در استان خوزستان و مقایسه آن با مطالعه مرکز تحقیقات روماتولوژی تهران. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

راضی پور, عماد (2000) ارزش گرفتن شرح حال در تشخیص دیسک کمر. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

راه نورد, سمانه (2018) مقایسه تأثیر دو روش آموزش مبتنی بر موبایل و آموزش گروهی بر رفتارهای خودمراقبتی در بیماران دیابتی نوع 2. Masters thesis, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Nursing & Midwifery

ربیعی, سهراب (1997) مروری بر اصول پایه و بالینی و تفسیر الگوریتمی‭ABG‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

رجائی, الهام (2007) بررسی اثر روغن ماهی بر روی فعالیت بیماری در بیماران روماتوئید آرتریت فعال تحت درمان با داروهای تعدیل کننده روماتیسم. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

رجایی, مجید (2005) پایش فارماکوکینتیک مایکوفنولات مفتیل در بیماران پیوند کلیه. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Pharmacy & Pharmaceutical Science دانشکده داروسازی و علوم دارویی

رجب زاده, علی اکبر (2003) آنالیز استریولوژیک‭(3-D)‬ حجم گلومرول های کلیه در رت های دیابتی شده با استرپتوزوسین پس از درمان با لوااستاتین و ویتامین‭E‬. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,دانشکده پزشکی

رجب زاده ارض پیما, احمد (1996) بیماریهای سیستم اتونوم. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

رجبی وردنجانی, حسین (2018) ارزیابی اثر زینجرون بر التهاب و فیبروز ریوی ناشی از بلئومایسین در موش صحرایی. PhD thesis, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Pharmacy & Pharmaceutical Science

رحمانی, حمید (1996) یافته های جدید دارویی درمان کیست هیداتید کبد و ریه. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

رحمانی, عبید (2012) تعیین ارتباط بیماری کبد چرب غیرالکلی با آترواسکلروز شریان کاروتید در بیماران مبتلا به دیس لیپیدمی Determination of Association between Non-Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD) and Carotid Artery Atherosclerosis in Patients with Dyslipidemia. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز,دانشکده پزشکی

رحمانی, فرج الله (1997) عوارض قلبی ، مغزی ، کلیوی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

رحمانی, مصطفی (2007) مقایسه اثربخشی تروپیسترون، دگزامتازون و متوکلوپرامید در پیشگیری از تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحی کاتاراکت A comparative study of effectiveness of tropisetron, dexamethasone and metoclopramide in prevention of nausea and vomiting after cataract Surgery. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Pharmacy & Pharmaceutical Science دانشکده داروسازی و علوم دارویی

رحمانی دانالو, محمد (2008) بررسی علل تب با منشاناشناخته اف یو او در بیماران بستری در بخش عفونی بیمارستان راز اهواز از فروردین 1376 تا اسفند 1386‭ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,دانشکده پزشکی

رحمانی دانالو, محمد (2008) بررسی علل تب با منشاناشناخته‭(FUO)‬ در بیماران بستری در بخش عفونی بیمارستان رازی اهوازاز فروردین‭ ۱۳۷۶ ‬تا اسفند‭۱۳۸۶ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

رحیم پور, لیلا (2003) بررسی شیوع مقاومت به پروتئین‭C‬ فعال شده در بیماران انفارکتوس میوکارد در جمعیت های مختلف. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

رحیمی, محمود (1976) آسم و مطالعات انجام شده در مرکز پزشکی رضا پهلوی و درمانهای جدید آن. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

رستائی, روح الله (1968) علائم و درمان مشکل ریوی پولیومیلیت. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

رستمی, حدیث (2016) مقایسه ی میزان سلامت عمومی دربیماران مبتلا به سندرم روده ی تحریک پذیربا افراد سالم درمراجعین به بیمارستان گلستان اهوازدرسال1394 Comparison of public health in patients with irritable bowel syndrome in patients and healthy subjects in Golestan Hospital in 1394. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

رستمی‌جلیلیان, مجتبی (1981) بررسی شکم حاد در سه ساله ۵۷- ۵۸-۵۹ در مرکز پزشکی شهدا. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

رسولی بدرانی, یوسف (2006) بررسی میزان شیوع افسردگی اساسی در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه اعصاب و روان بیمارستان گلستان اهواز در سال‭۱۳۸۰ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

رشیدنسب میبدی, محمد (1978) منونوکلئوزعفونی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

رشیدی, سمانه (2017) بررسی اثرات درمانی میدان های الکترومغناطیسی پالسی در درمان شکستگی استخوان: ارائه یک تکنیک درمانی موثر. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,Hospital of sina

رشیدی زاده, دیانا (2011) بررسی رابطه ی بین حمایت اجتماعی و افسردگی در بیماران مبتلا به سرطان سینه در‭ ۶ ‬ماه اول سال‭ ۸۹ ‬در بیمارستان های آموزشی علوم پزشکی اهواز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی، بهداشتی جندی شاپور اهواز,school of medicine

رشیدی گلرویه, ایران (1979) کاردیومیوپاتی بعد از زایمان. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

رضائی, حسینعلی (1967) عوارض زخم اثنی عشر. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

رضائی, عمران (2014) بررسی ارتباط بین میزان سرمی IL12 و C3 با بیان ژن WT1 در خون محیطی بیماران مبتلا به لوسمی حاد قبل از شیمی درمانی Assessment the relationship betweenWT1 Gene expression in peripheral blood ofacute leukemia patients With serum IL-12 and C3 levels. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز,دانشکده بهداشت

رضائی اغوئی, ابوالقاسم (1981) اندومتریوزیس. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

رضائی زارعی, فریدون (1991) بررسی آرتریت در بخش داخلی بیمارستان گلستان. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

رضائی صراف, انوشیروان (1991) بررسی سندرم دیسترسی تنفسی بالغین. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

رضائی‌نیا, منصوره (1987) استروژن‌وپروژسترون وکابردآنها. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

رضازاده, علی (1997) ریسک فاکتورهای سرطانهای دستگاه گوارش فوقانی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

رضازاده, علی (1994) مننژیت باکتریال حاد در بالغین و بررسی آن در بیماران مننژیتی در بیمارستانهای آموزشی اهواز سال‭۱۳۷۲ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

رضایی, اکبر (1996) صرع استاتوس. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

رضایی, بهروز (1997) تشخیص و درمان‭ARDS‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

رضایی, زین العابدین and سلطانی, محمدرضا (2002) بررسی ویژگیها، اخلاق و رفتار شاغلین حرف پزشکی از دیدگاه اسلام. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

رضایی, سوزان (1994) هپاتیت‭C‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

رضایی, شقایق (2005) بررسی تظاهرات ریوی در بیماران اسکلرودرمای مراجعه کننده به کلینیک روماتولوژی در خلال سالهای‭۱۳۷۴-۱۳۸۲ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

رضایی, عیسی (2015) بررسی اثر دسموپرسین بر پیشگیری از خونریزی پس از بیوپسی کلیه در بیماران بستری در بیمارستان گلستان اهواز The Effect of Desmopressin on the Prevention of Bleeding in Patients after Renal Biopsy. Doctoral thesis, : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز,دانشکده پزشکی

رضایی, محمدعلی (1975) بررسی میزان طبیعی اسید اوریک خون در ایران. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,دانشکده پزشکی

رضایی نسب, محمد (2016) تعیین الگوی مصرف آنتی بیوتیک¬ها در بیماران بستری در بیمارستان¬های آموزشی گلستان، رازی و امام خمینی (ره) اهواز Determining the pattern of antibiotics usage among the patients hospitalized to the training hospitals of Golestan, Razi and Imam Khomeini of Ahvaz. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

رضایی نیا, منصوره (2001) بررسی کارآیی سطح سرمی الفافیتو پروتئین‭(AFP)‬ در بیماران ناقل‭HBSAg‬ برای تشخیص هپاتوسلولر کارسینوما. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

رضایی پناه, اکرم (2017) بررسی سطح سرمی تروپونین I در بیماران مبتلا به بیماری مزمن کلیه با سندروم حاد کرونری Evaluation of serum level of troponin I in chronic kidney disease patients with acute coronary syndrome. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

رضوی, سیده زینب (2014) مقایسه سطح ویتامین D در بیماران جدید اسکلروز مولتیپل و خویشاوندان سالم آنها در شهرستان اهواز Comparison of vitamin D serum levels in new diagnosed patients with multiple sclerosis versus their healthy relatives in ahvaz. Doctoral thesis, : دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز,دانشکده پزشکی

رضوی, مرتضی (1977) سیکوپاتولوژی بیماریهای روان تنی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

رضوی وخشور پور, سپند (2008) بررسی پلی مورفیسم ژنهای کاندیدواکسن ممانعت کننده از انتقال مالاریا‭(pvs25&pvs28)‬ در نمونه های بیماران شمال و جنوب ایران Plasmodium vivax, Ookinete surface proteins Pvs 25 & 28, antigenic variation and malaria vaccine. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

رضوی وخشور پور, سپند (2009) بررسی پلی مورفیسم ژنهای کاندیدواکسن ممانعت کننده از انتقال مالاریا‭(pvs25&pvs28)‬ در نمونه های بیماران شمال و جنوب ایران. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,دانشکده پزشکی

رضیع, شیوا (2015) بررسی استفاده همزمان فاکتور های تمایزی و ویتامین های E و C بر تمایز سلول هاي بنيادي اسپرماتوگوني جدا شده از مردان نابارور مبتلا به آزواسپرمی غیر انسدادی Evaluation of differentiation of spermatogonial stem cell derived from non-obstetric azoospermic men in media with vitamin C and E and differentiation factors in vitro. Doctoral thesis, : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز,دانشکده پزشکی

رعیت, محمدرضا and بادودم, عبدالستار (2004) بررسی اثرات دگزامتازون در مرگ و میر و عوارض بیماران دچار خونریزی داخل مغزی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

رفعتی نوایی, آزاده (2000) بررسی فراوانی علائم بالینی ، آزمایشگاهی و پاسخ به درمان بیماران مبتلا به بروسلوز بستری در بخش عفونی بیمارستان رازی از سال‭۷۵-۷۸ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

رفیعی, رضا (2015) بررسی فراوانی سرواپید میولوژی عفونت استرونژیلوئیدس در بیماران دچار نقص ایمنی در جنوب غربی ایران Frequency And Seroepidemiology of Strongyloides Infection Among Immunocompromised Patients, Southwest Of Iran. Doctoral thesis, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

رفیعی, شهره (2005) بررسی بالینی بیماران مبتلا به‭Benign Rolandic Epilepsy‬ مراجعه کننده به مطب خصوصی در شهر اهواز از اردیبهشت تا اسفند‭۱۳۸۴ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

رفیعی راکی, فریبرز (1995) درمان غیر جراحی بزرگی خوش خیم پروستات همراه با ده مورد بیمار درمان شده با پرازوسین. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

رفیعی نصرآبادی, محمد (1979) اسپلنومگالی و اندیکاسیون اسپلنکتومی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

رفیعیان, محتشم (1981) پائین نیامدن بیضه. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine

رفیعیان, یاسر (2018) مقایسه ی بین یافته های سونوگرافی داپلر جریان خون کبد با الاستوگرافی جهت ارزیابی غیر تهاجمی فیبروز کبد. PhD thesis, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine

رف‍ی‍ع‍ی‌ چ‍ال‍ش‍ت‍ری‌, ب‍ه‍م‍ن‌ (1982) کورتیکوتراپی دربیماریهای عفونی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

رمدنی, سیدابراهیم (1969) علائم- عوارض ، جدیدترین روشهای درمان تنگی میترال. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

رمضان زاده, حامد (2017) بررسی فراوانی عوارض انتوباسیون اندوتراکئال در بیماران بستری شده در بخش ICU مسمومیت بیمارستان رازی اهواز طی سال های 1391 تا 1393. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

رمضانپور, افشار (1994) بررسی اجمالی بیماری ایدز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

رمضانی, بابک (2005) بررسی آریتمی بعد از عمل جراحی قلب باز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

رمضانی, منصور (2010) بررسی اثرات پاتولوژیک در بیضه دچار ترومای بلانت یکطرفه در موش صحرایی بالغ و نقش محافظتی عنصر روی. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

رنجبر, علی (2007) بررسی شب ادراری در مردان جوان مراجعه کننده به بیمارستان گلستان با کنترل مطالعات یورودینامیک. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

رهائی, زهره (1992) بررسی اتیولوژیک و درمانی فتق های انسزیونال. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،,دانشکده پزشکی School of Medicine

رهبری, زهرا and شایدی, فرزانه (2004) بررسی آماری پسودوتومر سربری در بیمارستان گلستان اهواز از تاریخ‭ ۱۳۸۰/۱/۱ ‬لغایت‭۱۳۸۱/۱۲/۲۹ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

روئین دژ, ایرج (1974) سل ستون فقرات. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

روانبخش, افسانه (1998) بررسی تظاهرات بالینی وشیوع میاستنی گراودر‭۳۲‬ موردبیماران مراجعه کننده به بیمارستان گلستان. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

روانبخش, سعید (1981) صدمات وارد به کلیه ناشی از حوادث و تصادفات و بررسی ده ساله آن از سال‭ ۶۰-۵۰ ‬در مرکز پزشکی شهدا تجریش. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

روانشاد, شهلا (1976) درمان تیروتوکسیکوز. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

روانشادی, فرشاد (1994) کاربرد داروهای ضد انعقادی در بیماریهای ایسکمیک قلب. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

روحانی آرانی, فتح الله (1977) روش و تفسیر آزمونهای گوارشی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

رودبند, مریم (1982) مباحث جدیدی از بیماری سرخک. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

روزدار, نصرت اله (1974) آکتینومیکوزیس. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

روشن ضمیر, فتح اله (1980) انتقال خون. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

روشن ضمیر, نوید (2010) تعیین درصد فراوانی باکترهای مسئول عفونتهای ادراری و حساسیت آنتی بیوتیکی آنها در مراجعین سرپایی به شش آزمایشگاه شهر اهواز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

روشنی زاده, زهرا (2015) بررسی پلی مورفیسم) (SNP-318C/T,SNP+49A/G CTLA4 و (SNP-344T/C) FCεRI در بیماران مبتلا به آسم شهر اهواز ) (SNP-318C/T,SNP+49A/G CTLA4 Evaluation of & FCεRI (SNP-344T/C) in Asthmatic patients in Ahwaz city. Masters thesis, : دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز,دانشکده پزشکی

رومزی, مسعود (1981) اسم برونشیال. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

رومی, عاطفه (2015) بررسی تاثیر درمان با مزالامین و بیسموت در بهبود علایم بیماران دچار سندرم روده تحریک پذیر با نفخ غالب/. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز,پزشکی

رونق, مریم and محمودیان, روزبه (2002) بررسی عفونتهای ادراری به دنبال سنگ شکن برون اندامی در‭ ۲۰۰۰ ‬مورد بیمار در بیمارستان سینای اهواز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

رونق, مهرانا (1996) بررسی رادیوگرافیک قفسه سینه در مبتلایان به سل ریوی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

روکش, گنجعلی (2002) بررسی بیماریهای عروق کرونری در خانمها با توجه به آنژیوگرافیهای به عمل آمده در طی سالهای 75-79در بیمارستان گلستان اهواز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

رکابی زاده, مریم (2004) بررسی یافته هیا اکوکاردیوگرافیک در بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور در بیمارستان ابوذر سال‭۱۳۸۲ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

رکنی, علیرضا (1994) اثرات متقابل بیماریهای پوست و روان. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

ریاحی زاده, مجیده (1997) شوک هموراژیک. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

ریاحی نیا, شهناز (1982) سندرم‌ دیسترس تنفسی و استفاده‌ از کورتیکوستروئید در پیشگیری از آن. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,دانشکده پزشکی

ریحانی, امین (1999) بررسی اختلالات هدایتی قلب در بیماران تترالوژی فالوت عمل شده در بیمارستان گلستان. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

ریسمانباف, علیرضا (1996) بررسی سلیاک اسپرو و تروپیکال اسپرو. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

ز

زارع, ابوالقاسم (1974) گروههای خونی و انتقال خون. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

زارع, اصغر (2008) مقایسه تراکم استخوانی مردان مبتلا به هیپوگنادیسم قبل و یکسال بعد از درمان با تستوسترون ، کلسیم ، ویتامین‭D‬ و آلندرونات. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

زارع زیاری, منوچهر (1978) اندوکاردیت تحت حاد میکروبی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

زارع مویدی, کامیار (1999) بررسی بیماران با‭Left main stenosis‬ آنژیوگرافی شده در بخش آنژیوگرافی بیمارستان گلستان اهواز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

زارعی, سیروس (2009) مقایسه میزان دانسیته استخوانی در بیماران مبتلا به هیپرپرولاکتینمی تحت درمان (بروموکریپتین - کابرگولین - جراحی) با گروه شاهد. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

زارعی, شوکت (1988) اورژانس‌های‌ارولوژی دراطفال. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

زارعی, عبدالهادی (1996) سندرمهای پارانئوپلاستیک در نورولوژی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

زبیری, مهدی (1994) بررسی‭ ۱۲۰ ‬مورد ناقل مزمن ویروس هپاتیت‭B‬ وارزیابی اینترفرون درموارد فعال بیماری. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

زراسوند, حسین (1975) پیشرفت‌های آنتی‌بیوتیک درمانی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

زرافشانی, حسین (1974) گلمرولونفریت حاد. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

زربخش, فرزانه (1987) هیپربیلروبینمی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

زربخش, محمد اسماعیل (1983) Low Back Pain کمردرد. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

زرقان, فرهاد (2005) بررسی ارتباط بین‭International Prostate Symptom Score (IPSS)‬ و یافته‌های مطالعه یورودینامیک در مبتلایان به بیماری پارکینسون با علائم مجاری ادراری تحتانی در بیمارستان گلستان اهواز. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

زرکش, محمدرضا (2008) تعیین فراوانی کم خونی فقر آهن در شیرخواران‭ ۱۲-۱۵ ‬ماهه مراجعه کننده به درمانگاه کودکان بیمارستان گلستان اهواز در سال‭۱۳۸۵ ‬. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

زرکی, عظیم (2005) بررسی یافته های آندوسکوپیک و کلینیکی زخم های پپتیک‭H.Pylori negative and NSAID negative‬ در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

زرگران, محمدمهدی (1998) بررسی نتایج بیوپسی های کلیه در بیماران سندرم نفروتیک مراجعه کننده به بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی اهواز طی سالهای‭ ۱۳۷۵ ‬تا‭۱۳۷۷ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

زرگرزاده, محمد and مسعودی نژاد, لیلا (2000) بررسی بالینی و پاراکلینیکی بیماران میاستنی گراویس از مهر ماه‭ ۷۷ ‬تا مهر ماه‭ ۷۸ ‬در مراجعه کنندگان به بیمارستان گلستان اهواز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

زرگرشوشتری, محمدعلی (1975) نقش رادیوتراپی و شیمی درمانی در کانسر پستان. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

زرگری, نوشین (2009) بررسی عوامل تعیین کننده خطر ابتلا به بیماری سل در بیماران بستری شده در بخش عفونی بیمارستان رازی اهواز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,دانشکده پزشکی

زلقی, سارا (2006) بررسی میزان شیوع افسردگی در دانش آموزان دبیرستانی روزانه دخترانه شهر اهواز ‭(۸۴-۸۵)‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

زلقی, سارا (2018) بررسي ارتباط بين بيوماركر Cleaved tau در بيماران تروماي مينور سر مراجعه كننده به بيمارستان امام خميني و بيمارستان گلستان اهواز در سال 1395. PhD thesis, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine

زلقی, فرزاد (2011) بررسی موارد کانسر پانکراس و نوع درمان های انجام شده در بیمارستان های گلستان، امام خمینی و رازی اهواز در طی سالهای‭۱۳۷۹-۱۳۸۹ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی، بهداشتی جندی شاپور اهواز,school of medicine

زلکی قربان پور, یعقوب (1996) غدد درون ریز سر و گردن و اختلالات همراه. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

زمان, فردوس (2001) مقایسه فراوانی ریسک فاکتورها در بیماران دیابتی تیپ دو با و بدون انواع رتینوپاتی. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

زمان, محمود (2000) بررسی ناتوانی جنسی در جانبازان نخاعی استان خوزستان و روشهای درمانی آن. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

زمانپور, معصومه (2018) مقایسه اثر اندوتلین- 1 و هم افزایی TGF- و EGF بر روی سطح پروتئین آنزیم ChSy-1 و فسفریلاسیون Erk1/2 در سلول های عضلات صاف دیواره ی عروق. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine

زمانی, جواد (1980) کلیاتی راجع به متابولیسم پروتئین در نارسایی کلیه. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

زمانی, فرزانه (2012) تعیین حساسیت و اختصاصیت سونوالاستوگرافی در تشخیص توده های مشکوک پستان و مقایسه آنها با نتایج پاتولوژی Determination of Sono elastography efficacy on Diagnosis of Benign and malignant breast masses. Doctoral thesis, : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني جندي شاپور اهواز,School of Medicine دانشکده پزشکی

زمانیان, ایرج (1977) بررسی موارد مختلفه برگرداندن مسیرادراری. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

زندی فر, سکینه and شوشتری زاده, سودابه (2008) بررسی کلینیکو پاتولوژیک نمونه های بیوپسی مثانه انجام شده از طریق‭TUR‬ در بیمارستان امام خمینی اهوازطی سالهای‭۸۱-۸۳ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

زندیان, دانشپور (1980) سرطان مری و بررسی آن در ایران. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

زنوزی, میرجلیل (1981) بیماری های قلب و حاملگی مراقبت و درمان. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

زنگنه, رضا (1999) روشهای تشخیصی سرطانهای دستگاه گوارش. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

زنگنه, مرجان and مهدی پور, فاطمه (2002) ارزیابی رشد در انواع بیماریهای قلبی مادرزادی (سرشتی‭(‬ اطفال. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

زنگنه فر, مهران (2000) بررسی علائم و نشانه بیماران مبتلا به‭TB‬ ریوی (سل ریوی) بستری در بیمارستان رازی در سال‭ ۱۳۷۷/۱/۱) ۱۳۷۷ ‬لغایت‭(۱۳۷۸/۱/۱‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

زهتاب, حسن (1974) لوپوس نفرایتیس. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

زهتاب, همایون (1995) شیوع عفونت های عمقی گردن وبررسی آماری‭۱۱۵ ‬بیمارمبتلا. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

زهتاب, همایون (1993) شیوع عفونت های عمقی گردن وبررسی آماری‭۱۱۵ ‬بیمارمبتلا. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،,دانشکده پزشکی School of Medicine

زهیری, مریم (2009) بررسی عفونتهای قارچی دستگاه ادراری در بیماران دیالیزی در استان خوزستان. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,دانشکده پزشکی

س

ساجدی, پرویز (1981) گازهای خون با تنفس کنتروله. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

ساجدی خانیان, بهمن (1995) تشخیص و درمان بیماری دیسک کمر و بررسی آن در بیماران. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

سادات اخوی, محمدعلی (1981) زردی نوزادان. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

سادات مرعشی, امیرناصر (1974) انفارکتوس میوکارد و گزارش‭ ۶۱ ‬مورد آن در ایران. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

سادگی،, کامبیز and ریاضی،, هومن and ترابی, زهرا (1998) بررسی میزان بروز‭ARDS‬ در سوختگیها در بیمارستان شهید مطهری در‭ ۹ ‬ماهه اول سال‭۱۳۷۶ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه جندی شاپور اهواز,پزشکی

سالاری فیروزآبادی, محمد (2009) بررسی بهبود شاخصهای نوار مثانه با داروی تادالافیل خوراکی در مردان دچار ضایعه یا صدمه طناب نخاعی با یک دوز دارویی در بیمارستان گلستان شهر اهواز به صورت‭pilot‬ در‭ ۶ ‬ماه اول سال‭۱۳۸۷ ‬. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

سالمی, آمنه (2011) بررسی اپیدمیولوژیک بیماران بستری در‭ICU‬ مسمومین بیمارستان رازی‭ ۸ ‬دی‭ ۱۳۸۸ ‬الی‭ ۸ ‬دی‭۱۳۸۹ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

سالمی, مهدی (1994) خونریزی دستگاه گوارش با منشاء ناشناخته. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

سامانی, امین (2010) بررسی شیوع آلودگی با انگل های روده ای در بیماران آلوده به ویروس‭HIV‬ مراجعه کننده به بیمارستان رازی اهواز (موارد بستری و سرپایی) طی سالهای‭۱۳۸۷-۱۳۸۸ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

سامی وند, عبدالرحیم (1978) اورژانسهای شکمی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

ساکی, احمدرضا (1978) کم خونی بعلت کمبود ویتامین B۱۲ B12 deficiency Anemia. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

ساکی, معصومه (2006) بررسی تراکم توده استخوانی در بیماران مبتلا به بیماری بهجت از سال‭ ۱۳۷۴ ‬تا‭ ۱۳۸۱ ‬در بیماران مراجعه کننده به کلینیک روماتولوژی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Allied Medical Science دانشکده پیراپزشکی

سباتی, امل (1998) بررسی دو ساله‭۱۳۷۵ ‬و‭ ۱۳۷۶‬کودکان بستری با خونریزی دستگاه گوارش در بیمارستان ابوذر اهواز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

سبز قبائی, آنیتا (2001) بررسی‌خونریزی تالاموس بیماران بستری دربخش نورولوژی بیمارستان گلستان اهواز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

سبک رو, لیلا (1998) تظاهرات کبدی بیماری ویلسون و گزارش دو مورد بیمار مراجعه کننده به بیمارستان های آموزشی اهواز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

ستاری, علیرضا (2015) پیشگیری نفروپاتی ناشی از ماده حاجب در بیماران کاندید انجام آنژیوپلاستی/گرافی عروق کرونر مبتلا به درجاتی از بیماری مزمن کلیه(CKD) با استفاده از سدیم پتاسیم ستیرات Prevention of contrast-induced nephropathy with Na/k citrate in patients who are candidate for elective coronary angioplasty/graphy and Have some degree of CKD( Chronic kidney disease ). Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

ستایش, عبدالرضا (1984) لوبوس‌ارتیماتوس سیتمیک. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

ستایش, عبدالرضا (1997) بررسی ترومای شکم باسی تی اسکن. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،,دانشکده پزشکی School of Medicine

ستوده, فرهاد (1971) آسپرین و خونریزیهای گوارشی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

ستوده نژاد نعمت اللهی, علیرضا (1981) بررسی پانکراتیت حاد. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

سجادی, سیدناصرالدین (1967) تیفوئید-عوارض -درمان. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

سجادی, ناصرالدین (1976) کبد و بیهوشی. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

سجادیه, محمدعلی (1969) تأثیر محلول سرم گلوکز هیپرتونیک در درمان ادم قرنیه بعد از اعمال جراحی (بر پایه توجه به مکانیسم آبگیری قرنیه-پاتوژنز ادماین بخش چشم و نقش کلی محلولهای اسموتیک بویژه سرم گلوکوزه هیپرتونیک و مقایسه این متد با دیگر متدهای درمانی). Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

سخاوت, مصطفی (1997) بررسی گروههای خونی در بیماران اسکیزوفرنیک. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،,دانشکده پزشکی School of Medicine

سخنور, همایون (1995) انسداد حاد شریانی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

سراج, محمدسعید and مرادی, مسعود (1994) بررسی میزان شیوع تست جلدی سل در بین مراجعین به درمانگاههای آموزشی اهواز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

سراجی, مهرآفرین (1986) سندرم دیسترس تنفسی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

سرافراز, محمدرضا (2003) بررسی علل عدم کفایت دیالیز در بیمارستان سینای اهواز. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

سربازی, محمدرضا (1993) سنگهای صفراوی ، علل و درمان آنها. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,دانشکده پزشکی

سرحدی, منوچهر (1992) استئودیستروفی در‭CRF‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

سرسازی, غلامرضا (1996) استفاده از دوز بالای دگزامتازون در مبتلایان به بیماری‭ITP‬ مزمن مقاوم به درمانهای مرسوم. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

سرشاد, پروین (1987) ژیاردیازیس‌وبررسی‭۴۰۰ ‬مورددراهواز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

سرلک, امان الله (2006) تعیین هویت گونه‌های عامل لیشمانیوز پوستی با روش‭Nested-PCR‬ در شهرستان شوش. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

سروری, مهدی (2013) بررسی ارتباط بین میزان بار ویروسی با خصوصیات بیوشیمیایی و هیستوپاتولوژیک کبدی بیماران مبتلا به هپاتیت ب مزمن شهر اهواز سال ۹۱-۹۰/ Evaluation of the Correlation between the Viral Load and Biochemical and Histopathological Characteristics in Patients with Chronic Hepatitis B in Ahvaz, in the Years 2011 and 2012. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز,پزشکی

سرگران, عباس (1990) دیفتری (بررسی موارد در بیمارستانهای آموزشی و درمانی اهواز). Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

سطوتی خرم, خدامراد (1982) نارسایی احتقانی قلب و درمانهای جدید آن. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

سعادت, افخم (1994) ضایعات فضاگیر کبد و بررسی آن در بیماران بستری در بخش جراحی بیمارستان امام خمینی اهواز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

سعادت پور, محمدتقی (1977) درمان آریتمی های قلبی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

سعادتیان, عفت (1973) عوارض گوارشی دیابت. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

سعادتیان, فرحناز (1989) بررسی دیابت کودکان درسه ساله اخیر. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

سعدونی, حنون (1998) بررسی شاهد موردی تاثیر درمان ترومبولیتیک بر مرگ و میر بیماران بستری در‭CCU‬ بیمارستانهای گلستان و رازی اهواز سال های‭۱۳۷۵-۷۶ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

سعیدی, ایرج (1975) علل دیسترس تنفسی در نوزادان. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

سعیدی نیا, سعید (2007) بررسی نتایج درمان با داروهای آنتی تیروئید، ید رادیواکتیو و جراحی در بیماران مبتلا به هیپرتیروئیدی ( گریوز، گواتر نوکسیک مولتی ندولر، آدنوم توکسیک‭(‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

سلطانی, محمد (1992) ‭SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSIS‬ و بررسی علل مراجعه و علائم همراه آن در بیماران بستری شده در بخش داخلی بیمارستان گلستان. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

سلطانی عربشاهی, کامران (1981) بیماری لژیونر. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

سلطانی مقدم, غلامرضا (1979) آنتی کواگولان تراپی وموارداستعمال آن درپزشکی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

سلطانی نژاد, رقیه (1993) هپاتیت و جراح. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

سلمان نژاد خرمی, علیرضا (1993) اولسرپپتیک و اندیکاسیونهای جراحی و بررسی آماری آن در سه ساله اخیر در بیمارستان گلستان اهواز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,دانشکده پزشکی

سلمانزاده, شکراله (2008) بررسی عوامل باکتریال و حساسیت آنتی بیوتیکی آنها در عفونت ایمپلنت های استخوانی بیماران بستری در بیمارستانهای رازی و امام خمینی (ره) اهواز در سال‭۱۳۸۶ ‬. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

سلک غفاری, جعفر (1976) بررسی علل‭۱۰۰ ‬موردتب درمرکزپزشکی گلستان درسالهای‭۵۳،۵۴ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

سلیمانپور, محمد (1994) خونریزی از دستگاه گوارش تحتانی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

سلیمانی, شکیبا (2017) بررسی مقایسه ای میزان بقای بیماران مبتلا به diffuse large Bcell lymphoma دریافت کننده رژیم شیمی درمانی CHOPوR-CHOP Comparative study of survival rate in patients with diffuse large B-cell lymphoma receiving CHOP and R-CHOP regimen chemotherapy Comparative study of survival rate in patients with diffuse large B-cell lymphoma receiving CHOP and R-CHOP regimen chemotherapy. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,دانشکده پزشکی

سلیمانی, علی and نیکخو, عزیز and رشادتیان, رحیم (2002) بررسی مواردبیماران اسهالی در سالهای‭ ۷۸-۷۹ ‬بیمارستان. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

سلیمانی, مجید (1994) گزارشی از 150 بیمار ناقل ویروس هپاتیت ب در استان خوزستان در سال 1372. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز,دانشکده پزشکی

سلیمانی, مهسا (2016) بررسی ارزش تشخیصی اندازه گیری فعالیت سرمی آدنوزین دآمیناز در تشخیص سل خارج ریوی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

سلیمانی, کورش (1997) جنبه‌های پزشکی پرواز در انتقال بیماران هوائی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

سلیمانی زر, فریبا and نوروزی لرکی, آنوشا (2006) بررسی سیر بیماری در مبتلایان به سرطان پستان. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

سمیع, عبدالامیر (1976) بررسی بیماریهای ریوی بوسیله بیوپسی سوزنی پلور در مرکز پزشکی رضا پهلوی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

سمیع, مصطفی (2009) بررسی تاثیر فلوکستین در مقایسه با نورتریپتیلین و پلاسبو بر روی بهبود عملکرد بالینی در بیماران سکته مغزی ایسکمیک در مسیر شریان مغزی میانی. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

سنگ آراء, محمد (1984) انواع دیورتیکهامکانیسم تشکیل ادم در نارسائی احتقانی قلب و کاربرد دیورتیکها. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

سهرابی, بهمن (1967) آسم ناشی از آلرژی میکربی (آسم عفونی‭(‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

سهیم پور معرفی, مهدیه (2009) بررسی شیوع کمخونی و ارتباط آن با مرحله بیماری و سن بیماران مبتلا به سرطان دهانه رحم مراجعه کننده به بخش رادیوتراپی و آنکولوژی بیمارستان گلستان اهواز در سالهای‭ ۱۳۸۲ ‬تا‭۱۳۸۶ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

سواری, معصومه (2013) برسی میزان آگاهی خانم های معلم شهر اهواز نسبت به عوامل خطر استئوپورز در بزرگسالی در سال‭۹۰ Study of knowledge of Ahwaz female teachers about osteoporosis risk factors during 2011 ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز,School of Medicineدانشکده پزشکی

سواری, مهدی (1997) اکزوداتیوپلورال افیوژن تشخیص و درمان. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

سوهانی, شاهین (2016) نقش اولتراسونوگرافی بر بالین در تشخیص انسداد روده کوچک در بخش اورژانس" Roll of bedside ultrasonography in diagnosis of small intestine obstruction. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,دانشکده پزشکی

سپهری, یعقوب (1974) درمان نارسائی قلب دراطفال. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

سپهوند, میترا and امامی, مریم (1999) بررسی شایع ترین محل خونریزی دستگاه گوارش فوقانی در بیمارانی که طی چهارسال گذشته (اول فروردین‭ ۷۴ ‬تا اول فروردین‭۷۸ ‬) در بیمارستان گلستان اهواز تحت عمل جراحی قرار گرفته‌اند. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

سپیانی, بهار (2018) بررسی اثر عصاره serrata Boswelliaبر سطح پروتئین کلسترول 24-هیدروکسیلاز در سلول های آستروسیت موش در حضور و عدم حضور پپتیدآمیلوئید بتا . Masters thesis, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine

سکوتی, مریم (1998) دیستروفی های عضلانی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

سیاحی, محمد (1994) اختلالات رفتاری شایع دراطفال و درمان آنها. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

سیاحی, مهران (2017) عیین سطح بی خطر کلسیفیکاسیون کرونری در بیماران علامتدار ایسکمیک قلبی با استفاده از سی تی آنژیوگرافی‭64‬ اسلایس safe coronary calcium score in patients with ischemic heart disease symptoms evaluated by 64multislice CT Angiography. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز,دانشکده پزشکی

سیستانی کرم پور, لیلا (2006) بررسی عوارض نورولوژیک بیماری لوپوس در بیماران لوپوسی بیمارستان گلستان طی سالهای‭۱۳۸۴-۸۵ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

سیفی, شهروز (2000) بررسی آماری تومورهای شایع ریه طی سالهای‭ ۷۶ ‬و‭ ۷۷ ‬در بیمارستان امام خمینی اهواز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

سیلانی, مهدی (1994) نگرشی بر بیمارهای التهابی روده IBD. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

سینا, فرهاد (1977) گواتر اطفال. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

س‍ج‍ادی‌, سیدم‍ح‍م‍د (1988) ضایعات منیسک. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،,دانشکده پزشکی

ش

شابزاز, شاهرخ (1989) اختلالات‌ ارگانیک مغز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

شاخساری, محمد (2001) تفلون و بررسی عوارض آن در درمان رفلاکس و درمان بی اختیاری ادراری. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

شادروان, محمد (1975) کورتن تراپی در طب. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

شاطریان, محمد (1998) بررسی شیوع شریان غالب در آنژیوگرافی در بیمارستان گلستان اهواز‭۱۳۷۴-۷۷ ‬. Doctoral thesis, ، دانشگاه جندی شاپور اهواز,پزشکی

شالبافان, بی‌تا (1998) بررسی سندرم تونل کارپ در‭ ۱۰۰‬موردبیمار. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

شانه ساز, فاطمه (2011) بررسی رابطه بین استرس‌های تجربه شده و سلامت عمومی در افراد مبتلا به بیماری عروق کرونری قلب بستری دربخش‭CCU‬ و قلب بیمارستان گلستان Survey of the relation between experimented stresses and general health in patients with coronary artery disease that hospitalized in ccu & cardiac ward of Golestan hospital. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

شانهء, سکینه الهام (2001) بررسی شیوع افزایش فشار خون شریانی بعد از جراحی قلب باز در بخش ‭ICU‬ قلب بیمارستان گلستان از سال‭ ۱۳۷۸ ‬لغایت‭۱۳۷۶ ‬. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

شاهرخی موسوی, سیدسعید (1996) ‭(ECS) EXRA CAVERNOSAL SHUNT‬ روش نوین در درمان پریاپیسم. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

شاهرخی موسوی, مریم (1992) پیوند مغز استخوان. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

شاهوارانی, سینا (1981) نارسایی احتقانی قلب. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

شاهین زاده, سام (2014) عنوان تعیین اثر پروبیوتیک در پیشگیری از عود رشد بیش ازحد باکتری های روده کوچک در مبتلایان به سندرم روده تحریک پذیر. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز,پزشکی

شاپوری, پرویز (1975) کورتیکوتراپی در آسم و معرفی اینهالربکوتاید. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

شاکرمی, انشاءالله (1996) هیپرالمانتاسیون وریدی و خوراکی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

شاکری, فریدون (1993) اثرات اریتروپوئیتین در افراد اورمی. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

شاکری, فریدون (1981) تب با علت ناشناخته. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

شاکریان, بهزاد (1993) سرطان حنجره و بررسی تعدادی از بیماران بستری شده در بیمارستان امام خمینی اهواز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

شایان پور, حسن (1977) پلی آرتریت نودوزا. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

شایان پور, شکوه (2003) بررسی فراوانی اولسر دئودنوم در افراد مبتلا به آسم برونشیال مراجعه کننده با علائم گوارشی به بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی اهواز در سال‭۱۳۸۱ ‬. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

شایسته, مهدی (2011) شیوع بیماران سرم مثبت از نظر سلیاک در بیماران با علائم‭IBS‬ Sero-Prevalence of Celiac Disease in IBS patients. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

شبانی, سهره (2016) بررسی اثرات هورمون های تیروئیدی بر مدل حیوانی بیماری آلزایمر (ارزیابی رفتاری، الکتروفیزیولوژی، بیوشیمیایی، مولکولی و هیستولوژی). Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی، بهداشتی جندی شاپور اهواز,school of medicine

شبانی, سهره (2016) بررسی اثرات هورمون های تیروئیدی بر مدل حیوانی بیماری آلزایمر (ارزیابی رفتاری، الکتروفیزیولوژی، بیوشیمیایی، مولکولی و هیستولوژی) Evaluation of the effects of thyroid hormones on animal model of Alzheimer's disease (memory, Electrophysiology, Biochemistry, Molecular and histology evaluations). Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,دانشکده پزشکی

شجاعی, خسرو (1976) علل خونریزی معده‌وبررسی‌مواردیکه‌دردوسال‌گذشته‌درمرکزپزشکی‌رضاپهلوی‌تحت معالجه قرارگرفته‌اند. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

شجاعی, سیده ملیکا (2008) بررسی اثر و سلامتی داروی آلندرونات در درمان استئوپروز بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

شجاعی, مجید (2001) صرع میوکلونیک جوانان. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

شجاعی, منوچهر (1967) وظیفه طبیب در قبال بیماران مننژیتی و درمان نوین آن. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

شجاعیان, صدیقه (1981) روشهای درمان سل. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

شرافتمند, شقایق (2009) بررسی ارتباط وبیماری شریان کرونری د ربیمارانی که آنژیو گرافی می شوند در بیمارستان های گلستان وامام خمینی اهواز از مهرماه تا آذر سال‭۱۳۸۶ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

شرافتمند, شقایق (2009) بررسی ارتباط‭High sensitive C-reactive protein‬ و بیماری شریان کرونر در بیمارانی که در بیمارستان های گلستان و امام خمینی اهواز از مهرماه تا آذرماه سال‭ ۱۳۸۶ ‬آنژیوگرافی می شوند. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

شرعی, داریوش (2013) تعیین رابطه ی سن کرونولوژیک و جهش رشدی مندیبل براساس بلوغ مهره های گردنی در نوجوانان شهر اهواز. Doctoral thesis, : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز,دانشکده دندانپزشکی

شرف الدین, ابراهیم (1967) بیماری تابس. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

شرف الدین, ابراهیم (1967) بیماری تابس. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

شرفی, روح الدین (2016) بررسی ارتباط بین میزان غلظت ریزگردها در هوا با بروز حوادث قلبی و عروقی در بیماران مراجعه کننده به مرکز اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره) دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در طی سال 1393 Evaluation of Relation between Air Particulate Matter Concentrations with Cardiovascular Events among Patients Admitted to Imam Khomei.ni Hospital Emergency of Ahvaz Jundishapur University of Medical Science during 2014. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,دانشکده پزشکی

شریعت, سیامک (2017) بررسي كارايي مونته لوكاست در بهبود علايم باليني و معيارهاي FEV1 و PEFR در بيماران با حملات آسم Efficacy evaluation of montelukast on improving clinical symptoms, FEV1 and PEFR in patients with asthma;Randomized clinical trial. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

شریعت نبوی, سیدجواد (2010) مقایسه تغییرات تراکم استخوان در گروه دریافت کننده آلندرونات و پامیدرونات در‭ ۶ ‬ماه اول پس از پیوند کلیه در سال‭ ۱۳۸۷-۸۸ ‬در بیمارستان گلستان اهواز. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

شریعتمداری, ایرج (1972) هیپوتیروئیدی مادرزادی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

شریعتی, سعیده (2018) بررسی اثر اپی کاتشین بر استرس اکسیداتیو، التهاب و فیبروز ریوی ناشی از بلئومایسین در موش سفید کوچک. Doctoral thesis, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Pharmacy & Pharmaceutical Science ( پردیس خودگردان)

شریعتی, سیدعلی (1994) سل دستگاه ادراری - تناسلی و آمارآن دراستان خوزستان. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

شریعتی, محمد (1978) پیوند کلیه و بررسی بیماران در مرکز پزشکی شهداء تجریش. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

شریعتی, محمد علی (2009) بررسی سیستم ایمنی در بیماران تالاسمی ماژور مراجعه کننده به بیمارستان شفا اهوازدرسال‭۱۳۸۶-۸۷ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

شریف زاده, فاطمه (2013) مقایسه دقت تشخیصی برش های‭MIP‬ با برشهای آگزیال‭MPR‬ در بررسی ندول های متاستاتیک ریوی ناشی از کانسر پستان در دستگاه سی تی اسکن مولتی اسلایس Comparison of Diagnostic Accuracy of MIP& Axial MPR slices for evaluation of Metastatic Pulmonary Nodules in Patients with Breast Cancer by Multi Slice CT-Scan. Doctoral thesis, دانشگاه جندی شاپور اهواز,School of Medicine دانشکده پزشکی

شریف زاده, مهدی (1977) سندرم نفروتیک در اطفال. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

شریفات, نرگس (2016) بررسی القاء فسفریلاسیون Smad2C در اثر اندوتلین-1 در حضور و عدم حضور مهارکننده گیرنده اندوتلین-1 و TGF-βدر سلول های اندوتلیال Study of induced Smad2C phosphorylation affected by endothelin-1 in the presence and absence of Endothelin-1 receptor inhibitor and TGF-β receptor inhibitor in endothelial cells. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,دانشکده پزشکی

شریفی, امراله (2012) مقایسه تغییرات سطح سرمی لپتین پس از غذا در افراد سالم و دیابتی نوع ۲. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Allied Medical Science دانشکده پیراپزشکی

شریفی, حسن (1967) هپاتواسپلنومگالی و علل آن از بخش تحقیقاتی داخلی بیمارستان شماره‭ ۲ ‬کمک. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

شریفی, محسن (1974) بررسی علل سیروزدرایران. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

شریفی, مژده (2006) بررسی اپیدمیولوژیک و تظاهرات بالینی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروز بستری شده در بیمارستان گلستان اهواز طی سالهای‭ ۸۳ ‬و‭۸۴ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

شعبان نژادیان, مرتضی (1998) یرقان انسدادی - کالاکتوزمی در نوزادان. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

شغانبی, کاظم and حیدری, جلال (2003) بررسی زمینه‌های گرایش به اعتیاد در متاهلین در مرکز خودمعرف اهواز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

شفیع خانی, داود (1995) شیوع درگیری دریچه های قلبی در بیماران تب روماتیسمی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

شفیع پور, مسعود (2000) رادیکولوپاتی سرویکال. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

شفیع پور, مسعود and قاسم پور, قدرت الله (1995) ‭ABG‬ و تفسیر بالینی آن و تحقیق در بیماران ضربه مغزی بیمارستان گلستان. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

شفیعی, صدیقه (1982) کلیه درجریان افزایش فشارخون. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

شفیعی, محمدمهدی (1981) ترمیم تنگی های مجرای خلفی ادرار به روش پرداشتن استخوان پوبیس و بررسی آن در مرکز پزشکی شهداء تجریش. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

شفیعیان, فاطمه (2015) بررسی موارد بستری به دلیل ترومبوز وریدهای مغزی در بیمارستان گلستان اهواز Check in admissions cases due to cerebral venous thrombosis in hospitalGolestansince 1388to 1392. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز,دانشکده پزشکی

شلیلیان, امیر and سلمان پور, احمدرضا (2001) بررسی نتایج آنژیوگرافیهای عروق کرونر در بیمارستان گلستان از سال‭ ۱۳۷۴ ‬تا پایان‭۱۳۷۸ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

شماسی, مریم (2005) بررسی رابطه ی میان تغییرات الکتروکاردیوگرام و شدت پرولاپس دریچه ی میترال در اکوکاردیوگرافی بیماران مبتلا به پرولاپس دریجه ی میترال مراجعه کننده به مطب استاد راهنما در نیمه دوم سال‭۸۲ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

شمس اسحاقی, کیخسرو (1969) بررسی علائم بالینی تیفوئید در دویست‌ و پنجاه بیمار. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

شمسائی, روح انگیز (1969) آرتروز مفصل هانش. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

شمسایی, مهدی (1995) بررسی عوارض عصبی در بیماریهای بافت همبند. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

شمسی, یوسف (2007) بررسی بهبود کیفیت نعوظ و پایداری آن پس از مصرف روزانه سیلدنافیل سیترات در مقایسه با مصرف آن در زمان نیاز در بیماران با ضایعات نخاعی. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

شهبازی, جعفر (2011) بررسی تاثیر افزودن عوامل آنتی فیبرینولیتیک به‭BCG‬ داخل مثانه‌ای بر میزان اتصال‭BCG‬ به مخاط مثانه موش صحرایی بالغ. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

شهبازی, حمید (1978) بیماری اسکیزوفرنی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

شهرامی, رضا (2010) اثر دوکسیوم به عنوان داروی مکمل در برنامه درمانی آنتی بیوتیکی بیماران عفونت پای دیابتی. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

شهرجردی, شهلا (1996) بررسی بیماری ژیاردیازیس در شهرستان رامهرمز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

شهریاری, آرمان (2014) بررسی اثر ریشه کنی هلیکوباکترپیلوری در کاهش بروز عوارض گوارشی در بیماران تحت درمان با آسپرین و کلوپیدوگرل مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی اهواز در زمستان ۱۳۹۲. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز,پزشکی

شهریاری, اکبر and محمدی آزاد, محمدرضا (1998) بررسی هیستوپاتولوژیک نفرکتومی در بیمارستان امام خمینی اهواز ازسال‭ ۱۳۷۲ ‬تا سال‭۱۳۷۶ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

شهریاری, صمد (2017) بررسی میزان بقای 2 ساله،5 ساله و 10 ساله سارکوم رحمی در بیماران مراجعه کننده به بخش رادیوتراپی و انکولوژی بیمارستان گلستان اهواز در سالهای 92-80 A Survey on the Survival Rate of 2 Years, 5 Years and 10 Years of Uterine Sarcoma in Patients Referring to the Radiation Therapy and Oncology Department of Golestan Hospital in Ahwaz. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

شهنی دانش, سیروس (2006) بررسی شیوع تظاهرات عضلانی - اسکلتی در بیماران با دیابت نوع‭ ۲ ‬در مقایسه با گروه شاهد و ارتباط آن با میزان‭Hb A1c‬. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

شهیتاوی, شمال (2000) بررسی ذخائر آهن از طریق اندازه گیری فریتین سرم در دختران سال آخر دبیرستانهای شهر اهواز در سال‭۱۳۷۸ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

شکاری, الهام (1999) بررسی نتایج موارد اکوکاردیوگرافی از راه مری در بیمارستان گلستان طی سالهای‭۱۳۷۲-۱۳۷۷ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

شکرچی قطب آبادی, مهرنوش (2008) بررسی هماهنگی چشم و دست در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکروزیس قبل و بعد از مداخله تمرین درمانی. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Rehabilitation Science دانشکده علوم توانبخشی

شکری, محمد رحیم (1997) لوله گذاری با نسدونال و لیدوکائین. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

شکری دریکوند, شهرام (2010) بررسی تغییرات سطح سرمی پروکلسی تونین در تشخیص ، درمان و پیگیری بیماران مبتلا به مننژیت در بیمارستان رازی اهواز‭۱۳۸۷-۱۳۸۸ ‬. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

شکوهی, ابراهیم (1986) عقیمی ونقش واریکوسل ودرمان آن. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

شکوهی, ابراهیم (1986) عقیمی ونقش واریکوسل ودرمان آن. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،,دانشکده پزشکی

شیبانی, فاطمه (2010) تعیین فراوانی علائم بالینی بیماران مراجعه کندده با مسمومیت با سموم آلی کلره به بیمارستان رازی اهواز از فروردین‭ ۸۴ ‬تا مهر‭۸۷ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

شیخ, غلامرضا (1975) کمردردها. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,دانشکده پزشکی

شیخ الاسلامی, سیدمهدی (1996) بررسی نئوپلاسمهای معده. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

شیخان, ریحانه (2017) اثر آموزش مهارت های زندگی بر فراوانی نشخوارهای فکری افسرده درساز در همسران جانبازان. دانشگاه لرستان، ایران..

شیخی, قاسم (1977) ضربه های کندواردبرشکم. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

شیرازیان, فرزاد (1993) بررسی سوشهای مولد عفونت ادراری ‭(UTI)‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,دانشکده پزشکی

شیرانی, تیمور (2018) مقایسه بازتواني جامع قلبي بر ظرفيت عملکردی در بیماران افسرده و غیرافسرده بعد از آنژیوپلاستی. PhD thesis, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine

شیرخان زاده, ساسان (2010) بررسی نتایج بیوپسی سوزنی پروستات در بیماران مشکوک به ابتلا به سرطان پروستات در بیمارستان گلستان اهواز همراه با بررسی اثر سلکوکسیب روی سطح آنتی ژن اختصاصی پروستات در زیر گروه دارای شواهد میکروسکوپیک التهاب غیر بدخیم پروستات. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

شیرزادگان, اسماعیل (1992) پونکسیون کمری و بررسی تغییرات‭CSF‬ در بیماریها. Doctoral thesis, ، دانشگاه جندی شاپور اهواز,پزشکی

شیروانی قمی, غلامحسین (1987) نگرشی تازه بر لوکمی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

شیری, حمیده (2017) بررسی اثر بی دردی لیدوکایین وریدی در مقایسه با مورفین سولفات وریدی در کاهش درد شکستگی استخوان های کوتاه یا بلند اندام فوقانی و تحتانی Evaluation of analgesic effect of intravenous lidocaine versus morphine in fractured bones pain reduction,a randomized double blind controlled clinical trial. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

شیرین پور, زیور (1999) بررسی توزیع سنی بیماران مبتلا به آنفارکتوس میوکارد در‭CCU‬ بیمارستانهای آموزشی شهر اهواز در سال‭ ۱۳۷۶ ‬و ارزیابی ریسک فاکتورهای موجود در این افراد. Doctoral thesis, دانشگاه جندی شاپور اهواز,پزشکی

شیرین پور, زیور (2013) بررسی اثر بروموکریپتین بر روی مقاومت به انسولین در بیماران PCO Effect of bromocriptine on insulin resistance in patients with Polycystic Ovary Syndrom (PCO). Doctoral thesis, : دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز,دانشکده پزشکی

ص

صائب, شعله (2016) جداسازی استرپتوکوک پنومونیه و شناسایی ژن Ply و ژنوتایپینگ آن در نمونه های خون بیماران مبتلا به پنومونی بستری در بیمارستان امام خمینی اهواز در سال 94 Isolation of Streptococcus pneumonia and Identification Ply gene and their genotyping in blood samples of hospitalized patients who suffering from pneumonia in Emam Khomeini Hopital Ahvaz (Iran) in 2015-2016. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز,دانشکده پزشکی

صادقی, رضا (2000) تعیین شایعترین تظاهرات بالینی و عوارض بیماری مننژیت در بخش اعصاب داخلی بیمارستان گلستان از مهرماه‭ ۱۳۷۶ ‬تا مهرماه‭۱۳۷۷ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

صادقی, رضا (2018) تأثير تغذیه دوران شیرخوارگی روی سن منارک دختران شهر اهواز در سال 1395. Doctoral thesis, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine

صادقی, ستار and همتی, علی (1994) بررسی تغییرات هماتولوژیک در بیماری سل. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

صادقی, علیرضا (2004) تعیین میزان شیوع و بررسی رابطه شدت رتینوپاتی دیابتی با شدت نفروپاتی دیابتی در بیمارستان گلستان شهر اهواز طی سال‭۱۳۸۲-۱۳۸۳ ‬. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

صادقی حریری, پدرام (1994) تعیین موارد رنال سل کارسینوما‭(R.C.C)‬ در‭ ۵ ‬ساله‭ ۱۳۶۸ ‬لغایت‭ ۱۳۷۲ ‬در بیمارستان گلستان اهواز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

صادقی مقدم, علی (2010) بررسی تاثیر اشعه مادون قرمز بر ترمیم زخم پای دیابتی. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Nursing & Midwifery دانشکده پرستاری و مامائی

صادقیان, زهرا (2012) تعیین ارتباط بین میزان تراکم استخوان با سطح سرمی هورمون پاراتیرویید در بیماران همودیالیزی مزمن بیمارستان امام شهر اهواز Correlation between bone density and serum PTH level in hemodialysis patientsinAhvaz Emam hospital. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز,School of Medicine دانشکده پزشکی

صادقیان پور, معصومه (2006) بررسی اقدامات پیشگیرانه در بیماران بزرگسال در معرض خطر ترومبوآمبولی بستری داخلی و جراحی ( ارتوپدی ، جراحی عمومی ، زنان ،ارولوژی ، جراحی اعصاب‭(‬ بیمارستانهای دانشگاهی اهواز طی شش ماه دوم سال‭۱۳۸۴ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

صالح زاده, محمد (2016) مقایسه اثر ضد دردی هالوپریدول به همراه مورفین ومورفین به تنهایی در بیماران مبتلا به کولیک حاد کلیوی مراجعه کننده به بخش اورژانس The comparison of analgesic effect of haloperidol plus morphin with morphin alone in patients with acute renal colic presenting to emergency department. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

صالحوند, محمد (2008) بررسی فراوانی نسبی هیپوتیروئیدیسم در بیماران مبتلا به کبد چرب غیرالکلی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine

صالحی, مجید (1993) مقایسه اثر درمانی ان-استیل سیستئین و روغن سیر در مقابل مسمومیت کبدی حاصل از استامینوفن درموش سفیدکوچک. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Pharmacy & Pharmaceutical Science دانشکده داروسازی و علوم دارویی

صالحی فرد, پژمان (2018) ارزیابی میزان پذیرش درمان های آهن زدا در بیماران تالاسمی ماژور مراجعه کننده به بیمارستان شفا اهواز A survey of compliance at iron chelation therapy among beta thalassemia major patients in Ahvaz Shafa Hospital. Doctoral thesis, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

صالحین, فروغ (2007) بررسی فراوانی عوامل خطر موثر در مرگ و میر بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان گلستان اهواز از فروردین ماه تا پایان اسفند ماه سال‭۱۳۸۴ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

صانعی فرد, سروش (2016) بررسی افسردگی در بیماران آرتریت روماتو یید و ارتباط آن با برخی متغیر های دموگرافیک و بالینی در بیمارستان گلستان اهواز Depression in Patients with Rheumatoid Arthritis and its Relationship with Clinical and Demographic Variables in Golestan Hospital of Ahvaz. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,دانشکده پزشکی

صاکی, فیصل (1977) هیپوتیروئیدیسم مادرزادی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

صبا, پیام (1996) ‭Local anesthetics‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

صباغ زاده, عباس (2017) بررسی ارتباط بین تیتر کمی HBsAg با سطح HBV-DNA در بیماران مبتلا به عفونت مزمن HBV در سه مرکز درمانی اهواز در سال 1394 و ۱۳۹۵ Correlation between quantitative titer of HBsAg and HBV DNA level in patients with Chronic Hepatitis B. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

صباغان, امین (2009) بررسی آماری و ویژگیهای بالینی بیماران مبتلا به‭Juvenile myoclonic epilepsy‬ در اهواز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

صباغان, امین (2009) بررسی آماری و ویژگیهای بالینی بیماران مبتلا به‭Juvenile myoclonic epilepsy‬ در اهواز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

صباغان, امین (2016) بررسی همراهی ژنP T P N 22 پلیمرفیسم R 620W بابیماری اسکلرودرمی در استان خوزستان واقع در جنوب غربی ایران. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

صباغان, محمد (1996) بررسی ضایعات فضاگیر کبد. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

صباغی, مهدی and خاکزاده, علیرضا (2001) بررسی هیستوپاتولوژی بیوپسی مغزاستخوان درانواع آنمی هادربیمارستان شفااهوازبه مدت پنج سال‭۱۳۷۴-۷۹‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

صبوری جهرمی, حمیدرضا (2011) بررسی میزان تاثیر ‭N_Acetylcystein‬ خوراکی بر جلوگیری از نارسائی کلیوی حاد در بیماران با نارسائی مزمن کلیوی تحت عمل جراحی بای پس کرونری. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

صحرانورد, یدالله (2005) مقایسه ارزش تشخیصی‭PCR‬ بیوپسی و جستجوی آنتی ژن در مدفوع با روش سیتولوژی برای تشخیص هلیکوباکترپیلوری. Masters thesis, ، دانشگاه جندی شاپور اهواز,پزشکی

صداقت, علیرضا (2008) بررسی مقایسه‌ای پاسخ درمانی بیماران بالغ مبتلا به لوسمی میلوژنی حاد بستری به ایداروبیسین یا دائونوروبیسین در ترکیب با سیتوزین آرابینوزاید در بیمارستان شفا. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

صداقت, علیرضا (2015) اثر مصرف سویا بر کنترل قند خون،پروفایل چربی و مقاومت به انسولین در افراد دیابتی نوع دو Effects of soy nuts supplementation on glycemic control, lipid profile and insulin resistance in type 2 diabetic subjects. Doctoral thesis, : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز,دانشکده پزشکی

صداقت, فراز (2015) بررسی میزان سمیت سلولی و بافتی کلرهگزیدین تغییر یافته به عنوان شستشودهنده داخل کانال An in-vitro and ex-vivo study of cytotoxicity and tissue toxicity efficacy of modified chlorehexidine as a root canal irrigant. Doctoral thesis, : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز,School of Medicineدانشکده پزشکی

صداقت پیشه, میرزاخلیل (1984) سل‌دستگاه‌ادراری. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

صدر, سیدمحمودرضا (1982) سنگهای دستگاه ادراری و آمارآن دراستان خوزستان. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

صدرنشین, سمیه (2009) مقایسه تاثیر ریشه کنی هیلکوباکترپیلوری با اسمپرازول نسبت به لانزوپرازول و امپرازول. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

صدری زاده ایرانی, ندا (2017) اثر آماده سازی روانی بر سطح اضطراب قبل از اندوسکوپی فوقانی دستگاه گوارش در بیماران بیمارستان گلستان اهواز The effect of psychological preparation of level of anxiefy befor upper gostrointestintestinal endoscopy. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

صدری منش, زهرا (2018) بررسی اپیدمیولوژیک شیوع علل خونریزی از دستگاه گوارش در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی شهرستان اهواز از آبان ماه 1395 تا آبان ماه سال 1396. Doctoral thesis, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine

صدری نیا, سعید (2009) مقایسه اثربخشی درمانی دو روش توام تزریق اپی نفرین و انعقاد دو قطبی با تزریق اپی نفرین و انعقاد آرگون پلاسما در کنترل خونریزی از زخم های پپتیک در بیمارستان امام خمینی اهواز در سال‭۸۶-۸۸ ‬. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

صدری نیا, سعید (1996) بررسی اسپلنکتومی در بیماران‭ITP‬ مزمن در بیمارستان شفا(بخش هماتولوژی -انکولوژی‭(‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

صدریان, احسان (2006) بررسی شیوع و علل احتمالی ‭AVN‬ در بیماران پیوند کلیه در مرکز دانشگاهی اهواز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

صدریه, جلال (1977) عفونتهای بیمارستانی ( عفونتهائی که در اثر بستری شدن و یا اقدامات درمانی در بیمارستان ایجاد میشود) و بررسی چند مورد در مرکز پزشکی رضا پهلوی. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

صدیقی, مهدی and پورفائز, بهزاد (1996) بررسی موارد لنفوم غیر هوچکینی در بیماران بستری شده در بیمارستان گلستان اهواز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

صدیقی, ناهید (1980) آسیب های تروماتیک دیافراگم. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

صفارزاده کرمانی, رویا (2000) بررسی جراحی بیماران مبتلا به کیست هیداتید کبد و ریه بستری در بخش جراحی بیمارستان امام خمینی اهواز در‭ ۵ ‬سال اخیر ‭(۱۳۷۴-۱۳۷۸)‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

صفاری فرد, محمد (1967) اتیولوژی و پاتوژنی یرقان. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

صفاریان, سارا (2011) بررسی اثر تجویز کروم در کنترل قند خون بیماران دیابتی نوع دو مراجعه کننده به کلینیک دیابت بیمارستان گلستان اهواز. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

صفاپور, احمد (2016) بررسی اپیدمیولوژیک ۵ساله سل در استان خوزستان از سال۱۳۸۶تا ۱۳۹۰ The Epidemiological findings of a 5-Year study on Tuberculosis in the Khuzestan Province during 2008 to 2012. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,دانشکده پزشکی

صفاپور, ندا (2015) مقایسه تاثیر رژیم درمانی یک روزه با رژیم درمانی منقسم دو روزه سیس پلاتین بر سطح GFR، پتاسیم، کلسیم، منیزیم واسیداوریک در بیماران مبتلا به سرطان معده و ریه Comparison between the effects of one-day treatment regimen with cisplatin on renal function and various biochemical parameters in patients with gastric and lung cancer compared with two-days divided cisplatin treatment regimen. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,دانشکده پزشکی

صفایی, علیرضا (2013) تاثیر کاهش دمای محلول همودیالیز بر پایداری متغیرهای همودینامیک در بیماران مستعد ناپایداری همودینامیک تحت همودیالیز Motivations of living kidney donors in Khuzestan province, Iran in 1388-89. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی، بهداشتی جندی شاپور اهواز,School of Medicineدانشکده پزشکی

صفرزاده, زهرا and فرهمند, مریم (2004) شیوع لنفوم هوچکین در اطفال مراجعه کننده به بیمارستانهای دانشگاهی اه‌واز به مدت‭۵ ‬سال. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

صفری نیا, حبیب (1997) انواع دیالیز در کودکان. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

صلاحت پور, محمدعلی and فغانی, محسن (2001) بررسی اپیدمیولوژیک بیماری لوسمی حاد در‭ ۲۰۰ ‬مورد از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شفا اهواز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

صلحی, محمود (1998) شخصیت سالم در مذهب و روانپزشکی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

صمدزاده, بهرام (1980) مننژیت های حاد باکتریال و بررسی آن در سالهای‭ ۵۷-۵۸ ‬درمرکز پزشکی شهدا. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

صمدی, مهدی (2006) مقایسه رابطه بین حمایت اجتماعی و سلامت روان در بیماران ارجاع شده جهت پیوند کلیه، در قبل و بعد از پیوند. Doctoral thesis, ، دانشگاه جندی شاپور اهواز,پزشکی

صمیمی, علی (2009) بررسی وزن و شیوع هیپوگلیسمی در نوزادان مادران دیابتی در دو گروه دیابت حاملگی و دیابت آشکار از شهریور سال‭ ۱۳۸۳ ‬تا شهریور سال‭ ۱۳۸۶ ‬در بیمارستان امام خمینی و بیمارستان رازی شهرستان اهواز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

صیادی, ندا (2018) طراحي و روانسنجي ابزار سنجش نیازهای مراقبتی در فاز 1 بازتوانی بیماران مبتلا به اختلالات عروق کرونر. PhD thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of nursing & Midwifery

صیدی نژاد, حمید (2015) تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتریهای جدا شده از بیماران سرپایی مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) شهر اهواز در سال 1392. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

ض

ضامن, زهرا and عسکری زاده, آزیتا (2005) بررسی میزان فراوانی عفونت ادراری در کودکان زیر‭ ۵ ‬سال مبتلا به اسهال و استفراغ بستری در بیمارستان کودکان ابوذر اهواز از مهرماه‭ ۱۳۸۲ ‬تا مهرماه‭۱۳۸۳ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

ضامنی, میترا (1994) بررسی آماری بیماران پره‌کلامپسی که طی سالهای‭ ۱۳۷۰ - ۱۳۷۱ ‬به بیمارستان امام خمینی اهواز مراجغه نموده‌اند. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

ضیائی, فضل اله (1977) روش جدید‭TRANSPUBIC APPROACH‬ دردرمان تنگی های مجرای ادراری. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

ضیائی قهنویه, مهدی (1981) بیماریهای گلومرولی(گلومرولوپاتی). Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

ضیاپور, خسرو (1977) هپاتیت ویروسی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

ط

طالب زاده, سیدمهدی (2011) مقایسه اثر اسپری بینی دسموپرسین در پیشگیری از افت فشار خون در بیماران تحت همودیالیز با اولترافیلتراسیون نسبت به دارونما. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

طالبی, زهرا (2009) بررسی فراوانی نسبی آلودگی با ویروس های هپاتیت‭E‬ و‭C‬، سل، پنومونی، آبسه و اندوکاردیت در بیماران‭HIV/AIDS‬ بستری شده در بخش عفونی بیمارستان رازی اهواز طی سالهای‭۱۳۸۵-۱۳۸۰ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine

طالبی, مصطفی (1971) تنگی نفس های حنجره‌ای. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

طالبی, مهرناز (2006) بررسی علل آنمی در بیوپسی مغز استخوان اطفال. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

طالبیان, علی (1969) پارگی طحال. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

طالبیان, علیرضا (1986) مسائل جدید در مورد ترومای شکم. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

طالب‌نژاد, ابراهیم (1972) اختلالات عروقی مغز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

طالعی, مریم (2014) تعیین فراوانی و علل سوفل های قلبی و مقایسه ی خصوصیات آنها در نوزادان متولد شده و نوزادان بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان امام خمینی (ره) اهواز از فروردین ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۳. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

طاهرپور, کیوان (2007) بررسی تاثیر داروی هیدروکسی اوره بر پارامترهای‭TCD‬ در بیماران سیکل سل مراجعه کننده به بیمارستان شفا در سال‭۱۳۸۵ ‬. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

طاهری, جواد (1978) بیماریهای جراحی زبان. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

طاهری, سعید (1998) بررسی رابطه استرسورهای روانی با بیماری ایسکمیک قلبی در بیماران بستری شده در بیمارستانهای اهواز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

طاهری, علی اکبر and عرفانی, محمد (2006) تعیین میزان و بررسی شدت اختلال افسردگی در دانشجویان سال آخر پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اهواز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

طاهری, محمدرضا (2008) مقایسه میزان تاثیر محلول گلوکز- انسولین- پتاسیم لر روی کسر جهشی بطن چپ در بیماران دیابتیک مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

طباطبائی, تقی (1980) درمان آرتریت روماتوئید جوانان. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

طباطبائی, سیدمحمود (1978) اگزوفتالمی یکطرفه. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

طباطبائی, پرویز (1972) اتیولوژی سیروزلاتیک وعلائم آزمایشگاهی آن. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

طباطبائی, پرویز (1972) اتیولوژی سیروزلاتیک وعلائم آزمایشگاهی آن. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

طباطبایی, سیدنظام الدین (1996) نوروپاتی محیطی و بررسی چند مورد سندرم گیلن باره در بیمارستان گلستان اهواز سال‭۱۳۷۴ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

طبیب زاده, سید محمد (2016) مقایسه فراوانی نسبی و مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های جدا شده از بیماران بستری در شش ماهه ی نخست سال 1393 با شش ماهه ی نخست سال 1392 در بیمارستان امام خمینی (ره) شهر اهواز Comparison of prevalence and resistance of isolates bacteria from hospitalized inpatients in March-September of 2014 with similar 6 months of 2013 in Imam Khomeini hospital of Ahvaz city. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

طبیبی, یاسمن (2018) بررسی اثر موزیک درمانی بر سطح اضطراب بیماران کاندید عمل جراحی لیزیک چشم قبل از عمل. Doctoral thesis, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine

طحانی, حسین (1977) آمبولی ریه. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

طرفی, اخلاص (2010) بررسی انژیوپلاستی موفقیت آمیزعروق کرونر بر ناپایداری فاصله‭QT‬ در بیماران با تنگی قابل توجه عروق کرونر. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

طرفی, اخلاص and نبوی, مریم (2003) بررسی یافته‌های برونکوسکوپی در بیماران هموپتیزی در بیمارستان آپادانا در مدت‭ ۱۶ ‬ماه. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

طلازاده, مریم (2015) بررسی شش ساله نتایج درمانی حمایتی و پلاسمافرز، در درمان سندرم شبیه اختلال منتشر داخل عروقی (DIC) ناشی از عقرب زدگی گادیم (همی اسکورپیوس لپتروس)در بیمارستان رازی اهواز سال 1392-1387. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

طهماسب پور, الهام (1999) بررسی بیماران مبتلا به فلج عصب صورتی در بیمارستان امام خمینی اهواز ‭(۱۳۷۰-۱۳۷۶)‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Health دانشکده بهداشت

طهماسبيان ملايري, حسين (2016) بررسی ارتباط بین شاخص توده بدنی با میزان مثبت شدن تست متاکولین در افراد با علایم افزایش حساسیت پذیری راههای هوایی The relationship between body mass index and increased airway reactivity based on methacholine challenge test results. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,دانشکده پزشکی

طهماسبی, صدیقه (1997) بررسی علل مراجعه‭ ۱۰۰ ‬بیمار به کلینیک روماتولوژی در شهر اهواز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

طهماسبی, صفرعلی (2012) مقایسه دقت تشخیصی سی تی آنژیوگرافی۶۴ ‭slice‬ در تشخیص انسداد عروق پیوندی کرونر با آنژیوگرافی‭conventional‬ در بین بیماران با سابقه‭CABG‬ در اهواز از سال‭۱۳۹۱-۱۳۸۷ ‬ Comparison Diagnostic value of 64Slice multidetector computed tomography For detection of stenosis in Bypass Graft Versus Conventional Angiography Among Patients with CABG In Ahvaz From 1387-1391. Doctoral thesis, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

طولابی, مهری (2016) بررسی ارتباط بین سطح سرمی 25-OH-Vit D3 با پارامترهای متابولیک دربیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی سیستیک غیرچاق Association Assessment among Serum Level of 25-Oh_Vitamin D3with Metabolic Parameter in Non Obese Patients with Polycystic Ovarian Syndrome Disease. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,دانشکده پزشکی

طولابی, مهری and زمانی, فرزانه (2005) بررسی شیوع ریسک فاکتورهای کاردیوو اسکولار در بیماران سی ای دی ثابت شده توسط آنژیوگرافی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

طیبی, مریم (2016) بررسی فراوانی stage هاي مختلف كنسرهاي كولوركتال و درمان هاي انجام شده در بيماران مراجعه كننده به بخش راديوتراپی و انکولوژی بیمارستان گلستان اهواز طی سالها ی1390-1380 Evaluation of frequency of different stages of colorectal cancer and their treatment in Patients reffered to radiotherapy and oncology ward of Golestan hospital of Ahwaz during 2001-2011. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

ظ

ظفر محتشمی, آزیتا (2010) بررسی اثر نیکوتینامید خوراکی بر کاهش فسفر سرم در بیماران همودیالیزی بیمارستانهای گلستان و امام خمینی شهر اهوازدر سال‭۱۳۸۸ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

ظهرابی, سعید (1995) سندرم زجر تنفسی بالغین به انضمام دستگاه تهویه تنفسی مصنوعی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

ظهرابی, شکرالله (2006) بررسی آماری بیماران مبتلا به پمفیگوس و لگاریس بستری شده در بیمارستان امام خمینی اهواز از تاریخ‭۸۱/۱/۱ ‬لغایت‭۸۳/۱/۱ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

ع

عابدی, داود (1989) مننژیت سلی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

عابدینی, عالیه (1994) روشهای جدید کنترل و درمان سل. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

عارف, آسیه (2008) بررسی مقایسه ای اثر آتروستاتین و مایکوفنولات موفتیل (سلسپت) بر کاهش میزان آنتی بادی واکنشی با پانل در بیماران همودیالیزی کاندید پیوند کلیه. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

عاقلی, احمد (1981) تدابیر درمانی در پارگی طحال. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

عالم زاده انصاری, محمدجواد (2009) بررسی اثرات فلورسین بر عملکرد کلیوی بیماران دیابتی مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی علوم پزشکی اهواز پس از فلورسین آنژیوگرافی در سال‭۱۳۸۵ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

عالمی, فرشاد (2001) بررسی علل پریتونیت ثانویه‭(Secondary Peritonitis)‬ در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی بابل طی سالهای‭۷۵-۷۹ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

عالیخانی, سیامک (1993) بررسی علل پریتونیت ثانویه در بیمارستان گلستان. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,دانشکده پزشکی

عالیپور, میثم (2013) بررسی تاثیر عصاره استاندارد جینسنگ پاناکس(G۱۱۵) بر میزان فاکتورهای التهابی و هموگلوبین گلیکوزیله در بیماران دیابتی نوع دو - کارآزمایی بالینی تصادفی The effects of ginseng extract on blood sugar and inflammatory factor Levels in patients with Type 2 diabetes: A Randomized, double-blind clinical trial. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز,School of Allied Medical Science دانشکده پیراپزشکی

عاملی, مجتبی (1982) آریتمی‌های بطنی در بیماریهای ایسکمیک قلب. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

عباباف, مهران (1998) ناباروری ایمنولوژیک وبررسی آنتی اسپرم آنتی بادی به روش منوکلونال آنتی بادی در‭RAT‬به دنبال وازکتومی. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

عبادی برنا, کاوه (2012) مقایسه اثر استروژن کونژوگه خوراکی با کرایوپرسیپتات در پیشگیری از خونریزی در بیماران با نارسایی کلیه کاندید بیوپسی کلیه Consequence of oral conjugated estrogen compared with cryoprecipitate to prevent bleeding in patients with renal failure candidates for kidney biopsy. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز,School of Medicine دانشکده پزشکی

عبادی برنا, کاوه (2012) مقایسه اثر استروژن کونژوگه خوراکی با کرایوپرسیپتات در پیشگیری از خونریزی در بیماران با نارسایی کلیه کاندید بیوپسی کلیه Consequence of oral conjugated estrogen compared with cryoprecipitate to prevent bleeding in patients with renal failure candidates for kidney biopsy. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز,School of Medicineدانشکده پزشکی

عباس پور, سمیه (2017) بررسی عملکرد سیستولیک بطن چپ به روش اکوکاردیوگرافی 3D, 2D Speckle tracking در بیماران لوپوسی Study of left ventricular systolic function in lupus patients using 2D & 3D speckle tracking echocardiography. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

عباسی, محمد (2008) مقایسه فراوانی نسبی شیوع کبد چرب غیر الکلی در بیماران مبتلا به تنگی عروق کرونری با گروه بدون تنگی عروق کرونر. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

عباسی, وحید (2011) کارآزمایی بالینی: مقایسه زونیسامید و توپیرامات در پیشگیری از میگرن Zonisamide versus Topiramate in migraine prophylaxis: a double-blind randomized clinical trial. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

عباسی فرد, شهرام (1995) تظاهرات - عروقی بیماریای انودکرین. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

عبافروش, فهیمه (2018) بررسی اثر ان ـ استیل سیستین در حفظ عملکرد باقیمانده ی کلیوی در بیماران همودیالیزی مزمن دیالیز شده با صافی low flux. PhD thesis, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine

عبدالحسین زاده, علی (1995) پیلونفریت حاد در بالغین و بررسی مبتلایان بستری شده با تشخیص نهایی پیلونفریت حاد در بیمارستاهای دانشگاه علوم پزشکی اهواز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

عبدالله زاده, شکرالله (1967) بیماریهای قلب در حاملگی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

عبدالهی, عاطفه (2006) بررسی ارتباط مصرف داروهای ضد بارداری خوراکی و افسردگی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی -درمانی شهر اهواز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

عبدالهی, فهیمه (2015) بررسی ارتباط پروفایل آهن خون با معیار آهن موجود در ام آر آی مغز بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس Evaluation of the association between blood iron profile with brain MRI iron index of multiple sclerosis patients. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز,دانشکده پزشکی

عبدالهی مفخم, جواد (1978) بررسی سنگها و عفونت غدد بزاقی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز,School of Medicine

عبدی, صحبت اله (1975) فیزیوپاتولوژی ادم و معیارهای کلی در تشخیص افتراقی ادم. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

عبدی, عبدالرحیم (1981) پریتونیت. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

عبدی, عزت اله (1975) عوض کردن کامل مفصل خاصره. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

عبدی, عزت اله (1979) انسفالیت ها‭rhumbn cephatiiis‬. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

عبدی پور, بیتا (2016) تعیین حساسیت و ویژگی دستگاه کاردیوگونیومتری در تشخیص بیماری عروق کرونر در بیماران استئو پروز و روماتوئید آرتریت مبتلا به درد سینه. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,دانشکده پزشکی

عبودیت, رضا (1994) بررسی‭ ۵۰ ‬مورد کانسرهای مری در بیمارستانهای امام خمینی رازی و گلستان در سالهای‭۱۳۷۰-۱۳۷۲ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

عبیات, حمید (1996) انواع میگرن و درمانهای آن. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

عبیات, ناصر (2001) نقش هلیکوباکترپیلوری در بیماران‭ ۲ ‬الی‭ ۱۴ ‬ساله مبتلا به دل درد مزمن مراجعه کننده به بیمارستان ابوذر از آبانماه‭ ۷۷ ‬لغایت اسفند‭۷۹ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

عجم, احمد and مخبر دزفولی, علیرضا (1999) بررسی شیوع ضایعات ریشه‌ای عصبی نخاعی در اندام فوقانی و تحتانی بر اساس یافته‌های‭EMG‬ در کلینیک شهید بقائی اهواز از نیمه دوم سال‭ ۱۳۷۶ ‬تا نیمه اول سال‭۱۳۷۷ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

عدالت بهبهانی, بهرام (1996) ‭BELL, SPALSY‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

عدوانی, عبداله (1982) متابولیسم پتاسیم و بیماریهای داخلی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

عرب بافرانی, زهرا (2015) بررسی افزایش بهره پرتودرمانی با اشعه ایکس بر سلول های CD133+ و CD133- سرطان کولون با حضور نانوذرات طلا Investigating the therapeutic efficiency of x-rays on CD133+ and CD133- colon cancer cells in existence of gold nanoparticle. Doctoral thesis, : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز,دانشکده پزشکی

عرشی, صبا (1974) لنفوم اولیه روده. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,دانشکده پزشکی

عرفان فر, عبدالمجید (1982) ادنوکارسینومای کلیه. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

عرفانیان, علی اصغر (1981) رفلاکس. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

عرفانیان تقوایی, کورش (2017) بررسی ارتباط بین سطح سرمی روی با نتایج الاستوگرافی در مبتلایان به کبدچرب The relationship between serum Zinc level and liver elastrography using fibroscan in non-alcoholic fatty liver patients. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

عزت زادگان جهرمی, شاهرخ (2004) بررسی تاثیر ویتامین‭c‬ وریدی در درمان کم خونی بیماران همودیالیزی مزمن بیمارستان امام خمینی اهواز در سه ماهه سوم سال‭۱۳۸۲ ‬. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

عزیزی, مژگان (2018) مقایسه فراوانی عفونت ژیاردیا در کودکان۶ تا ۶٠ ماهه مبتلا به آنمی فقر آهن با گروه کنترل مراجعه کننده به کلینیک تخصصی اطفال ابوذر اهواز در سال٩٣ ‒١٣٩٢. PhD thesis, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine

عزیزی مال امیری, رضا (1999) بررسی توصیفی و گذشته‌نگر موارد بی کفایتی کلیه در اطفال بستری شده در بیمارستان ابوذر و بخش اطفال بیمارستان گلستان از فروردین ماه‭ ۱۳۷۰ ‬لغایت مهرماه‭۱۳۷۷ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

عزیزی مقدم, سحر (2016) پیگیری‌ 5 ساله بیماران با PSA بالا و یا معاینه پروستات مشکوک که بیوپس سوزنی پروستات منفی داشته‌اند، در 4 مرکز اصلی پاتولوژی شهر اهواز 5-year follow up of patients with elevated PSA and/ or suspicious prostate exam with negative prostate biopsy, in 4 referral pathologic centers in Ahvaz. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

عسکرپور, مرتضی (1994) مارگزیدگی و درمان آن. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

عسکری سبزکوهی, سیامک (1997) مولتیپل اسکلروزیس و بررسی پرزنتاسیون کلینیکی‭ ۲۵ ‬مورد. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

عسکری فر, اعظم (2006) بررسی زیر جمعیت های لنفوسیت‭T‬ در دانشجویان مبتلا به رینیت آلرژی دانشگاه علوم پزشکی اهواز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

عسکری نژاد, حسنعلی (1979) کاردیو میوپاتی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

عسگریه, رحیم (1975) سیروزودرصداسترالیاآنتنی ژن در سیروتیکها. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

عصار, افشین and محمدی, افشین (1999) بررسی اندکس های قلبی بیماران دیالیزی بعد از پیوند کلیه. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

عطائی, مریم and بلاش آبادی, سودابه (2000) بررسی ارتباط پرفوراسیون (سوراخ شدن) زخم پپتیک با مصرف سیگار،الکل و مواد مخدر. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

عطاریان, محمد (1974) بررسی درباره میکسدم بالغان ودرمان آن. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

عطریان, آفاق (2006) بررسی اثر ضد التهابی سیموستاتین در بیماران همودیالیزی Evaluation of anti inflammatory effects of simvastatin in ESRD patients. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

عفراوی, زهرا (2008) بررسی ارتباط سطح سرمی تئوفیلین با پیک فلو، علایم بیمار و عوارض جانبی در بیماران آسمی تحت درمان با کورتون استنشاقی، سال‭۸۴-۸۶ ‬، بیمارستان امام خمینی اهواز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

علاسوند, مریم (2016) بررسی تاثیر مصرف مکمل زنجبیل بر پروفایل لیپیدی ‚ قندی، ظرفیت عملکردی و کیفیت زندگی بیماران قلبی مبتلا به آترواسکلروزیس The effect of ginger supplementation on the lipid profile, blood glucose, quality of life and functional capacity in patients with coronary artery disease. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,دانشکده پزشکی

علاقی, سلیمان (1980) شوک عفونی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

علامه, عفت (2008) بررسی شایعترین علائم و نشانه های بالینی مننژیت در بیماران بستری شده در بخش عفونی بیمارستان رازی اهواز طی سالهای‭۱۳۸۲-۸۴ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

علوی, بی بی فاطمه (2016) بررسی شیوع فشار خون بالا و ارتبط آن با شاخص توده بدن (BMI) وسبک زندگی در کارمندان و هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز Prevalence of hypertension and its association with body mass index (BMI) and life style in staff and faculty members of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,دانشکده پزشکی

علوی, عباس (1981) بررسی شیوع عوارض قلبی تب روماتیسمی در ایران. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

علوی, محمدعلی (1973) دپرسیون و درمان آن. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

علوی, مرضیه (1987) دلیزمدیاتورهادراسم وارتباطدرمانی ان. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

علوی لطف آباد, ناصر (1979) ناهنجاریهای دستگاه ادراری توام بااسپینابیفیدا. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز,دانشکده پزشکی

علوی مقدم, علی (2001) تعیین ارتباط بین عفونت قبلی کلامیویا پنومونیه وهلیکولاکتربیلوری باآترواسکروز عروق کرونر قلب. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

علوی نژاد, پژمان (2012) بررسی اثر ان- استیل سیستئین در جلوگیری ازپانکراتیت پس از ERCP. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

علویان, امیر حسین (2007) بررسی فراوانی نسبی شایع ترین علایم و نشانه های بیماران‭HIV‬ مثبت بستری شده در بخش عفونی بیمارستان رازی اهواز از ابتدای‭ ۱۳۸۰ ‬لغایت انتهای‭۱۳۸۴ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

علویان, بابک (2007) بررسی اپیدمیولوژیک موارد سلولیت منجر به عارضه در بیماران بستری شده در بخش عفونی بیمارستان رازی اهواز طی سالهای‭۱۳۸۰-۱۳۸۳ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

علویان, بابک (2015) بررسی اثر ان – استیل سیستئین بر هموگلوبین و هماتوکریت در بیماران همودیالیزی مزمن در بیمارستان امام خمینی اهواز Effect of NAC on hemoglobin and hematocrit in chronic hemodialysis patients in Ahwaz Imam Khomeini Hospital. Doctoral thesis, : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز,دانشکده پزشکی

علی اکبری, ابوالفضل (2010) بررسی تغییرات ایندکس استابولوم پس از جااندازی باز و سالتر استئوتومی استخوان ایلیئوم ، در بیماران مبتلا به در رفتگی مادرزادی هیپ. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

علی بخشی, سیما (2017) بررسی اثر تغییرات آب و هوایی و فصلی بر میزان موارد و مدت زمان بستری در بیمارستان به دلیل خونریزی دستگاه گوارش فوقانی در بخش گوارش بیمارستان امام خمینی اهواز در سال 1391 و 1392 Evaluation of effects of seasonal change and weather condition on rate and duration of hospital admission due to upper gastrointestinal bleeding in GI ward of Ahvaz Imam hospital during 2012 and 2013. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

علی شوشتری, علیرضا (2006) بررسی ریسک فاکتورهای آتروسکلروز در بیمارانی که دچار سکته مغزی ایسکمیک شده اند در گردش عروق خونی خلفی در مقایسه با گردش خون قدامی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

علی مددی, مهدی (2018) بررسی مقایسه ای میزان فیبروز کبد با روش الاستو گرافی در بیماران کبد چرب غیر الکلی با و بدون سابقه کوله سیستکتومی. PhD thesis, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine

علیدوست, نصرتعلی (1972) مسمومیت های غذایی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

علیزاده, محمد (1981) درمان بیماری سل. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

علیزاده, مریم (2000) تعیین ریسک فاکتورهای موجود بر‭CVA‬ در بخش نورولوژی بیمارستان گلستان. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

علیزاده, ناصر and دیلمی, بابک (2000) بررسی علائم شایع در بیماران قلبی در سنین‭ ۲۰-۵۰ ‬سال در‭ ۲۰۰ ‬مورد از بیماران بستری در بخشهای قلب و‭CCU‬ بیمارستان گلستان در نیمه دوم سال‭۷۸ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

علیزاده عطار, سمیه (2018) بررسی همزمان شاخص های اسپیرومتری و آلودگی قارچی در شرایط عادی و گرد و غباری در هوای شهر اهواز در سال 1397-1396. Masters thesis, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Health

علیزاده عطار, غلامرضا (2009) بررسی شیوع کبد چرب و فاکتورهای خطر آن در بیماران دیابت شیرین نوع‭ ۲ ‬مراجعه کننده به کلینیک دیابت. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

علیزاده عطار, غلامرضا (2015) مطالعه اثر گاباپنتین در درمان سندروم پای بی قرار در بیماران همودیالیزی A crossover study of gabapentin in treatment of restless legs syndrome among hemodialysis patients. Doctoral thesis, : دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز,دانشکده پزشکی

علیمردانی, شباهنگ (2007) مقایسه میزان شدت افسردگی در بین بیماران روماتوئید آرتریت با بیماران فیبرومیالژیا شهرستان اهواز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

علیپور, محمد (1996) رشد و تکامل دستگاه عصبی مرکزی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

علیپور, محمدرضا (2006) بررسی ارتباط چاقی و علائم آسم در کودکان دبستانی شهر اهواز- سال‭۱۳۸۴ ‬. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

عمادی, عبدالله (1993) بی حسی موضعی وریدی دراندام فوقانی‌به‌روش جدید. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،,دانشکده پزشکی

عمومی, رامین (1990) شیوع آریتمی های بطنی اولیه در 100 بیمار بستری بعلت انفارکتوس حاد میوکارد. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,دانشکده پزشکی

عمیدی راد, داریوش (1990) ترومبولیتیک درمانی در انفارکتوس حاد میوکارد. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

عنایت اللهی, نسیم (2009) بررسی فراوانی عفونت های قارچی سیستم ادراری در بیماران مراجعه کننده به بخش اورولوژی بیمارستان گلستان اهواز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

عیسوند, مختار (2016) بررسی نحوه ی ارجاع بیماران جهت درمان های ادجوانت یا نئوادجونت یا پالیتیو در مبتلایان به سرطان رکتوم ارجاع داده شده به دپارتمان رادیو تراپی وآنکولوژی بیمارستان گلستان اهواز طی سال های 1393-1380 Evaluation of referral rates for adjuvant or neoadjuvant or palliative treatment of rectal cancer patients referred to the radiotherapy and Oncology department of Ahwaz Golestan Hospital during 2000-2013. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,دانشکده پزشکی

عیسی پور مقدم, مهدی (2005) بررسی بالینی و اپیدمیولوژیکی اسپوندیلیت آنکیلوزان در استان خوزستان. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

غ

غارتی, ایرج (1976) هیپرتانسیون اسانسیل. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

غدیرپور, علی اصغر (1999) تشنج در اطفال. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

غدیری, محمد (1987) نارسایی و پیوند مغزاستخوان. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

غریب رضا, محمدرضا (1996) سردرد بررسی علل و درمان. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

غریب ناصری, محمدکاظم (1979) اثرات تزریق دراز مدت پروپرانولول بر متابولیسم لیپیدها و گویچه های سفید در موش صحرائی. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

غفاری, ابوالحسن (1977) خطرات و عوارض بیهوشی در معده پر. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

غفاری, احمد (1976) تیفوئیدوپرفوراسیون تیفیک. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

غفاری, بهنام (1988) سل دستگاه ادراری-تناسلی دربالغین. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

غفاری, بهنام (1988) سل دستگاه ادراری-تناسلی دربالغین. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،,دانشکده پزشکی

غفاری, عباس and دهدشتی, بابک and معتمد, رامین (2003) میزان شیوع بلاک های قلبی در انفارکتوس حاد میوکارد. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

غفاری منزه, پرند (1996) بررسی شکایات بیماران قلبی عروقی در‭ ۱۰۰ ‬بیمار بستری شده در‭C.C.U‬ بیمارستان گلستان اهواز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

غلام پور, آمنه (2008) بررسی مشکلات روانی در بیماران مبتلا به دیابت شیرین. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

غلامشاهی, حاصل (1974) تشخیص افتراقی انواع کما. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

غلامی, دانیال (2009) بررسی شاخص های اپیدمیولوژیک ، تظاهرات بالینی و یافته های آزمایشگاهی دربچه های بستری شده با تشنج ناشی از تب در بیمارستان ابوذر طی سالهای‭۸۱-۸۵ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

غلامی, مبین (2017) بررسی علل بستری شدن بیماران سیروزی و ارتباط آن با پیامد بالینی, در بیمارستان امام خمینی اهواز در طول 6 ماه. The cause of the admission of patients with liver cirrhosis and it’s relation with clinical findings in Imam Khomeini hospital during six month. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز,دانشکده پزشکی

غلامی, محمد (1979) کاربرد آندوسکپی رتروگرادکلدوک وپانکراس. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

غلامی, منصور and صلاحیان, مریم (2003) بررسی هیستوپاتولوژی کبد مبتلایان به هپاتیت‭C‬ در بیماران بستری در بیمارستانهای اهواز در سالهای‭۱۳۷۵-۱۳۷۹ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,دانشکده پزشکی

غلامی زاده, مریم (2018) بررسی ارتباط الگوی تغذیه¬ای با شدت علایم جسمی روحی در سندرم پیش قاعدگی. Doctoral thesis, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine

غلامی ملکشاهی, رضا (2004) بررسی علل خونریزی دستگاه گوارش فوقانی در اطفال مراجعه کننده به بخش گوارش بیمارستان ابوذر اهواز از شهریور‭ ۱۳۷۹ ‬تا شهریور‭۱۳۸۲ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

غنی پور فراهانی, فرهنگ (1980) اصول کلی درمان فلج مغزی. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

غیاثی, سیدمحمدسعید (1997) درمانهای نوین افزایش فشارخون سیستمیک و اثرات داروئی بر عوارض آن. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

ف

فاتحی, محمدحسین (1996) بررسی واریس اندام تحتانی و جدیدترین روشهای درمانی طبی - جراحی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

فاضلی, محمد امین (2016) بررسی فراوانی لژیونلاپنوموفیلا با استفاده از آنتی ژن ادراری در بیماران مبتلا به پنومونی اکتسابی از جامعه نیازمند و غیر نیازمند به مراقبت های ویژه در بیمارستان های آموزشی اهواز در سال 1394 Comparison of detecting Legionella Pneumophilla by urinary antigen test between patients with community-acquired pneumonia in need and non-need intensive care in teaching hospitals of Ahvaz in 2015-2016. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

فاطمی بهبهانی, محمود (2009) شیوع کیستیک اکتسابی کلیه در بیماران همودیالیزی بیمارستان امام خمینی وسینا اهواز در سال‭۱۳۸۶ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine

فاطمی دزفولی, نگین (1995) آمبولی ریه و نحوه اداره و درمان بیماران. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

فتاحی اصل, جعفر (2011) مقایسه پارامترهای دوزیمتری فوتون‌های ترکیبی باانرژی 6 و 18 مگا ولتاژ با FIF در پرتودرمانی پستان. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز,دانشکده پزشکی

فتاحی زارع, کامران (1996) انسداد خارجی حالب. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

فتاحی نژاد, الهام (2011) بررسی یافته‌های نوروپاتیک در بیماران التهابی روده مراجعه کننده به کلینیک های تخصصی دانشگاه علوم پزشکی اهواز در سال‭۸۷-۸۸ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

فتح العلومی, حبیب الله (1981) گاستروآنتریت باکتریال در اطفال و بررسی آن درسالهای‭۵۹،۵۸،۵۷ ‬در مرکز پزشکی شهدا. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

فتحی, افشین (2009) تعیین سطح سرمی پروتئین‭C‬ و پروتئین‭S‬ و فاکتور‭V‬ لیدن در اختلالات سیکل سل استان خوزستان در سالهای‭ ۸۷ ‬و‭۸۸ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

فتحی, محمدرضا and فتحی, محسن (1999) بررسی‭ ۴۰ ‬مورد بیمار مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس بستری در بیمارستان گلستان اهواز و میزان پاسخدهی به درمان با پالس متیل پردنیزولون وریدی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

فخر, پریوش and مهرفرد, مژگان (2002) بررسی پنج ساله علل گانگرن روده در بیمارستان گلستان اهواز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

فخرائی, محمدرضا (1977) عفونتهای بعد از عمل Post-surgical infection. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

فخری, علیرضا (2000) بررسی هیستوپاتولوژیک تومورهای بدخیم دستگاه گوارش در بخش پاتولوژی بیمارستان امام خمینی (ره) اهواز از سال‭ ۱۳۷۲ ‬لغایت‭۱۳۷۶ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

فخری, مرضیه (1981) اداره بالینی انفارکتوس حاد میوکارد. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

فدائی, رضا (1974) لنفومای روده درخوزستان بین سالها‭۱۳۵۲ -۱۳۴۷‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

فدائی, رضا (1974) لنفومای روده درخوزستان بین سالها‭۱۳۵۲ -۱۳۴۷‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،,دانشکده پزشکی School of Medicine

فراتصه, مائده (2018) بررسی ارتباط براکسیسم با عوامل روانی - اجتماعی والدین در کودکان 4-10سال مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی اهواز. Doctoral thesis, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Dentistry

فرامرزی, محمد (2016) بررسی اپیدمیولوژیک و دموگرافیک هپاتیت اتوایمیون در استان خوزستان طی سال های 1387-93. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

فراهانی, فرهاد (1989) سردرد. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

فرح بخش, فرشید (1988) هیپرکلسترولمی ودرمان آن. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

فرح کردمحله, آزاده (2006) بررسی تغییرات مایع مغزی- نخاعی در بیماران با مننژیت اوریونی بستری شده در بخش عفونی بیمارستان رازی اهواز بین سال های‭۱۳۸۰-۱۳۸۲ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

فرحانی, ‏معصومه (1994) ارزیابی تشخیص سیروز با استفاده از بیوپسی سوزنی کبد. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,دانشکده پزشکی

فرخی, فتاح (1971) عوارض انفارکتوس میوکارد. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

فرخی, محمد (1984) هپاتومها. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

فرداد, فرشید (2001) بررسی شیوع سندرم متابولیک در بیماران دیابت نوع‭ ۲ ‬و مقایسه اجزای آن در بیماران مزبور با و بدون سندرم متابولیک. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

فردوسی, اشرف (1978) پرفوراسیون معده درنوزادان. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

فردین, عبدالرحیم (1968) اتیوپاتوژنی امراض کلاژن. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

فرزان, بهروز (1980) تغذیه نوزادان. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

فرزین, فرناز (2018) بررسي دموگرافيك و باكتريولوژيك بيماران مبتلا به عفونت ادراري مراجعه كننده به بيمارستان گلستان اهواز طي سال 1395. Doctoral thesis, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine

فرشاد پور, فاطمه (2008) تعیین ژنوتیپ های ویروس هپاتیت ‭(HCV) C‬ در بین اهداکنندگان خون ‭HCV‬ مثبت در شهرستان اهواز Determination of hepatitis C virus (HCV) genotypes among blood donors reffered to Ahvaz blood transfution center. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

فرشچیان, نوشین (2004) بررسی ارتباط بین گلوکوم زاویه باز و عیوب انکساری ، دیابت و فشارخون بالا در کلیه بیماران دارای گلوکوم زاویه باز اولیه که طی‭ ۶ ‬ماه به بیمارستان امام خمینی اهواز مراجعه نموده‌اند (آذرماه‭ ۱۳۸۲ ‬تا اردیبهشت‭(۱۳۸۳ ‬. Doctoral thesis, ، دانشگاه جندی شاپور اهواز,پزشکی

فرشی اسکویی, محمد رضا and نعمانی, محمد (1995) گزارشی از‭ ۱۲۰ ‬بیمار مبتلا به کولیت اولسروز در استان خوزستان در طی سالهای‭۷۲ -۷۳ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine

فرشید, ابراهیم (1968) پیشگیری پولیومیلیت. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

فرنج پور, فرخ (1967) بهداشت محیط و رابطه آن با مالاریا. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

فرهادی, مجید (2006) بررسی ارتباط بین شمارش کل لنفوسیت ها و مقدار هموگلوبین و هماتوکریت با تعداد لنفوسیت های‭TL-CD4+‬ در افراد‭HIV‬ مثبت مراجعه کننده به بیمارستان رازی اهواز از فروردین‭ ۱۳۸۴ ‬لغایت پایان اسفند‭۱۳۸۴ Evaluation of correlation between Total lymphocyte counts & Hemoglobin & Hematocrite & TL-CD4 count among HIV positive patients admitted in Razi Hospital (AHWAZ) from March 2005 to March 2006 ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،,دانشکده پزشکی School of Medicine

فرهادی, مجید (2006) بررسی ارتباط بین شمارش کل لنفوسیت ها و مقدار هموگلوبین و هماتوکریت با تعداد لنفوسیت های‭TL-CD4+‬ در افراد‭HIV‬ مثبت مراجعه کننده به بیمارستان رازی اهواز از فروردین‭ ۱۳۸۴ ‬لغایت پایان اسفند‭۱۳۸۴ ‬. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

فرهادی بابادی, سمیه (2009) تعیین شیوع اختلال بیش فعالی و کمبود توجه و رابطه آن با برخی از عوامل در جمعیت دانش آموزی شهر اهواز در سال تحصیلی‭۱۳۸۵-۸۶ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

فرهادی بیرگانی, فریبا (2018) ارائه الگوریتمی جهت استخراج تصاویر CT مغز از MRI. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine

فرهادیان, زیبا (1995) بررسی یافته های اکوکاردیوگرافی در بیماران انفارکتوس قلبی در بخش‭CCU‬ بیمارستان گلستان سال‭۱۳۷۳ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

فرهمند, داریوش (1974) مالاریاونقش شیمیوتراپی دردرمان وپیشیگیری. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

فرهمندپور, فاطمه (2018) بررسی اثر مصرف مکمل کلرلا بر علائم سیستمیک و سطوح سرمی برخی از پروستاگلندین ها، فاکتورهای التهابی و اکسیداتیو در زنان مبتلا به دیسمنوره اولیه. Masters thesis, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Allied Medical Science

فرهنگ پور, سیروس (1969) سندرم سوء جذب و اسکلرودرمی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

فرهنگی, حمید (2005) بررسی شیوع عوارض قلبی اکتسابی ناشی از بیماری بتا تالاسمی در بیماران مراجعه کننده به مرکز تحقیقات تالاسمی و هموگلوبینوپاتی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال‭۱۳۸۳-۸۴ ‬. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

فرهودی, بهنام (1995) ارتباط هالیتوز و هلیکوباکتری پیلوری. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

فرهی, فریدون (1984) پیسمیکر مصنوعی قلب. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

فروتن راد, مسعود (2016) بررسی القای آپوپتوز توسط عصاره¬ی متانولی Sea cucumber در پروماستیگوت¬های انگل لیشمانیا ماژور (MRHO/IR/75/ER) به روش¬های فلوسایتومتری و DNA Fragmentation Study of apoptosis induction by methanolic sea cucumber extract in Leishmania major (MRHO/IR/75/ER) promastigotes using flow cytometry and DNA fragmentation methods. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,دانشکده پزشکی

فروزان, فریبا (1991) بررسی عفونت بعد از زایمان در بیمارستان امام خمینی سال‭۶۸-۶۹ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

فروزش پور, فردوس and خواجه رضائی, ثریا (2005) بررسی صحت تشخیصی آپاندیسیت اطفال و ارتباط آن با زمان تشخیص و علائم آزمایشگاهی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

فروزنده،, حسین (2011) مطالعه اثر عصاره هیدروالکلی گیاه مریم نخودی (Teucrium polium) در سمیت حاد کبدی ناشی از استامینوفن در موش سفید کوچک Study the effect of hydroalcoholic extract of Teucrium polium in the acute liver toxicity induced by Acetaminophen in mice. Masters thesis, : دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز,دانشکده پیراپزشکی

فرگاه, ماهرخ (2009) بررسی علایم و نشانه های بالینی بیماران مبتلا به لنفوم غیر هوچکین مراجعه کننده به بیمارستان شفا از سال‭۱۳۷۰-۱۳۸۶ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

فضل علی زاده, مریم (2006) مقایسه نتایج اسکن‭Tc99m- sestamibi‬ به روش‭SPECT‬ با آنژیوگرافی عروق کرونر در بیمارستان گلستان اهواز در سال‭۱۳۸۴ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

فعلی خرم آبادی, مریم (2010) بررسی اثر و ایمنی استفاده از سرم سالین نیم نرمال بر عملکرد کلیه در بیماران پیوند کلیه بلافاصله پس از جراحی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

فقهی, مصطفی (1990) بررسی اثر داروها در درمان هیپراورسیمی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

فلاح زاده, علی and فرحان دورقی, حاتم (1995) کاربرد روشهای داروئی و فیزیکی در سالک و مقایسه آنها با هم (در مراجعین به کلینیک تخصصی آقای دکتر سید محمدراد منش‭(‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

فلاحتی, عباس (1968) آسیبهای خونی ناشی از کار. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

فلاحتی تفت, جمال (1980) عفونت های ادراری در زنان. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

فلاحی زاده, سمیه (2018) تعیین سویه¬های اکینوکوکوس گرانولوزوس در دام¬های کشتار شده شهرستان شوش با روش PCR-RFLP. Masters thesis, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine

فهیم کلام, محمد (2007) بررسی ویژگیهای شخصیتی (درونگرایی، برونگرایی) دانشجویان پزشکی ورودی‭ ۷۹ ‬دانشگاه علوم پزشکی اهواز و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی آنان. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

فولادی, زرین تاج (1968) چند مورد جالب میوپاتی اولیه. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

فولادی, لطف الله (1996) عوارض ریوی عفونت ویروسی نقص ایمنی انسان. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

فکور, امیر (2008) بررسی فاکتورهای مساعدکننده - علائم بالینی - تغییرات سونوگرافی داپلر در بیماران مبتلا به ترومبوز وریدی عمقی بستری شده در بیمارستان گلستان طی سالهای‭ ۸۳ ‬لغایت‭۸۵ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

فیروز ابادی, حسن (1978) کیست هیداتیک در سیستم اعصاب مرکزی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

فیروزیان, فرزام (2011) بررسی فراوانی نسبی آلودگی به ویروسهای نقص ایمنی انسان‭(HIV)‬، هپاتیت‭B‬ و هپاتیت‭C‬ در زوجین مراجعه کننده به بخش‭IVF‬ بیمارستان امام خمینی اهواز طی سال‭۱۳۸۷-۱۳۸۶ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

فیروزیان‌نژاد،, رضا (1998) بررسی نحوه درمان کیست هیدانیدی کبدی. Doctoral thesis, دانشگاه جندی شاپور اهواز,دانشکده پزشکی

فیضی, فریده (2008) بررسی استریولوژیکی و اولترا استراکچر گلومرولهای کلیوی در فرزندان متولد شده از مادران دیابتی در موش صحرایی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

ق

قائدشرفی, مریم (1979) احیاء مجدد قلب و ریه. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

قائدی, فردین and فاطمی بهبهانی, سیدعلی (1999) بررسی عوارض جانبی ترومبولیتیک تراپی در بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد بستری در بیمارستانهای آموزشی اهواز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

قائم مقامی, سید علی (2008) بررسی میزان قندخون و قند مایع مغزی نخاعی در کودکان مبتلا به تشنج ناشی از تب و تاثیر استامینوفن بر غلظت قند در کودکان بستری شده در بیمارستان گلستان و ابوذر اهواز از تاریخ‭ ۸۵/۱/۱ ‬تا تاریخ‭۸۵/۱۲/۲۹ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

قائم مقامی, لاله (1995) بررسی علل ایجاد کننده پلورال افیوژن در بیمارستان گلستان اهواز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

قائمی, نیره (1991) بررسی آماری کیست هیداتیک ریه اطفال در استان خراسان. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

قادرپناه, محبوبه (1983) آنمی داسی شکل. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

قادری, حسن (1980) سپتی سمی نوزادان. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

قادریان, بهمن (1997) درمان موارد مقاوم سل. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

قاسم خانی, علی (1999) تعیین میزان شیوع مرگ و میر در بین بیماران آنژیوگرافی شده از سال‭ ۱۳۷۵ ‬لغایت پایان سال‭۱۳۷۷ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Allied Medical Science دانشکده پیراپزشکی

قاسم زاده, محسن and انجو, سیدعلی (2003) بررسی شیوع یافته‌های‭ECG‬ و اکوکاردیوگرافی در‭ ۱۰۰ ‬بیمار نارسایی قلبی در بیمارستان گلستان اهواز در فاصله ماههای فروردین تا اسفند‭۱۳۸۱ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

قاسم نژاد, محسن and عباسی منجزی, رضا (2002) بررسی پرزانتاسیون ‭(presentation)‬ اولیه بیماران مبتلا به کانسر ‭(cancer)‬ دستگاه گوارش A research on the primary presentation of patient from GI Cancer. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

قاسمی, رضا (2001) بررسی کلینیکی کبد در بیماران دیالیزی‭HCV‬ مثبت قبل و پس از پیوند کلیه در مرکز پیوند کلیه دانشگاه اهواز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

قاسمی, کیمیا (2005) بررسی شیوع سنگهای ادراری در سال‭ ۸۰-۸۱ ‬در بیمارستان امام خمینی اهواز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

قاسمی راد, محمدرضا (2006) بررسی رابطه ابتلا به هپاتیت‭E‬ و استفاده از مواد مخدر تزریقی در مراجعین به مراکز بازپروری شهرستان اهواز سالهای‭۱۳۸۴-۱۳۸۵ ‬. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

قاضی زاده, محمد (1975) تدابیر درمانی انفارکتوس میوکارد. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

قاضیان, علی اکبر (1976) آشالازی مری esophagus achalasia. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

قاطع, مسعود and امیری, فالح (1999) سل دستگاه ادراری - تناسلی و بررسی شیوع آن در طی سه سال در شهرستان اهواز‭۱۳۷۴-۱۳۷۶ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

قانون پرور, محمدجعفر (1970) آناتومی، فیزیولوژی، پاتولوژی، فارماکولوژی اتصال عصبی عضلانی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

قدرتی, عاطفه (2006) بررسی سلولهای خونی در بیماران بتا تلاسمی مینور‭ ۱۴ ‬تا‭ ۳۵‬ساله مراجعه کننده به بیمارستان شفا اهواز در سالها‭۸۳ ‬و‭۸۴ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

قدیری خزروقی, هما (1981) مسمومیت ها. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

قدیری دهکردی, بهروز (1981) سیاه زخم و بررسی آن در مرکز پزشکی شهداء. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

قریشی, سیدحسین (1982) پارگیهای کبدوروشهای درمان جراحی آن. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

قشقایی, حمیدرضا (1997) تظاهرات نورولوژیک سندرمهای نوروکوتانئوس. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

قصوری, عاطفه (2012) تعیین فراوانی نسبی علل انسداد روده در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان گلستان اهواز از مهر‭ ۱۳۸۲ ‬تا مهر‭۱۳۸۷ Determining the relative frequency of intestinal obstruction causes in patients referred to Ahwaz Golestan Hospital from Oct of 2003 to Oct of 2008 ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز,School of Medicine دانشکده پزشکی

قضائی پور ابرقوئی, فرزاد (1996) آریتمی‌ها در جریان آنفارکتوس حاد میوکارد. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

قلعه گلاب بهبهانی, آذین (2018) بررسی اثر حفاظتی عصاره هیدروالکلی خیار دریایی در برابر سمیت کبدی ناشی از متوترکسات در موش سفید کوچک. Doctoral thesis, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Pharmacy & Pharmaceutical Science (واحد خود گردان)

قلمبردزفولی, محمد (1982) هیپرپاراتیروئیدیسم اولیه. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

قلمکاری, اصغر (1980) تنگی های ترماتیک مجرا و درمان آنها. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

قلیانساز, غلامرضا (1987) شوک هیپوولمیک. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

قمی, سیده معصومه (2018) تعیین فراوانی ترومبوآمبولی ریوی بر اساس بخش بستری در بیماران ارجاع شده جهت انجام سی تی آنژیو گرافی عروق پولمونر در بیمارستان گلستان اهواز طی سالهای 1395-1396. PhD thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine

قمیشی, امیر and عرب سلغار, مهناز (1994) بررسی نقش هلیکو باکتر پیلوری در بیماری زخم پپتیک. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

قمیشی, علی and کیخا, امین and آوائی, نوشین السادات and مرادی فر, نصرالله (2002) بررسی ارتباط محل سکته های مغزی‭(CVA)‬ با جنس ، سن و سایر ریسک فاکتورهای آن در بیماران بستری در بیمارستان گلستان در شش ماهه اول سال‭۱۳۸۰ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

قناطیر, فروغ (2011) کاندیدوریا در بیماران بستری در بیمارستانهای آموزشی امام و گلستان اهواز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

قنبران, علیرضا (2014) بررسی پاسخ درمانی و عوارض جانبی‭Spinal-Z‬ در آدنوکارسینوم متاستاتیک معده Evaluation of therapeutical response and complications of Spinal-Z in metastatic gastric adenocarcinoma. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز,پزشکی

قنبران, علیرضا and رحیمی, شایان (2000) بررسی بالینی و آزمایشگاهی اندوکاردیت عفونی در بخش کاردیولوژی اطفال و بزرگسالان بیمارستان گلستان و بخش عفونی بیمارستان رازی در‭ ۵ ‬سال‭۷۳-۷۸ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

قنبری بیرگانی, مریم (2018) بررسی ارتباط بین اضطراب مرگ و کیفیت زندگی در مراقبین بیماران مبتلا به سرطان در بیمارستان شفا اهواز. Masters thesis, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Nursing & Midwifery

قنبری مرداسی, آزاده (2005) بررسی شیوع هپاتیت‭D‬ در بیماران حامل مزمن هپاتیت‭B‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

قنبریان, مریم (2009) مقایسه تفاوتهای بالینی و آزمایشگاهی مبتلایان به سندروم نفروتیک حساس به استروئید و مقاوم استروئید در بیماران بستری در بیمارستان کودکان ابوذر اهواز از مهرماه‭ ۸۵ ‬لغایت شهریور‭۸۷ ‬. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

قندرچی, عباس (1996) تطابق نتایج تست ورزش و آنژیوگرافی در بیماران‭C.A.D‬ (بیماری عروق کرونری). Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

قندچی, محمدحسین (1977) مراقبت ودرمان بیماران قلبی درحاملگی. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

قندی باغبان زاده, عبدالمجید (1967) پپتیک اولسر(زخم معده و دوازدهه). Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

قنواتی, آرش (1995) بررسی آماری بیماری کمبود‭G6PD‬ (فاویسم) در بیمارستان ابوذراهواز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

قنواتی, تبسم (2008) تعادل عملکرد در بیماران مبتلا به نوروپاتی دیابتی. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Rehabilitation Science دانشکده علوم توانبخشی

قنواتی, محمود (1996) روشهای نوین در درمان زخم پپتیک. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

قنواتی, محمود (2002) بررسی‭CA125‬ در سرم و مایع اسیت در بیماران مبتلا به آسیت در بیمارستانهای اموزشی اهواز در سال‭۷۹-۸۰ ‬. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

قنواتی, هوشنگ (1967) درمان وبا در اپیدمی اخیر ایران همراه با مختصری علائم بالینی آن. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

قیصری, سعید (1987) نوتوانی درمفصل شانه ناپایدار. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

ل

لازر, فرزانه (1999) ‭EEG‬ طبیعی در حالت خواب و بیداری در بزرگسالان. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

لاله, سید حسین (1997) بررسی گازهای دستگاه گوارش و نحوه تشخیص و درمان‭(GASOUSNESS)‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

لالوند, عاطفه (2011) بررسی اثر سن روی فشار سیستولیک شریان ریوی در حین استراحت و ورزش در افراد سالم سنین‭ ۳۰ ‬تا‭ ۷۰ ‬سال. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

لاهیجی, پرویز (1981) شکستگی ودررفتگی توراکولمبدستون فقرات. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

لرکی, محمدصادق (2017) بررسی ارتباط بین آلودگی هوا و تشدید بیماری التهابی روده دربیمارستان امام خمینی اهواز در سال 1390 Role of Air Pollution in Inflammatory Bowel Disease Flares. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

لطفی فروشانی, علیرضا (1982) قلب به عنوان یک سیستم پمپ عضلانی و مفهوم نارسائی قلب. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

لعلی, محسن (2001) بررسی تغییرات اسپیرومتری و گازهای خون شریانی در بیماران مبتلابه کریزسیکل سل آنمی مراجعه کننده به بیمارستانهای دانشگاهی. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

لعلی, محسن (1993) ‭EOSINOPHILIA‬ و بررسی میزان ائوزینوفیلی نرمال و تغییرات آن در افراد سالم (در صد مورد). Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

لهراسبی, رضا (1977) موکوویسیدوز Mucovicidosis. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

لویمی, صدیقه (1994) بررسی عوارض آنمی سیکل سل در بیمارستان گلستان و معرفی چند مورد. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

لک, النا (2001) بررسی اثر مضاعف پنتوکسی فیلین در کاهش پروتئینوری در بیماران نفروپاتی دیابتی نوع دو تحت درمان با انالاپریل و لوزارتان. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

لک, منیژه (1976) فشار خون و علل آن در اطفال. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

لک, مهدی (2008) بررسی فراوانی سکته مغزی در طی یک هفته اول بعد از عمل بای پس عروق کرونر قلب در بیماران بستری در بخش جراحی قلب بیمارستان گلستان اهواز در طی سالهای‭۸۳ ‬تا‭۸۵‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

لیلی زاده, مهناز (2010) مقایسه قطر سینوس کرونر قبل و بعد از جراحی پیوند عروق قلب بوسیله اکوکاردیوگرافی ترانس توراسیک. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

لیموئی, فریبا (1996) تظاهرات پوستی بیماریهای دستگاه گوارش. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

م

مافی, محمدرضا and صالح جعفری, ندا (2001) بررسی خصوصیات بالینی بیماران مبتلا به ندولهای تیروئیدی بستری در بخشهای جراحی و گوش و حلق و بینی در طی سالهای‭ ۱۳۷۴-۱۳۷۸ ‬در بیمارستان امام خمینی اهواز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

ماندگار, امیر (2013) تعیین اثر دگزامتازون تزریقی در همراهی با سرم ضد مار در کاهش تورم اندام در بیماران مار گزیده Determination of injective dexamethasone efficacy associate with anti venum in decrease of limb edema in snake bite patients. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

ماهورام, یاسمین (2018) بررسی پاسخ رادیولوژیک به رادیوتراپی تمام مغز همزمان بامصرف خوراکی لوزارتان در مقایسه با رادیوتراپی به تنهایی در بیماران مبتلا به متاستاز مغزی. PhD thesis, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine

ماهورام, یاسمین (2011) بررسی فراوانی نگرش های غیرطبیعی نسبت به خوردن در بیماران دیابتی مراجعه کننده به کلینیک دیابت بیمارستان گلستان شهر اهواز در سال‭۱۳۹۰ ‬ Evaluation the frequency of abnormal attitude toward eating in diabetic out-patients referred to ahvaz golstan hospital diabetes clinic in 1390. Doctoral thesis, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

ماپار, طیبه (1974) تشخیص جفت سر راهی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

ماپار, محمدعلی (1981) آسیب های قفسه سینه. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

متین, پیمان (1993) بررسی ارزش عکس سینه و آزمایشات روتین در اعمال جراحی الکتیو. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

متین خواه, سعید (2014) بررسی ارتباط بین سفتی کبد و سطح سرمی ویتامین 25(OH)D در بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی (NAFLD). Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

متین راد, محمد (2016) بررسی علل و پیش آگهی کوتاه مدت کودکان مبتلا به صرع پایدار بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان ابوذر اهواز طی سال های ۱۳۸۸-۹۲ The investigation of causes and short term prognosis of children with status epilepticus who were hospitalized in the intensive care unit of Abouzar children’s hospital of Ahwaz during 2009-2013. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

مجاهدزاده, جمشید (1986) فشارخونهای قابل اصلاح با جراحی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

مجاهدین, سیمین دخت (2016) بررسی ارتباط بین آلودگی هوا و بروز آنسفالوپاتی کبدی در بیمارستان امام خمینی اهواز در سال90. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,دانشکده پزشکی

مجتهدزاده, نرگس خاتون (1968) دررفتگی مادرزادی هانش. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

مجدی نسب, نیلوفر (2008) ارتباط استعمال سیگار و پیشرفت بیماری اسکلروز مولتیپل. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

مجیدی قادیکلایی, معصومه (2016) بررسی اپیدمیولوژیک آخرین اپیدمی وبا و مقاومت میکروبی ویبریوکلرای جدا شده در سال 94 در استان خوزستان Epidemiological survey of the last epidemic cholerae biotype eltor and it's antibiotic resistance pattern in Khuzestan ,Iran , 2015. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,دانشکده پزشکی

مجیری فروشانی, هدا (2016) ارزیابی اثر والسارتان برمیزان بیان ژن NF-κB و نسبت بین سایتوکاین های التهابی وضدالتهابی در موش های صحرایی فیبروز شده با بلئومایسین Evaluation of valsartan on NF-KB gene and balance between of inflammatory and anti-inflammatory cytokines in Bleomycin-induced pulmonary fibrosis in rat . Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز,دانشکده پزشکی

محب, داود (1978) هپاتیت مزمن فعال Chronic Active Hepatitis. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

محبوب, کاوه (1989) بررسی تست های جلدی در آلرژی و روش درمان هیپوسنتیزیشن. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

محسن پوریان, خدیجه (2011) بررسی فراوانی نسبی عفونت ادراری بیماران بستری با اسهال حاد در بیمارستان ابوذر اهواز طی سالهای‭۱۳۸۶-۱۳۸۸ ‬ Frequency of urinary tract infection among patients admitted in Ahvaz Abouzar hospital with acute diarrhea 1386-1388. Doctoral thesis, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

محسنی بهبهانی, آزاده (2008) بررسی اختلال عملکرد تیرویید و آنتی بادی های ضد تیرویید در بیماران دیابتی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

محقق, هدیه (2009) مطالعه مقایسه ای تغییرات ناخنی در بیماران همودیالیزی با جمعیت نرمال در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور در سال‭۱۳۸۶ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

محمدحسنی, علی (1994) عوارض ونتایج درمان سنگهای ادراری باسنگ شکن زیمنس در بررسی‭۳۰۰ ‬مورد انجام شده دربیمارستان سینا(اهواز). Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

محمدخانی, جعفر (1997) تغییرات‭E.C.G‬ در آنژین صدری ناپایدار. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

محمدزاده, مرتضی (1968) سیروز پیشرونده جوانان در ایران. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

محمدزاده, مینا (2017) بررسی رابطه بین پروتئین باند شونده به اسیدهای چرب قلبی در قبل و بعد از عمل با بروز نارسایی حاد کلیه بعد از PCI در بیماران تحت PCI Relation between perioperative heart-type fatty acid binding protein with acute kidney injury after Percutaneus coronery intervention. PhD thesis, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

محمدهادی, ناصر (2001) شیوع بیماری عروق کرونر در بیماران دریچه ای طی سالهای ‭۷۶-۷۹‬ در بیمارستان گلستان انژیوگرافی کرونر. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

محمدپور, فاطمه (2008) بررسی تغییرات قندخون قبل و بعد از بیهوشی اعمال جراحی الکتیو با روش مایع درمانی رایج. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

محمدپور, پوپک (2004) بررسی نتایج آزمونهای عملکرد تیروئید در بیماران بستری در بخش روانپزشکی زنان بیمارستان گلستان در شش ماهه اول سال‭۱۳۸۲ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

محمدپور, گوهر (2008) بررسی اندکس تنفس تند سطحی در بیماران داخلی و جراحی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

محمدی, ایمان (2014) بررسی میزان بقاء بیماران مبتلا به مدولوبلاستوما مراجعه كننده به بخش رادیوتراپی و انكولوژی بیمارستان گلستان اهواز طی سالهای 1380 تا 1390. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

محمدی, بهنام and صالحه, فریبرز (2001) بررسی شیوع پولیپ های روده بزرگ در کولونوسکوپی های انجام شده در بیمارستانهای سینا و گلستان طی سالهای‭۱۳۷۴-۷۹ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

محمدی, سمیه (2008) بررسی اثر خطر قلبی عروقی‭(Tg,Chol,LDL, VLDL, VCRO Level)‬ قبل،‭۳ ‬و۶ماه بعد از درمان با لوتیروکسین در بیماران ساب کلینیکال هیپوتیروئیدی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

محمدی, شکرالله (1968) واریس‌ها. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

محمدی, قدرت الله (2001) بررسی علائم بالینی و آزمایشگاهی بیماران خونریزی زیر عنکبوتیه در بیمارستان گلستان اهواز در سالهای‭۷۶ ‬و‭۷۷‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

محمدی, مجتبی (1996) بیماریهای مقاربتی کلاسیک. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

محمدی, محمد (2018) بررسی دقت روش Myocardial strain analysis بوسیله2D Speckle Tracking Echocardiography در تشخیص بیماری عروق کرونر در بیماران مشکوک به بیماری ایسکمی قلبی پایدار. PhD thesis, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine

محمدی, نورالله (1993) جراحی در نئوپلاسم های معده. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

محمدی, پرویز (1968) نتیجه تیموس‌برداری در درمان بیماری میاستنی گراو. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

محمدی, پیام (2010) بررسی اثرات مینوسایکلین خوراکی بر روی روند بهبود بالینی بیمارانی که دچار سکته مغزی حاد ایسکمیک شده‌اند. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

محمدی جابری, سعد اله (2016) بررسی اثر Cinnamon بر پروفایل آنزیمهای کبدی و پروفایل لیپیدی در بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی Evaluating Cinnamon Effects on Clinical, Serologic and Sonographic Characteristics of Non-Alcoholic Fatty Liver Disease Patients. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

محمدی جو, رضا (1989) لشمانیوز پوستی شامل دو قسمت: ۱- ترجمه روک و اندروز و کتاب لشمانیوز دانشگاه شیراز ۲- بررسی تحقیقاتی و آماری لشمانیوز پوستی و اثر درمانی گلوکانتیسم موضعی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

محمدی راد, معصومه (2016) بررسی اثر بازتوانی قلبی بر عملکرد اندوتلیال و HbA1c در بیماران دیابتی مبتلا به بیماری ایسکمیک قلب IHD Effect of cardiac rehabilitation on endothelial function and HbA1C in diabetic patient with ischemic heart disease. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

محمدی فرهمند, فاطمه (2009) بررسی میزان شیوع سل ثانویه در بین اعضای خانواده های افراد مبتلا به سل ریوی از سال‭ ۱۳۸۲-۱۳۸۴ ‬در شهر اهواز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

محمدی نژاد, کاووس (1982) مارزدگی ودرمان ان. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

محمدیان, سمیه (2007) بررسی شیوع پرفشاری خون و اختلال چربی خون در بیماران دیابتی نوع دو مراجعه کننده به مرکز مشاوره بیماریهای شهر اهواز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

محمدیان, محمد (1991) ارزیابی انفارکتوس حاد میوکارد از نظر انواع و کلاسیفیکاسیون کیلیپ در بخش‭CCU‬ بیمارستان گلستان اهواز( طرح تحقیقاتی‭(‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

محمدیان, محمد (1991) ارزیابی انفارکتوس حاد میوکارد از نظر انواع و کلاسیفیکاسیون کیلیپ در بخش‭CCU‬ بیمارستان گلستان اهواز( طرح تحقیقاتی‭(‬. Doctoral thesis, دانشگاه جندی شاپور اهواز,دانشکده پزشکی School of Medicine

محمدیان, مریم (2010) بررسی اثر تجویز برگ گیاه گزنه بر میزان قند ، لیپید ، انسولین و لپتین مدل پیش دیابتی موش صحرائی نر (Urtica dioica)‬. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

محمدیان, کمال (1998) نگرشی بر تومورهای پلور. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

محمودلو, ابوالفضل and نیک بختیان, نوشین (2004) تعیین باکتریهای مسوول عفونت ادراری و حساسیت آنتی بیوتیکی آنها در مراجعین به آزمایشگاههای سطح شهر اهواز در سال‭۱۳۸۱ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

محمودنیا, لیلا (2008) مقایسه علل پلورال افیوژن در بیماران مرحله انتهایی نارسایی کلیه مراجعه کننده به بخش همودیالیز بیمارستان امام خمینی و سینا اهواز با بیماران بستری دارای پلورال افیوژن در بخش ریه بیمارستان امام خمینی. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

محمودی, احسان (2016) بررسی تاثیر پیشگیری دارویی با دارو های ضد رتروویروس در مادران باردار مبتلا به HIV برانتـقال HIV به شیرخواران در استان خوزستان Evaluating the impact of chemoprophylaxy with Antiretroviral drugs in HIV positive pregnant women on preventing mother-to-child transmission of HIV in Khouzestan. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,دانشکده پزشکی

محمودی, غلامرضا (2001) بررسی تاثیر برنامه خودمراقبتی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به کم خونی داسی شکل. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Nursing & Midwifery دانشکده پرستاری و مامائی

محمودی, محمد (2015) مقایسه وضعیت آنمی در بیماران تب و تشنج ساده و کمپلکس مراجعه کننده به بیمارستان گلستان طی 2 سال Comparison of anemia in patients with simple febrile convulsion and complex febrile convulsion referred to Golestan hospital in 2 years. Doctoral thesis, : دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز,دانشکده پزشکی

محمودی نژاد, محمد (1994) مراقبت از بیماران ترومائی و بازنگهداشتن راههای هوایی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،,دانشکده پزشکی School of Medicine

محکی, اکبر (1984) بیماری پارکینسون. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

مختاری, مجتبی (2017) بررسی و توزیع عوامل و ریسک فاکتورهای ابتلا به بیماری آسم در دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی شهرستان اهواز در سال تحصیلی 96-97. Doctoral thesis, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine

مختاری حاجی کندی, حمزه (2010) مقایسه نتایج و عوارض جراحی کله سیستکتومی لاپاراسکوپیک ‭(LC)‬ و کله سیستکتومی باز ‭(OC)‬ در درمان موارد کله سیست حاد عارضه دار در بیماران مراجعه کننده به بیمارستانهای گلستان و رازی شهر اهواز طی سال‭ ۱۳۸۵ ‬الی‭۱۳۸۹ ‬ A comparsion between the result of laparoscopic versus open approaches of cholecystectomy as the surgical treatment of complicated acute cholecystitis in the patients of ahwas golestan & razi hospitals from 2006 to 2010. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

مختاری شبستری, حسین (1974) تشخیص رادیولوژی تومورهای شکمی درکودکان. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

مداح, هدایت الله (1994) شیوع فاکتورهای خطر در بیماران مبتلا به حوادث حاد کرونری (بیمارستان گلستان - طرح تحقیقاتی‭(‬. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

مدرس موسوی, معصومه and فرودی, هما (1999) بررسی سنگهای کیسه صفرا در نژاد ایرانی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

مدرس موسوی, نسرین (1993) بررسی لنفادونوپاتی ناحیه سروگردن. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,دانشکده پزشکی

مرادخانی, شهرام (2007) بررسی علل تشنج نوزادی در بیماران بستری در بخش نوزادان بیمارستان های امام خمینی و ابوذر اهواز از مهرماه‭ ۱۳۸۲ ‬تا مهرماه‭۱۳۸۵ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

مرادی, آذین (2017) بررسي كاراي Alprostadilدر بهبود FEV1 و PEFR و شدت علايم باليني در كنترل حملات آسم. PhD thesis, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine

مرادی, عبدالمجید (1982) کم خونی های ناشی ازسوء تغذیه در یچه ها. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

مرادی, عطاءالله (1999) بررسی شایع ترین شکایات بالینی بیماران تب تیفوئیدی بستری شده در بخش عفونی بیمارستان رازی اهواز در سه ساله منتهی به سال‭۱۳۷۷ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

مرادی, لیلا (2008) بررسی توزیع فراوانی فاکتورهای خطرساز سنگسازی راجعه در گروه کنترل و بیماران. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

مرادی, لیلا and جهانگیری, آذین (2002) بررسی اثرات کلروکین بر شمارش پلاکتی ‭ITP‬ مزمن. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Pharmacy & Pharmaceutical Science دانشکده داروسازی و علوم دارویی

مرادی, مریم (2006) بررسی شیوع عوامل محیطی مختلف در ایجاد یا تشدید سردرد در بیماران مبتلا به میگرن در شهر اهواز از آذر ماه‭ ۱۳۸۴ ‬تا پایان اردیبهشت‭۱۳۸۵ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

مرادی, مسعود (2018) بررسی مصرف میوه و سبزیجات با BMI دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز سال 1395. Doctoral thesis, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine

مرادی, مهتاب (2001) بررسی موارد سکته مغزی در بیماران بستری شده در بخش نورولوژی بیمارستان گلستان اهواز به مدت یکسال‭ ۱۳۷۸-۷۹ ‬از نظر عوامل مستعد کننده و نوع سکته مغزی. Doctoral thesis, ، دانشگاه جندی شاپور اهواز,پزشکی

مرادی شیبانی, اسحاق (2006) شیوع رفلاکس معده به مری در بیماران مبتلا به دردهای غیرقلبی قفسه سینه. Doctoral thesis, ، دانشگاه جندی شاپور اهواز,پزشکی

مرادیان, رضا (1976) رتینو پاتی دیابتیک. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

مرادیان, سعید (1989) صدمات دیافراگم در اثر ضایعات غیر نافذ. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

مراغی, شریف (1980) بررسی سرولوژی لیسمانیوز احشائی (کالا آزار) بروش ایمونوفلوئور سانس در شهرستان اهواز و میکرومتد کردن تست غیر اختصاصی فرمل ژن. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

مرای مکوندی, اسماعیل (1996) زخمهای استرسی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

مرتضوی, بهاءالدین (1971) هپاتیت ویروسی نظری به اخیر. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

مرتضوی, شهرام (1974) سندرم هورلرویک موردآن درمرکزپزشکی گلستان. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

مردانی دشتی, مسعود (1982) سوختگی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

مروارید نژاد, مرضیه (2006) بررسی نوارمغز‭(EEG)‬ در کودکان مراجعه کننده با اولین حمله تشنجی بدون تب به بیمارستان گلستان اهواز از تاریخ‭ ۸۲/۱/۱ ‬لغایت‭۸۳/۱/۱ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

مروج آل علی, ارمغان (1997) بررسی سه ساله سپتی سمی در کودکان بستری در بخش اطفال بیمارستان گلستان اهواز‭۱۳۷۲-۱۳۷۴ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

مروستی, جمشید (1971) پزشکی در دوران ایران باستان. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

مرید, الهام (1993) بررسی تست ویدال در بیماران مبتلا به تیفوئید. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

مریدزاده, محمدرضا (1976) بررسی عود فتق و علل آن در مرکز پزشکی رضا پهلوی از سال‭ ۵۱ ‬تا‭۵۵ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

مستوفی, خسرو (1968) تنگی خالص شریان ریوی و درمان جراحی آن. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

مسعودی, رضا (2013) تبیین فرایند مراقبت از بیماران مولتیپل اسکروزیس و ارائه مدل مناسب. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی، بهداشتی جندی شاپور اهواز,School of Nursing & Midwifery

مسموع, بنیامین (2018) بررسی اثر آلندرونات بردانسیته استخوانی در بیماران اوستئوپورتیک با نارسایی مزمن کلیه Stage 3a – 3b. PhD thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine

مسیح پور, رباب (1982) بیماریهای التهابی سینوویم مفصل. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

مشائی شوب, محمدعلی (2005) بررسی استفاده از آب تصفیه شده استریل‭(Drinking Water)‬ به عنوان محلول‭Safe‬ و ارزان در اعمال اندیورولوژیک و مقایسه با آب مقطر. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

مشاک, بنفشه (1997) بیماریهای روماتیسمی در بخش مراقبت ویژه. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

مشتاقی, مسعود (1974) راههای تشخیص زودرس سرطان معده. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,دانشکده پزشکی

مشهدی زاده, اسماعیل (1986) زخمهای نافذ شکم‭Abdominal Penetrating Wounds (Gunshot:‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

مشهدی زاده, محمدعلی (1994) تعیین مقاومت باکتری ها نسبت به پنی سیلینها و سفالوسپورینها با روش سریع کلری متری. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

مشکساران, خسرو (1976) بررسی اختلالات کروموزومی در بیماریها و مطالعه‭۱۵۰ ‬مورد بیمار. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

مشیری, ناصر (2009) شیوع سرمی لژیونلا پنوموفیلا در بین بیماران مبتلا به پنومونی در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سالهای‭۱۳۸۶-۱۳۸۷ ‬. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

مصباح, مسعود (1990) عوارض قلبی و عروقی ناشی از داروها. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

مصدق راد, نسترن (2018) بررسی پلی مورفیسم (Q192R) ژن پارواکسناز1 در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر مراجعه کننده به بیمارستان های گلستان و امام خمینی اهواز. PhD thesis, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine

مصطفوی, مصطفی (2007) بررسی اپیدمیولوژیک موارد مننژیت منجر به عارضه در بیمارستان بستری شده در بخش عفونی بیمارستان رازی از طی سالهای‭۱۳۸۲-۱۳۸۵ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

مطیع, کامبیز (2000) بررسی ارزش معیارهای پیش آگهی دهنده‭(Proggnostic)‬در بیماران با خون ریزی گوارشی فوقانی بر اساس یافته‌های بالینی در بیمارستان سینااهواز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

مظاهری, شهیر (1990) بیماریهای پلی کیستیک کلیه. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

مظاهری, مهدی (1983) عوارض شایع زخم دوازدهه و معده. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

مظفرزاده, محمود (1996) تظاهرات گوارشی در بیماران مبتلا به ایدز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

مظفری, ناصر (1993) میلوم مولتیپل. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

مظفری, پرویز (2016) مقایسه اثربالینی نبولایز لیدوکایین به همراه نبولایز سالبوتامول در مقایسه با نبولایز سالبوتامول به تنهايي در بیماران مراجعه کننده با حمله حاد آسم Comparison clinical efficacy of nebulized lidocaeine plus salbotamol in contrast with nebulized salbotamol alone in management of acute asthma attack. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

مظلومی آبرزگه, شکرالله and رضوی زادگان جهرمی, محمدعلی (2002) بررسی حداقل‭ ۵۰ ‬مورد چهره‌های مختلف بالینی بروسلوز در بیماران بستری در بخش عفونی بیمارستان رازی اهواز طی‭ ۳ ‬سال گذشته ‭(۱۳۷۶-۸۰)‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

مظهری, اسدالله (1964) گلومرولونفریت نوع ممبرانوز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

مظهری خیاوی, پروین (1991) کاربرد بلوک کننده های کانال کلسیمی در بیماری انسدادی مزمن ریوی. Doctoral thesis, ، دانشگاه جندی شاپور اهواز,pezeshki

مع الحق فرد, سمیرا (2016) بررسی دقت دستگاه کاردیوگونیومتری در تشخیص CAD در بیماران مراجعه کننده به بخش آنژیوگرافی و CCU بیمارستان گلستان در سال 93 Accuracy of cardiogoniometry in diagnosis of coronary artery disease in patients with angina pectoris. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز,دانشکده پزشکی

معاشی, علی (1996) عوارض صفراوی کبدی بیمارهای کرون و‭UC‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine

معاضدی, عبدالمجید (1969) بیماری کره. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

معافی خوزانی, محمداسماعیل (1978) بسته شدن ناقص لوله عصبی اولیه. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

معبودی, عبدالله (1977) سندرومهای وابسته به شوک بررسی فیزیوپاتولوژی ودرمانی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

معتمد, مرجان (1999) بررسی عوارض پوستی بیماران دیابتی بستری در بخش پوست بیمارستان سینا از بدو تاسیس تا آذر‭۷۶ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

معتمد فر, عظیم and نظری نسب, معصومه (2003) بررسی شیوع فاکتورهای خطر در بیماران مبتلا به حوادث حاد کرونری. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

معتمدفر, عظیم (2009) میزان موفقیت جااندازی هیدرواستاتیک انواژیناسیون با انمای نرمال سالین تحت گاید سونوگرافی. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

معتمدی, شیرین (1994) درد در بیماران سرطانی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

معدلی, محسن (2010) بررسی فراوانی عوارض جانبی اقسام اینترفرونها در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروز تحت درمان در انجمن ام.اس خوزستان از تاریخ‭ ۱۳۸۵/۱/۱ ‬تا‭۱۳۸۷/۱/۱ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

معرفاوی, مجید (1997) علائم و نشانه‌های بیماریهای سیستم عصبی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

معصومی, کریم (2007) بررسی بروز ناهنجاریهای مادرزادی قابل مشاهده در متولدین بخش کوثر بیمارستان مطهری شهرستان ارومیه در سالهای‭۸۳ ‬و‭۸۴‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

معصومی لاری, حسین (2008) بهینه سازی یک روش کروماتوگرافی مایع با کارائی بالا برای تعیین غلظت خونی سیرولیموس Optimization of an HPLC method for determination of sirolimus concentration in whole blood. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Pharmacy & Pharmaceutical Science دانشکده داروسازی و علوم دارویی

معمارنژاد, محمدحسین (1995) تظاهرات و عوارض نورولوژیک بیماریهای اکتسابی قلب. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

معین فر, علی (1999) یافته های آندوسکوپی در‭ ۱۰۰ ‬بیمار مبتلا به تست گایاک مثبت. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

معینی, سیدجواد (1974) درمان لوسیمیها. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

معینی, مسعود (1982) بیماری مخلوط بافت همبند. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

معینی پور, سیدعباس (1979) امراض کبدی در بیماران الکلی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

مفاخر, علی (1967) سنگهای صفراوی و عوارض آنها. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

مفتح, راضیه (2011) بررسی تاثیر اختصاص منابع توجهی بر کنترل پوسچر در افراد مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Rehabilitation Science دانشکده علوم توانبخشی

مفردنژاد, صدیقه (2006) تقسیم بندی انواع لنفوم ها به روش‭Working Formulation‬ در بیماران مراجعه کننده به بیمارستانهای شفا و امام خمینی (ره) در‭ ۱۰ ‬سال ‭(۱۳۷۷-۱۳۶۸)‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

مفید, ابوالقاسم (1996) بررسی گاستریت ها و گاستروپاتی ها. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

مقام, شهرام (2002) بررسی شیوع عوارض بعد از عمل پیوند کلیه. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

مقتدایی, مصطفی (2017) بررسی ارتباط بین میزان بیان مارکرهای CD19,CD20,CD25 با پاسخ اولیه به درمان در کودکان مبتلا به پورپورای ترومبوسایتوپنیک اتوایمیون(ITP) Evaluation of relationship between expression of cd19,cd20 and cd25 markers with initial response to treatment in children with autoimmune thrombocytopenic purpura (ITP). Post-Doctoral thesis, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

مقدر, روزبه (2004) بررسی علائم بالینی وآزمایشگاهی در بیماران مبتلا به کتواسیدوز دیابتی بستری شده در بخش اطفال بمیارستان گلستان اهواز از سال‭ ۱۳۷۹ ‬الی‭۱۳۸۱ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

مقدس پور, آزاده and دانشخواه, آزاده (2003) بررسی میزان شیوع و شدت افسردگی در بیماران نیازمند پیوند کلیه. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

مقصودی, احمدرضا (2008) بررسی شیوع و درجه دیسپلازی در نمونه های حاصل از بیوپسی در بیماران مبتلا به کولیت اولسراتیو. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

ملهمی, فرشاد (2018) مقایسه¬ی تاثیر تمرینات واقعیت مجازی و تمرینات رایج تعادلی بر تعادل و خطر زمین خوردن در افراد مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس. Masters thesis, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Rehabilitation Science

ملک جعفریان, محمد ابراهیم (2007) بررسی اثر اسیدهای چرب امگا-‭ ۳‬در درمان بیماران روماتوئید آرتریت فعال تحت درمان با داروهای تعدیل کننده روماتیسم و بررسی تاثیر آن بر فعالیت بیماری و بهبودی در مقایسه با دارونما. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

ملک خیاط, فرشته and نیک پور, فروغ (2003) بررسی شیوع تشنج و سایر تظاهرات‭CNS‬ در بیماران مبتلا به اسهال التهابی (کولیت) بستری در بیمارستان ابوذر اهواز در سالهای‭۷۸-۷۹ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

ملکشاهیان, حسین (1978) مراقبت و درمان بیماران قلبی در حاملگی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

ملکی, جواد and دهقان, علی and شهبازی, داریوش (2006) بررسی بیماران مبتلا به هپاتیت حاد ویروسی بستری شده در بخش عفونی بیمارستان رازی اهواز از تاریخ‭ ۷۸/۲/۱۵ ‬الی‭۸۳/۲/۱۵ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

ملکی, نصرالله (2006) بررسی آماری بیماران میاستنی گراویس از ابتدای سال‭ ۷۸ ‬تا پایان سال‭۸۳ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

ملکی, همایون (2007) مطالعه جمعیت شناسی بیماری کبد چرب غیرالکلی در بیماران مراجعه کننده به کلینیک تخصصی گوارش و کبد در خلال سالهای‭ ۱۳۷۹-۸۲ ‬در شهر اهواز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

ممبینی, هدا (2015) بررسی ارتباط SYNTAX score با بروز فیبریلاسیون دهلیزی بعد ازpump CABG on To investigate the correlation between SYNTAX score and post on pump CABG atrial fibrillation. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز,دانشکده پزشکی

منجزی, علیداد (1999) گلوکوکورتیکوئیدها در درمان بیماریهای شایع کلاژنوز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

منجم زاده, سید علیرضا (2018) بررسی مقایسه ای تغییرات همودینامیک بین انفوزیون دکسمدتومیدین و انفوزیون رمی فنتانیل حین بیهوشی با هیپوتنشن کنترله در جراحی دیسکوپاتی کمری. PhD thesis, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine

منصف, سیروس (1975) کم خونی مقاوم به درمان. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

منصوری, اکرم (2016) بررسی تـأثیر برنـامه آموزشی بر اساس مدل سازگاری رُوی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی مراجعه کننده به بیمارستان خاتم الانبیاء شهرستان شوشتر در سال 1394 The Effect of Educational Program based on the Roy’s Adaptation Model on Quality of Life in Patients with Heart Failure Hospital Khatam city of Shushtar in 1394. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,دانشکده پرستاری و مامائی

منصوری, سیداحسان (1997) صرع و حاملگی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

منصوری, عادل and محسنی, محمدحسین (1995) بررسی موارد کتواسیدوز دیابتی در بخش های داخلی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی اهواز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

منصوری, علیرضا (1994) کاربرد اکوکاردیوگرافی در تشخیص بیماریهای دریچه‌ای روماتیسمال قلب. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

منصوری, نسیم (2010) بررسی اپیدمیولوژیک مسمومیت در بیماران مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان رازی اهواز در سال‭۱۳۸۷ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

منیعاوی, عیسی (2009) شیوع عوامل خطر عمده ی بیماریهای قلبی عروقی در مردان بالای‭ ۵۰ ‬سال در شهر اهواز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

مهتدی, احمدرضا (1997) بررسی بلوکهای شاخه‌ای قلب. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

مهد نسب, عبدالحسین (1982) ضربه‌های شکمی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

مهدوی, مینا (2010) بررسی فراوانی هیپوگنادیسم در دختران مبتلا به بتاتالاسمی ماژور بالای‭ ۱۳ ‬سال مراجعه کننده به مرکز تحقیقات تالاسمی و هموگلوبینوپاتی بیمارستان شفا اهواز در سال‭۱۳۸۹ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

مهدوی ایزدی, محمدهادی (1974) کیست هیداتیک ریه و درمان نوین آن. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

مهدوی کیا, عبدالرحمن (2007) بررسی میزان آلودگی با انگل های روده ای در مراجعه کنندگان به آزمایشگاه بیمارستان امیرالمومنین شهرستان اهواز از مردادماه سال‭ ۸۳ ‬لغایت اسفند ماه‭۸۳ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

مهدی آزاد, بیژن (1977) توتال البو. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

مهدی زاده, مصطفی (1997) اندوکاردیت سمت راست و بررسی‭ ۹ ‬مورد بالینی آن. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

مهدی زادگان, جوانشیر (1967) بیماری شارکو. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

مهدی پور, ثریا (2018) ارزیابی خصوصیات بالینی و اپیدمیولوژیک بیماران مبتلا به پمفیگوس بستری شده در بخش پوست بیمارستان امام خمینی اهواز سال 1380 تا 1394. Doctoral thesis, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine

مهدیان, محمد (1981) درمان آریتمی های قلبی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

مهدیزاده, علی اکبر (1977) دیابت بیمزه. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

مهذب جهرمی, اشرف (1976) مولتیپل میلوما. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

مهرآفاق فولادگر, گیتا (1979) ویتامین‌E (توکوفرولها). Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

مهرآفرین, مستوره (2001) بررسی اثر داروهای ضد فشار خون در بیماران مبتلا به‭CVA‬ ترومبوتیک در بیمارستان گلستان در سال‭۱۳۷۷-۱۳۷۸ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

مهرابی, لیلا (2010) تعیین فراوانی علائم بالینی مسمومیت با اپیوم و اپیوئید در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان رازی اهواز از سال‭۱۳۸۴-۱۳۸۶ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

مهرابی, مهدی and نباغ, روح الله (2005) بررسی مشخصات فردی ،روانی ،اجتماعی بیماران اسکیزوفرنی در بیمارستان گلستان اهواز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

مهرامیری, آسیه (2017) بررسی اثر منیزیوم سولفات وریدی در بهبود ناتوانی حاصل از سکته مغزی ایسکمیک حاد در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان گلستان اهواز Evaluation of the effect of intravenous magnesium sulfate in improvement of disability resulted from acute ischemic stroke in patients referred to Ahwaz Golestan hospital. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

مهران, فروزان (2017) بررسی ارتباط بين اتيولوژي پانكراتيت حاد و سیر بالینی آن در بیماران بستری در بیمارستان امام خمینی (ره) The relationship between etiology of acute pancreatitis and its clinical features in patients admitted in Imam Khomeini Hospital in Ahwaz between 2009-2015. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

مهربان, ناصر (2017) بررسی اثر پیشگیری ویتامین E در کاهش نروپاتی ناشی از داروی taxol در بیماران مبتلا به سرطان پستان The vitamin E preventive effect in Taxol-induced neuropathy among patients with breast cancer; Randomized clinical trial. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز,دانشکده پزشکی

مهربانی, غلامحسین (1995) بررسی علل بیماریهای روانی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

مهرجویی, زیبا (2010) بررسی علل بستری شدن بیماران در بخش داخلی مرکز آموزش درمانی گلستان شهرستان اهواز طی سال‭ ۱۳۸۵ ‬و تعیین درصد هماهنگی تشخیص اولیه و تشخیص نهایی قابل اثبات. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

مهرجویی, زیبا (2015) مقایسه اثر قرص فیناستراید همراه با داروی موضعی در درمان ملاسما با داروی موضعی همراه دارونما: مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دو سوکور. PhD thesis, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine

مهرسای, عبدالرسول (1978) هیپوسپادیاس و بررسی آن در مرکز پزشکی رضا پهلوی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

مواساتیان, نرگس (2010) اثر انباشتن کاتتر همودیالیز باجنتامایسین بر پیشگیری از عفونت وابسته به کاتتر در ماه اول پس از کاتتر گذاری. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

مواساتیان, نرگس and آیتی مقدم, مرضیه (2000) بررسی هیستوپاتولوژی اعمال جراحی تیروئیددر بیمارستان های دانشگاهی اهواز در‭ ۵ ‬سال اخیر‭(۱۳۷۳-۷۷)‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

موالی زاده, سیدمحمدرضا (1989) منژیت باکتریال. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

موالی زاده, محمدرضا (1990) مننژیت باکتریال. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

موالی زاده, مریم السادات (2008) بررسی تغییرات ریوی به روش سی تی اسکن با حساسیت بالا در بیماران اسکلرودرمی بدون علامت بالینی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

موحدیان, حسین (1997) عوامل خطر در سندرم انفارکتوس لاکونار. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

موسويان, سيدمصطفي (2015) بررسی شیوع سندرم پای بیقرار در بیماران مبتلا به بیماری مرحله پایانی کلیوی مراجعه کننده به بخش های همودیالیزدر بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اهواز و همچنین تعيين ريسك فاكتور هاي آن Restless Legs Syndrome in End Stage Renal Disease patients undergoing maintenance hemodialysis at Dialysis centers of the Ahwaz Jondishapur University Hospitals and evaluation the risk factors which cause RLS presentation. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

موسوی, سیده مائده (2018) ارزیابی ارزش تشخیصی سطح سرمی نئوپترین در تشخیص سل ریوی، در بیماران مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی شهر اهواز، سال 1396. PhD thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine

موسوی, مهدی (1997) ره یافت جدید به درمان بیماری هیداتیک و جدیدترین روشهای درمانی بیماریهای انگلی دستگاه گوارش. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

موسوی بهبهانی, مسعود (2000) بررسی اپیدمیولوژیک سرطان معده در بیمارستانهای تابعه علوم پزشکی اهواز در فاصله سالهای‭۷۴-۷۸ ‬. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

موسوی زاده, سیده خاتون (2015) بررسی تاثیر کندر در درمان اختلال شناختي بيماران مبتلا به مولتیپل اسکلروز Effect of Boswellia serrata on cognitive impairment in multiple sclerosis patients. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,دانشکده پزشکی

موسوی نژاد, سیده مریم (2018) بررسی تأثیر تجویز وریدی ترانکسامیک اسید در میزان کاهش خونریزی حین عمل بیماران ضربه به سر دارای خونریزی داخل جمجمه ای از نوع کانتوژن و اینتراپارانشیمال مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان گلستان اهواز. PhD thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine

موسوی نیا, سارا and کنعانی, نگار (2006) بررسی سلولهای خونی در کودکانی که به عفونت راجعه مبتلا میشوند در فاصله سالهای‭ ۱۳۸۴-۱۳۷۴ ‬در سنین‭ ۱-۷ ‬سال. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز,School of Medicine

موسی پور, داود (1994) شوک هیپوولمیک‭Hypovolemic shock‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

موسی پور, داود (1997) ‭Stress Ulcer‬ در بیماران بستری در‭ICU‬. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

موقر, عبدالرسول (1976) هیپرتانسیون در اطفال. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

مولائی, حمید رضا (2007) تعیین شیوع عفونتهای ناشی از ویروسهای‭HCV‬ و‭HTLV-1‬ به رو روش‭Elisa‬ و‭PCR‬ و مقایسه این دو روش در بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به بیمارستانهای گلستان و امام اهواز‭۱۳۸۴-۸۵ ‬. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,دانشکده پزشکی

مولوی, محمدعلی (2007) بررسی مقایسه ای اثر مصرف همزمان دی فریپرون با دسفروکسامین و دسفروکسامین به تنهایی در بیماران تالاسمی ماژور مراجعه کننده به بیمارستان شفا اهواز از مرداد ماه‭ ۱۳۸۴ ‬تا‭۱۳۸۵ ‬. Other thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

مومنی, محمدجعفر (1995) بررسی نقش مارکرهای سلولی در تشخیص و درمان کانسر مثانه با معرفی چند مورد. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

مونسی, مینا (2018) بررسی اثربخشی آنژیوپلاستی در پیشگیری و بهبود زخم ایسکمیک پا دربیماران دیابتیک با بیماری عروق محیطی طی پیگیری یک ساله بیماران، در بیمارستان گلستان اهواز در سالهای 94-96. PhD thesis, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine

موگهی, ساسان (2007) بررسی علل تب و اختلال هوشیاری در سالمندان مراجعه کننده به بیمارستان رازی اهواز در سال‭۱۳۸۵ ‬. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

مژدهی آذر, همایون (2003) درمان چین و چروک صورت به روش تزریق موضعی سم باتولینوم نوع‭A‬: بررسی اثرات و عوارض. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز,دانشکده پزشکی School of Medicine

مژگانی, حمیدرضا (2010) فراوانی نسبی‭Astrovirus‬ در مدفوع اطفال مبتلا به گاستروانتریت مراجعه کننده به بیمارستان ابوذر شهر اهواز. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

مکارمی, فروغ (1996) بررسی شیوع عفونت ادراری در زنان و مردان بزرگسال و مقایسه آندو در بیمارستان گلستان طی پنج سال گذشته. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

مکطاع زاده, رضا (2000) شیوع و بررسی علل بیماری‭AF‬ در بیماران بخش قلب بیمارستان گلستان اهواز سال‭۷۸ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

مکفی, افشین (1996) انسداد حالب با منشاء خارج از حالب. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

مکوندقلی پور, علی (1990) تروماهای جمجمه ومغز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

مکوندی, فاضل (2011) بررسی ناهنجاریهای مادرزادی قلبی در کودکان مبتلا به سندرم داون مراجعه کننده یا بستری در بخشهای مختلف بیمارستان گلستان اهواز از اسفند‭ ۸۶ ‬لغایت اسفند‭۸۸ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، بهداشتی جندی شاپور اهواز,دانشکده پزشکی

مکوندی, کامیار (2014) بررسی فراوانی ویروس هپاتیت B در نمونه های بافتی بیماران مبتلا به لنفوم هوجکین ولنفوم غیرهوجکین در استان خوزستان از سال 1383-1390 Frequency of hepatitis B virus in paraffin embedded tissues of Hodgkin and Non-Hodgkin Lymphoma patients in Khuzestan Province. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز,دانشکده پزشکی

مکی, ماندانا (2013) مقایسه اثر بی دردی لیدوکایین و لیدوکایین به علاوه لیزر کم توان در روش بیحسی ناحیه ای داخل وریدی/ low level laser therapy enhance the efficacy of intravenous regional anesthesia. Doctoral thesis, : دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز,School of Medicineدانشکده پزشکی

مکی پور, هوشنگ (1968) عوارض بعد از عمل گاسترکتومی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

میر فیضی, ابوالقاسم (1981) هیپو تیروئیدی مادر زادی و اهمیت تشخیص غربالی آن. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

میرحیدری لنگرودی, مهیار (1996) حرکات غیرارادی و بیماری پارکینسون. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

میرخشتی, شهریار (1996) عوارض نرولوژیک در بیماران با وضعیت بحرانی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

میردامادی, سیدمحمود (1973) روماتیسم حادبزرگ ران. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

میردامادیان, حسام الدین (1973) درمان منتشریتهای مننگوکوکسیک. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

میردریکوندی, فایز (2005) بررسی اپیدمیولوژیکی،بالینی و آزمایشگاهی مارگزیدگی های مراجعه کننده به بیمارستان های ابوذر و رازی اهواز در سال‭۱۳۸۳ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

میرزایی, محمد (2003) میزان آگاهی بیماران دیابتی از عوامل موثر در ایجاد پای دیابتی و هیپوگلیسمی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

میرزایی هفتادر, لیلا (2003) بررسی میزان شیوع‭HBSAg+‬ در سال‭ ۱۳۸۰ ‬در اهداء کنندگان سالم خون به انتقال خون خوزستان. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

میرشکاک, عبدالناصر (1995) بررسی آماری بیماران مراجعه کننده به درمانگاه روانپزشکی بیمارستان گلستان‭۱۳۷۱-۱۳۷۲ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

میرعالی, شیرمرد (2007) مقایسه تشخیص بالینی بیماری ترومبوز سینوسهای دورال‭(DST)‬ با تشخیص بیماری به وسیله‭MRI‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز,دانشکده پزشکی School of Medicine

میرفیضی, مانی (1998) بررسی هلیکوباکترپیلوری به روش‭Clo Test‬ ایرانی بر روی‭ ۱۱۵ ‬بیمار که تحت ارزیابی اندوسکوپی در طی سالهای‭ ۷۴ ‬تا‭ ۷۶ ‬قرار گرفته اند. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

میری, ساناز (2009) بررسی فعالیت فسفولیپاز کاندیدا آلبیکنس جداشده از ادرار و واژینیت. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

میشان, سولماز (2007) بررسی شیوع سندرم کمپارتمان اندام تحتانی بدنبال اعمال جراحی ارولوژی انجام شده در یوزیشن لیتومی در سال‭ ۱۳۸۴ ‬در استان خوزستان. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

میمندپور, بهرام (1999) کاربرد هیپنوتیزم در درمان بیماریهای عضوی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

م‍ح‍م‍ودی‌, ع‍ل‍ی‌ (1996) ضایعات خوش خیم ساختمان مری. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

ن

نادرپور, میترا (1998) بررسی اثرات فارماکولوژیکی باربیتوراتها. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

نادری, اسماعیل (2017) ارزیابی تأثیر درمان زردی قبل از جراحی بر پیامد های جراحی در بیماران مبتلا به کانسر پری آمپولر. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

نادری, علی (2006) کارآزمایی بالینی هیدروکسی اوره در درمان بیماران مبتلا به کم خونی داسی- داسی‭B‬ تالاسمی شدید‭B -‬ تالاسمی متوسط مراجعه کننده به مرکز تحقیقات تالاسمی بیمارستان شفا- اهواز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

نادری دره شوری, امیرحمزه and سیاحی, علی (2001) بررسی هیستوپاتولوژیک بیماری پسوریازیس. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

نادری شاهی, مهرداد (1996) بیماریهای ایسکمیک روده بزرگ. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

نادعلی, صفیه and بابادی, رویا and صفدریان, جمشید (2003) بررسی سبک زندگی در دانش آموزان مبتلا به دیابت نوع یک در تمام مقاطع تحصیلی در شهر اهواز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

نادی زاده, حسن (1977) برونشکتازی و ارزش برونکوگرافی در تشخیص آن. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

نارنج زاده, هوشنگ (1969) انتشار جغرافیائی کالا آزار در ایران. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

ناصحی, نیما (2004) مقایسه میزان کلسیفیکاسیون شریان کرونری در سی تی اسکن اسپیرال با یافته‌های آنژیوگرافیک عروق کرونر در بیماران. Doctoral thesis, ، دانشگاه جندی شاپور اهواز,پزشکی

ناصرپور, مظفر (2018) «بررسی تکنیک گرادیان اکوی هم فاز و ناهم فاز با وزن های مختلف و جهت تعیین میزان چربی کبد در بیماران کاندید بیوپسی پارانشیم کبد». PhD thesis, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine

ناصرپور, مهدی (2018) بررسی کنترل پاسچر پویا حین انجام آزمونهای پایین آمدن از پله و Star Excursion تعدیل شده و کنترل پاسچر ایستا در زنان و مردان مبتلا به سندرم درد کشککی –رانی. PhD thesis, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Rehabilitation Science

ناطقی،, جمال (1993) استرپنوکیناز وریدی درانفارکتوس حادمیوکارد. Doctoral thesis, دانشگاه جندی شاپور اهواز,دانشکده پزشکی

ناظم رعایا, پروین (1984) تومورهای شکمی در اطفال. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

نام آور, شیوا (2006) بررسی عوامل استرس زا و ارتباط آن با سلامت عمومی در دانش آموزان دختر پیش دانشگاهی ناحیه‭ ۴ ‬اهواز در سال‭۱۳۸۴-۸۵ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

نامدار, مرتضی (2005) ارزش پروگنوستیک رفلکس‭H‬ در بازگشت فونکسیون اندام دچار در‭CVA‬ در مسیر شاخه شریانی‭MCA‬. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

نامه گشای فرد, نجمه (2010) بررسی مقایسه دانسته ها و عملکرد پیشگیرانه ی دانشجویان پزشکی کارورز نسبت به بیماری ایدز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

ناهیدی, عبدالرحیم (1993) بررسی اهمیت لاواژدرتشخیص ترومای شکم. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،,دانشکده پزشکی

نبوی, محسن (1981) استئوئید استئوما. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

نجابت, احمد (1974) چشم و دیابت. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

نجاتی, احمد (2010) تعیین ژنوتایپهای هپاتیت‭A‬ در افراد مبتلا به هپاتیت حاد در شهر اهواز. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

نجاتی, عادل (2017) مقایسه اثر پالس وریدی متیل پردنیزولون همراه با پردنیزولون خوراکی با پالس وریدی متیل پردنیزولون به تنهایی در درمان نوریت اپتیک حاد دمیلینیتیو: کارآزمایی شاهددار تصادفی Evaluating the efficacy of tapering oral steroid treatment after IV methylprednisolone pulse therapy on patients with demyelinating optic neuritis. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,دانشکده پزشکی

نجاتی, عباس (1977) بیماری هوچکین اطفال. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

نجف کوچک, مرضیه (2000) بررسی اپیدمیولوژی و بالینی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس در بیمارستان گلستان از مهر ماه‭ ۷۴ ‬لغایت مهر ماه‭۷۸ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

نجفی, حسن (1982) عوارض بیماریهای تیروئید در حاملگی. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

نجفی, سهیلا (2007) بررسی شیوع باسیل اسید فاست در مایع برونکوآلوئولارلاواژ در بیماران بستری شده در بخش ریه بیمارستان امام خمینی از مرداد ماه‭ ۱۳۸۱ ‬الی مرداد ماه‭ ۱۳۸۶ ‬و به کارگیری روش سیتولوژی به جای پاتولوژی در تشخیص سل. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

نجفی, محمدحسین (2010) بررسی تاثیر آنژیوپلاستی با استنت گذاری شریان کلیه بر روی فشار خون بیماران مبتلا به تنگی شدید آترواسکلروتیک شریان کلیوی. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

نجفیان, نوشین (2007) بررسی عملکرد غده تیروئید در بیماران مبتلا به دیابت تیپ یک بستری شده در بخش اطفال بیمارستان گلستان اهواز، از سال‭ ۱۳۸۰ ‬لغایت‭۱۳۸۴ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

نخستین, فروغ (2015) بررسی ارتباط سطح اسید اوریک و سندرم متابولیک در افراد 19-10 ساله ی شهر اهواز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز,پزشکی

نخستین مرتضوی, علی (2014) بررسی تاثیر پیشگیرانه بلوک عصب اکسیپیتال بزرگ بر شدت و فرکانس سردردهای میگرنی. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

نخل زاده, عبدالرحمن (1978) نظرگاهی درموردتوموگرافی کامپیوتری مغزوکاربردآن. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

ندافیان, احمد (1997) درمان نارسایی قلب. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

ندیمی, محمد (2009) مقایسه تست جلدی توبرکولین و آنتی بادی ضد آنتی ژن های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در تشخیص سل نهفته در بیماران‭HIV‬ مثبت مراجعه کننده به مرکز بیماری های رفتاری شهرستان اهواز در سال‭۱۳۸۷ ‬. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

نریمانی, ابوذر (2009) ارتباط مقادیر آزمایشگاهی فرمهای مختلف چربی خون و اختلالات نعوظی در جامعه شهر اهواز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

نشیبی, روح انگیز (2008) بررسی اثر درمان بر سطح پارامترهای ایمونولوژیک دربیماران مبتلا به اندوکاردیت در بیماران بستری در بخش عفونی بیمارستان رازی اهواز از خرداد‭ ۱۳۸۵ ‬تا دیماه‭۱۳۸۶ ‬Assesment of treatment’s effect on Immunologic Parameters in infective Endocarditis admitted in Razi Hospital Ahwaz from May 2006 – Jan 2008. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

نشیبی, فرنگیس (1992) بررسی سوء تغذیه در بیماران بستری در بیمارستان ابوذر. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،,دانشکده پزشکی School of Medicine

نشیبی, فرنگیس (1991) تالاسمی اینترمدیت : بررسی دوساله از دیماه‭ ۱۳۷۲ ‬لغایت دیماه‭ ۱۳۷۴ ‬بخش تالاسمی بیمارستان شفاء دانشگاه علوم پزشکی اهواز. Doctoral thesis, دانشگاه جندی شاپور اهواز,پزشکی

نصیرزاده, احسان الدین (1993) ترومای قفسه سینه‭(PENETRATING CHEST TRAUMA)‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،,دانشکده پزشکی School of Medicine

نصیری, حجت الله (1970) فتق مادرزادئی حجاب حاجز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

نصیری, حمید (1993) عوارض سل ریوی در بیماران بستری در بیمارستانهای آموزشی دانشکده پزشکی علوم پزشکی اهواز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

نصیری, مجید (1980) فشار خون. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

نصیریان, ابوالفضل (1978) درمان سندرم پارکینسونیسم. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

نظامی, علیرضا (2015) بررسي فراواني سابتايپهاي هيستولوژيك تومورهاي با منشا تيموس در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان گلستان اهواز در سالهاي 1381تا 1391 Evaluation of Relative Frequency of Different Histologic Subtype of Ahwaz Tymic Tumors In Patients Reffered To Golestan Hospital From 2003-2013. Doctoral thesis, : دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز,دانشکده پزشکی

نظامی, محمد (2015) مقایسه غلظت سلنیوم و وانادیوم در آب¬های ورودی به کارخانه¬های تولیدی آب بطری و تصفیه خانه شماره 2 شهر اهواز و آب های خروجی از آن ها پس از فرایند تصفیه Comparison of Selenium and Vanadium levels in the water at the inlet to the bottled water factories and water treatment plant NO.2 in Ahvaz city and outlet water of them after the water treatment process. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز,دانشکده داروسازی و علوم دارویی

نظری, محمدحسین (1981) تروماهای کبدی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

نظری, پدرام (2016) بررسی میزان بقا در بیماران مبتلا به سارکوم بافت نرم مراجعه كننده به بخش رادیوتراپی و انكولوژی بیمارستان گلستان اهواز طی سالهای 1380 تا 1389 Evaluation of survival in soft tissue sarcoma patients in department of radiotherapy and oncology of Golestan hospital from 2001-2010. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,دانشکده پزشکی

نظری نسب, محمد (2016) بررسی فراوانی تعداد غدد لنفاوی برداشت شده در گزارش آسیب شناسی بیماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به دپارتمان رادیو تراپی وانکولوژی بیمارستان گلستان اهواز از سال های 1392-1385 Evaluation of Frequency The number of Lymph nodes examined in Pathology report of Patients with Breast Cancer referred to Radiotherapy and Oncology Department of Ahvaz Golestan Hospital during 2005-2012. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,دانشکده پزشکی

نظریان, سیمون (1969) بررسی درباره علل و علائم و درمان قلب ریوی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

نظریان, محمدابراهیم (1973) بیماری ویلسون. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

نظریه, رضوان (1981) اختلالات افزایش سلولهای مغز استخوان. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

نعمت اللهی, فرزانه (1998) بررسی آماری جایگاه تشخیصی‭MRI‬ در تعیین پیش آگهی بیماران مبتلا به کمردرد. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،,دانشکده پزشکی School of Medicine

نعمتی, علی (2003) بررسی میزان شیوع نفروپاتی دیابتی در بیماران دیابتی در استان خوزستان. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

نعمتی, گیتا (1996) بررسی مقایسه‌ای تست های تشخیصی در ایسکمی روده. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

نفسی, لطیفه and محبی, مریم (2004) بررسی وضعیت موارد سرخک و ارتباط آن با سن و جنس در استان ایلام در سال‭۸۱ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

نقاش, پگاه (2018) مقایسه میانگین سن منارک دختران شهر اهواز در سال 1395 با 1383. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine

نقیبی, سیدنوید (2010) بررسی تاثیر کاپتوپریل بر واکنش پذیری عروق مغزی در بیماران مبتلا به سکته مغزی لاکونار. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

نوائی, محمدرضا (1972) شوک وسقط عفونی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

نواب قاسمی, نواب (2006) تعیین شیوع بیماری سیلیاک در افراد مبتلا به کوتاهی قد ایدیوپاتیک در بیمارستانهای تابعه دانشگاه و کلینیک های تخصصی ،اهواز،‭۱۳۸۵ ‬. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

نوذری, ندا (2009) بررسی شکایات بالینی نشانه های فیزیکی ریوی و متغیرهای اسپیرومتری پس از‭۱۹ ‬سال در رزمندگان و شهروندان خوزستانی در معرض تماس گاز خردل در طول جنگ عراق -ایران در استان خوزستان سال‭۱۳۸۶ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز,پزشکی

نورآبادی, سهیلا (1994) عفونت زخم بعد از عمل. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

نوروز سروستانی, مهدی (2006) بررسی اثرات داروهای مهار کننده آنزیم انژیوتانسین ( انالاپریل‭(‬ بر روی معیارهای الکتروفیزیولوژی بیماران دیابتی مبتلا به نروپاتی مراجعه کننده به درمانگاههای غدد و نرولوژی بیمارستان گلستان اهواز بین سالهای‭۱۳۸۴-۱۳۸۵ ‬. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

نوروزی, شهاب (1997) تشخیص الکتروکاردیوگرافیگ شیوع انفارکتوس حاد خلفی قلب در انفارکتوس حاد تحتانی قلب. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

نوروزی, محمدحسن (2009) بررسی توزیع فراوانی خونریزی گ‌وارشی در بیماران سکته مغزی بستری در بیمارستان گلستان اهواز از سال‭۱۳۸۵-۱۳۸۰ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

نوروزی, مهدی (2012) بررسی اثر داروی نوروآید بر روی جریان خون مغز در مبتلایان به سکته مغزی ایسکمیک در حوزه شریان مغزی میانی The effect of NeuroAid on cerebral blood flow velocity in subjects’ post brain infarct in the middle cerebral artery territory in patient that referred to Golestan Hospital in Ahvaz. Doctoral thesis, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

نوری, لطیف (1989) سوختگی ،درمان ،عوارض و آمار پنج سال اخیر در خوزستان. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

نوری زاده, محمد (2007) مقایسه عوامل خطر بیماریهای قلبی و عروقی بین بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر و افراد سالم بصورت موردی شاهدی در بیمارستانهای آموزشی اهواز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

نوری زاده, محمد (2011) بررسی اثر اسپیرنولاکتون بر مقاومت راههای هوایی بیماران مبتلا به نارسایی قلب توسط دستگاه ایمپالس اسیلومتری. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

نوری نژاد, راضیه (1999) بررسی‭ ۴۰ ‬مورد خونریزی داخل مغزی از نظر شیوع جنسی، سنی و ریسک فاکتورها، محل و میزان مورتالیتی در نمونه هایی از سال‭ ۷۷ ‬بستری در بخش نرولوژی بیمارستان گلستان. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

نژاد اسلامی, محمدرضا (2013) بررسی اثر سیلدنافیل در بهبود بیماران مبتلا به سکته ایسکمیک در قلمرو شریان مغزی Evaluation of the effect the oral sildenafil in clinically improment in acute stroke syndrome. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

نژادسلامی, محمدرضا and عطارزاده, شهرام and راستی, آفرین (2003) بررسی تغییرات خونی در بیماران تالاسمی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

نیازی, داریوش (2007) بررسی شیوع سوء تغذیه و ارتباط آن با فرایندهای التهابی در بیماران تحت همودیالیز مزمن. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

نیاپرست, حسین and نادری, شیرآور and احمدی, بهمن (2002) بررسی تغییرات‭CRP‬ در‭۱۰۰ ‬مورد بیمار که در بیمارستان گلستان اهواز آنژیوگرافی عروق کرونری شده اند. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

نیسی, حسن (2004) بررسی اپیدمیولوژیک افزایش فشار خون پس از پیوند کلیه موفقیت آمیز در اهواز از فروردین‭ ۱۳۷۴ ‬لغایت اردیبهشت‭۱۳۸۲ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

نیک خلق, امین (2007) بررسی مقادیر نرمال و میانگین اندکسهای تست‭Forced Oscillation>>‬>> در کارکنان مرد بین‭ ۲۰ ‬تا‭ ۵۰ ‬سال شاغل در شرکت فولاد خوزستان در سال‭۱۳۸۴ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

نیک خوی, فاطمه (2009) تعیین محدوده و متوسط زمان لازم برای بهبودی بیماران مبتلا به عارضه هپاتیت دارویی متعاقب درمان ضد سل از زمان قطع دارو و در بیماران بستری شده در بخش عفونی بیمارستان رازی اهواز در سالهای‭۱۳۸۵-۱۳۸۰ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

نیک خوی, محمد (2007) بررسی شیوع سرمی مارکرهای عفونت با ویروس های‭HCV,HBV‬ و‭HIV‬ در بیماران معتاد تزریقی بستری شده در بخش عفونی بیمارستان رازی اهواز در سال های‭۸۳ ‬و‭۸۴‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز,School of Medicine

نیک رفتار, زهرا (2015) بررسی اثر ضد التهاب و ضد آپاپتوز کروسین بر ضایعات مخاطی معده ناشی از آسیب ایسکمی رپرفیوژن در معده موش صحرایی Evaluation of the effect of crocin on gastric mucosal lesions induced by ischemia-reperfusion injury in rat. Masters thesis, : دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز,دانشکده پزشکی

نیک فر, شهلا (1976) علل فشارخون در بزرگسالان. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

نیکان, شهربانو (2005) تعیین میزان شیوع هیرسوتیسم و ارتباط آن با برخی از عوامل فردی- محیطی در دانشجویان دختر خوابگاه گلستان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

نیکجوفر, طناز (2013) مقایسه تاثیر ورزش بر یافته های الکتروکاردیوگرافیک و اکوکاردیوگرافیک بین زنان و مردان Comparison of the exercise training effect on the electrocardiographic and echocardiographic finding between female and male. Doctoral thesis, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

نیکخواه, عبدالحمید (1968) درمان جراحی پرولاپسوس روده راست. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

نیکفر, غلامحسن (1990) کلیه و حاملگی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

ه

هاشم گلوگردی, سارا (2010) بررسی علایم و نشانه های بالینی بیماران مبتلا به تومورویلمز مراجعه کننده به بیمارستان شفا اهواز از سال‭ ۱۳۷۰ ‬تا‭۱۳۸۶ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

هاشمی, بهداد (2009) مروری بر یافته های بالینی بیماران مبتلا به پنومونی اکتسابی بستری شده در بخش ریه بیمارستان امام خمینی اهواز طی سالهای‭۱۳۸۳-۸۵ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

هاشمی, جلال (1994) بررسی موارد میلوم مولتیپل بستری شده در بیمارستان گلستان. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

هاشمی, ریاض (2009) تعیین عوامل خطر روانشناختی بیماران کرونری قلب مراجعه کننده به بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

هاشمی, سیده اعظم (2008) بررسی فراوانی علل آسم مقاوم در بیماران بستری در بخش ریه بیمارستان امام خمینی اهواز از‭ ۸۴/۱/۱ ‬تا‭۸۵/۱/۱ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

هاشمی, عنایت الله (2009) تعیین فراوانی تنگی شریانی کلیه در تنگی چند شریانی کرونری بیماران تحت آنژیوگرافی تشخیصی در بیمارستان امام اهواز. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

هاشمی زاده, هوشنگ (1972) تشخیص وفیزیوپاتولوژی یرقانهای جراحی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

هاشمی موسوی, سیدمحمد (1971) آنمی آپلاستیک. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

هاشمی نسب, سیدسجاد (1977) ارتباظکلسیم‌باویتامین‭d‬واستخوان. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

هدایت, علی (1995) تیروتوکسیکوز عوارض ،درمان. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

هدایت پور, غلامعباس (1996) بزرگی خوش خیم پروستات ، درمان ناتوانی جنسی بدنبال پروستاتکتومی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

هدایت پور, غلامعباس (1992) سیروتیک کاردیومیوپاتی. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

هدایتی, کامران (1990) تومورهای ژرمینال ، تشخیص ، درمان ، عوارض. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

هدایتی مهدی آبادی, منصور (1998) ‭Uncontrolled seizure‬ تازهای درمان و بررسی موارد بستری در بخش نورولوژی بیمارستان گلستان. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

هروی, علی (1997) بررسی و تحقیق علائم بالینی انفارکتوس میوکارد. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

هلالی نسب, عمار (2015) بررسی اپیدمیولوژیک سل خارج ریوی در شهرستان اهواز از مهر ماه 1387 تا مهر ماه 1392 Epidemiologic survey of extra-pulmonary tuberculosis in Ahwaz from 2008 to 2013. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

همت خواه, الهام (2005) بررسی دو ساله عفونت ادراری در کودکان زیر‭۵ ‬سال ، در بیمارستانهای گلستان اهواز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

همتی, رضا (1981) میاستنی گراو. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

همتی, غلامرضا (1994) بازماندن مجرای شریانی ‭P.D.A‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

همتیان, کامران and حمزه لوئی, فرهاد (1995) بررسی داروهای قلبی و عروقی (داروهای کنترل کننده افزایش فشارخون‭(‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

هنرمند, ،محمود (1998) عقیمی درمردان. Doctoral thesis, دانشگاه جندی شاپور,دانشکده پزشکی

هنرمند, نادره (1996) بررسی بیماران دیالیزی از نظرهپاتیت‭C‬ در بیمارستان سینای اهواز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

هوشنگی, مهدی (1975) تشخیص، علل و درمان سوراخ‌شدگیهای زخمهای معده و اثنی‌عشر(پرفوراسیون السرهای معده و اثنی عشر). Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

هیبتی, زهرا (2018) مطالعه اثر حفاظتی زینجرون بر استرس اکسیداتیو ناشی از آسیب کبدی سیس پلاتین در موش های صحرایی نر. Doctoral thesis, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Pharmacy & Pharmaceutical Science

و

واثقی, علی (1999) بررسی بیماران با آبسه پشت گوشی بستری شده در بیمارستان امام خمینی در سه سال اخیر. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

واسعی, فاطمه (2014) مقایسه اثر ضد دردی مخلوط لیدوکایین و اپی نفرین با مخلوط لیدوکایین و بیکربنات در بی حسی موضعی. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

والی زاده معجزی, روزبه (1997) نقش وازودیلاتورها در درمان فشار خون اولیه. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

وثیق, امین الله and شرفی, روح الدین (1999) بررسی الکتروکاردیوگرافی در بیماران با سکته مغزی - عروقی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

وجدانیان, مهدی (2006) ‭Seroprevalence of HEV infection inleukemic patients‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

ورامینیان, بهناز (2014) مقایسه سطح اسید فولیک و ویتامین B12 در بیماران دیابتی تحت درمان با متفورمین با سایر داروهای ضد دیابت و انسولین. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز,پزشکی

ورشوساز, علیرضا and آخوندعلی, عبدالمهدی (2002) بررسی هیستوپاتولوژیک کله سیستکتومی های انجام شده در طی چهار سال گذشته از سال‭ ۱۳۷۶-۸۰ ‬در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اهواز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,دانشکده پزشکی

ورمزیار, خسرو (1995) آسیبهای دستگاه ادراری تناسلی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

ورناصری, مهران (2016) بررسی گونه قارچ کاندیدا و الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی آن در زنان HIV مثبت مراجعه کننده به مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری اهواز در سال 1394 Assessment of fungus Candida species and their antibiotic susceptibility patterns in HIV-positive women who referred to behavioral diseases counseling center in Ahvaz in 2015. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,دانشکده پزشکی

وزیری اسفرجانی, شهلا (1982) راشی تیسم. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

وزیریان, بهروز (1982) اسم برونشیک. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

وزی‍ری‌, م‍ن‍ص‍ور (1974) آرتریت روماتوئیدبالغین. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

وطنی نظافت, امیر (2002) بررسی شیوع فشار بالا در کودکان باسندرم نفروتیک که در طی‭۵ ‬سال اخیر ( سالهای‭۷۵-۷۹ ‬) در بیمارستان ابوذر بستری بوده اند. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

وفائی, داریوش (1996) بیماری کرون و جراحی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

وفقی مجرد, حسن and مرتضوی, حسین (1995) بررسی ارتباط عفونت ادراری با روش تخلیه مثانه و سایر ریسک فاکتورها در جانبازان با ضایعه نخاعی استان خوزستان. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

ولی زاده دانا, مینو (1981) تشخیص افتراقی یرقان‌ها و درمان آنها. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

ولی زاده زارع, نجمه (2015) طراحي و روانسنجي ابزار تطابق با پیوند در دریافت کنندگان پیوند کلیه Development and psychometric assessment of adaptation with kidney transplant scale. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز,دانشکده پرستاری و مامائی

وکیل, فرزین (1977) آدنوکارسینومای پروستات و بررسی آن در مرکز پزشکی رضا پهلوی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

ویسی, علی (2016) بررسی اثر اتساع معده و پنتاگاسترین بر میزان بیان ژن و پروتئین آنزیم¬های سیستاتیونین گاما لیاز و سیستاتیونین بتا سنتاز در لایه مخاطی معده در موش صحرایی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی، بهداشتی جندی شاپور اهواز,school of medicine

ویسی, علی (2016) بررسی اثر اتساع معده و پنتاگاسترین بر میزان بیان ژن و پروتئین آنزیم¬های سیستاتیونین گاما لیاز و سیستاتیونین بتا سنتاز در لایه مخاطی معده در موش صحرایی Evaluation the effect of gastric distention and pentagastrin on mRNA and protein expression of cystathionin gamma lyase and systathionin beta synthase in the gastric mucosa of rat. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز,دانشکده پزشکی

ویسی زاده, مینا (1996) بررسی ریسک فاکتورهای نفروپاتی در دیابت. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

ویسی زاده, مینا (2017) اثربخشی استاتین در درمان سندرم X قلبی The efficacy ofatorvastatinin treatmentof cardiac X syndrome. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

پ

پادیاب, فرشید (2017) بررسی تاثیر مکمل ویتامین C بر استرس اکسیداتیو در بیماران تحت درمان با دیالیز صفاقی (CAPD) در بیمارستان امام خمینی در سال 1395Investigating effect of vitamin C on oxidative stress in patients undergoing chronic ambulatory peritoneal dialysis. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

پارسا, فیروز (1974) اصول فارماکولوژیک درمان بیماریهای قلب وعروق. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

پارسافر, آزیتا (1997) بررسی شیوع ضایعه شریان کرونر اصلی چپ در بیماران دارای آترواسکلروز عروق کرونر که تاکنون در بیمارستان گلستان آنژیوگرافی شده‌اند. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

پارسانهاد, مهدی (2018) بررسی اثر پیشگیری کننده فلاژلین (FliC) باکتری سالمونلا تیفی موریوم و اشریشیا کلی کومنسال روده ای بر عفونت روتاویروسی در مدل موشBALB/C. PhD thesis, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine

پارسی, اباذر (2001) بررسی اثر سلنیوم در پیشگیری از وقوع نفروپاتی ناشی از سیس پلاتین در بیماران کموتراپی شده در بخش هماتولوژی بزرگسالان بیمارستان شفادر سال‭۸۹ ‬. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

پارسی, اباذر and جهان بین, شیوا (2004) بررسی آماری بیماران مبتلا به سندرم گیلن باره در بیمارستان گلستان - اهواز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

پارسی, محمد (1977) اپیدمیولوژی سرطان پستان. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز,دانشکده پزشکی

پارسی تبار, روح الله (2007) بررسی شیوع اختلالات عملکرد تیروئید در بیماران‭SLE‬ مراجعه کننده به کلینیک دی و بیماران بستری در بخش روماتولوژی بیمارستان گلستان از سال‭ ۱۳۶۸ ‬تا بهار‭۱۳۸۴ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

پارسی پور, فاروق (2009) بررسی فراوانی مسمومیت با الکل در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان رازی از سال‭ ۱۳۸۴ ‬تا‭۱۳۸۷ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

پاریان زیتونی, مهرداد (1999) بررسی تظاهرات کلینیکی بیماران پسودوتومور سربری. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

پازیار, فرامرز (1986) نقش داروهای مهارکننده کانال کلسیم دردرمان فشارخون بالا. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

پالیزیان, علی (1999) بررسی مقایسه‌ای بیماران بستری با تشخیص‭Q-Wave MI‬ و‭Non-Q Wave MI‬ در‭CCU‬ بیمارستان گلستان اهواز طی سالهای‭۱۳۷۵-۱۳۷۷ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

پاپی, سهیلا (2001) بررسی فراوانی دیس لیپیدمی و عوامل مرتبط به آن در خون کودکان زیر‭۱۵ ‬سال مبتلا به دیابت نوع‭ ۱ ‬مراجعه کننده به درمانگاه دیابت بیمارستان گلستان در سال‭۱۳۹۰ ‬ A survey of dis lipedmi frenquency and related factors to blood in children under 15 years old sufferiy from diabet type 1 referring to the clinic of golestan hospital in 1390. Doctoral thesis, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

پاپی, مریم (2015) بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و خودپنداری در نوجوانان مبتلا به تالاسمی ماژور مراجعه کننده به بیمارستان شفا اهواز در سال1393 Relationship between Social Capital and Self-Concept in Adolescents with Thalassemia Major Referring to Shafa Hospital, Ahvaz, 2014. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز,دانشکده پرستاری و مامائی

پدرام, هومن and ناصحی, ندا (1997) بررسی‭ ۵ ‬ساله اپیدمیولوژی بیماری لنفوم غیرهوچکین کودکان در بیمارستان شفای اهواز از سال‭۱۳۷۱-۱۳۷۵ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

پدرپور, بهزاد (2008) مقایسه نتایج درمان شکستگی های بسته تنه تی بیا که به روش پلاک گذاری یا میله داخل کانال استخوانی درمان شده انددر بیماران بستری در بیمارستانهای امام خمینی و رازی اهواز در سالهای‭۱۳۸۵-۸۶ ‬. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

پرتو, حسین (1982) آنژین صدری تشخیص و درمان. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

پرواسي, پريوش (2014) بررسي تغييرات ECG در بيماران مسموم با داروهاي ضد افسردگي سه حلقه اي بستري در بيمارستان رازي اهواز طي سال هاي 1388-1385. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

پریشانی, حسن (1976) مسائل رادیولوژیکی مجاری صفراوی. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

پزشکپور, زهره (2006) بررسی شیوع آسم در کودکان دبستانی شهرستان اهواز سال‭۱۳۸۴ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

پزشکی, عباس (2017) مقایسه اثر افزودن الانزاپین در مقابل پرفنازین بر درمان نگهدارنده بیماران دو قطبی نوع‭ ۱ ‬مراجعه کننده به درمانگاه اعصاب و روان بیمارستان گلستان در سال‭۱۳۸۹ ‬ comparing effect of adding olanzapine versus perphenazine on maintenance treatment of bipolar type I outpatients referred to psychiatric clinic of ahwaz Golestan Hospital in ۲۰۱۰. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز,دانشکده پزشکی

پشم فروش, مرضیه (2018) اثر مورین بر التهاب و فیبروز ریوی ناشی از بلئومایسین در موش C57BL/6: نقش مسیر سیگنالینگ TGF-β/Smad. PhD thesis, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Pharmacy & Pharmaceutical Science

پشم‌فروش, عبدالحسین (1986) اختلال‌ریتم درانفارکتوس حادمیوکارد. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

پناهی, محمد سعید (1978) استفاده از فرمول شمارش گلبولهای سفید خون جهت تشخیص پنومونی باکتریال در اطفال. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

پناهی بزاز, محمودرضا (1986) بیماری هوچکین. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

پور عسکر امیری, جابر (2003) بررسی شیوع مقاومت به پروتئین‭C‬ فعال شده در بیماران با سقط های راجعه در جمعیت های مختلف (گردآوری مقالات). Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

پورابریشم, عبدالرضا (1975) تب های بدون‌ علت. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

پورامین تفرشی, امین (1973) درمان انفارکتوس میوکارد. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

پورحسین زاده, منصور (2017) بررسی ارتباط بین منبع کنترل سلامت و رفتارهای سلامتی در پرسنل فوریتهای پزشکی شهر اهواز در سال 1395 The relationship between health behaviors, health locus of control and emergency medicine personnel in Ahvaz in 1395. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Nursing & Midwifery دانشکده پرستاری و مامائی

پورروشن زاده, فردوس (1973) گاستریت. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

پورریاحی, پرویز (1993) خونریزی واریسهای مری در بیماران سیروتیک و درمان آن. Doctoral thesis, ، دانشگاه جندی شاپور اهواز,پزشکی

پورزنگنه عباسی, احمد (1995) آسیبهای نافذ شکم و بررسی چند بیمار. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

پورسلمان, محمدتقی (1970) عفونتهای قبل از زایمان. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

پورسینا, حسین (1968) درمان شکستگیهای تنه استخوانهای ساعد. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

پورشمس, مریم (2006) بررسی تغییرات‭CBC‬، تستهای کلیوی- تستهای کبدی در بیماران بستری با تشخیص پنومونی اکتسابی از جامعه‭(CAP)‬ در شش ماهه اول سال‭ ۱۳۸۴ ‬در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی اهواز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

پورفرزی, خدارحم (1999) سندرم پرولاپس دریچه میترال. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

پورقیومی, علی (2017) بررسی نمایه تغذیه سالم (Healthy Eating Index)، سطوح سرمی روی و 25 هیدروکسی ویتامین D، در افراد مبتلا به سرطان پروستات و افراد سالم Assessment of Healthy Eating Index (HEI), serum levels of 25-hydroxy vitamin D and zinc, in prostate cancer patients with healthy subjects. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز,پیراپزشکی

پورمنجزی, خدیجه (2009) بررسی سبک زندگی کودکان مبتلا به سندرم نفروتیک بستری در بخش نفرولوژی بیمارستان ابوذر اهواز در سالهای‭۸۷-۸۶ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

پورمند, غلامرضا (1972) دیابت قندی جوانان. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

پورنیک, فریدون (1969) درمان اختلالات گردش سر در زایمان (نمای خلفی‭(‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

پوروشن زاده, گیتی افروز (1974) علل هماتوری. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

پورویس, وحید (1997) بررسی علل مختلف فلج عصب صورتی و درمان آن. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

پولادزاده, ماندانا (2005) بررسی شایع ترین علائم و نشانه های بالینی بروسلوزیس در بیماران بستری شده در بخش عفونی بیمارستان رازی اهواز بین سالهای‭۱۳۸۰ ‬تا‭۱۳۸۳ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

پژمان فرد, هما (1992) بررسی بیماران مبتلا به افیوژن پلورال. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

پیامی, سیدپیمان (1991) افزایش فشارخون اساسی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

پیامی بهبهانی, شهرام (2009) بررسی رابطه بین تست پوستی توبرکولین و آسم در جوانان شهر اهواز. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

پیدایش, بابک (2006) بررسی اثر آلندرونات بر روی چگالی استخوانی بیماران پیوند کلیه. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

پیدایش, بابک (2006) بررسی اثر آلندرونات بر روی چگالی استخوانی بیماران پیوند کلیه. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،,دانشکده پزشکی School of Medicine

پیروزمند, بهروز (1997) فیبریلاسیون دهلیزی و بررسی‭ ۱۰ ‬مورد بیماری. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

پیری, وحید (2016) بررسی میزان شیوع هیپوکالمی و عوامل مرتبط با آن در بیماران تحت درمان با CAPD Evaluating of prevalence and associated factor with hypokalemia in continuous ambulatory peritoneal dialysis Patient in Ahwaz Imam Khomeini during 1388 to 1392. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

پیمان, خشایار (1976) دیالیز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

پیمانی فروشانی, الهه (2010) بررسی اثر انجام یا عدم انجام بی حسی نخاعی در عمل جراحی باز عروق کرونر قلب بر روی هورمونهای استرسی بدن. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

پیوسته, نرجس (2018) بررسی فراوانی و مقایسه عوامل خطر در بیماران انفارکتوس حاد میوکارد با و بدون صعود قطعه STدر سال1394. Doctoral thesis, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine

پیکر, لطف اله (1977) پیوند پوست و موی سر. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

چ

چاکری, عباس (1977) سندرم بهجت. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

چراغی, سلیمه (2009) بررسی شیوع ازدواج فامیلی در والدین بیماران مبتلا به ام-اس بر اساس سن ، جنس، نوع بیماری و مکان زندگی در بیماران انجمن ام-اس استان خوزستان. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

چراغی, مصطفی (2004) بررسی کلینیکی و پارکلینیکی بیماران کولیت اولسروز و کرون مراجعه کننده به درمانگاه گوارش بیمارستان امام خمینی (ره) اهواز. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

چنانی, سعید (2017) بررسی اندکسهای عملكرد كليوي در بيماران دچار مسموميت حاد با ترامادول بستري شده در بیمارستان رازی اهواز از ابتدای مهر 1395 تا پایان شهویور 1396 Evaluation of renal function indices in patients with acute poisoning with tramadol accepted in Razi hospital of Ahvaz from the beginning of October, 2016 to the end of October 2017. Doctoral thesis, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

چنانی, مهدی (2015) بررسی پریتونیت در بیماران بزرگسال تحت درمان با CAPD بین سالهای 86 تا 92 در مرکز دیالیز بیمارستان امام خمینی اهواز Evaluation of peritonitis in adult patients treated with CAPD between 1386 to 1392 in Ahwaz Imam Khomeini Hospital dialysis center. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز,دانشکده پزشکی

چنگیزی, نسرین (1995) بررسی ریسک فاکتورهای بیماری ایسکمیک قلبی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

چهارمحالی, شهربانو (1998) بررسی اختلافات بلوک حسی و بلوک سمپاتیک در آنستزی اپیدورال. Doctoral thesis, ، دانشگاه جندی شاپور اهواز,پزشکی

چوبکار, محمد (1988) اثرات داروهاروی کبد. Doctoral thesis, دانشگاه جندی شاپور اهواز,دانشکده پزشکی

چوبینه, محمود (1994) بررسی فشارخون ناشی از بیماریهای عروقی کلیه و معرفی سه مورد بیماری. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

چگنی, ناهید and بویری پور, صالح and رزمجو قلایی, ساسان and گلی احمدآبادی, فواد (2016) ارزیابی اثر انرژی فوتون تابشی و ضخامت هدف تنگستنی در بازدهی تولید فوتونوترون جهت درمان بیماران سرطانی. 1و 2-گروه فیزیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران. -3 گروه رادیوتراپی و آنکولوژی، بیمارستان گلستان، جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران. -4 گروه فیزیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشكي جیرفت، کرمان،.

چینی گرزاده, مسعود (1999) بررسی علل عدم استفاده از استرپتوکیناز در بیماران کاندید ترومبولیتیک تراپی در بخش های‭CCU‬ تابعه دانشگاه علوم پزشکی اهواز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

ک

کارگر, لیلا (2013) بررسی ناهمگنی های بافت بر توزیع دز در برابر تراپی آهنگ دز بالا مری با استفاده از سورس ایریدیم - ‭ Survey of tissue heterogeneities on dose distribution in oesophageal 192Ir HDR brachytherapy‬. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز,School of Medicine دانشکده پزشکی

کازرونی, هوشنگ (1987) اختلال حرکتی مریesophageal motility disturbance. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

کاشانی بیرگانی, فرشاد (2007) بررسی فراوانی نسبی آمیبیاز در بالغین مبتلا به اسهال بستری شده در بخش عفونی بیمارستان رازی اهواز در طی (پنج سال)‭۱۳۸۰-۱۳۸۴ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

کاشانی بیرگانی, فرشاد (2018) بررسی ارتباط درصد گرفتگی عروق کرونر پس از حذف اثر رژیم غذایی با سطوح سرمی ویتامین D در مردان معرفی شده به بخش آنژیوگرافی بیمارستان گلستان اهواز. PhD thesis, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine

کاشی پزها, داود (2010) بررسی اثرات نالترکسون با دوز کم روی کیفیت زندگی بالغین مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

کاظم قمصری, وحید (1997) لنفومهای اولیه دستگاه گوارش. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

کاظمی, زهرا (2012) تعیین شیوع فلج های زایمانی شبکه بازویی در متولدین سالهای‭ ۱۳۸۹-۱۳۹۰ ‬در بیمارستان رازی اهواز A Reviewing of the prevelance of Brachial Plexopathy in newborns of Razihospital during 2010-2011. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

کاظمی, سیروس (1994) تازه‌هایی از هپاتیت نه‌آ - نه‌ب‭non -A,non-B hepatitis‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

کاظمی, صادق (2017) اثر کاربرد رینگ کششی کپسول (CTR)بر میزان اختلال رفرکتیو مورد انتظار پس از عمل جراحی کاتاراکت در بیماران دارای سندرم سودواکسفولیاسیون (PEX). PhD thesis, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine

کاظمی, صادق and زیلایی, رضا (2004) تعیین درصد شیوع مرگ ومیر بیماران مبتلا به انفارکتوس حادمیوکارد که با فشار سیستولیک کمتر ازmmHg‭ ۹۰‬در بیمارستان بستری می شوند. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

کاظمی, عبدالرضا (1997) بررسی هلیکوباکترپیلوری در زخم اثنی عشر. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

کاظمی, عبدالرضا (1997) بررسی هلیکوباکترپیلوری در زخم اثنی عشر. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،,دانشکده پزشکی School of Medicine

کاظمی, فردوس (1969) بررسی علل سندرم نفروتیک در ایران. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

کاظمی, مدینه (1996) بررسی علل خونریزیهای قسمت تحتانی دستگاه گوارش در بیمارستانهای علوم پزشکی اهواز در سال‭۱۳۷۳ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

کاظمی, مسعود (1990) اصول کنترل ودرمان بیماریهای عفونی ریه. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

کاظمی یزدی, محمدحسن (1977) خیز حاد ریه. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,دانشکده پزشکی

کاظمیان, احمد (1969) بررسی و مطالعه درباره سندرم ولف پارکینسون وایت. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

کاظمیان, محمد (1991) هماتوم اپی دورال و بررسی‭ ۱۰۰ ‬مورد بیمار در استان خوزستان. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

کامرانی فر, امید (2014) بررسی میزان بقای بیماران مبتلا به کانسر معده مراجعه کننده به بخش رادیو تراپی و انکولوژی بیمارستان گلستان اهواز طی سال های 1380تا 1389. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

کاهن کاشی, نیسان (1978) بیماریهای ارثی و مشاوره ژنتیکی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

کاوه, عبدالله (1997) بررسی موارد‭HBS Ag+‬ در خانمهای باردار مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره). Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

کاویانپور, محمود (1999) پیگیری بیماران مول هیداتیدیفرم با‭B-HCG ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

کاویانی, حسین (2018) بررسی عوامل خطر سکته مغزی مجدد در بیماران سکته مغزی ایسکمیک بستری شده دربخش نورولوژی بیمارستان گلستان. PhD thesis, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine

کایدانی, غلامعباس (2008) بررسی فعالیت مجدد ویروس‭BK‬ در بیماران دریافت کننده کلیه، قبل وبعد از عمل مراجعه کننده به بیمارستان گلستان اهواز و بیمارستان بقیه‌الله تهران‭۱۳۸۴-۸۶ ‬Study of reactivation of BK virus in renal transplant recipients , before and after transplantation attending at Golestan hospital – Ahvaz and Baghiyatollah hospital - Tehran. 2005-2007. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

کایدی, راضیه (2018) تعیین عوارض ناشی از درمان با گلوکوکورتیکوئید در بیماران مبتلا به پمفیگوس بستری شده در بخش پوست بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان اهواز در سال¬های 1394-1380. Doctoral thesis, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine

کتونی زاده, اعظم (1998) ‭Epileptic Seizure Disorders‬ (اختلالات تشنج صرعی). Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

کثیری, علی (1982) تشخیص و درمان آریتمی های فوق بطنی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

کجوری, امیرحسین (2006) ارزیابی اثر درمانی ارتوزگوه داخلی پاشنه در درمان درد پاشنه به علت التهاب غلاف کف پا. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

کدیور, علی اکبر (1995) مهار کننده‌های آنزیم مبدل آنژیوتانسین در بیماری قلب. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

کرابی, علی (1995) عوارض نرولوژیک بیماریهای کبدی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

کرباسیون, حسین (1969) اصول درمانهای نوین پانکراتیست. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

کرد, علی and محمدیانی نژاد, سیداحسان (1995) بررسی ارتباط بالینی بیماری هوجکین با انواع آسیب شناسی آن در بیمارستان شفا،اهواز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

کرد رستمی, سمانه (2017) مطالعات QSAR و داکینگ مولکولی بر روی مشتقات3-هیدروکسی پیریمیدین – 2و4- دیون به عنوان مهارکننده‌ اختصاصی HIV ترانس کریپتاز معکوس – مرتبط با RNase H در درمان ایدز QSAR and Molecular docking studies of 3-Hydroxy pyrimidine-2,4-diones derivatives as Selective Inhibitors of HIV Reverse Transcriptase-Associated RNase H in the treatment of AIDS. Doctoral thesis, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Pharmacy & Pharmaceutical Science دانشکده داروسازی و علوم دارویی

کردستی،, یاسر (1998) بررسی سونوگرافیک کلیه درنفروپاتی دیابتیک. Doctoral thesis, دانشگاه جندی شاپور اهواز,دانشکده پزشکی

کردونی, علی (2015) بررسی اثر استاتين بر عملكرد اندوتليال عروقی بيماران با نارسايی قلبی دياستوليك و آنژیوگرافی کرونری طبیعی Effect of atorvastatin on endothelial function of patients with diastolic heart failure and normal coronary angiography. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز,دانشکده پزشکی

کرمزاده رحیمی, هومن (2007) بررسی میزان تیتر آنتی بادی‭MUMPS IgG‬ در بین کودکان مراجعه کننده به بیمارستان گلستان اهواز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

کریمپوریان, حسین (2016) بررسی تغییرات جریان خون مغزی در بیماران همودیالیزی مزمن Assessment of cerebral blood flow changes in hemodialysis patients and it’s correlation with sonographic indexes. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,دانشکده پزشکی

کریمی, بابک (2006) بررسی ارتباط کم خونی فقر آهن با تشنج ناشی از تب در کودکان‭۶ ‬ماهه تا‭۵ ‬سال بستری در بیمارستان ابوذر در سال‭۱۳۸۳-۸۴ ‬. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

کریمی, حسین (1976) آبسه پیوژنیک و آمیبی کبد و مطالعه آن از سال‭ ۵۱ ‬تا‭ ۵۵ ‬در مرکز پزشکی رضا پهلوی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

کریمی, حمید (1995) بررسی ریسک فاکتورهای عوارض مزمن دیابت در بیماران بستری در بیمارستان گلستان اهواز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

کریمی, فرزانه (1992) آمار کوله سیستکتومی در‭ ۵ ‬سال اخیر در بیمارستان گلستان. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

کریمی, محمدرضا (1996) یرقان انسدادی و بررسی آن در بیمارستان گلستان در سال‭۱۳۷۲-۱۳۷۴ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

کریمی, مهرداد (2010) بررسی ارتباط نوروپاتی دیابتی و عوامل خطر همراه در بیماران دیابتی تیپ‭ ۲ ‬مراجعه کننده به کلینیک دیابت بیمارستان گلستان اهواز. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

کریمی, همایون (1993) تومورهای غدد بزاقی‭SALIVARY GLAND TUMORS :‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

کریمی بابا احمدی, سیاوش (1991) صدمات وارده به ستون فقرات. Doctoral thesis, دانشگاه جندی شاپور اهواز,دانشکده پزشکی School of Medicine

کسائی‌کوپائی, احمد (1973) دیابت وحاملگی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

کشاورز داریکلائی, مهشید (2018) مقایسه تعداد بیماران تنفسی پذیرش شده در مرکز آموزشی درمانی رازی اهواز در شرایط عادی و گرد و غبار بین سال‌های 1393-1394. Doctoral thesis, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine

کشاورزصفیئی, داود (1980) سوءتغذیه در اطفال علل و درمان آن. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

کشاورزی, پیام (1996) مروری بر آشالازی و درمانهای آن. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

کلامی زاده, علیرضا (1998) بررسی شیوع بیماری سل خارج ریوی در بیمارستانهای اهواز از سال‭ ۷۴ ‬تا‭۷۷‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

کلانتر, سیدجلال الدین (1978) بررسی آندوکاردیت‌های باکتریال و گزارش چندمین مورد در بیمارستان شماره‭ ۲ ‬گلستان. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

کلانتری, آناهیتا (2015) بررسی شیوع دیسپلازی در بیماران التهاب روده بستری شده در بخش گوارش بیمارستان امام خمینی در سال 1390-1391. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز,دانشکده پزشکی

کلانتری, فرهمند (1999) مروری بر آمبولی ریه و درمانهای آن. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

کلانتری, مسعود (2018) بررسی اثر هم افزایی روش سوراخ کردن های متعدد (Multiple Drilling) و مگنت تراپی در کاهش شکایات بیماران مبتلا به استئوکندریت دیسکان زانو مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) اهواز: بررسی کوتاه مدت پس از جراحی. Doctoral thesis, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine

کلاهی, شهریار (2016) بررسی تاثیر کریز سیکل سل برتغییرات میزان فیلتراسیون گلومرولی (GFR ) در بیماران سیکل سل در اهواز Sickle Cell Crises Effects on Glomerular Filtration Rate in Patients with Sickle Cell Disease in Ahvaz, Iran. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

کلیدار, عاطفه (2011) بررسی اثر حفاظت کبدی لیورگل برروی سمیت کبدی ناشی از بروموبنزن در موش سفید کوک The protective effect of livergol against liver toxicity caused by bromobenzene in mice. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,دانشکده داروسازی

کمالی, غلامحسین (1981) تنگی مجرای ادراری. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

کمپانی, فرزاد (2006) بررسی شیوع اختلال تحمل گلوکز و دیابت قندی در بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور در مرکز تحقیقات تالاسمی و هموگلوبینوپاتی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از سال‭ ۱۳۸۲ ‬لغایت‭۱۳۸۳ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

کنجانی حصاری, حمید and والی, رضا (1995) بررسی شیوع افسردگی و اضطراب‭ ۲۰۰ ‬مصرف کننده نورپلانت در بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان اهواز از اسفندماه‭ ۱۳۷۱ ‬تا پایان سال‭۱۳۷۳ ‬ه‍.ش. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

کنگری, عباسعلی (1975) آمنوره - گالاکتوره. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

کنگونی, عباس (1972) تغییرات آنزیمی در بیماریهای کبد. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

کوتکی, محمدحسین (1982) اورژانسهای قلب. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

کوشکی, مصطفی (2010) آلودگی قارچی آب و محلول دیالیز در مراکز همودیالیز بیمارستانهای گلستان و امام اهواز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

کوچک علوی, سیدکاوه (1986) سیگارو رابطه آن با بیماریهای ایسکمیک قلب. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

کیارسی پور, ننسرین (2013) بررسی شیوع دیسپلازی در بیماران مبتلا به پولیپ های کولون در بیماران بیمارستان امام خمینی اهواز بین سالهای‭۱۳۸۰-۱۳۹۰ The evaluation of prevalence of dysplasia in colorectal polyp in Emam Khomeini Hospital patient in 2002 to 2012 ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز,School of Medicine دانشکده پزشکی

کیاشی, انیسه (2018) مطالعه اثر بتانین بر تشنج ناشی از نیکوتین در موش سفید کوچک. Doctoral thesis, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Pharmacy & Pharmaceutical Science (واحد خود گردان)

کیامرثی, احمد (2003) بررسی دانسته استخوانی در بیماران سیروزی مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان امام و گلستان ار مهرماه‭ ۸۱ ‬لغایت اسفندماه‭۸۱ ‬. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

کیانوش, مژگان (2015) بررسی علل و فراوانی خونریزی های گوارشی تحتانی در رده سنی 6 ماه تا 16 سال بستری در بیمارستان ابوذر در سال 1390ـ 1391 Investigating the causes and frequency of lower gastrointestinal bleeding in ages from 6 months to 16 years admitted to Abouzar hospital in 2012-2013. Doctoral thesis, : دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز,دانشکده پزشکی

کیانی پی, محمدحسین (1974) پیلونفریت. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

کیانی گودرزی, عباس (1978) گلین باره وعودآن. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

کیفرخی, هومن and اعتمادی کرمانی, خشایار (1999) شبیه سازی نرم افزاری‭ANALYTIC ECG MONITORING‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

کیمیایی, مهدی (2009) مقایسه تظاهرات بالینی و رادیولوژیک سل ریوی در بیماران‭HIV+‬ و‭HIV-‬ بستری شده در بخش عفونی بیمارستان رازی اهواز از ابتدای سال‭ ۸۳ ‬تا انتهای سال‭۸۷ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

کیهانی فرد, مجید (2008) مقایسه اثرات درمان ترکیبی اونکس و داکسی سیکلین با اونکس به تنهایی برروی علائم کلینیکی و تعداد حملات بیماران مبتلا به فرم عودکننده بهبود یابنده مراجعه کننده به کلینیک ام اس بیمارستان گلستان اهوازاز ابتدای فروردین لغایت پایان مرداد‭۸۵ ‬. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

ک‍وه‍ی‌ ک‍م‍ال‍ی‌, ه‍م‍ای‍ون‌ (1973) ایمونوسوپرسیدهادردرمان گلومرولونفریت. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

گ

گرامی, رضا (1978) شوک ( انواع و درمان‭(‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

گرانپایه, عزت اله (1981) ترشح غیر طبیعی شیر در زنان. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

گراوند, امین (2006) پایش درمانی والپرونیک اسید در بیماران صرعی Therapeutic drug monitoring of valproic acid in epileptic patients. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Pharmacy & Pharmaceutical Science دانشکده داروسازی و علوم دارویی

گرجی, احمد and علیزاده, کریم (1994) تومورهای بیضه و بررسی بیماران مبتلا به تومور در‭ ۵ ‬ساله اخیر در بیمارستان گلستان اهواز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

گرجی مخصوص, هرمز (1982) اصول درمان با داروهای آنتی ترومبوتیک، نقش داروهای وقفه دهنده اثرات پلاکت. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

گشایش, مریم (2009) فراوانی یافته های مثبت در مشورتهای قلب قبل از عمل در بیماران نامزد بیهوشی برای جراحی های غیر قلبی در بیمارستان گلستان اهواز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

گل بابائی, مهدی (1993) سندرم روده تحریک پذیر. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

گلرنگ, البرز (1981) سل ریه. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

گلستانه, احمد (1982) جنبه های هورمونی متابولیسم ویتامین‭D‬ واهمیت کلینیکی آن. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

گلشاننادگانی, رقیه (1991) بیماریهای کبد، یرقان و حاملگی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

گلشاه ننادگانی, فاطمه (1992) پریتونیت منتشر به دنبال آپاندیسیت پرفوره. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،,دانشکده پزشکی School of Medicine

گلشاهی ننادگانی, گوهرنسا (1979) درمان کتواسیدوزیس دیابتی بطریقه انفوزیون انسولین دوزکم در بچه ها. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

گلفر, شهریار (2018) بررسی فراوانی بیماران مراجعه کننده به بخش براکی تراپی دپارتمان کلینیکال آنکولوژی بیمارستان گلستان اهواز به تفکیک ویژگی های دموگرافیک و نوع درمان در سال 1395 و 1396. PhD thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine

گودرزی, شهرام (1997) روشهای تشخیصی و درمانی آمبولی ریه. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

گودرزی, علی میرزا (1977) تومورهای بدخیم بیضه و بررسی آن در مرکز پزشکی رضا پهلوی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

گویا, محمدمهدی (1981) مول هیداتیدیفرم. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

ی

یاراحمدی, مصطفی (2010) بررسی فراوانی هیپوگنادیم در پسران مبتلا به بتاتالاسمی ماژور بالای‭۱۴ ‬سال مراجعه کننده به مرکز تحقیقات تالاسمی و هموگلوبینوپاتی بیمارستان شفا اهواز در سال‭۱۳۸۹ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

یاراحمدیان, حیدر (1978) کانسر رکتوم. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

یاسین, زینب (2010) بررسی ارزش تشخیص نسبت شمارش پلاکتی به قطر طحال در تشخیص غیرتهاجمی واریس مری. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

یاسین زاده, محمدرضا (2000) بررسی شیوع تشنج در بیماران با خونریزی مغزی یا داخل بطنی بستری شده در بخش نورولوژی بیمارستان گلستان در‭ ۶ ‬ماهه اول سال‭۱۳۷۸ ‬. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

یحیوی, حسین (1968) ترمیم حالب و لگنچه در فتق‌های مادرزادی یا اکتسابی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

یخکشی, محمدجعفر and سالاری, سیاوش (2004) بررسی تظاهرات کلینیکی بیماری بهجت در استان خوزستان از سال‭ ۱۳۷۳-۸۰ ‬در مقایسه با انسیتوروماتولژی دانشگاه تهران. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

یزدانی, پریوش (2016) بررسی مقایسه‌ای اثر ضد دردی ایبوپروفن وریدی، مورفین، کتورولاک وریدی به‌طور جداگانه در بیماران رنال کولیک مراجعه کننده به اورژانس حاد. PhD thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine

یزدانیان, پریرخ (1981) کلیه اسفنجی. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

یزدی پور, نرجس (2016) بررسی میزان بقای 10 ساله بیماران مبتلا به لنفوم غیر هوچکین مراجعه کننده به بیمارستان شفا اهواز طی سال های 1379تا 1392 Evaluation of 10year survival rate in patients with non-hodgkin lymphoma refered to Ahvaz Shafa Hospital during 2000-2013. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز,دانشکده پزشکی

یلالی, آرش (1997) تازه‌های کولیت اولسراتیو و معرفی یک مورد مگاکولون توکسیک در بیمارستان گلستان اهواز. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

یلالی, ناجی (1995) بررسی اثر مهار کننده‌های آنزیم تغییر دهنده آنژیوتانسین بر نارسایی قلب. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

یوسف خواه رودسری, مهیار (2007) مقایسه کارایی پروپرانولول و توپیرامات در درمان پیشگیری کننده میگرن. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

یوسف زاده, پریچهر (1976) بررسی علائم بالینی‭ ۱۵۰ ‬مورد انفارکتوس میوکارد در‭C.C.U‬ مرکز پزشکی رضا پهلوی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

یوسفی, محمد (1999) درمان با انسولین در بیماران دیابتیک. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

یوسفی, کرامت (1977) آندوسکوپی در تومورهای مری. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

یوسفی جوردهی, حسین (1981) آنمی فانکونی و گزارش یک مورد آن و شرحی بر شیوع لوسمی در آن. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

یوسفی رودسری, احمدعلی (1980) کتواسیدوز دیابتیک و بررسی‭ ۱۰ ‬مورد آن طی سالهای‭ ۵۱-۵۸ ‬در مرکز پزشکی شهدای تجریش. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

یوسفی نژاد, ندا (2014) بررسی ارتباط میان آللهای HLA-DRB1 وآرتریت روماتویید در استان خوزستان واقع در جنوب غربی ایران. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز,پزشکی

یونسی, محمدابراهیم (1976) دوعارضه عفونت های استرپتوکوکسی گلومرولونفریت حاد و تب روماتیسمی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,دانشکده پزشکی

‏ حسن پور, ‏‏ ‏ افشین (1994) هیدروسفالی. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

‏‏ انصاری, ‏‏ نسترن (2012) تعیین ژنوتیپ های ویروس هپاتیت‭B‬ در بیماران مبتلا به سیروز کبدی Hepatitis B virus genotyping among cirrhotic patients. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز,School of Medicine دانشکده پزشکی

‏‏ ریاحی, ‏‏ کوروش (1996) قلب و بیماریهای نسج همبند. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

‏‏ عسکریه, رحیم (1979) مگایورتر اولیه primary Megaureter. Post-Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

‏‏ معتمدی, بهمن (1970) اختلال تعادل‌وآب والکترولیت ها در اطفال. Doctoral thesis, دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran,School of Medicine دانشکده پزشکی

This list was generated on Sun Jul 21 05:07:39 2019 +0430.